Views
3 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

άλλον, πάρτε

άλλον, πάρτε σειρά και μην μιλάτε όλοι μαζί· να σέβεστε τη γνώμη των άλλων, ακόμη και αν διαφωνείτε μαζί τους· μην υβρεολογείτε και απειλείτε κανέναν· μην απαντάτε σε ερωτήσεις που δεν θέλετε να απαντήσετε· ρωτάτε μήπως δεν καταλαβαίνετε κάτι. Οι νέοι που λαμβάνουν μέρος σε συμμετοχικές δραστηριότητες πρέπει να γνωρίζουν ξεκάθαρα τι πρέπει να περιμένουν (Lightfoot και Sloper, 2003) και το κατά πόσον μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις (Sinclair και Franklin, 2000). Εξηγώντας τη δραστηριότητα και τη διαδικασία Προτού αρχίσει η συνάντηση, οι ενήλικοι «Όλοι έχουμε διαφορετικές απόψεις και πρέπει πρέπει να γνωρίζουν πώς θα εξηγήσουν να τις σεβόμαστε, είτε τις διατυπώνουν φίλοι μας είτε όχι». (Αγόρι, 21 ετών) στα παιδιά και τους νέους τους λόγους και τη χρήση των πληροφοριών που θα λάβουν (Cambridgeshire Children’s Fund & Save the Children, 2005). Ο Lansdown (2005) υποστηρίζει ότι οι ενήλικοι πρέπει να ξεκαθαρίζουν στους νέους ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος και κατά πόσον μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Οι «Κατανόησα τα πάντα και χαίρομαι Feinstein, Karkara και Laws (2004) δηλώνουν ότι, που με βοηθήσατε να τα καταλάβω». (Αγόρι, 12 ετών) προκειμένου να διασφαλιστεί η εποικοδομητική συμμετοχή των ατόμων, οι ενήλικοι πρέπει να βεβαιώνονται ότι το αντικείμενο είναι άριστα κατανοητό, χρησιμοποιώντας φραστικά και άλλα μέσα. Επίσης, τονίζουν ότι πρέπει να ξεκινούν από το μηδέν, βοηθώντας τα παιδιά να βρουν τον κατάλληλο τρόπο να εκφραστούν. Η Littlechild (2000) υποστηρίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι νέοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το σύστημα στο οποίο εισέρχονται, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών λεπτομερειών, του ποιοι θα τους υποστηρίξουν και πώς. Το ζήτημα της ανταμοιβής των νέων για τη συμμετοχή τους Πριν από κάθε μελέτη, οι ερευνητές καλούνται να αποφασίσουν εάν θα ανταμείψουν τα παιδιά και τους νέους για τη συμμετοχή τους και τι είδους θα είναι η ανταμοιβή 172

(Cambridgeshire Children’s Fund & Save the Children, 2005). Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα, που θα πρέπει να καθορίζεται σε συνεννόηση με τους φορείς εκπόνησης της έρευνας εκ των προτέρων. Οι ανταμοιβές συχνά αποτελούν μία μέθοδο αποζημίωσης και αναγνώρισης της συμβολής των παιδιών και των νέων και έχει τη μορφή υλικών αμοιβών, κινήτρων ή αναγνώρισης. Η χρηματική αμοιβή είναι ένα είδος αμοιβής που μπορεί να επιλεγεί με βάση τις ευθύνες και το επίπεδο δέσμευσης που απαιτείται από τους συμμετέχοντες, τυχόν κατάρτισης που θα χρειαστούν, την ηλικία τους και το κατά πόσον είναι εθελοντές ή εργαζόμενοι. Κάθε οργανισμός, θεσμός και πολιτιστικός φορέας μπορεί να έχει τη δική του θέση όσον αφορά τον ιδανικό τρόπο ανταμοιβής των παιδιών και των νεαρών ατόμων, ανάλογα με το είδος της έρευνας, τους διαθέσιμους πόρους και τις ερευνητικές προσεγγίσεις που προκρίνει. Οι χρηματικές αμοιβές και τα δώρα, ακόμα και με τη μορφή κουπονιών, μπορεί να φορολογούνται και να στερούν τους παραλήπτες τους από το δικαίωμα είσπραξης επιδομάτων, κάτι που πρέπει επίσης να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Σε αντίθεση όμως με την αποζημίωση που είναι προαιρετική, τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής, διαμονής, φροντίδας του παιδιού και τα διαφυγόντα έσοδα καλύπτονται πάντα. Τα παιδιά και τα νεαρά άτομα θα πρέπει από την αρχή να συμμετέχουν στις συζητήσεις που αφορούν την ανταμοιβή τους, κάτι που θα μπορούσε μάλιστα να βελτιώσει το πνεύμα συμμετοχής τους εν γένει (www.participationworks.org.uk). Ένας από τους κύριους στόχους της πληρωμής των συμμετεχόντων είναι να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή τους δεν θα τους κοστίσει. Τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να αμείβονται: όταν παρέχουν την άποψή τους σε προτάσεις και ιδέες· παρίστανται σε συμβουλευτικές εκδηλώσεις, συμβουλευτικές ομάδες, συναντήσεις που αφορούν τη δράση/υπηρεσία· εκπαιδεύονται ή εκπαιδεύουν· συμμετέχουν στην έρευνα, στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών· συμμετέχουν σε ομάδες εστίασης ή δίνουν συνεντεύξεις. 173

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
"Download [PDF] Developing Person Through Childhood and Adolescence For Online"
[+]The best book of the month Developing Person Through Childhood and Adolescence [READ]
[+][PDF] TOP TREND Developing Person Through Childhood and Adolescence [PDF]
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center