Views
4 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Στοχαστική

Στοχαστική Άσκηση: Παράγοντες Επιρροής Σκοπός: Η ανάπτυξη συναίσθησης σε ζητήματα που σχετίζονται με τα μικρο- και μακρο-επίπεδα επιρροής στους ανθρώπους. Υλικά: Χαρτί και μολύβι Διάρκεια: 25 λεπτά Οδηγίες: Σχεδιάστε το ηλιακό μας σύστημα και φανταστείτε ότι βρίσκεστε στο κέντρο του. Τώρα, προσπαθήστε να δώσετε ένα όνομα στους πλανήτες που περιστρέφονται γύρω σας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά σε εσάς ασκούν μεγαλύτερη επιρροή. Οι πλανήτες μπορούν να αντιστοιχούν σε πρόσωπα, θεσμούς, νόμους, πολιτισμούς, κοινωνίες και πολλούς άλλους παράγοντες που ασκούν επίδραση στη ζωή σας. Πόσους από αυτούς μπορείτε να επηρεάσετε; Πώς αισθάνεστε για τους παράγοντες που δεν μπορείτε να επηρεάσετε; Στοχαστική Άσκηση: Λαμβάνοντας Υπόψη την Ποικιλομορφία Σκοπός: Η ανάπτυξη επίγνωσης σε ζητήματα που σχετίζονται με τις διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των παιδιών και των νέων. Υλικά: Χαρτί και μολύβι. Διάρκεια: 25 λεπτά Οδηγίες: Θέλετε να οργανώσετε ένα συνέδριο για νέους και έχετε σκοπό να προσκαλέσετε 50 άτομα. Σκεφτείτε: • Τι πρέπει να λάβετε υπόψη σας, χωρίς να ξεχνάτε τη διαφορετικότητα των συμμετεχόντων, για παράδειγμα τις διαφορές φύλου, ικανότητας, κ.λ.π.; • Πώς θα επιχειρήσετε να μάθετε τις ανάγκες των συμμετεχόντων; • Είναι δυνατή η ικανοποίηση των αναγκών όλων; • Με ποια κριτήρια θα αποφασίσετε ποιες ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν; • Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να είστε ακριβοδίκαιος; 178

• Πώς θα αιτιολογηθείτε στους νέους των οποίων δεν μπορέσατε να ικανοποιήσετε τις ανάγκες; Στοχαστική Άσκηση: Αντιμετώπιση των Προκλήσεων που Βιώνουν οι Διευκολυντές όταν Εργάζονται με Δυσπρόσιτες Ομάδες Σκοπός: Η ανάπτυξη επίγνωσης του τι χρειάζεται να εξετάσει κανείς όταν εργάζεται με δυσπρόσιτες ομάδες. Υλικά: Χαρτί και στυλό Οδηγίες: Το δημοτικό συμβούλιο θέλει να εμπλέξει νέους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το δήμο. Η κοινότητα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με τα γκράφιτι και τους βανδαλισμούς δημόσιας περιουσίας και σας έχουν ζητήσει να σχηματίσετε μια ομάδα 10 νεαρών ατόμων ηλικίας 14-21 ετών, τα οποία έχουν δείξει ενδιαφέρον να βελτιώσουν το αστικό περιβάλλον στην περιοχή. Ορισμένα από τα νεαρά άτομα έχουν εμπειρίες συμμετοχής στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς είχαν συμβάλει στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Κάποια άλλα άτομα έχουν περιορισμένη ή και μηδενική εμπειρία συμμετοχής. Από τους 10 νέους οι 3 προέρχονται από το σύστημα μέριμνας παιδιών, 4 είχαν εμπλακεί στο ποινικό σύστημα δικαιοσύνης και άλλοι 3 είχαν ανέκαθεν ενεργό συμμετοχή σε επίσημες δομές και θεωρούνται ικανότατοι μαθητές. Είναι 5 αγόρια και 5 κορίτσια, ωστόσο η εθνικότητα και η κουλτούρα τους διαφέρει, π.χ., 3 έχουν ασιατική καταγωγή, 4 είναι λευκοί, ένας έχει μικτή καταγωγή και 2 είναι μαύροι από την Καραϊβική. Είναι σημαντικό ότι εμφανίζουν επίσης διαφορές ως προς το ακαδημαϊκό τους επίπεδο, ενώ υπάρχουν και σοβαρά γλωσσικά εμπόδια. Η ομάδα θα συνεργαστεί για 6 μήνες και θα συναντιέται σε εβδομαδιαία βάση. Σκεφτείτε: • Ποια είναι ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσετε προκειμένου να προάγετε την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των μελών; • Τι μπορείτε να κάνετε με τα μέλη αυτής της ομάδας για να διευκολύνετε την αποτελεσματική συμμετοχή υπό το πρίσμα αυτών των ζητημάτων; 179

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center