Views
3 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

καταγραφή

καταγραφή των λαθών αυτών. Κάντε ό,τι κάνουν οι νέοι για να ενταχθείτε στο σύνολό τους. Εάν για παράδειγμα κάθονται στο πάτωμα, καθίστε κι εσείς μαζί τους. Εξελιχθείτε σε ενεργό ακροατή, ο οποίος σέβεται και εκτιμά τις απόψεις, τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τα αισθήματα, τις αναλύσεις και τις σκέψεις κάθε παιδιού και νέου. Αποδεχθείτε αυτό σας λένε οι άλλοι, ακόμη κι αν διαφωνείτε και προσπαθήστε να μην τους επιβάλλετε τις απόψεις σας. Παρότι θα «Σας εμπιστεύομαι επειδή κάνετε κάτι καλό για τα παιδιά». (Κορίτσι, 22 ετών) χρειαστεί να μοιραστείτε το υλικό που συγκεντρώσατε με συναδέλφους σας, μην ξεχνάτε ότι έχετε υποσχεθεί ανωνυμία και εχεμύθεια. Να βεβαιώνεστε ότι ο τόνος της φωνής σας και η γλώσσα και η στάση του σώματός σας δεν είναι απειλητικά για τα παιδιά και τους νέους. Δώστε ικανό χρόνο στα παιδιά και τους νέους να δώσουν τις απαντήσεις τους και να μοιραστούν τις ιδέες τους. Αν τους πιέσετε, μπορεί να σας δώσουν βιαστικές και ανακριβείς απαντήσεις. Μην μπείτε στον πειρασμό να δώσετε λύσεις όταν δεν σας έχει ζητηθεί και μην δίνετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε. Δώστε χώρο στα παιδιά και στα νεαρά άτομα να εκφραστούν. Όταν εργάζεστε με ευάλωτους νέους ανθρώπους είναι σημαντικό να επιλέγετε διευκολυντές που είναι αποδεκτοί από την ομάδα (Ministry of Youth Affairs Te Tai Taiohi, 2003). Η McNeish (1999) έχει εντοπίσει ορισμένους παράγοντες που μεγαλώνουν τα εμπόδια συμμετοχής των νέων που έχουν πέσει θύματα βίας. Οι νέοι αυτοί είναι λιγότερο πιθανό να έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση κατά τη συμμετοχή· εάν οι απόψεις τους δεν λήφθηκαν σοβαρά υπόψη στο παρελθόν είναι λιγότερο πιθανό να θέλουν να συμμετάσχουν σήμερα· εάν υπέστησαν κακομεταχείριση από ενηλίκους στο παρελθόν, είναι περισσότερο πιθανό να μην εμπιστεύονται ούτε τους ενηλίκους που προσπαθούν να τους κάνουν να συμμετάσχουν· οι αρνητικές υποθέσεις και τα στερεότυπα για αυτές τις ομάδες μπορεί να είναι ισχυρότερα σε σχέση με αυτά που αφορούν άλλα παιδιά και νέους· υπάρχει πιθανότητα οι νέοι να είναι αρνητικοί στη συμμετοχή εάν είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν προβλήματα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας σε ομάδες. 194

Τεχνικές εξοικείωσης Η χρήση τεχνικών εξοικείωσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων, καθώς καταργεί τα εμπόδια και θέτει τη βάση για την οικοδόμηση καλών σχέσεων. Οι τεχνικές εξοικείωσης χρησιμοποιούνται συχνά για να ενθαρρυνθούν τα άτομα να ανοιχτούν ή να νιώσουν άνετα, για να παρακινηθούν σε συμμετοχή σε μια ομαδική δραστηριότητα και για να βοηθήσουν στην ομαλή ένταξη του ατόμου. Ωστόσο, οι τεχνικές εξοικείωσης που δε λειτουργούν σωστά δύνανται να προκαλέσουν δυσφορία ή ένταση και μπορούν να υπονομεύσουν αντί να βοηθήσουν τη δυναμική της ομάδας (Corporation for National and Community Service, 2000). Η έρευνα δείχνει ότι η χρήση τεχνικών εξοικείωσης πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις σωματικές και συναισθηματικές ανάγκες των νέων, καθώς επίσης και τα πολιτισμικά και θρησκευτικά εμπόδια που τυχόν υπάρχουν. Εάν οι τεχνικές εξοικείωσης είναι επιτυχημένες, συχνά έχουν ως αποτέλεσμα «τη συμμετοχή με σεβασμό, ενώ βοηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και την αυτοαξία τους» (O’Neill, 2008, σ. 4). Όταν δουλεύει κανείς με νέους πρέπει να διασφαλίζει ότι οι τεχνικές εξοικείωσης που χρησιμοποιεί ενημερώνουν τους νέους σχετικά με το πρόγραμμα, ενώ καλούνται παράλληλα να τους ενθαρρύνουν να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες να ηγηθούν και να διαμορφώσουν τα στάδια στην ανάπτυξη της συμμετοχής. Ο διευκολυντής μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνικές εξοικείωσης για να βελτιώσει τις σχέσεις του με τα παιδιά και τους νέους. Αποτελούν επίσης ένα καλό εργαλείο για αναστοχασμό και αξιολόγηση του ύφους και της προσέγγισης που χρησιμοποιεί για να πετύχει τη συμμετοχή. «Επιλέξτε την τεχνική εξοικείωσης με τα ίδια κριτήρια που θα επιλέγατε μία εκπαιδευτική μέθοδο ή στρατηγική – θυμηθείτε ποιες είναι οι σημαντικές παράμετροι, όπως η κατανόηση των ατομικών και ομαδικών αναγκών, σχετίζοντας τη δράση με το περιεχόμενο και τη μορφή και λαμβάνοντας υπόψη τους χωρικούς περιορισμούς» (The center for Non-profit Development and Pluralism and 195

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center