Views
4 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Corporation

Corporation for National Service, 1999, σ. 1). Πολλοί από τους νέους που συμμετείχαν στα εργαστήρια, μιλώντας για τις προηγούμενες εμπειρίες συμμετοχής που είχαν, ανέφεραν ότι όλοι οι διευκολυντές χρησιμοποιούν την ίδια τεχνική εξοικείωσης. Αυτό προκαλεί πλήξη και ενδεχομένως απογοήτευση στα παιδιά και τους νέους. Οι διευκολυντές πρέπει να διαθέτουν ένα πλούσιο οπλοστάσιο τεχνικών εξοικείωσης, οι οποίες να μπορούν δημιουργικά να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε συγκεκριμένης ομάδας. Οι Sapp και Goh (2007) τονίζουν ότι υπάρχουν πολλά οφέλη όταν μπορεί ο διευκολυντής να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές δοκιμασμένες τεχνικές εξοικείωσης. Μάλιστα προσθέτουν ότι οι τεχνικές εξοικείωσης λειτουργούν ως κίνητρα συμμετοχής και θα πρέπει να δημιουργούν ένα χαλαρό περιβάλλον μάθησης, εισάγοντας την ομάδα στη συζήτηση επί των θεμάτων και βοηθώντας στη διευκρίνιση των επιμέρους στόχων και προσδοκιών. Θέτοντας τους βασικούς κανόνες Είναι σημαντικό στην περίπτωση συμμετοχικών δραστηριοτήτων με νέους να τίθενται εξαρχής ξεκάθαροι βασικοί κανόνες. «Η συμμετοχή των ενηλίκων, των παιδιών και των νέων στη θέσπιση βασικών κανόνων που θα διέπουν τις συναντήσεις είναι ουσιαστικό στοιχείο όσον αφορά τη διασφάλιση ότι η συμμετοχή θα αποδειχθεί μία θετική και ασφαλής διαδικασία για όλους» (Lithgoe, 2002, σ. 21). Η Pitcher (2007, σ. iii) προσθέτει πως «όταν οι νέοι έχουν συμμετάσχει στη θέσπιση των κανόνων, ο διευκολυντής μπορεί να τους υπενθυμίσει τους κανόνες αργότερα, εάν διαπιστώσει ότι έχουν αρχίσει να παραβιάζουν τους κανόνες που συμφωνήθηκαν από την αρχή». Με τον τρόπο αυτό, ο διευκολυντής έχει ισχυρό χαρτί το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει για να αποτρέψει συγκρούσεις και διαφωνίες. Προς διευκόλυνση του διαμοσολαβητή, πρέπει στην αρχή της συμμετοχικής διαδικασίας, όταν αποφασίζονται οι βασικοί κανόνες, όλα τα μέλη της ομάδας, ενήλικοι και νέοι να συμφωνήσουν στο θέμα των συνεπειών που πρέπει να υφίσταται όποιος παραβιάζει συστηματικά τον κώδικα συμπεριφοράς ή τους βασικούς κανόνες. «Να είστε ξεκάθαροι ως προς το ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες και ποιες οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης» (Youth Council for Northern Ireland, National Youth Council of 196

Ireland, Child Safe and Leargas, 2007, σ. 9). Εάν συμφωνηθεί από όλους η ακολουθούμενη πειθαρχική διαδικασία και άπαντες βάλουν την υπογραφή τους στη συμφωνία, τα πράγματα θα είναι πολύ ευκολότερα για το διευκολυντή σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων· θα έχει μεγαλύτερο κύρος η απόφασή του, από τη στιγμή που οι πάντες συμμετείχαν στις διαδικασίες σχεδιασμού των ποινών μέσα από μία διαφανή και σαφή διαδικασία. Όπως προκύπτει ξεκάθαρα μέσα από την εργασία με τις συγκεκριμένες ομάδες, τα παιδιά και οι νέοι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με το διευκολυντή στη διαμόρφωση των βασικών κανόνων. Επίσης, αναγνωρίζουν ότι οι καθαρές σχέσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη ρητών κανόνων επικοινωνίας που πρέπει να τηρούνται τόσο από τα παιδιά/νέους όσο και από τους ενηλίκους. Κατά τον καθορισμό των κανόνων, είναι σημαντικό ο διευκολυντής να λαμβάνει υπόψη και να κατανοεί τη διαφορετική χρήση της γλώσσας και τον αντίκτυπο αυτών των διαφορών στα μέλη της ομάδας. Οι βασικοί κανόνες συγκροτούν ένα πλαίσιο επικοινωνίας και προσδοκιών, που αντιστοιχεί στην «πρώτη δοκιμασία συνεργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και οργνάνωσης» της συμμετοχικής δραστηριότητας (Tompson και Elmendorf 2005, σ. 176, ο.π. στο Gray 1989 και Dale και Hahn 1994). Σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής: • Ενεργός Ακρόαση – Προσπαθείτε να ακούτε προσεκτικά όσα λένε οι νέοι. Δώστε τους διαφορετικά εργαλεία, μέσα και ευκαιρίες να διατυπώσουν τις απόψεις τους. • Αλληλοσεβασμός – Να είστε ανυπόκριτοι στην προσέγγισή σας και να αποδεικνύετε ότι οι απόψεις των νέων έχουν εξίσου μεγάλη σημασία και αξία με αυτές των άλλων. • Μην χρησιμοποιείτε ιδιωματισμούς – Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες και το έντυπο υλικό είναι απλά και ξεκάθαρα. 197

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center