Views
3 years ago

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Greek version - Center for the Study of Childhood and Adolescence

Την ίδια

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται συνεχώς η ερευνητική παραγωγή σε θέματα όπως τα δικαιώματα συμμετοχής των παιδιών με αναπηρίες (Badham, 2004· Lightfoot και Sloper, 2003), η προστασία του παιδιού (Winter, 2006), η υγεία (Alderson, Hawthorne και Killen, 2005· Freeman, 2005· Franklin και Sloper, 2005) και τα δίκτυα κοινωνικής πολιτικής (Tisdall και Davis, 2004). Καταγράφεται όμως ερευνητικό έλλειμμα στο θέμα των δικαιωμάτων συμμετοχής των παιδιών σε σχέση με τη βία (Le Francois, 2007). «Παρά τη σχεδόν παγκόσμια κύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC), μεγάλος αριθμός παιδιών σε όλο τον κόσμο παραμένει χωρίς επαρκή προστασία». (Landgren, 2005, σ. 216). Οι Lansdown κ.ά. (2001) υποστήριξαν ότι η πρόοδος που έχει συντελεστεί την τελευταία δεκαετία στην καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών είναι περιορισμένη. Οι Reading κ.ά. (2009) υποστήριξαν ότι η κακοποίηση των παιδιών (με τη μορφή σωματικής, συναισθηματικής και σεξουαλικής βίας) συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Δεδομένου ότι η συμμετοχή των νεαρών ατόμων είναι αναγκαία για την καταπολέμηση πολλών διαφορετικών μορφών βίας, είναι απαραίτητη η ένταξη των εμπειριών και των αντιλήψεών τους στο σχεδιασμό των μέτρων για την προστασία τους (ECPAT, 2006). Στην κατηγορία των ευάλωτων νεαρών ατόμων περιλαμβάνονται νέοι που έζησαν υπό κηδεμονία, σε οίκους ανηλίκων ή είχαν εμπειρίες από το σωφρονιστικό σύστημα. Το γεγονός ότι τα παιδιά και οι νέοι που φτάνουν στις κρατικές υπηρεσίες είναι ευάλωτοι και οι συνθήκες που τους οδήγησαν σε αυτές, ενίοτε προκαλούν τον υπερπροστατευτισμό των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι άθελά τους περιορίζουν έτσι τη συμμετοχή των παιδιών και των νεαρών ατόμων (CREATE, 2000). Οι Boyden κ.ά. (2005) υποστηρίζουν ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν την ευκαιρία να διατυπώνουν τις απόψεις τους όσον αφορά το θέμα της προστασίας τους. Είναι λοιπόν αναγκαίο να αξιολογήσουμε το ρόλο της συμμετοχής στην καταπολέμηση της βίας και της παιδικής κακοποίησης. Ένα ζήτημα που επανέρχεται στις έρευνες για την κακοποίηση είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν «φωνή». Η συμμετοχή τους όμως 66

εξυπηρετεί καίρια την προστασία τους, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη (Sinclair 2004). Τα οφέλη της συμμετοχής για τους νέους Η συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποφέρει οφέλη όχι μόνο στα ίδια τα παιδιά, αλλά και για «Το πιο σημαντικό όφελος που θα μπορούσα να τις δράσεις και δραστηριότητες στις αποκομίσω από τη συμμετοχή είναι το ότι θα μπορώ να χειριστώ αποτελεσματικά τους στόχους μου και οποίες συμμετέχουν, στις οργανώσεις να είμαι δημιουργική με το δικό μου τρόπο. Η συμμετοχή θα μου προσέφερε περισσότερα, εάν οι μέσω των οποίων ασκείται η άλλοι αναγνώριζαν ανεπιφύλακτα τα δικαιώματά συμμετοχή τους, αλλά και ευρύτερα μου». (Κορίτσι, 15 ετών) στην ίδια την κοινωνία και στις πολιτικές που αφορούν τη συμμετοχή των παιδιών (βλ. ιδιαίτερα το Innovation Center for Community and Youth Development 2001). Η εμπλοκή των παιδιών και των «Συμφωνώ ότι η συμμετοχή είναι πολύ ευεργετική νεαρών ατόμων στη συμμετοχική για τα παιδιά... το πιο σημαντικό όφελος που θα αποκόμιζα από τη συμμετοχή είναι ότι οι συνθήκες διαδικασία μπορεί να τους αποφέρει της ζωής μου θα άλλαζαν, και θα γίνονταν πολλαπλά οφέλη (Welsh Assembly καλύτερες. Διότι εάν έχω καλύτερες ιδέες, τότε οι αποφάσεις θα είναι καλύτερες και θα λειτουργούν Government, 2007· Children’s Rights προς όφελός μου». (Αγόρι, 12 ετών) and Protection Unit, 2006· Laws και Mann, 2004; MacDonald, H., 2009· Comeau, 2006· Department for Constitutional Affairs, 2004· Barnardo’s. (2009)· Children and young people’s unit, 2001· Black, 2004· Cutler, 2003· The National Youth Agency, 2009· IAWGCP, 2007a· Ennew και Hastadewi, 2004· Commission for Children and Young People & Child Guardian, 2009· Feinstein, Karkara, και Laws, 2004· Kirby et al., 2003). Ορισμένα από αυτά τα οφέλη είναι: • Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της αυτοεκτίμησης μέσα από την απόκτηση νέων μαθησιακών δεξιοτήτων και την παροχή στα νεαρά άτομα της δυνατότητας να επιδείξουν υποτιμημένες συχνά ικανότητες (Hannam, 2001· Kirby και Bryson, 2002). • Η ενίσχυση της κοινωνικής, προσωπικής και συναισθηματικής ικανότητας. Νέοι έχουν αναφέρει για παράδειγμα, ότι οι σχέσεις τους τόσο με τους 67

family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
family diversity - Center for the Study of Childhood and Adolescence
TOD Version 2.0 - Center for Transportation Studies - Portland State ...
digital design - Center for the Study of Childhood and Adolescence
Saving in Childhood and Adolescence - Center for Social ...
Children as Social Researchers - Center for the Study of Childhood ...
Ash: Challenges of Adolescence and Violence - Center for the Study ...
children's poster competition - Center for the Study of Childhood and ...
Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse quasi-experimental total population study
INEE Minimum Standards Case Study: Protecting Adolescents and ...
PBS T1 Survey - the Center on Early Adolescence
failure to stay in school: a study on female adolescent dropouts
Early Childhood - Ochs Center for Metropolitan Studies
mantatoforos - Center for Modern Greek Studies - San Francisco ...
PDF version - Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies
Adolescent Girls at Risk - African Centre for Disaster Studies - NWU
Autism in Infancy and Early Childhood - Child Study Center - Yale ...
black-only version - San Francisco Study Center
PDF version - Center for AIDS Prevention Studies (CAPS ...
PDF version - National Center for the Study of Adult Learning and ...
pdf version here - Center for the Study of Science Fiction - University ...
The ACT II Study - The Hood Center for Children and Families
HLU II - final version - Joint Center for Political and Economic Studies
USER MANUAL DASP version 2.1 DASP - Population Studies Center