Views
4 years ago

09/2010 - Laverna Romana, sro

09/2010 - Laverna Romana, sro

09/2010 - Laverna Romana,

K U L T U R N Í K A L E N D Á Ř — C U L T U R A L C A L E N D A R — K U L T U R K A L E N D E R — К У Л Ь Т У Р Н Ы Й К А Л Е Н Д А Р Ь S p a - M a g a z i n e S A L U T P E R A Q U A záŘÍ – SePTeMBeR SePTeMBeR – сЕнтЯБРЬ | 2010 Karlovarské léčebné prameny / The Carlsberg healing springs / Karlsbader heilquellen / Карловарские лечебные источники S p a - M a g a z i n e OBSAh 2 – 3 | Lázně Jáchymov nabízí blahodárný zdroj radonové vody 4 – 5 | Lázeňské vycházky 6 | 10 karlovarských NEJ 7 – 10 | Kulturní kalendář 11 | Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení 2010-2012 12 – 13 | Rezidence „ Čertovka“ Rezidence „ Moser“ – dostupný luxus… 14 – 15 | Významné osobnosti Karlovarského kraje COnTenTS 2 – 3 | The Jáchymov Spa offers a beneficial source of radon water 4 – 5 | Spa walks 6 | The Top 10 of Karlovy Vary 7 – 10 | Cultural Events Calendar 11 | Official unified classification of accommodation facilities 2010-2012 12 – 13 | Rezidence „ Čertovka“ Rezidence „ Moser“ – affordable luxury... 14 – 15 | Prominent Figures from the Karlovy Vary region InhALT 2 – 3 | Bad Joachimsthal hat eine wohltuende Radonwasserquelle zu bieten 3 – 4 | Kurspaziergänge 6 | Die 10 Karlsbader BESTEN 7 – 10 | Kulturkalender 11 | Offizielle einheitliche Klassifizierung der Unterkunftseinrichtungen 2010-2012 12 – 13 | Rezidence „ Čertovka“ Rezidence „ Moser“ – erschwinglicher Luxus... 14 – 15 | Bedeutende Persönlichkeiten der Karlsbader Region сОДЕРЖАнИЕ 2 - 3 | Курорт Яхимов предлагает живительный источник радоновой воды 4 - 5 | Курортные прогулки 6 | 10 карловарских САМЫХ 7 - 10 | Культурный календарь 11 | Официальная единая классификация гостиниц 2010-2012 12 – 13 | Rezidence „ Čertovka“ Rezidence „ Moser“ – доступная роскошь... 14 – 15 | Выдающиеся личности Карловарского края Vřídlo • The Hot Spring • Šprusel • Гейзер ¬ 73 o C, CO2 400 mg/l, 2.000 l/мин Pramen Karla IV. • The Charles IV. Spring • Quelle Karl IV. • Источник Карла IV. ¬ 63,8 o C, CO2 237 mg/l, 4,8 l/мин Pramen Zámecký dolní • The Lower Chateau Spring • Unterer Schlossbrunnen • Источник «Замковый нижний» ¬ 61,4 o C, CO2 572 mg/l, 2,5 l/мин Pramen Zámecký horní • The Upper Chateau Spring • Oberer Schlossbrunnen • Источник «Замковый верхний» ¬ 61,4 o C, CO2 572 mg/l, 2,5 l/мин Pramen Tržní • The Market Spring • Marktbrunnen • Источник «Рыночный» ¬ 61,6 o C, CO2 363 mg/l, 4,9 l/мин Pramen Mlýnský • The Mill Spring • Mühlbrunnen • Источник «Мельничный» ¬ 52,7 o C, CO2 451 mg/l, 4,5 l/мин Pramen Rusalka • The Water Nymph Spring • Rusalka-Quelle • Источник «Русалка» ¬ 60,1 o C, CO2 512 mg/l, 4,8 l/мин Pramen Kníže Václav I + II • The Prince Václav Spring I + II • Fürst-Wenzel-Quelle I. + II. • Источник «Князь Вацлав» I + II ¬ I: 63,7 o C; II: 60,4 o C; CO2 363 mg/l; I: 4,1; II: 3,6 l/мин Pramen Libuše • The Libuše Spring • Libussa-Quelle • Источник «Либуше» ¬ 59,6 o C, CO2 440 mg/l, 3,1 l/мин Pramen Skalní • The Cliff Spring • Felsenquelle • Источник «Скальный» ¬ 45,4 o C, CO2 589 mg/l, 2 l/мин Pramen Svoboda • The Liberty Spring • Freiheitsquelle • Источник «Свобода» ¬ 59 o C, CO2 429 mg/l, 5 l/мин Pramen Sadový, The Orchard Spring, Parkquelle, Источник «Садовый» ¬ 39,6 o C, CO2 677 mg/l, 1,5 l/мин Hadí pramen • Snake‘s spring • Schlangenbrunnen • Змеиный источник ¬ cca 30 o C, CO2 >1600 mg/l, 1l/мин Pramen Štěpánka • The Štěpánka Spring • Stephansbrunnen • Источник «Штепанка» ¬ 9 – 13 o C, CO2 > 1200 mg/l, 0,5 l/мин reklama | advert | reklame | реклама Official Visitor’s Centre of Karlovy Vary offers: Mlýnské nábř. 5 360 01 Karlovy Vary Tel.: +420 355 321 176 - 7 Fax: +420 355 321 175 E-mail: infocentrum@karlovy-vary.cz Terminál Dolní nádraží Západní ul., 360 01 Karlovy Vary Tel.: +420 353 232 838 Fax: +420 353 232 839 infocentrum.dn@karlovy-vary.cz • Information on spa treatment and tourism • Guide ser vices • Trips to both the vicinity and environs of Karlovy Var y • Tickets to entertainment and cultural events • Money exchange • Special tours: the Town Theatre, the Jan Becher Museum, the Moser – museum of glass and glassworks, etc. • Accommodation to your requirements (all price levels - a b o u t 90 hotels, 100 boarding-houses) • Spa stays for both individuals and groups • Boarding for groups Spa-Magazine | 1

Spa-Magazine - Duben_2012 (2).indd - Laverna Romana, sro
bečov nad teplou guide - Laverna Romana, sro