Springs with active calcium carbonate precipitation in the Polish part of

geomorf.wnoz.us.edu.pl

Springs with active calcium carbonate precipitation in the Polish part of

226 Agata Smieja, Beata Smieja-Król

Report of the Freshwater Biological

Association, 52, 75-90.

Janssen A., Swennen R., Podoor N., Keppens

E. 1999. Biological and diagenetic

influence in recent and fossil tufa deposits

from Belgium. Sedim. Geol., 126, 75-95.

Kotański Z. 1958. Preglacial and interglacial

deposits in the Tatra Mts. (in Polish,

English summary). Acta Geologica

Polonica, 8, 275-301.

Kotański Z. 1971. Przewodnik geologiczny

po Tatrach. Wyd. Geol, W-wa, 280 pp.

Kowalski L. 1920. Podreglowe źródła

północnej strony Tatr. Spraw. Kom.

Fizjogr. PAN, 53/54, 12-27.

Mastella, L. 2001. Tektoniczne

uwarunkowania występowania martwic

wapiennych we fliszu podhalańskim. [in:]

Zuchiewicz, W. (ed.), IV Ogolnopolska

Konferencja

Neotektonika,

Morfotektonika, Sejsmotektonika - stan

badań i perspektywy rozwoju. Streszczenia

referatów i posterów, Kraków 3-4 IX 2001

r. Komisja Neotektoniki Kom. Bad.

Czwart. PAN, ING UJ, Kraków, 76-79.

Merz-Preiβ M., Riding R. 1999.

Cyanobacterial tufa calcification in two

freshwater streams: ambient environment,

chemical thresholds and biological

processes. Sedim. Geol. 126, 103-124.

Oleksynowa K., Komornicki T. 1956.

Materiały do znajomości wód w Tatrach,

cz. I. Dolina Strążyska. Zesz. Nauk. WSR

w Krakowie, Roln., 1, 33-51.

Oleksynowa K., Komornicki T. 1957.

Materiały do znajomości wód w Tatrach,

cz. II. Dolina Białego. Zesz. Nauk. WSR

w Krakowie, Roln., 3, 113-126.

Oleksynowa K., Komornicki T. 1958.

Materiały do znajomości wód w Tatrach,

cz. IV. Dolina Kościeliska. Zesz. Nauk.

WSR w Krakowie, Roln., 5, 13-44.

Oleksynowa K., Komornicki T. 1960.

Materiały do znajomości wód w Tatrach,

cz. V. Dolina Chochołowska. Zesz. Nauk.

WSR w Krakowie, Roln., 7, 17-47.

Oleksynowa K., Komornicki T. 1964.

Materiały do znajomości wód w Tatrach,

cz. VII. Dolina Waksmundzka i Dolina

Filipki. Zesz. Nauk. WSR w Krakowie,

Roln., 11, 19-47.

Oleksynowa K., Komornicki T. 1989.

Materiały do znajomości wód w Tatrach,

cz. IX. Dolina Olczyska. Zesz. Nauk. AR

w Krakowie 241, Roln., 28, 33-54.

Oleksynowa K., Komornicki T. 1990.

Materiały do znajomości wód w Tatrach,

cz. X. Dolina Bystrej. Zesz. Nauk. AR w

Krakowie 247, Roln., 2, 3-31.

Oleksynowa K., Komornicki T. 1996.

Chemizm wód. [in:] Z. Mirek (ed.):

Przyroda Tatrzańskiego Parku

Narodowego. Kraków-Zakopane, 197-214.

Parkhurst D.L. 1995. Users guide to

PHREEQC – A computer program for

speciation, reaction-path, advective

transport and inverse geochemical

calculations. Water-Resources Report 95-

4227. U.S. Geological Survey.

Pentecost A. 1980. Calcification in Plants. Int.

Review Cytology, 62, 1-27.

Pulina M. 1974. Denudacja chemiczna na

obszarach krasu węglanowego. Prace Inst.

Geogr. PAN, 105, 1-159.

Wołejko L. 2004. Źródliska wapienne ze

zbiorowiskami Cratoneurion commutati.

[in:] J. Herbich (ed.): Wody słodkie i

torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i

gatunków Natura 2000 – podręcznik

metodyczny. Ministerstwo Środowiska,

Warszawa. T. 2, 172–177.

More magazines by this user
Similar magazines