12.01.2015 Views

MACTRONIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MACTRONIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MACTRONIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MacTronic® Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k<br />

jest czołowym producentem i dystrybutorem oświetlenia<br />

bateryjnego oraz akumulatorowego w Polsce. Działamy na<br />

rynku od 1989 r. i od początku istnienia celem naszej firmy<br />

jest dostarczanie na rynek polski i krajów ościennych<br />

asortymentu zaspokajającego każdą potrzebę użycia światła<br />

przenośnego.<br />

W naszej stałej ofercie znajduje się ponad 500 różnorodnych<br />

modeli, od drobnych latarek breloków, poprzez latarki<br />

kieszonkowe, turystyczne i oświetlenie rowerowe, po bardzo<br />

zaawansowane technicznie latarki przeznaczone dla służb<br />

specjalnych.<br />

MacTronic® jako producent i dystrybutor posiada centrum<br />

serwisowe, w którym produkty przechodzą gruntowne<br />

testy przed wprowadzeniem na rynek, a w ramach<br />

obsługi posprzedażowej wszystkie wyroby objęte są stałą<br />

obsługą serwisową i pogwarancyjną. Serwis służy również<br />

pomocą techniczną doradzając klientom w razie pytań lub<br />

wątpliwości.<br />

Każdego roku sprzedajemy ponad milion różnych latarek<br />

na terenie Polski oraz za granicą na terenach: Niemiec, Austrii,<br />

Włoch, Węgier, Portugalii, Czech, Litwy, Łotwy, Ukrainy,<br />

Bułgarii, Rumunii oraz Białorusi.<br />

Firma MacTronic jest specjalistą w obszarze oświetlenia<br />

bateryjnego i ładowalnego na różnych polach zastosowań<br />

tego sprzętu. Od kilku lat prowadzone są prace nad nowymi<br />

specjalistycznymi oświetleniami dla służb medycznych,<br />

kryminalistycznych itp. oraz wprowadzane do sprzedaży<br />

takie produkty jak endoskopy, testery i oświetlenie UV.<br />

<strong>MACTRONIC</strong> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br />

Sp. k. is a leading manufacturer and a distributor of battery<br />

operated and rechargeable lightning in Poland. We are on<br />

the market since 1989 and from the beginning our goal is<br />

to supply the Polish market and the neighboring countries<br />

with products to satisfy a wide range of customers with their<br />

different expectations.<br />

In our offer there are over 500 different models, from small<br />

key-chain torches, through pocket and tourist torches and<br />

bicycle lightning, up to very technically advanced flashlights<br />

for special services.<br />

<strong>MACTRONIC</strong> Company as a manufacturer and a distributor<br />

has its own service center where products go through testing<br />

before launching and within the framework of post-sale<br />

service all products come within warranty and post-warranty<br />

service. Service is also advising customers and giving<br />

technical support in case of doubts or questions.<br />

Every year we sell over a million different flashlights in<br />

Poland and abroad to countries like: Germany, Austria,<br />

Italy, Hungary, Portugal, Czech Republic, Lithuania, Latvia,<br />

Ukraine, Bulgaria, Romania and Belarus.<br />

<strong>MACTRONIC</strong> Company is a specialist in the area of battery<br />

operated and rechargeable light on different fields of use.<br />

For several years there are lead works on new professional<br />

lightning for medical and criminalistic services etc. and<br />

new products like endoscopes, testers and UV lightning are<br />

launched.


PROFESSIONAL<br />

mx<br />

5 ∙ CYCLOPS MX085-HL<br />

5 ∙ SNIPER MX152L<br />

5 ∙ SNIPER Z FUNKCJĄ CAMPING MX152L-C<br />

5 ∙ BLACK EYE MINI MX112L/MX112L-G<br />

6 ∙ BLACKEYE MX132L-AC/DC<br />

6 ∙ Black Eye 780 MX142L-RC<br />

6 ∙ EXPLORER MX-233L-R5- RC<br />

6 ∙ EXPLORER MX232L-R5-RC<br />

7 ∙ EXTREME MX352L-RC<br />

7 ∙ EXPERT 3D MX352L<br />

7 ∙ EXPERT 2D MX252L<br />

SEARCHLIGHTS<br />

szperacze / searchlights<br />

9 ∙ MTG3401- HID<br />

9 ∙ MTG3405- LED<br />

9 ∙ JML10000<br />

9 ∙ JML-3000D<br />

10 ∙ JML8999-LED<br />

10 ∙ MTG3308<br />

10 ∙ MTG3307<br />

10 ∙ JML2940<br />

11 ∙ JML8999<br />

11 ∙ X-SHOOTER<br />

23 ∙<br />

23 ∙<br />

23 ∙<br />

23 ∙<br />

24 ∙<br />

24 ∙<br />

24 ∙<br />

24 ∙<br />

25 ∙<br />

25 ∙<br />

25 ∙<br />

25 ∙<br />

26 ∙<br />

26 ∙<br />

26 ∙<br />

26 ∙<br />

27 ∙<br />

27 ∙<br />

27 ∙<br />

27 ∙<br />

STANDARD<br />

ładowalne/rechargeable<br />

N37LED-RC<br />

WL366-RC<br />

MD5LED-RC<br />

JML8944<br />

9001-LED<br />

9018-LED<br />

2209LED<br />

3208LED<br />

PA-15LED-RC<br />

N8-LED<br />

WL24LED<br />

LED313-BY<br />

ręczne bateryjne /battery operated<br />

PA-36LED<br />

LED333-Y<br />

LED322-B<br />

MD302W<br />

pm<br />

PM350 INDUSTRIAL<br />

PM250 INDUSTRIAL<br />

PM230 INDUSTRIAL<br />

PM220 INDUSTRIAL<br />

34 ∙<br />

34 ∙<br />

34 ∙<br />

34 ∙<br />

35 ∙<br />

35 ∙<br />

35 ∙<br />

35 ∙<br />

36 ∙<br />

36 ∙<br />

36 ∙<br />

36 ∙<br />

37 ∙<br />

37 ∙<br />

37 ∙<br />

37 ∙<br />

38 ∙<br />

38 ∙<br />

38 ∙<br />

38 ∙<br />

czołowe/headlamp mactronic®<br />

HL-922<br />

HL-911<br />

HL-BW1WATT<br />

HL-3PW4L<br />

campingowe/camping lamps<br />

MC16L<br />

MC-15L-RETRO<br />

MINI CAMPER MC15L-MINI<br />

MC-5L<br />

upominkowe/gifts<br />

LED-MTOOL1<br />

LED2R-BLUE / RED<br />

LED200-USB<br />

LED201<br />

LED202<br />

LED203<br />

LED114D/E<br />

LED113/E<br />

1011B-LED<br />

LED101<br />

LED105<br />

LED109<br />

SAMOCHODOWE / CAR LIGHTS<br />

titan extra led<br />

inne/other<br />

13 ∙<br />

13 ∙<br />

13 ∙<br />

13 ∙<br />

14 ∙<br />

14 ∙<br />

14 ∙<br />

14 ∙<br />

16 ∙<br />

16 ∙<br />

16 ∙<br />

16 ∙<br />

17 ∙<br />

17 ∙<br />

17 ∙<br />

17 ∙<br />

18 ∙<br />

18 ∙<br />

18 ∙<br />

18 ∙<br />

20 ∙<br />

20 ∙<br />

20 ∙<br />

20 ∙<br />

21 ∙<br />

21 ∙<br />

21 ∙<br />

roundlite®<br />

SL96012-ABP-12V-SS<br />

SL96012-ABP-24V-SS<br />

SL96221-ABP-12V-SS<br />

SL96221-ABP-24V-SS<br />

SL030-ABP-12V-SS<br />

SL031-ABP-12V-SS<br />

SL030-ABP-24V-SS<br />

SL031-ABP-24V-SS<br />

OUTDOOR PRO<br />

outdoor pro<br />

HLS-X-1-UNITY<br />

HLS-X-3-TRINITY<br />

HLS-K1-PLUS<br />

HLS-K2R<br />

FOCUS EYE HLS-K3<br />

DIFFUSE HLS-K4<br />

MINI HLS-K5<br />

CAMP PRO MINI LT-185AA<br />

CAMP PRO LT-300D<br />

NU-FLARE PRO MX033L<br />

NU-TRAIL MX020L<br />

NU-LIGHT MX012L<br />

zestawy prezentowe/ gift sets<br />

NU FLARE PRO PREMIUM<br />

NU FLARE PRO STANDARD<br />

FOCUS EYE STANDARD<br />

NU FLARE PLUS STANDARD<br />

NU TRAIL PREMIUM<br />

NU TRAIL STANDARD<br />

NU LIGHT STANDARD<br />

28 ∙<br />

28 ∙<br />

28 ∙<br />

29 ∙<br />

29 ∙<br />

29 ∙<br />

29 ∙<br />

30 ∙<br />

30 ∙<br />

30 ∙<br />

30 ∙<br />

31 ∙<br />

31 ∙<br />

31 ∙<br />

31 ∙<br />

32 ∙<br />

32 ∙<br />

32 ∙<br />

32 ∙<br />

33 ∙<br />

33 ∙<br />

33 ∙<br />

33 ∙<br />

TL14<br />

TL05<br />

TL03<br />

gumowane / rubber torches<br />

RL813<br />

RL812<br />

RL811<br />

RL905LED<br />

RL903LED<br />

RD350LED<br />

RD250LED<br />

RD220LED<br />

nemo<br />

NEMO-13L<br />

NEMO-07L<br />

NEMO-05L<br />

NEMO-03L<br />

aluminium mactronic®<br />

LED 312 ALU<br />

ALPHA-120<br />

ALU28L<br />

LED 302 ALU<br />

LED 301 ALU<br />

ALU-1SL<br />

LED311-ALU<br />

HL-1W-ALU<br />

39 ∙<br />

39 ∙<br />

39 ∙<br />

39 ∙<br />

40 ∙<br />

40 ∙<br />

41 ∙<br />

41 ∙<br />

41 ∙<br />

41 ∙<br />

42 ∙<br />

42 ∙<br />

42 ∙<br />

42 ∙<br />

43 ∙<br />

44 ∙<br />

45 ∙<br />

PEN112LED<br />

MINI CLIP MG-03<br />

3003LED<br />

3008<br />

M-FLARE<br />

3F-FLARE<br />

NJ-01<br />

NAKŁADKA MT NAKŁADKA MT/C<br />

MX1<br />

MX2<br />

T-POKROWIEC R6<br />

T-POKROWIEC R14<br />

T-POKROWIEC R20<br />

T-KABURA<br />

ŻARÓWKI/BULBS<br />

POS<br />

LEGEND<br />

2


PROFESSIONAL<br />

3


4<br />

MX


MX<br />

NEW<br />

CYCLOPS<br />

MX085-HL<br />

Aluminiowa latarka z funkcją lampy czołowej<br />

Aluminum torch with a headlamp function<br />

CREE XP-E LED, 85 lm<br />

WATERPROOF<br />

Wielofunkcyjna aluminiowa latarka. Może<br />

służyć jako latarka ręczna. Posiada klips,<br />

dzięki czemu można ją przypiąć np. do kieszeni<br />

kurtki czy koszuli. Dodatkowo w wyposażeniu<br />

2 akcesoria: pasek z uchwytem<br />

umożliwiającym przekształcenie latarki<br />

w lampę czołową oraz dodatkowy pasek<br />

do mocowania (np. przy kasku czy do paska<br />

plecaka).<br />

wysoki/high – 1h, niski/low –<br />

20h, migający/flashing – 4h,<br />

SOS – 23h<br />

1 × R06/AA<br />

załączona/included/enthalten<br />

95mm × Ø 22mm<br />

62g<br />

5907596107999<br />

blister<br />

Multifunction aluminium torch. Can be<br />

used as a hand torch. It has a clip so the<br />

lamp could be pinned to a shirt’s or jacket’s<br />

pocket. Additionally it has 2 accessories:<br />

strap that converts a lamp into a headlamp<br />

and another strap for mount (for example to<br />

a helmet or a rucksack).<br />

SNIPER<br />

MX152L<br />

Latarka aluminiowa LED<br />

Aluminum LED torch<br />

1x CREE R4 LED<br />

243 lm<br />

100% 1h / 50% 2h / 10% 24h<br />

SOS / strobo<br />

3 × R03/AAA<br />

100 mm x Ø 33 mm<br />

119g<br />

5907596105896<br />

box—12/24<br />

* produkt wyłączony ze sprzedaży na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii i krajów BeNeLux'u.<br />

* product not sold on territory of the follolwing countries: Germany, Austria, Switzerland, Belgium,<br />

Netherlands and Luxemburg<br />

WATERPROOF<br />

Latarka bateryjna SNIPER wyposażona w diodę CREE o sile<br />

generowanego światła aż 243 lumeny. Latarka posiada kolimator<br />

oraz funkcję skupiania światła Focus oraz aż 5 trybów<br />

działania: Moc 100%, 50%, 10%, SOS oraz stroboskop.<br />

Pracuje na 3 bateriach typu R03/AAA. Włącznik taktyczny.<br />

Obudowa wykonana z niezwykle odpornego na<br />

uszkodzenia aluminium lotniczego. Wodoodporna. Pakowana<br />

w eleganckim czarnym pudełku. Każda latarka ma<br />

indywidualny numer seryjny.<br />

Battery operated flashlight Sniper is equipped with a<br />

CREE diode which generates light output of 243 lumens.<br />

The flashlight has a collimator, a focus function and 5<br />

operation modes: 100%, 50%, 10%, SOS and stroboscope.<br />

It works on 3 batteries type R03/AAA. It has a tactical<br />

switch. It is made of high quality aircraft grade aluminum,<br />

resistant to damages. Waterproof. Flashlight is packed in<br />

an elegant box. Every flashlight has an individual series<br />

number.<br />

SNIPER Z FUNKCJĄ CAMPING<br />

MX152L-C<br />

SNIPER WITH CAMPING FUNCTION<br />

MX152L-C<br />

Latarka aluminiowa LED<br />

Aluminum LED torch<br />

1x CREE R4 LED<br />

243 lm<br />

100% 1h / 50% 2h / 10% 24h<br />

SOS / strobo<br />

3 × R03/AAA<br />

100 mm x Ø 33 mm<br />

119g<br />

5907596107166<br />

box - 25/50<br />

CAMPING<br />

LENS<br />

WATERPROOF<br />

Latarka bateryjna Sniper o bardzo silnym<br />

świetle do 243 lumenów wyposażona w nakładkę<br />

campingową. Dzięki temu ta mała,<br />

poręczna latarka może jednocześnie służyć<br />

jako latarka ręczna oraz pełnić funkcję lampy<br />

campingowej. Nakładka dodatkowo wyposażona<br />

jest w haczyk, dzięki czemu całość<br />

z łatwością można powiesić. Doskonała podczas<br />

podróży.<br />

Battery operated flashlight with light output<br />

up to 243 lumens, equipped with a camping<br />

overlay. Torch can be used in this same time<br />

as a hand torch and as a camping lamp.<br />

Overlay additionally is equipped with a<br />

little hook which enables hanging the lamp.<br />

Perfect during travelling.<br />

BLACK EYE MINI<br />

MX112L / MX112L-G<br />

Latarka aluminiowa LED<br />

Aluminum LED torch<br />

1 x CREE Q3 LED, 95lm<br />

100% 1,5h / strobo do 6h<br />

1 × R06/AA<br />

118 x 29 x 20 mm,<br />

80 g<br />

black: 5907596107005<br />

gray: 5907596107029<br />

box — 25/50<br />

LENS<br />

WATERPROOF<br />

Kompaktowych rozmiarów bateryjna latarka<br />

taktyczna o bardzo mocnym strumieniu skupionego<br />

światła, widocznym do 55 metrów. Dodatkowo<br />

posiada focus. Niezwykle wytrzymała, wykonana<br />

z wysokiej jakości aluminium lotniczego, posiada<br />

także nietłukącą soczewkę. Pakowana w eleganckie<br />

pudełko, idealnie nadaje się na prezent.<br />

Compact size battery operated flashlight<br />

with a very strong stream of focused light,<br />

visible up to 55 meters. It also has a focus.<br />

Extremely durable, made of high quality<br />

aircraft grade aluminum, has also an<br />

unbreakable lens. Packed in an elegant box,<br />

perfect as a gift.<br />

5


MX<br />

BLACKEYE<br />

MX132L-AC/DC<br />

Ładowalna latarka aluminiowa LED<br />

Rechargeable aluminum LED torch<br />

1 x CREE Q5 LED<br />

260 lm<br />

100% 2h / 50% 5h / 10% 15h<br />

SOS 15h/ strobo 10h<br />

230V AC / 12V DC<br />

L.: 120mm, Ø 34mm<br />

151 g<br />

5907596107043<br />

box—12/24<br />

Li-ion 3,7V/2,2Ah<br />

260<br />

LUMENS<br />

RECHARGEABLE<br />

GLASS<br />

SHATTERING<br />

WATERPROOF<br />

Wysokiej jakości latarka ładowalna zasilana diodą<br />

CREE Q5 LED o mocy światła 260 lumenów. Wykonana<br />

z aluminium. Generuje światło skupione posiada<br />

pięć trybów działania: trzy ciągłe i dwa pulsacyjne.<br />

Specjalna konstrukcja umożliwia zbicie<br />

szyby w sytuacji awaryjnej. W zestawie ładowarki<br />

230V AC i 12V DC oraz akumulator. Wodoodporna.<br />

High quality rechargeable torch with<br />

CREE Q5 diode with light output up to 260<br />

lumens. Made of aluminum. Generates<br />

focused light, has 5 operation modes –<br />

3 steady and 2 flashing. The design of the<br />

head allows shattering glass in an emergency<br />

situation. The set includes 230V AC<br />

and 12V DC chargers and a rechargeable<br />

battery. Waterproof.<br />

NEW<br />

Black Eye 780<br />

MX142L-RC<br />

Latarka aluminiowa LED<br />

LED aluminium torch<br />

CREE XM-L U2 LED<br />

780 lm<br />

100% 90min, 50%, 10% 10h,<br />

SOS, Strobo<br />

230V AC / 12V DC<br />

5907596108002<br />

box 1/20<br />

780<br />

LUMENS<br />

CREE XM-L<br />

U2 LED<br />

RECHARGEABLE<br />

GLASS<br />

SHATTERING<br />

WATERPROOF<br />

IP 65<br />

Wysokiej jakości ładowalna latarka ręczna<br />

wykonana z aluminium lotniczego. Źródłem<br />

światła jest amerykańska dioda CREE XM-L<br />

U2, która generuje światło o mocy aż 780lm.<br />

Wodoodporna – IP65. Ładowarki 230V AC i<br />

12V DC w komplecie. Możliwość dokupienia<br />

kabury.<br />

High quality rechargeable torch made of<br />

aircraft grade aluminium. Source of light<br />

is an American diode CREE XM-L U2 which<br />

generates light output of 780lm. Waterproof<br />

– IP65. Chargers 230V AC and 12V DC<br />

included. Additionally possibility of buying<br />

a holster.<br />

135×36,5(24)mm<br />

108 g<br />

Li-ion 3,7V/2,2Ah<br />

NEW<br />

EXPLORER<br />

MX233L-R5-RC<br />

Ładowalna latarka aluminiowa LED<br />

Rechargeable aluminum LED torch<br />

1x XP-G R5 LED, 300 lm<br />

2h / 100%; 8 h / 30%<br />

230V AC / 12V DC<br />

L.: 176 mm, Ø 58mm,<br />

284 g<br />

5907596107173<br />

box—5/30<br />

Li-ion 3,7V/2,2Ah<br />

300<br />

LUMENS<br />

1 × XP-G<br />

R5 LED<br />

RECHARGEABLE<br />

IP 65<br />

GLASS<br />

SHATTERING<br />

Średniej wielkości latarka ładowalna zaprojektowana<br />

z myślą o profesjonalistach. Znajdujący się w zestawie<br />

statyw ładujący posiada system światła awaryjnego<br />

- 6 diod LED zapala się podczas awarii sieci elektrycznej,<br />

co ułatwia odnalezienie latarki. Od modelu<br />

MX232L różni się tym, że dla poprawy chwytności rękojeść<br />

wykonana z wysokiej jakości aluminium lotniczego<br />

została pokryta gumowym wykończeniem, co<br />

ułatwia użytkowanie w rękawicach czy w trakcie zimy.<br />

Dodatkowo konstrukcja główki latarki umożliwia zbicie<br />

szyby w sytuacji awaryjnej.<br />

Medium-sized rechargeable torch designed for professionals.<br />

A docking cradle, included in the set, has<br />

an emergency light system - 6 LEDs light up during<br />

power outage, making it easier to find the torch. The<br />

difference between this model and MX232L is that for<br />

catch improvement the handle, made of aircraft grade<br />

aluminum, has got a rubberized finish to ease the use<br />

in gloves or in winter time. Additionally the design<br />

of the head allows shattering glass in an emergency<br />

situation.<br />

NEW<br />

EXPLORER<br />

MX232L-R5-RC<br />

Ładowalna latarka aluminiowa LED<br />

Rechargeable aluminum LED torch<br />

300<br />

LUMENS<br />

1 × XP-G<br />

R5 LED<br />

RECHARGEABLE<br />

IP 65<br />

Latarka ładowalna dla wymagających użytkowników.<br />

Wytrzymała obudowa z aluminium lotniczego gwarantuje<br />

długą żywotność. Odporna na wodę, olej,<br />

smar i kurz – posiada certyfikat IP65. Moc diody CREE<br />

LED wynosi 300 lm. Tryb świecenia: 100% (2,5h) / 30%<br />

(5,5h) / stroboskop (5h). Dodatkowo system światła<br />

awaryjnego – w razie braku dostawy prądu podczas<br />

ładowania – specjalne diody na uchwycie ładującym<br />

wskazuje miejsce latarki.<br />

XP-G R5 LED, 300 lm<br />

2h / 100%; 8 h / 30%<br />

230V AC / 12V DC<br />

L.: 176 mm, Ø 58mm,<br />

284 g<br />

5907596105889<br />

box—5/30<br />

Li-ion 3,7V/2.2Ah<br />

Rechargeable torch for the demanding users. Durable<br />

casing made of aircraft grade aluminum guarantees<br />

long time of use. Resistant to oil, grease, dust – it has<br />

a certificate IP65. The power of : XP-G R5 LED is 300<br />

lumens. Operation modes: 100% (2h), 30% (8h), stroboscope<br />

(5h). Additionally emergency light system<br />

– in case of power outage during charging – special<br />

diodes on the docking cradle indicate the place of<br />

the torch.<br />

6


MX<br />

EXTREME<br />

MX352L-RC<br />

Ładowalna latarka aluminiowa LED<br />

Rechargeable aluminum LED torch<br />

1x CREE P4 LED<br />

180 lm<br />

100%-5h/30%-15h<br />

strobo-24h<br />

230V AC / 12V DC<br />

310 mm Ø 58mm<br />

380g<br />

5907596105520<br />

box 5/15<br />

Ni MH 6V/3.2Ah<br />

CREE P4<br />

LED<br />

180<br />

LUMENS<br />

IP 65<br />

Wysokiej jakości latarka ładowalna w komplecie<br />

dwie ładowarki 230V AC i 12V DC. Zasilana<br />

diodą CREE P4 LED o mocy światła 180<br />

lumenów. Wykonana z aluminium. Niezwykle<br />

długi czas świecenia do 5h przy pełnej<br />

mocy. Nietłukąca się soczewka z poliwęglanu.<br />

Posiada trzy tryby działania: dwa ciągłe i<br />

jeden pulsacyjny. Wodoodporna. Opcja dodatkowa-<br />

nakładka sygnalizacyjna.<br />

High quality rechargeable torch, two chargers<br />

230V AC and 12V DC included. Powered<br />

with CREE P4 LED diode with light output<br />

up to 180 lumens. Made of aluminum.<br />

Extremely long operation time – up to 5h<br />

at full power. Unbreakable polycarbonate<br />

lens. It has 3 operation modes: 2 still and<br />

one flashing. Waterproof. Additional option<br />

– signaling overlay.<br />

EXPERT 3D<br />

MX352L<br />

Latarka aluminiowa LED<br />

Aluminum LED torch<br />

1 x CREE Q3 LED<br />

245 lm<br />

100% / 50% / 10%<br />

strobo / SOS<br />

3 × R20/D<br />

323 × 58 × 40 mm<br />

( L. x Ø główki x Ø korpusu), 429g<br />

5907596105971<br />

blister—12/24<br />

245<br />

LUMENS<br />

Latarka z serii Guardsman z oryginalną diodą<br />

CREE Q3 generującą światło o mocy 245<br />

lumenów. Tryby świecenia: 100% mocy, 50%<br />

mocy,10% mocy, SOS, migający. Nietłukąca<br />

się soczewka. Specjalna budowa główki zapobiega<br />

toczeniu się latarki. Obudowa z dożywotnią<br />

gwarancją wykonana z aluminium<br />

lotniczego. Wodoodporna. Opatentowana<br />

w UE i USA.<br />

The torch from Guardsman series with original<br />

CREE Q3 diode which generates light<br />

output up to 254 lumens. Operation modes:<br />

100%, 50%, 10%, SOS, flashing. Unbreakable<br />

lens. Special design of the head prevents the<br />

torch from rolling. Casing made of aircraft<br />

grade aluminum with a lifetime warranty.<br />

Waterproof. Patented in EU and US.<br />

EXPERT 2D<br />

MX252L<br />

Latarka aluminiowa LED<br />

Aluminum LED torch<br />

175<br />

LUMENS<br />

Latarka z serii Guardsman z oryginalną diodą<br />

CREE Q3 generującą światło o mocy 170<br />

lumenów. Tryby świecenia: 100% mocy, 50%<br />

mocy,10% mocy, SOS, migający. Nietłukąca<br />

się soczewka. Specjalna budowa główki zapobiega<br />

toczeniu się latarki. Obudowa z dożywotnią<br />

gwarancją wykonana z aluminium<br />

lotniczego. Wodoodporna. Opatentowana<br />

w Europie i USA.<br />

1 x CREE Q3 LED<br />

170 lm<br />

100% / 50% / 10%<br />

strobo / SOS<br />

2 × R20/D<br />

263 × 58 × 40 mm<br />

( L. x Ø główki x Ø korpusu), 373g<br />

5907596105964<br />

blister—12/24<br />

The torch from Guardsman series with original<br />

CREE Q3 diode which generates light<br />

output up to 170 lumens. Operation modes:<br />

100%, 50%, 10%, SOS, flashing. Unbreakable<br />

lens. Special design of the head prevents<br />

torch from rolling. Casing made of aircraft<br />

grade aluminum with a lifetime warranty.<br />

Waterproof. Patented in EU and US.<br />

7


SZPERACZE / SEARCHLIGHTS<br />

8<br />

| Jaskinia Miao Keng, Tian Xing, Chiny luty 2009. Wnętrze oświetlone od spodu reflektorem Mactronic


SZPERACZE / SEARCHLIGHTS <strong>MACTRONIC</strong><br />

NEW<br />

MTG3401- HID<br />

Ładowalny szperacz HID<br />

HID rechargeable searchlight<br />

3300<br />

LUMENS<br />

HID<br />

Ładowalny szperacz zasilany żarówką 35W<br />

H1 HID, generujący światło o mocy<br />

aż 3300lm. Bateria litowo-jonowa pozwala<br />

na 45min pracy. Czas ładowania wynosi 10h.<br />

Ładowarki 230V AC i 12V DC oraz pasek<br />

w komplecie. Rączka umożliwia również<br />

chwyt pistoletowy.<br />

35W H1 HID<br />

3300lm<br />

45 min<br />

5907596107975<br />

box 1/6<br />

Rechargeable searchlight powered by 35W<br />

H1 HID bulb which generates light output<br />

of 3300lm. Li-ion battery enables 45min<br />

of work. Charging time is 10h. Chargers<br />

230V AC and 12V DC included. The handle<br />

enables turning it into a pistol grip.<br />

230V AC, 12V DC<br />

14.8V 2.2 Ah Li-ion<br />

NEW<br />

MTG3405- LED<br />

Ładowalny szperacz LED<br />

LED rechargeable searchlight<br />

400<br />

LUMENS<br />

5 WATT<br />

Ładowalny szperacz zasilany 5W diodą LED,<br />

generuje światło o mocy 400lm.<br />

Czas ładowania wynosi 12h, co pozwala<br />

na 2h pracy. Ładowarki 230V AC i 12V DC<br />

w komplecie. Rączka umożliwia również<br />

chwyt pistoletowy.<br />

5Watt LED, 400lm<br />

5907596107982<br />

Rechargeable LED serachlight powered by<br />

5W diode which generates light output<br />

of 400lm. The charging time is 12h which<br />

allows 2h work. Chargers 230V AC and 12V<br />

DC included. The handle enables turning<br />

it into a pistol grip.<br />

2h<br />

box 1/8<br />

230V AC, 12V DC<br />

bateria 6V 2Ah<br />

NEW<br />

JML10000<br />

Ładowalny szperacz LED<br />

LED rechargeable searchlight<br />

10<br />

WATT<br />

Światło ostrzegawcze<br />

warning light<br />

850<br />

LUMENS<br />

Ładowalny szperacz diodowy o mocnym świetle<br />

– dioda 10Watt LED generuje światło o mocy<br />

850lm. Dostępne 2 tryby pracy: 100% i 50%.<br />

Długi czas pracy – do 8h, a czas ładowania to 24h.<br />

Wyposażony w tylne światło ostrzegawcze, co<br />

znacznie podnosi bezpieczeństwo użytkownika.<br />

Rączka pozwala na chwyt pistoletowy. Ładowarki<br />

230V AC i 12V DC w komplecie.<br />

Cree 10Watt LED, 850lm<br />

wysoki/high – 4h, standard –<br />

8h, migające światło ostrzegawcze/<br />

flashing warning<br />

light – 140h<br />

230V AC, 12V DC<br />

5907596107920<br />

box 1/8<br />

bateria 4V 5,5Ah<br />

Rechargeable LED searchlight with a very strong<br />

light – 10Watt LED diode generates light output<br />

of 850lm. 2 operation modes available: 100% and<br />

50%. Long operation time – up to 8h and charging<br />

time is 24h. It is equipped with rear warning light<br />

what increases user’s safety. The handle enables<br />

turning it into a pistol grip. Chargers 230V AC and<br />

12V DC included.<br />

JML-3000D<br />

Ładowalny szperacz dynamo<br />

Rechargeable dynamo searchlight<br />

Ładowalny szperacz diodowy o mocnym<br />

świetle. Ładowarki sieciowa 230V i samochodowa<br />

12V w komplecie, dodatkowo<br />

ładowany także poprzez ręczne dynamo.<br />

Rączka umożliwiająca również chwyt pistoletowy<br />

gwarantuje wygodne użytkowanie.<br />

Możliwość zawieszenia na ścianie.<br />

1Watt LED<br />

do 3 h<br />

230V AC i 12V DC + dynamo<br />

636g<br />

5907596106879<br />

box—1/12<br />

4V 1Ah<br />

Rechargeable searchlight with a strong<br />

light. Chargers 230V and 12V DC included,<br />

additionally chargeable by hand-crank<br />

dynamo. The handle enables turning it into<br />

a pistol grip. It is possible to hang it on the<br />

wall.<br />

9


SZPERACZE / SEARCHLIGHTS <strong>MACTRONIC</strong><br />

JML8999-LED<br />

Ładowalny szperacz LED<br />

Rechargeable LED searchlight<br />

3 Watt LED<br />

3<br />

WATT<br />

12 h<br />

Ładowalny szperacz diodowy o mocnym świetle<br />

(3 Watt LED). Bardzo długi czas pracy – do 12 godzin.<br />

Rączka umożliwiająca również chwyt pistoletowy<br />

gwarantuje wygodne użytkowanie. Możliwość<br />

zawieszenia na ścianie. Ładowarki sieciowa<br />

230V i samochodowa 12V w komplecie.<br />

Rechargeable searchlight with a strong light (3<br />

Watt LED). Very long operation time – up to 12h.<br />

The handle enables turning it into a pistol grip<br />

what guarantees comfortable use. It is possible<br />

to hang it on the wall. Chargers 230V and 12V DC<br />

included.<br />

do 12h<br />

AC 230V/ DC 12V<br />

L.: 230mm,<br />

Ø 160mm, 1,20 kg<br />

5907596106893<br />

box—1/6<br />

6V / 2,5 Ah<br />

MTG3308 / UV<br />

Ładowalny szperacz halogen + LED<br />

Rechargeable halogen reflector + LED<br />

FREE<br />

10W BULB<br />

SHOULDER<br />

STRAP<br />

Wysokiej jakości ładowalny szperacz guardsman spotlight<br />

halogen + LED. Wyposażony w dwa źródła światła: mocny<br />

halogen i ekonomiczne, jasne diody 12xLED. Żarówka halogenowa<br />

(55W) generuje światło o mocy 2,500,000 kandeli.<br />

Ergonomiczna rączka ustawiana w dwóch pozycjach<br />

oraz lekka waga gwarantują wygodne użytkowanie. Regulowana<br />

podstawka pozwala na odpowiednie ustawienie<br />

szperacza na płaskiej powierzchni, otwór na hak w podstawce<br />

do powieszenia na ścianie dla zapewnienia szybkiego<br />

dostępu. Ładowarki sieciowa 230V i samochodowa<br />

12V w komplecie. Dodatkowo żarówka halogenowa 10W<br />

gratis. Dostępny również w wersji UV.<br />

Halogen 55W (2.500.000 candeli)<br />

+ 12 LED<br />

55W – 25 min , 10W – 2,5h,<br />

12 LED –16h<br />

230V AC + 12V DC<br />

L.: 230mm,<br />

Ø 160mm, 1,20 kg<br />

5907596105513<br />

box/box<br />

6V/4.0Ah<br />

High quality rechargeable LED / halogen searchlight.<br />

It is equipped with 2 light sources: strong halogen and<br />

economical, bright diodes – 12xLED. Halogen bulb (55W)<br />

generates light output of 2,500,000 candelas. Ergonomic<br />

handle (that can be set in 2 positions) and lightweight<br />

guarantee a comfortable use. Adjustable base allows<br />

setting a searchlight on a flat surface. It also has a hole for<br />

a hook in a base for hanging it on a wall. Chargers 230V<br />

and 12V DC included. Additional 10W light bulb for free.<br />

Available also in UV version.<br />

MTG3307<br />

Ładowalny szperacz halogen<br />

Rechargeable halogen reflector<br />

Halogen 55W<br />

2.500.000 candeli<br />

55W–25 min, 10W–2,5h<br />

230V AC + 12V DC<br />

L.: 230mm,<br />

Ø 160mm, 1,20 kg<br />

5907596105506<br />

box—1/6<br />

6V/4.0Ah<br />

JML2940<br />

Ładowalny szperacz halogen<br />

Rechargeable halogen reflector<br />

12V/90W/100W baza H4<br />

moc: 10 000 000 candeli<br />

50 min<br />

230V AC + 12V DC<br />

L. 365 mm, Ø lustra 176mm<br />

5,37 kg<br />

5907596103250<br />

box/box—1/3<br />

12V/7.0Ah<br />

FREE<br />

10W BULB<br />

SHOULDER<br />

STRAP<br />

SHOULDER<br />

STRAP<br />

Wysokiej jakości ładowalny szperacz Guardsman<br />

spotlight halogen. Żarówka halogenowa (55W)<br />

generuje światło o mocy 2,500,000 kandeli. Ergonomiczna<br />

rączka ustawiana w dwóch pozycjach<br />

oraz lekka waga gwarantują wygodne użytkowanie.<br />

Regulowana podstawka pozwala na odpowiednie<br />

ustawienie szperacza na płaskiej powierzchni,<br />

otwór na hak w podstawce do powieszenia<br />

na ścianie dla zapewnienia szybkiego dostępu.<br />

Posiada pasek do noszenia na ramieniu. Ładowarki:<br />

sieciowa 230V i samochodowa 12V w<br />

komplecie. Dodatkowo żarówka halogenowa 10W<br />

gratis.<br />

High quality rechargeable halogen searchlight.<br />

Halogen bulb (55W) generates light of 2,500,000<br />

candelas. Ergonomic handle (that can be set in 2<br />

positions) and lightweight guarantee a comfortable<br />

use. Adjustable base allows setting a searchlight<br />

on a flat surface. It also has a hole for a hook<br />

in a base for hanging it on a wall and a shoulder<br />

strap. Chargers 230V and 12V DC included. Additional<br />

10W light bulb for free.<br />

Ładowalny szperacz halogenowy generujący<br />

światło skupione o zasięgu do kilku kilometrów.<br />

Możliwość wyboru dwóch poziomów mocy światła.<br />

Doskonałe narzędzie między innymi do przeszukiwania<br />

terenu przez służby ochrony, straż graniczną,<br />

a także do użytku na dużych posiadłościach<br />

lub podczas samochodowej wyprawy turystycznej.<br />

Można go używać zasilając bezpośrednio<br />

prądem 12V DC z gniazda zapalniczki. Ładowarki<br />

sieciowa 230V i samochodowa 12V w komplecie.<br />

Dla wygody pasek do zawieszenia na ramieniu<br />

w komplecie.<br />

Rechargeable halogen searchlight that emits focused<br />

light with a range up to several kilometers.<br />

Possibility to choose between 2 power levels. A<br />

perfect tool, among others, for security services,<br />

border control and also for the use on large properties<br />

or on car trip. It can be used by charging it<br />

directly from a 12V car socket. Chargers 230V and<br />

12V DC included. For comfortable use - shoulder<br />

strap included.<br />

10


SZPERACZE / SEARCHLIGHTS <strong>MACTRONIC</strong><br />

JML8999<br />

Ładowalny szperacz<br />

Rechargeable halogen reflector<br />

SHOULDER<br />

STRAP<br />

8 h<br />

Ładowalny szperacz halogenowy generujący<br />

światło skupione, działający przez 8 godzin<br />

od naładowania akumulatora. Posiada<br />

praktyczny statyw i wygodny pasek do<br />

noszenia. Dzięki uniwersalnemu uchwytowi<br />

możliwe 2 pozycje trzymania szperacza<br />

i kierowania światła. Ładowarki sieciowa<br />

230V i samochodowa 12V w komplecie.<br />

halogen 6V/3W, baza P13,5<br />

8h<br />

230V AC + 12V DC<br />

L.: 210mm,<br />

Ø lustra: 120mm, 1.36 kg<br />

5907596102840<br />

box—1/6<br />

6V/4.0Ah<br />

Rechargeable halogen searchlight that<br />

emits a focused light beam, can work up<br />

to 8 hours. It has a practical stand and a<br />

comfortable shoulder strap. Universal grip<br />

allows 2 positions of holding and aiming the<br />

lamp. Chargers 230V and 12V DC included.<br />

X-SHOOTER<br />

Szperacz pistoletowy LED<br />

LED pistol searchlight<br />

SHOULDER<br />

STRAP<br />

200 h<br />

Niezwykle poręczny szperacz o uchwycie pistoletowym<br />

i bardzo jasnym świetle o zasięgu<br />

do 160m. Wykonany z odpornej na uderzenia<br />

gumy. Bardzo długi czas pracy (do<br />

200h). Dostępne 3 tryby pracy. Dla wygodniejszego<br />

noszenia posiada pasek na ramię i<br />

rękę. Wodoodporny.<br />

XR-E CREE LED, 125 lm<br />

wysoka moc – do 25,5h<br />

niska moc – do 175h<br />

migający – do 200h<br />

3 × R14/C<br />

75x146x160mm<br />

494g<br />

5907596106701<br />

box —6/24<br />

Extremely handy searchlight with a pistol<br />

grip and a very bright light with a range of<br />

160m. Made with shockresistant rubber.<br />

Extremely long operation time (up to 200h).<br />

3 operation modes available. For a more<br />

comfortable wearing it is equipped with a<br />

shoulder strap and a wrist strap. Waterproof.<br />

11


12<br />

SAMOCHODOWE / CAR LIGHTS


ROUNDLITE<br />

SL96012-ABP-12V-SS<br />

Obrotowy reflektor samochodowy halogen<br />

Rotary car halogen reflector<br />

120°<br />

440°<br />

WIRELESS<br />

REMOTE<br />

IP 65<br />

Reflektor halogenowy z żarówką 55W o sile światła<br />

200.000cd. Zasilany bezpośrednio 12V DC. Sterowany<br />

praktycznym pilotem bezprzewodowym<br />

w dwóch prędkościach - standardowej i wolnej,<br />

zapewniającej większą precyzję. Regulacja strumienia<br />

światła w poziomie - 440 stopni, w pionie<br />

- 120 stopni. Model przenośny, możliwość montażu<br />

na platformie zamocowanej do auta na stałe<br />

lub za pomocą podstawy magnetycznej. Kolor<br />

obudowy reflektora-czarny. Wodoodporny. Posiada<br />

certyfikat IP 65.<br />

H3 HALOGEN 55W<br />

200 000 cd<br />

12 V DC<br />

200,58 × 194,8 × 189,77 mm<br />

3 kg<br />

5907596106060<br />

box—1/6<br />

Halogen lamp with a 55W bulb with 200.000cd.<br />

Powered directly from the 12V socket. Controlled<br />

with a wireless remote in two speeds – standard<br />

and slow, what allows better precision. Adjustable<br />

light stream horizontally – 440 degrees, vertically<br />

– 120 degrees. Portable, can be installed on a platform<br />

attached to a car permanently or by using a<br />

magnetic base. Black lamp housing. Waterproof,<br />

IP65 certificated.<br />

SL96012-ABP-24V-SS<br />

Obrotowy reflektor samochodowy halogen<br />

Rotary car halogen reflector<br />

120°<br />

440°<br />

WIRELESS<br />

REMOTE<br />

IP 65<br />

Reflektor halogenowy z żarówką 70W o sile światła<br />

400.000cd. Zasilany bezpośrednio 24V DC. Sterowany<br />

praktycznym pilotem bezprzewodowym<br />

w dwóch prędkościach - standardowej i wolnej,<br />

zapewniającej większą precyzję. Regulacja strumienia<br />

światła w poziomie - 440 stopni, w pionie<br />

- 120 stopni. Model przenośny, możliwość<br />

montażu na platformie zamocowanej do auta na<br />

stałe lub za pomocą podstawy magnetycznej. Kolor<br />

reflektora-czarny. Wodoodporny. Posiada certyfikat<br />

IP 65.<br />

H3 HALOGEN 70W<br />

400 000 cd<br />

24V DC<br />

200,58 × 194,8 × 189,77 mm<br />

3 kg<br />

5907596106077<br />

box—1/6<br />

Halogen lamp with a 70W bulb with 400.000 cd.<br />

Powered directly from the 24V socket. Controlled<br />

with a wireless remote in two speeds – standard<br />

and slow, what allows better precision. Adjustable<br />

light stream horizontally – 440 degrees, vertically<br />

– 120 degrees. Portable, can be installed on a platform<br />

attached to a car permanently or by using a<br />

magnetic base. Black lamp housing. Waterproof,<br />

IP65 certificated.<br />

SL96221-ABP-12V-SS<br />

Obrotowy reflektor samochodowy halogen<br />

Rotary car halogen reflector<br />

120°<br />

440°<br />

WIRED<br />

REMOTE<br />

IP 65<br />

Reflektor halogenowy z żarówką 55W o sile światła<br />

200.000cd. Zasilany bezpośrednio 12V DC. Sterowany<br />

pilotem przewodowym w dwóch prędkościach<br />

- standardowej i wolnej, zapewniającej<br />

większą precyzję. Regulacja strumienia światła w<br />

poziomie - 440 stopni, w pionie - 120 stopni. Możliwy<br />

montaż za pomocą magnesu lub na stałe. Kolor<br />

reflektora-czarny. Wodoodporny. Posiada certyfikat<br />

IP 65.<br />

H3 HALOGEN 55W<br />

200 000 cd<br />

12 V DC<br />

200,58 × 194,8 × 189,77 mm<br />

3 kg<br />

5907596106084<br />

box—1/6<br />

Halogen lamp with a 55W bulb with a power light<br />

200.000cd. Powered directly from the 12V socket.<br />

Controlled with a wired remote in two speeds –<br />

standard and slow, what allows better precision.<br />

Adjustable light stream horizontally – 440<br />

degrees, vertically – 120 degrees. Portable, can<br />

be installed on a platform attached to a car permanently<br />

or by using a magnetic base. Black lamp<br />

housing. Waterproof. It has an IP65 certificate.<br />

SL96221-ABP-24V-SS<br />

Obrotowy reflektor samochodowy halogen<br />

Rotary car halogen reflector<br />

120°<br />

440°<br />

WIRED<br />

REMOTE<br />

Reflektor halogenowy z żarówką 70W o sile światła<br />

400.000cd. Zasilany bezpośrednio 24V DC. Sterowany<br />

pilotem przewodowym w dwóch prędkościach<br />

- standardowej i wolnej, zapewniającej<br />

większą precyzję. Regulacja strumienia światła w<br />

poziomie - 440 stopni, w pionie - 120 stopni. Możliwy<br />

montaż za pomocą magnesu lub na stałe. Kolor<br />

reflektora-czarny. Wodoodporny. Posiada certyfikat<br />

IP 65.<br />

H3 HALOGEN 70W<br />

400 000 cd<br />

24V DC<br />

200,58 × 194,8 × 189,77 mm<br />

3 kg<br />

5907596106091<br />

box—1/6<br />

Halogen lamp with a 55W bulb with 200.000cd.<br />

Powered directly from the 24V socket. Controlled<br />

with a wired remote in two speeds – standard and<br />

slow, what allows better precision. Adjustable<br />

light stream horizontally – 440 degrees, vertically<br />

– 120 degrees. Portable, can be installed on a platform<br />

attached to a car permanently or by using a<br />

magnetic base. Black lamp housing. Waterproof,<br />

IP65 certificated.<br />

13


ROUNDLITE<br />

SL030-ABP-12V-SS<br />

Obrotowy reflektor samochodowy HID<br />

Rotary car HID reflector<br />

120°<br />

440°<br />

WIRELESS<br />

REMOTE<br />

IP 66<br />

Reflektor obrotowy o nadzwyczaj jasnym i mocnym<br />

świetle żarówki HID 35W o sile 1.5mln candeli.<br />

Zasilany bezpośrednio 12V DC. Sterowany pilotem<br />

bezprzewodowym. Dostępne dwie prędkości<br />

rotacji: standardowa i wolna do precyzyjnego<br />

kierowania światła. Regulacja strumienia światła<br />

w poziomie - 440 stopni, w pionie - 120 stopni.<br />

Możliwy montaż za pomocą magnesu lub na stałe.<br />

Wyjście kabla do boku. Kolor reflektora-czarny.<br />

Wodoodporny. Posiada certyfikat IP 66.<br />

HID 35W<br />

1 500 000 cd<br />

12 V DC<br />

200,58x214,15x241,45mm<br />

3 kg<br />

5907596106022<br />

box—1/6<br />

Swivel lamp with an extremely bright and strong<br />

light from HID 35W bulb with 1,5mln candelas.<br />

Powered directly from the 12V socket. Controlled<br />

with a wireless remote in two speeds – standard<br />

and slow, what allows better precision. Adjustable<br />

light stream horizontally – 440 degrees, vertically<br />

– 120 degrees. Portable, can be installed by using<br />

a magnetic base or permanently. Cable output on<br />

the side. Black lamp housing. Waterproof. It has an<br />

IP66 certificate.<br />

SL031-ABP-12V-SS<br />

Obrotowy reflektor samochodowy HID<br />

Rotary car HID reflector<br />

120°<br />

440°<br />

WIRED<br />

REMOTE<br />

IP 66<br />

Reflektor obrotowy o nadzwyczaj jasnym i mocnym<br />

świetle żarówki HID 35W o sile 1.5mln candeli.<br />

Zasilany bezpośrednio 12V DC. Sterowany pilotem<br />

przewodowym. Dostępne dwie prędkości rotacji:<br />

standardowa i wolna do precyzyjnego kierowania<br />

światła. Regulacja strumienia światła w poziomie<br />

- 440 stopni, w pionie - 120 stopni. Możliwy<br />

montaż za pomocą magnesu lub na stałe. Wyjście<br />

kabla do boku. Kolor reflektora-czarny. Wodoodporny.<br />

Posiada certyfikat IP 66.<br />

HID 35W<br />

1 500 000 cd<br />

12 V DC<br />

200,58x214,15x241,45mm<br />

3 kg<br />

5907596106046<br />

box—1/6<br />

Swivel lamp with an extremely bright and strong<br />

light from HID 35W bulb with 1,5mln candelas.<br />

Powered directly from the 12V socket. Controlled<br />

with a wired remote in two speeds – standard and<br />

slow, what allows better precision. Adjustable<br />

light stream horizontally – 440 degrees, vertically<br />

– 120 degrees. Portable, can be installed by using<br />

a magnetic base or permanently. Cable output on<br />

the side. Black lamp housing. Waterproof. It has an<br />

IP66 certificate.<br />

SL030-ABP-24V-SS<br />

Obrotowy reflektor samochodowy HID<br />

Rotary car HID reflector<br />

120°<br />

440°<br />

WIRELESS<br />

REMOTE<br />

IP 66<br />

Reflektor obrotowy o nadzwyczaj jasnym i mocnym<br />

świetle żarówki HID 35W o sile 1.5mln candeli.<br />

Zasilany bezpośrednio 24V DC. Sterowany pilotem<br />

bezprzewodowym. Dostępne dwie prędkości<br />

rotacji: standardowa i wolna do precyzyjnego<br />

kierowania światła. Regulacja strumienia światła<br />

w poziomie - 440 stopni, w pionie - 120 stopni.<br />

Możliwy montaż za pomocą magnesu lub na stałe.<br />

Wyjście kabla do boku. Kolor reflektora-czarny.<br />

Wodoodporny. Posiada certyfikat IP 66.<br />

HID 35W<br />

1 500 000 cd<br />

24V DC<br />

200,58x214,15x241,45mm<br />

3 kg<br />

5907596106039<br />

box—1/6<br />

Swivel lamp with an extremely bright and strong<br />

light from HID 35W bulb with 1,5mln candelas.<br />

Powered directly from the 24V socket. Controlled<br />

with a wireless remote in two speeds – standard<br />

and slow, what allows better precision. Adjustable<br />

light stream horizontally – 440 degrees, vertically<br />

– 120 degrees. Portable, can be installed by using<br />

a magnetic base or permanently. Cable output on<br />

the side. Black lamp housing. Waterproof. It has an<br />

IP66 certificate.<br />

Reflektor obrotowy o nadzwyczaj jasnym i mocnym<br />

świetle żarówki HID 35W o sile 1.5mln candeli.<br />

Zasilany bezpośrednio 24V DC. Sterowany pilotem<br />

przewodowym. Dostępne dwie prędkości rotacji:<br />

standardowa i wolna do precyzyjnego kierowania<br />

światła. Regulacja strumienia światła w poziomie<br />

- 440 stopni, w pionie - 120 stopni. Możliwy<br />

montaż za pomocą magnesu lub na stałe. Wyjście<br />

kabla do boku. Kolor reflektora-czarny. Wodoodporny.<br />

Posiada certyfikat IP 66.<br />

SL031-ABP-24V-SS<br />

Obrotowy reflektor samochodowy HID<br />

Rotary car HID reflector<br />

120°<br />

440°<br />

WIRED<br />

REMOTE<br />

IP 66<br />

HID 35W<br />

1 500 000 cd<br />

24V DC<br />

200,58x214,15x241,45mm<br />

3 kg<br />

5907596106053<br />

box—1/6<br />

Swivel lamp with an extremely bright and strong<br />

light from HID 35W bulb with a power of light<br />

1,5mln candelas. Powered directly from the 24V<br />

socket. Controlled with a wired remote in two<br />

speeds – standard and slow, what allows better<br />

precision. Adjustable light stream horizontally –<br />

440 degrees, vertically – 120 degrees. Portable,<br />

can be installed by using a magnetic base or<br />

permanently. The output of the cable on the side.<br />

Black lamp housing. Waterproof. It has an IP66<br />

certificate.<br />

14


OUTDOOR PRO<br />

15


OUTDOOR PRO<br />

HLS-X-1-UNITY<br />

Lampa czołowa LED 200 lm<br />

LED headlamp 200 lm<br />

WATERPROOF<br />

Lampa czołowa o bardzo silnym strumieniu (200lm) i zasięgu<br />

światła (do 140m). Dla wygodniejszego użytkowania<br />

posiada regulowany kąt nachylenia głowicy, tylne czerwone<br />

światło bezpieczeństwa, 5-cio pozycyjny włącznik obrotowy<br />

oraz 4-krotny focus. Lampa posiada układ kontroli<br />

baterii wydłużający czas pracy (nawet o 6h) oraz układ<br />

regulacji DC-DC. Akcesoria: 4 klipsy do mocowania na kasku,<br />

dodatkowy przewód umożliwiający odczepienie pojemnika<br />

na baterie i schowanie go pod odzieżą, kabura na<br />

pojemnik na baterie, nylonowa torba na lampę i akcesoria.<br />

Ładowarka w komplecie.<br />

1 x Luxeon Rebel 120 LED,<br />

200 lm<br />

wysoka moc – 7h<br />

średnia moc – 9h<br />

niska moc – 70h<br />

tryb SOS – 50h<br />

4 × R06/AA<br />

załączone/included<br />

95x66x78mm / 31x76x42mm<br />

345g<br />

5907596106688<br />

box — 6/12<br />

Headlamp with a very strong light beam (200lm) and<br />

light range (up to 140m). For a convenient use it has an<br />

adjustable head angle, the rear red security light, the<br />

5-position rotary switch and a 4x focus. It has a control<br />

system for extended battery runtime (up to 6h) and the<br />

DC-DC control system. Additional accessories are 4 clips<br />

for attaching the lamp to a helmet and an additional cable<br />

that allows disconnection of the battery case and keeping<br />

it under the clothing, a holster for battery case and a nylon<br />

bag for lamp and accessories.<br />

HLS-X-3-TRINITY<br />

Ładowalna lampa czołowa LED 375 lm<br />

Rechargeable LED headlamp 375 lm<br />

WATERPROOF<br />

RECHARGEABLE<br />

Ładowalna lampa czołowa o bardzo silnym strumieniu<br />

(375lm) i zasięgu światła (do 120m). Dla wygodniejszego<br />

użytkowania posiada regulowany kąt nachylenia głowicy,<br />

tylne czerwone światło bezpieczeństwa, 5-cio pozycyjny<br />

włącznik obrotowy oraz 4-krotny focus. Lampa posiada<br />

układ kontroli baterii wydłużający czas pracy (nawet o<br />

6h) oraz układ regulacji DC-DC. Akcesoria: 4 klipsy do mocowania<br />

na kasku, dodatkowy przewód umożliwiający odczepienie<br />

pojemnika na baterie i schowanie go pod odzieżą,<br />

kabura na pojemnik na baterie, nylonowa torba na<br />

lampę i akcesoria. Ładowarka w komplecie.<br />

1 x LUXEON® REBEL 100 LED<br />

375 lm<br />

wysoka moc – 3h<br />

średnia moc – 5h<br />

niska moc – 9h<br />

tryb SOS – 9h<br />

100-240V AC, akumulator<br />

Ni-MH 1 x 4.8V 2200mAh<br />

95x66x78mm / 31x76x42mm<br />

352g<br />

5907596106695<br />

box — 6/12<br />

Headlamp with a very strong light beam (375lm) and<br />

light range (up to 120m). For a convenient use it has an<br />

adjustable head angle, the rear red security light, the<br />

5-position rotary switch and a 4x focus. It has a control<br />

system for extended battery runtime (up to 6h) and the<br />

DC-DC control system. Additional accessories are 4 clips<br />

for attaching the lamp to a helmet and an additional cable<br />

that allows disconnection of the battery case and keeping<br />

it under clothing, a holster for battery case and a nylon<br />

bag for lamp and accessories. Charger included.<br />

HLS-K1-PLUS<br />

Lampa czołowo LED z sensorem i funkcją FOCUS<br />

LED headlamp with sensor and a focus function<br />

WATERPROOF<br />

Lampa czołowa o mocnym świetle (100lm) z sensorem ruchu.<br />

Uruchamiana jest manualnie lub poprzez sensor ruchu,<br />

który ułatwia włączanie lampy nawet w trudnych warunkach.<br />

Posiada funkcję focus (x4), pozwalającą na rozproszenie<br />

światła białego. Dodatkowo możliwość regulacji<br />

jasności 10-100%. Wyposażona w białą diodę, czerwone<br />

światło ostrzegawcze z przodu oraz z tyłu, widoczna<br />

jest z odległości 100m. Posiada wiele trybów świecenia<br />

(ciągły dla diody białej i czerwonej oraz tryby SOS). Charakteryzuje<br />

się niezwykle długim czasem działania - nawet<br />

do 185h.<br />

XP-C CREE WHITE LED, 100 lm<br />

21h/ 185h/ 40h/ 110h/<br />

127h/ 180h<br />

3 × R06/AA<br />

załączone/included<br />

72x53x43mm / 82x51x29mm<br />

206g<br />

blister— 6/24<br />

5907596107180<br />

Headlamp with a strong light beam (100lm) with<br />

a motion sensor. It is turned on manually or by a motion<br />

sensor which facilitates turning on the lamp even in hard<br />

conditions. It has a focus function (x4), which allows the<br />

dispersion of white light. Additionally possibility<br />

of brightness control 10-100%. Equipped with a white<br />

LED and red warning front and rear lights. It has many<br />

operation modes (steady for white and red diode and<br />

SOS modes). One of the features is a very long operation<br />

time - up to 185h.<br />

HLS-K2R<br />

Wodoodporna lampa czołowa 165 lm<br />

Waterproof headlamp 165 lm<br />

dioda Luxeon Rebel<br />

165 lm<br />

WATERPROOF<br />

Wodoodporna lampa czołowa o bardzo mocnym<br />

świetle (165 lumenów) dzięki diodzie najnowszej<br />

technologii Luxeon Rebel. Posiada cztery tryby<br />

świecenia i szybkie wyłączanie. Dodatkowo wyposażona<br />

jest w tylne światło ostrzegawcze.<br />

Waterproof headlamp with a very strong light<br />

(165 lumens) thanks to the newest technology of<br />

diodes - Luxeon Rebel. It has 4 operation modes<br />

and a quick switch off. Additionally it is equipped<br />

with rear warning light.<br />

wysoka moc - 11 h<br />

średnia - 22 h<br />

niska - 44 h<br />

pulsacyjny - 38 h<br />

3 × R06/AA<br />

załączone/included<br />

63x33x48 mm / 81x27x51 mm<br />

216 g<br />

5907596106268<br />

blister—6/36<br />

16


OUTDOOR PRO<br />

FOCUS EYE<br />

HLS-K3<br />

Lampa czołowa LED z fukcją FOCUS<br />

LED headlamp with a focus function<br />

26 lm - NICHIA LED 1xWhite<br />

17 lm - NICHIA LED 1xWhite<br />

10 lm - NICHIA LED 1xGreen/Red<br />

SOS - NICHIA LED 1xRed<br />

2 × R03/AAA<br />

załączone/included<br />

DIFFUSE<br />

HLS-K4<br />

Lampa czołowa LED z fukcją rozproszenia światła<br />

LED headlamp with dispersion of a light function<br />

80 lm - LUXEON RABEL LED White<br />

20 lm - NICHIA LED 2xWhite<br />

10 lm - NICHIA LED 1xRed<br />

1 × R06/AA<br />

załączone/included<br />

L.: 60x45x30mm,<br />

72g<br />

60×45×30mm,<br />

73 g<br />

5907596105698<br />

blister—6/36<br />

blister—6/36<br />

5907596105704<br />

BATTERIES<br />

INCLUDED<br />

80<br />

LUMENS<br />

BATTERIES<br />

INCLUDED<br />

Lampa czołowa z focusem pozwalającym na<br />

czterokrotną regulację skupienia światła białego.<br />

Dioda 0,5W NICHIA LED o mocy 26 lumenów. Dodatkowo<br />

jedna dioda zielona i jedna dioda czerwona.<br />

Trzy tryby świecenia diody białej: dwa ciągłe<br />

i jeden pulsacyjny. Przytrzymanie włącznika<br />

przez 3 sekundy powoduje wysyłanie przez czerwoną<br />

diodę sygnału SOS. Wodoodporna.<br />

Headlamp with focus which allows a 4-time<br />

dispersion of white light. Used 0,5W NICHIA LED<br />

has light output of 26 lumens. Additionally it has<br />

one green and one red diode. It has 3 operation<br />

modes for white LED: 2 for steady light and one<br />

flashing mode. Holding the stand-by button for 3<br />

seconds will cause emitting SOS signal by the red<br />

diode. Waterproof.<br />

Lampa czołowa z przesłoną pozwalającą na<br />

rozproszenie światła białego. Zastosowana<br />

dioda 1W LUXEON REBEL LED o mocy 80 lumenów.<br />

Posiada collimator, soczewkę skupiającą<br />

światło. Dodatkowo dwie diody białe<br />

NICHIA LED i jedna dioda czerwona. Wodoodporna.<br />

Headlamp with a diffuser which allows dispersion<br />

of light. Used 1W Luxeon Rebel LED<br />

diode, light output of 80 lumens. It also has<br />

a collimator, a focus lens. It has 2 additional<br />

NICHIA LED white diodes and one red diode.<br />

Waterproof.<br />

MINI<br />

HLS-K5<br />

Lampa czołowa MINI<br />

MINI headlamp<br />

1 Nichia® LED + 2LED<br />

100 h – biała dioda Nichia LED<br />

45 h – 2 białe diody LED<br />

50 h – tryb pulsacyjny<br />

3 × R03/AAA<br />

załączone/included<br />

66 × 42 × 30,2 mm<br />

72g<br />

5907596105087<br />

blister—6/48<br />

BATTERIES<br />

INCLUDED<br />

OPERATION<br />

TIME<br />

up<br />

to<br />

100h<br />

Malutka lampa czołowa z oryginalną japońską<br />

diodą NICHIA. Dostarcza skupione dalekosiężne<br />

światło 1 NICHIA LED oraz światło<br />

krótkiego zasięgu 2 LED. Przełączanie na<br />

trzy tryby świecenia. Funkcja składania zabezpiecza<br />

przed uszkodzeniem w trakcie<br />

transportu np. w plecaku. Wodoodporna.<br />

A small headlight with the original Japanese<br />

NICHIA LED. Provides a far-reaching concentrated<br />

NICHIA LED light and a short range<br />

2 LED light. It has 3 operation modes. It has<br />

an additional function - folding lamp which<br />

protects it from damage during transport,<br />

e.g. in the backpack.<br />

CAMP PRO MINI<br />

LT-185AA<br />

Lampa campingowa LED z funkcją latarki<br />

LED camping lamp with a torch function<br />

WATERPROOF<br />

Kompaktowa, bateryjna mini lampa campingowa,<br />

wyposażona w diodę czuwania ułatwiająca<br />

odnalezienie jej w ciemnościach<br />

oraz hak w podstawie do podwieszania. Dodatkowo<br />

lampa może służyć również jako<br />

latarka. Wyposażona jest także w pasek na<br />

rękę i karabińczyk, dzięki czemu sprawdzi<br />

się w wielu warunkach - doskonała do czytania,<br />

biwakowania, wycieczek górskich a także<br />

do codziennego użytku.<br />

CREE XP-E Q4 LED<br />

185 lm<br />

25h - wysoka moc<br />

40h - niska moc<br />

50h - tryb pulsacyjny<br />

Ø 70 x 155mm<br />

298g<br />

4 × R06/AA<br />

załączone/included<br />

5907596106176<br />

box—6/36<br />

Compact, battery operated, mini camping<br />

lamp equipped with a standby LED which<br />

helps finding it in the darkness and hook<br />

in the base allowing to hang it. Additionally<br />

the lamp can be used as a hand torch.<br />

It is also equipped with a wrist strap and a<br />

carabiner what makes it suitable for many<br />

occasions - perfect for reading, camping,<br />

hiking and for everyday use.<br />

17


OUTDOOR PRO<br />

CAMP PRO<br />

LT-300D<br />

Bateryjna lampa campingowa LED<br />

Battery LED camping lamp<br />

300<br />

LUMENS<br />

Wytrzymała, wodoodporna lampa campingowa zasilana<br />

trzema bateriami D o mocy światła aż 300lm i<br />

3 dniowym czasie działania na pełnej mocy. Do 6 dni<br />

działania w oszczędnym trybie świecenia i do 10 dni<br />

świecenia w trybie migającym. Tak długi czas świecenia<br />

uzyskano dzięki zastosowaniu wysokiej jakości japońskich<br />

diod Nichia®. Dzięki zdejmowanej obudowie<br />

klosza i hakowi u podstawy lampy, możliwe jest również<br />

używanie jej jak typowej lampy sufitowej. Mocna<br />

obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem<br />

i wbudowanym uchwytem.<br />

3 x 1W NICHIA® WHITE LED<br />

300lm<br />

72h – wysoka moc/high<br />

25h - max moc/output<br />

144h – tryb oszczędny/low<br />

240h – SOS / SOS-flashing<br />

Dioda ułatwiająca odnalezienie lampy<br />

w ciemności/ GREEN LED INDICA-<br />

TOR - 2 lata świecenia/2 YEARS<br />

185mm x Ø 84mm<br />

862g<br />

3 × R20/D<br />

5907596105117<br />

box—6/24<br />

Durable, waterproof battery-operated camping LED<br />

lamp with light output of 300lm that works up to<br />

3 days on high power. Works up to 6 days on a low<br />

operation mode and up to 10 days on SOS mode.<br />

Such a long operation time is thanks to high quality<br />

Japanese NICHIA diodes.Thanks to the removable<br />

lampshade and a built-in hook it is possible to use it as<br />

a ceiling lamp. Strong plastic casing with a rubberized<br />

finish and a built-in grip.<br />

NU-FLARE PRO<br />

MX033L<br />

Latarka z sygnalizacją SOS<br />

Torch with a SOS signal<br />

CREE Q2 LED, 120 lm<br />

5 h / 10 h/ 18 h<br />

3 × R03/AAA<br />

załączone/included<br />

5907596106008<br />

120<br />

LUMENS<br />

TACTICAL<br />

SWITCH<br />

BATTERIES<br />

INCLUDED<br />

NU-FLARE PRO jest wysokiej jakości latarką z diodą<br />

Q2 CREE® LED o mocy 120 lumenów. Latarka posiada<br />

czterokrotną regulację skupienia światła funkcją FO-<br />

CUS. Umożliwia kontrolę jasności światła stałego poprzez<br />

przytrzymanie włącznika aż do uzyskania odpowiedniej<br />

jasności. Tryb światła migającego nadającego<br />

sygnał SOS. Taktyczny włącznik z tyłu latarki. Mocna<br />

obudowa z aluminium lotniczego. Wodoodporna.<br />

Praktyczny pasek na rękę w komplecie.<br />

NU-FLARE PRO is a high quality torch with a Q2<br />

CREE LED with light output of 120 lumens. Focus<br />

1x – 4x. It allows controlling brightness of permanent<br />

light by holding the switch until obtaining<br />

the proper brightness. Strong aircraft grade<br />

aluminum housing. Waterproof. Practical wrist<br />

strap included.<br />

L.: 123mm, Ø 34 mm; 142,5 g<br />

blister—6/48<br />

NU-TRAIL<br />

MX020L<br />

Latarka z klipsem<br />

Torch with a clip<br />

26<br />

LUMENS<br />

WATERPROOF<br />

NU-TRAIL to lekka i praktyczna latarka diodowa w<br />

kolorze grafitowym. Wodoodporna z czasem świecenia<br />

do 10 godzin. Obudowa wykonana z anodowanego<br />

aluminium. Metalowy klips umożliwiający<br />

zaczepienie latarki do kieszeni koszuli lub paska<br />

spodni.<br />

NU-TRAIL is a lightweight, practical and handy LED<br />

flashlight in graphite color that fits everywhere .<br />

Waterproof with operation time up to 10 hours.<br />

Body made of anodized aluminum. Metal clip for<br />

attachment to a pocket or a belt.<br />

0,5W 26 lm Nichia White<br />

10h<br />

2 × R03/AAA<br />

załączone/included<br />

111,2 mm x Ø 14mm<br />

41 g<br />

5907596106121<br />

blister—6/72<br />

NU-LIGHT<br />

MX012L<br />

MINI-Latarka LED<br />

Mini LED torch<br />

15<br />

LUMENS<br />

NU-LIGHT jest miniaturową latarką-brelokiem<br />

z super mocną diodą NICHIA LED<br />

generującą światło 15lm. Jest to wyjątkowa<br />

moc światła dla latarki o tak małych<br />

wymiarach. Przypinanie za pomocą zaczepu-haczyka.<br />

Dostępna w kolorze czarnym,<br />

zielonym, niebieskim lub czerwonym.<br />

Wodoodporna (IPX4).<br />

NICHIA LED, 15 lm<br />

11 h<br />

4 × LR41/AG3<br />

załączone / included<br />

L.: 37,5mm, Ø 13 mm,<br />

10 g<br />

5907596105872<br />

blister - 24/288<br />

NU-LIGHT is a mini key-chain torch with<br />

a super strong NICHIA LED diode which generates<br />

light of 15 lumes. It is a unique power<br />

for a torch of such a small size. Pinning with<br />

a snap-hook.<br />

Available in black, green, red and blue.<br />

Waterproof (IPX4).<br />

18


ZESTAWY PREZENTOWE / GIFT SETS<br />

19


ZESTAWY PREZENTOWE / GIFT SETS<br />

NEW<br />

PREMIUM 1<br />

175×175×50mm<br />

Wysokiej jakości latarka diodowa o mocy 120 lumenów.<br />

Posiada funkcję ściemniania oraz 4-krotny<br />

focus. 3 tryby działania: 100%, 50%, tryb światła<br />

migającego nadający sygnał SOS. Mocna obudowa<br />

z aluminium lotniczego gwarantuje wytrzymałość i<br />

trwałość. Wymiar latarki: 123 mm × Ø 34 mm.<br />

+ Legendarny szwajcarski scyzoryk.<br />

Posiada 5 funkcji: nóż, pilnik, otwieracz do puszek i<br />

butelek, śrubokręt.<br />

High quality LED flashlight with a light output of<br />

120 lumens. It has a dimming function and a 4-fold<br />

focus. 3 operation modes: 100%, 50%, flashing light<br />

mode transmitting SOS signal. Strong aircraft grade<br />

aluminum casing guarantees strength and durability.<br />

Flashlight dimensions: 123 mm x Ø 34 mm.<br />

+ Legendary Swiss pocket knife.<br />

It has 5 functions: knife, file, cans and bottles<br />

opener, screwdriver.<br />

NEW<br />

STANDARD 1<br />

175×175×50mm<br />

Wysokiej jakości latarka diodowa o mocy<br />

120 lumenów. Posiada funkcję ściemniania<br />

oraz 4-krotny focus. 3 tryby działania: 100%,<br />

50%, tryb światła migającego nadający<br />

sygnał SOS. Mocna obudowa z aluminium<br />

lotniczego gwarantuje wytrzymałość i<br />

trwałość.<br />

Wymiar latarki: 123 mm × Ø 34 mm<br />

High quality LED flashlight with a light output<br />

of 120 lumens. It has a dimming function<br />

and a 4-fold focus 3 operation modes:<br />

100%, 50%, flashing light mode transmitting<br />

SOS signal .Strong aircraft grade aluminum<br />

casing guarantees strength and durability<br />

Flashlight dimensions - 123 mm x Ø 34 mm<br />

NEW<br />

STANDARD 2<br />

Lampka czołowa z przesłoną<br />

pozwalającą na regulację skupienia światła<br />

białego (4x focus).<br />

Posiada wiele trybów świecenia: 3 tryby dla<br />

światła białego oraz dodatkowo posiada<br />

diodę zieloną oraz czerwoną diodę ostrzegawczą.<br />

Headlamp with a diaphragm<br />

which allows the dispersion of white light<br />

(4x focus).<br />

It has many operations modes: 3 modes for<br />

white light and additionally it has a green<br />

and a red warning diodes.<br />

175×175×50mm<br />

NEW<br />

STANDARD 3<br />

175×175×50mm<br />

Wysokiej jakości latarka diodowa o mocy<br />

115 lumenów i widoczności do 180m.<br />

Posiada funkcję ściemniania poprzez płynną<br />

regulację jasności oraz 4-krotny focus.<br />

Posiada 6 trybów świecenia: 2 tryby światła<br />

stałego oraz 4 tryby światła migającego<br />

(w tym SOS)<br />

Wymiary: 146 x Ø 35mm<br />

High quality LED flashlight with light output<br />

of 115 lumens and visibility up to 180m.<br />

It has a dimminig function thanks to smooth<br />

brightness control. It has 6 operation modes:<br />

2 modes for still light and 4 modes of<br />

flashing light (including SOS mode).<br />

Dimensions: 146 x Ø 35mm<br />

20


ZESTAWY PREZENTOWE / GIFT SETS<br />

NEW<br />

PREMIUM 2<br />

Obudowa wykonana z anodowanego aluminium.<br />

Mała i praktyczna wodoodporna latarka diodowa<br />

o mocy światła 26 lm.<br />

Wymiar: 111,2mm × Ø 14mm.<br />

+ Legendarny szwajcarski scyzoryk.<br />

Posiada 4 funkcje: nóż, pilnik, nożyczki, wykałaczka.<br />

Casing made of anodized aluminum<br />

Small and practical waterproof LED flashlight<br />

with light output of 26 lm.<br />

Dimensions: 111,2mm × Ø 14mm.<br />

+ Legendary Swiss pocket knife.<br />

It has 4 functions: knife, file, scissors, toothpick.<br />

175×90×28mm<br />

NEW<br />

STANDARD 4<br />

Obudowa wykonana z anodowanego<br />

aluminium. Mała i praktyczna wodoodporna<br />

latarka diodowa o mocy światła 26 lm.<br />

Wymiar: 111,2mm × Ø 14mm<br />

Casing made of anodized aluminium<br />

Small and practical waterproof LED flashlight<br />

with light output of 26 lm.<br />

Dimensions: 111,2mm × Ø 14mm<br />

175×90×28mm<br />

NEW<br />

STANDARD 5<br />

Mini latarka-brelok o bardzo silnym świetle<br />

15 lumenów. Mocna obudowa z aluminium<br />

lotniczego gwarantuje wytrzymałość i<br />

trwałość. Doczepiona do kluczy oświetli<br />

drogę w każdej niespodziewanej sytuacji.<br />

Wymiar: 37,5mm × Ø 13mm<br />

Mini key-chain flashlight with a very strong<br />

light of 15 lumens. Strong aircraft grade<br />

aluminum casing guarantees strength and<br />

durability. Attached to the keys it will illuminate<br />

the road in any unexpected situation.<br />

Dimensions: 37,5mm × Ø 13mm<br />

87×87×34mm<br />

21


22<br />

STANDARD


ŁADOWALNE / RECHARGEABLE<br />

N37LED-RC<br />

Latarka ładowalna LED<br />

Rechargeable LED torch<br />

RECHARGEABLE<br />

12 h<br />

Ładowalna latarka diodowa o długim czasie działania.<br />

Posiada otwieraną boczną klapkę, na której<br />

dodatkowo znajduje się 18 diod, dzięki czemu<br />

przydatna może być również w domu, warsztacie<br />

czy na campingu.<br />

Rechargeable LED torch with a long operation<br />

time. It has a side flap which also has 18 LEDs, so<br />

it can also be useful at home, in a workshop or for<br />

camping.<br />

19 +18 LED<br />

do 12h<br />

230V AC/ 12V DC<br />

552g<br />

5907596106954<br />

box—1/8<br />

4V / 1,0 Ah<br />

WL366-RC<br />

Ładowalna lampa warsztatowa.<br />

Rechargeable workshop lamp.<br />

RECHARGEABLE<br />

MAGNET<br />

Ładowalna lampa warsztatowa LED, której włączenie<br />

następuje automatycznie po rozciągnięciu<br />

jej do maksymalnej długości. 6 LED znajdujących<br />

się w główce lampy uruchamiana jest za pomocą<br />

przycisku. Pokryta odporną na olej warstwą cienkiej<br />

gumy. Posiada magnetyczną podstawę, która<br />

zapewnia stabilność. Doskonała do pracy w warsztacie,<br />

przy samochodzie czy do majsterkowania.<br />

36 + 6 Super Bright LED<br />

do 3h<br />

5907596106367<br />

Rechargeable workshop LED lamp which switches<br />

on automatically when stretched to its maximum<br />

length. Covered with oil-resistant layer of thin<br />

rubber. It also has a magnetic base which ensures<br />

stability. Perfect to work in a workshop, car repairs<br />

or to do-it-yourself.<br />

220-240V 50-60Hz<br />

253/363 x 66 x 66mm<br />

287g<br />

blister —2/12<br />

3,6V 1400mA<br />

MD5LED-RC<br />

Latarka ładowalna LED<br />

Rechargeable LED lamp<br />

RECHARGEABLE<br />

MAGNET<br />

Latarka ładowalna LED z magnesem mocującym.<br />

Praktyczna latarka ładowalna 12V, 230V oraz przez<br />

dynamo. Posiada ruchomą główkę, obracaną o kąt<br />

180 stopni. Źródło światła to 5 silnych diod LED.<br />

Latarka charakteryzuje się trzema trybami świecenia:<br />

1 LED, 3 LED i 5LED. Dzięki magnesowi z powłoką<br />

ochronną można ją mocować na metalowych<br />

powierzchniach bez ryzyka ich zarysowania.<br />

Doskonała do samochodu, na camping, wycieczkę,<br />

do warsztatu.<br />

5 × LED<br />

12h<br />

230 AC + 12 DC + Dynamo<br />

L.: 225mm, Ø 69mm,<br />

595 g<br />

5907596104721<br />

box—1/20<br />

4,8V/0,8Ah/4xAAA<br />

Rechargeable LED flashlight with a magnet<br />

fastening. Practical lamp charged by 12V and 230V<br />

chargers and by a hand dynamo. It has a movable<br />

head that can rotate up to 180 degrees. Source of<br />

light - 5 strong LED diodes. It has three operation<br />

modes: 1 LED, 3 LED and 5 LED. It is very well<br />

suited for use at home, workshops, car repairs or<br />

at a camping.<br />

JML8944<br />

Latarka LED + neon<br />

LED + neon torch<br />

RECHARGEABLE<br />

200 h<br />

Latarka wielofunkcyjna wyposażona w bardzo<br />

oszczędne super jasne diody jako światła ostrzegawcze,<br />

które są niezbędnym wyposażeniem każdego<br />

samochodu. Mocne światło świetlówki doskonałe<br />

na camping, wycieczkę i do oświetlenia<br />

samochodu podczas naprawy. Latarka ma składaną<br />

rączkę i rozkładaną podstawę zapewniającą<br />

stabilność. Zasilana na baterie lub z gniazda zapalniczki<br />

12V (przewód w komplecie).<br />

świetlówka + LED<br />

LED – 200h ciągłym<br />

4 × R14/C / 12V DC<br />

285 × 85 × 40 mm<br />

312g<br />

5907596102949<br />

box—12/36<br />

A multifunction torch equipped with a very<br />

efficient super bright LED as a warning light which<br />

is an essential equipment of every car. Strong<br />

fluorescent lamp is perfect for camping, trips and<br />

for illuminating a car during repairs. The lamp has<br />

a folding handle and a base what ensures stability.<br />

Powered by batteries or from a car socket 12V<br />

(wire included).<br />

23


ŁADOWALNE / RECHARGEABLE<br />

9001-LED<br />

Latarka ładowalna LED<br />

Rechargeable LED searchlight<br />

RECHARGEABLE<br />

WATERPROOF<br />

12 h<br />

Ładowalny szperacz diodowy o mocnym<br />

świetle do 90 lumenów. Charakteryzuje się<br />

2 trybami świecenie: 100% i 50%. Posiada<br />

rączkę umożliwiającą również chwyt pistoletowy.<br />

Możliwość zawieszenia na ścianie. Wodoodporna.<br />

Ładowarki sieciowa 230V oraz<br />

samochodowa 12V w komplecie.<br />

1 Watt LED, 90 lm<br />

do 12h<br />

230V AC, 12V DC<br />

5907596106220<br />

box—1/12<br />

6V / 2,5 Ah<br />

Rechargeable LED searchlight with a strong<br />

light up to 90 lumens. It has 2 operation<br />

modes: 100% and 50%. It has a handle that<br />

can be turned into a pistol grip. Wall mount<br />

possible. Waterproof. Chargers 230V and<br />

12C included.<br />

9018-LED<br />

Latarka ładowalna LED<br />

Rechargeable LED searchlight<br />

RECHARGEABLE<br />

WATERPROOF<br />

48 h<br />

Ładowalny szperacz diodowy o mocnym<br />

świetle do 70 lumenów. Charakteryzuje się<br />

długin czasem pracy (do 48h) oraz 2 trybami<br />

świecenie: 100% i 50%. Posiada rączkę<br />

umożliwiającą również chwyt pistoletowy.<br />

Możliwość zawieszenia na ścianie. Wodoodporna.<br />

Ładowarki sieciowa 230V oraz samochodowa<br />

12V w komplecie.<br />

18 LED, 70lm<br />

do 48h<br />

230V AC/ 12V DC<br />

5907596106237<br />

box—1/12<br />

6V / 2,5 Ah<br />

Rechargeable LED searchlight with a strong<br />

light up to 70 lumens. It has a very long<br />

operation mode (up to 48h) and 2 operation<br />

modes: 100% and 50%. It has a handle that<br />

can be turned into a pistol grip. Wall mount<br />

possible. Waterproof. Chargers 230V and<br />

12C included.<br />

2209LED<br />

Latarka ładowalna LED<br />

LED rechargeable torch<br />

RECHARGEABLE<br />

Latarka ładowana bezpośrednio z gniazda<br />

sieciowego 230V AC. Ergonomiczny kształt<br />

latarki zwiększa komfort jej użytkowania.<br />

Torch charged directly from a 230V AC<br />

outlet. An ergonomic grip increases comfort<br />

of its use.<br />

9 Super Bright LED<br />

do 7h<br />

230V AC<br />

186 x 70 x 70mm<br />

252g<br />

5907596106350<br />

blister—12/24<br />

4V 1Ah<br />

3208LED<br />

Latarka ładowalna LED<br />

LED rechargeable torch<br />

18× LED<br />

70–80 minut<br />

RECHARGEABLE<br />

18 LED<br />

Ekonomiczna diodowa latarka akumulatorowa<br />

230V AC, bezpośrednio ładowana z<br />

gniazdka sieciowego. Źródłem światła jest<br />

super oszczędne i jasne światło 18 LED o żywotności<br />

do 100.000 godzin. Latarka posiada<br />

mocny magnetyczny uchwyt oraz praktyczny<br />

pasek do noszenia na dłoni.<br />

Economical LED rechargeable torch, charged<br />

directly from an 230V AC outlet. The<br />

source of light are an extremely economical<br />

and bright 18 LEDs with liveliness up to<br />

100.000 hours. Equipped with a strong magnetic<br />

grip and a wrist strap.<br />

230V AC<br />

L.: 170mm,<br />

Ø reflektora: 50mm, 180g<br />

5907596104516<br />

blister—1/50<br />

24


RĘCZNE BATERYJNE / BATTERY OPERATED<br />

PA-15LED-RC<br />

Ładowalna latarka z funkcją światła awaryjnego<br />

Rechargeable searchlight with an emergency light<br />

function<br />

Ładowalne światło awaryjne posiada statyw ładujący<br />

umożliwiający stawianie latarki (dodatkowo<br />

możliwość przymocowania do ściany). Awaryjne<br />

automatyczne włączanie światła w razie awarii zasilania.<br />

Dostępne 2 tryby pracy: 5 LED i 15 LED. Posiada<br />

ergonomiczną rączkę dzięki czemu noszenie<br />

latarki jest wygodne.<br />

15 LED<br />

do 2,5 -3h<br />

5 / 15 LED<br />

230V AC<br />

483g<br />

5907596106961<br />

box—1/12<br />

4V 1Ah<br />

Rechargeable emergency light with a<br />

desktop docking cradle that allows putting<br />

the torch in a standing position (in addition<br />

the possibility of attaching it to the wall).<br />

Emergency lights automatically switch on<br />

during power outage. 2 operation modes: 5<br />

LED and 15 LED. It has an ergonomic handle<br />

that makes it very comfortable to carry it<br />

around.<br />

NEW<br />

N8-LED<br />

Latarka bateryjna LED<br />

LED battery torch<br />

18 h<br />

Bateryjna latarka ręczna wyposażona<br />

w 8 diod LED. Zasilana 4 bateriami typu AA<br />

może pracować nawet do 18h. Ergonomiczny<br />

chwyt oraz gumowane pokrycie sprawiają,<br />

że latarka jest bardzo wygodna w użytkowaniu.<br />

Doskonała jako stałe wyposażenie<br />

domowe, na campingu czy do majsterkowania.<br />

8 LED<br />

4×AA/R06<br />

18 h<br />

185 × 83 × 90 mm<br />

205g<br />

5907596107609<br />

box<br />

Battery operated torch equipped with 8<br />

LEDs. Powered by 4 AA batteries can work<br />

even for 18h.<br />

Ergonomic grip and rubberized casing<br />

make it very comfortable in use. Perfect as<br />

a house equipment, on camping or for DIY.<br />

NEW<br />

WL24-LED<br />

Latarka warsztatowa LED<br />

LED workshop light<br />

MAGNET<br />

Bateryjna płaska latarka wyposażona w 24<br />

diod LED. Zasilana 3 bateriami AA może pracować<br />

do 8h. Dodatkowo wyposażona w<br />

magnes, dzięki czemu można ją przytwierdzić<br />

do metalowej powierzchni oraz hak<br />

umożliwiający zawieszenie jej. Doskonała<br />

do warsztatu, podczas majsterkowania oraz<br />

na camping.<br />

24 LED<br />

3×AA<br />

Battery-operated torch equipped with 24<br />

LEDs. Powered by 3 AA batteries can work<br />

up to 8h. Additionally equipped with a magnet<br />

so it can be fixed to a metal surface and<br />

a hook for hanging it. Perfect for worhshops,<br />

DIY and at a camping.<br />

do 860 h h<br />

210×60×30 mm<br />

5907596107616<br />

blister<br />

NEW<br />

LED313-BY<br />

Latarka plastikowa LED<br />

LED plastic torch<br />

WATERPROOF<br />

Plastikowa latarka wyposażona w 1W diodę<br />

LED o mocy 60lm. Zasilana 4 bateriami typu<br />

AA może pracować do 10h. Wodoodporna<br />

do 30m.<br />

Plastic torch equipped with 1W LED diode<br />

with light output of 60lm. Powered by 4 AA<br />

batteries can work up to 10h. Waterproof up<br />

to 30m.<br />

1Watt LED, 60 lm<br />

do 10 h<br />

4 × AA<br />

5907596107944<br />

blister<br />

175 × 43 mm<br />

70,5g<br />

25


RĘCZNE BATERYJNE / BATTERY OPERATED<br />

PA-36LED<br />

Latarka inspekcyjna LED<br />

Inspection LED torch<br />

36 + 1 LED<br />

4 × R03/AAA<br />

do 60 72 h<br />

225 x 28 x 21 mm<br />

64g<br />

5907596106305<br />

blister—10/60<br />

WATERPROOF<br />

Latarka inspekcyjna LED wyposażona w 36<br />

diod umieszczonych na bocznej powierzchni<br />

obudowy oraz jedną super jasną diodę LED na<br />

przedzie latarki. Taka konstrukcja sprawia, że<br />

sprawdza się ona doskonale podczas inspekcji<br />

miejsc trudno dostępnych. Dodatkowo latarka<br />

dla poprawy chwytu pokryta jest cienką warstwą<br />

czarnej gumy oraz zaopatrzona jest w zawieszkę<br />

na rękę.<br />

Inspection LED torch equipped with 36 LEDs<br />

on the side surface of the casing and one<br />

super bright LED on the front of the torch.<br />

This design makes it work perfectly during<br />

the inspection of places difficult to reach.<br />

Additionally to improve its grip the torch<br />

is covered with a thin layer of black rubber<br />

and is equipped with a wrist strap.<br />

NEW<br />

LED333-Y<br />

Latarka LED<br />

LED torch<br />

Latarka wyposażona w 9 diod LED. Zasilana<br />

3 bateriami typu AAA może pracować do 6h.<br />

Obudowa wykonana z gumowanego tworzywa<br />

sztucznego. Kolor żółty.<br />

Torch equipped with 9 LEDs. Powered by<br />

3 AAA batteries can work up to 6h. Casing<br />

made of rubberized plastic. Yellow colour.<br />

9 LED<br />

3 × R03/AAA<br />

do 660 h h<br />

99×30 mm<br />

39,2g<br />

5907596107968<br />

blister<br />

NEW<br />

LED322-B<br />

Latarka LED<br />

LED torch<br />

Latarka wyposażona w 9 diod LED. Zasilana<br />

3 bateriami typu AAA może pracować do 6h.<br />

Obudowa wykonana z gumowanego tworzywa<br />

sztucznego. Kolor czarny.<br />

Torch equipped with 9 LEDs. Powered by<br />

3 AAA batteries can work up to 6h. Casing<br />

made of rubberized plastic. Black colour.<br />

9 LED<br />

3 × R03/AAA<br />

do 660 h h<br />

99×32 mm<br />

40,8g<br />

5907596107951<br />

blister<br />

MD302W<br />

Latarka ładowalna DYNAMO LED<br />

Rechargeable LED torch with dynamo<br />

CHARGING<br />

NOKIA CELL<br />

PHONE POSSIBLE<br />

Latarka dynamo 3x0,2WLED z funkcją ładowania<br />

komórek. Mała, lekka latarka diodowa<br />

zasilana na dynamo, bez baterii, dzięki czemu<br />

jest niezawodna w każdych warunkach.<br />

Dodatkowo zapewnia poczucie bezpieczeństwa,<br />

gdyż posiada funkcję doładowania telefonów<br />

komórkowych NOKIA (również najnowszych<br />

modeli). Zapewnia bardzo mocne<br />

światło, działa w trzech trybach: 1LED, 3<br />

LED, pulsacyjny.<br />

3 × 0,2W LED<br />

1 LED po 1 min. kręcenia do<br />

60min. 3 LED po 1 min. kręcenia<br />

do 30min. Po pełnym naładowaniu<br />

do 1h<br />

dynamo<br />

5907596104943<br />

blister—20/40<br />

80 × 45 mm<br />

98g<br />

Dynamo torch 3x0,3W LED with charging<br />

NOKIA cell phones function.<br />

Small, lightweight LED torch charged by<br />

hand crank dynamo, without batteries<br />

thanks to what it’s reliable in any conditions.<br />

Additionally it provides a sense of security<br />

because it has a charging NOKIA cell phones<br />

function (even the latest ones). It has<br />

a strong light and operates in 3 modes:<br />

1 LED, 3 LED and flashing.<br />

26


PM<br />

PM350 INDUSTRIAL<br />

latarka polipropylenowa krypton<br />

Polypropylene krypton torch<br />

STRONG<br />

CASING<br />

Latarka o mocnej polipropylenowej obudowie<br />

przeznaczona dla przemysłu. Odporna<br />

na: olej, benzynę, smary, wodę i czynniki korozyjne.<br />

Posiada uchwyt do noszenia<br />

i uchwyt na zapasową żarówkę.<br />

Torch with a very strong polypropylene<br />

casing designed for industry. Resistant to:<br />

oil, petrol, water and corrosive factors. It<br />

has a grip for carrying it and a holder for an<br />

additional bulb.<br />

krypton 3,6V/0,75A<br />

baza P13,5<br />

3 × R20/D<br />

L.: 250mm, Ø lustra 56mm<br />

120g<br />

5907596103090<br />

półblister—10/100<br />

PM250 INDUSTRIAL<br />

latarka polipropylenowa krypton<br />

Polypropylene krypton torch<br />

STRONG<br />

CASING<br />

Latarka o mocnej polipropylenowej obudowie<br />

przeznaczona dla przemysłu. Odporna<br />

na: olej, benzynę, smary, wodę i czynniki korozyjne.<br />

Posiada uchwyt do noszenia<br />

i uchwyt na zapasową żarówkę.<br />

Torch with a very strong polypropylene<br />

casing designed for industry. Resistant to:<br />

oil, petrol, water and corrosive factors. It<br />

has a grip for carrying it and a holder for an<br />

additional bulb.<br />

krypton 2,4V/0,75A<br />

baza P13,5<br />

2 × R20/D<br />

L.: 160mm, Ø lustra 45mm,<br />

111g<br />

5907596103106<br />

półblister—12/72<br />

PM230 INDUSTRIAL<br />

latarka polipropylenowa krypton<br />

Polypropylene krypton torch<br />

STRONG<br />

CASING<br />

Latarka o mocnej polipropylenowej obudowie<br />

przeznaczona dla przemysłu. Odporna<br />

na: olej, benzynę, smary, wodę i czynniki korozyjne.<br />

Posiada uchwyt do noszenia.<br />

Torch with a very strong polypropylene casing<br />

designed for industry. Resistant to: oil,<br />

petrol, water and corrosive factors. It has a<br />

grip for carrying it.<br />

krypton 2,4V/0,75A<br />

baza P13,5<br />

2 × R14/C<br />

L.: 165mm, Ø lustra 45mm,<br />

80g<br />

5907596103083<br />

półblister—12/192<br />

PM220 INDUSTRIAL<br />

latarka polipropylenowa krypton<br />

Polypropylene krypton torch<br />

STRONG<br />

CASING<br />

Latarka o mocnej polipropylenowej obudowie<br />

przeznaczona dla przemysłu. Odporna<br />

na: olej, benzynę, smary, wodę i czynniki korozyjne.<br />

Posiada uchwyt do noszenia.<br />

Torch with a very strong polypropylene casing<br />

designed for industry. Resistant to: oil,<br />

petrol, water and corrosive factors. It has a<br />

grip for carrying it.<br />

krypton 2,4V/0,75A<br />

baza P13,5<br />

2 × R6/AA<br />

L.: 154mm, Ø lustra 35mm,<br />

36g<br />

5907596103076<br />

półblister—24/288<br />

27


TITAN EXTRA LED<br />

TL14<br />

latarka plastikowa led<br />

Plastic LED torch<br />

14 LED<br />

3 × R6/AA<br />

L.: 120mm, Ø lustra 54mm,<br />

110g<br />

5907596104462<br />

blister—10/100<br />

Seria latarek TITAN LED o odpornej obudowie<br />

ABS pokrytej gumowym płaszczem. Latarka<br />

z obrotowym włącznikiem i praktycznym<br />

uchwytem z paskiem-zawieszką. Super<br />

oszczędne światło LED to żywotność do<br />

100.000h. Latarka odporna na zachlapanie.<br />

Największa latarka z serii.<br />

TITAN LED series of torches with a strong<br />

ABS casing with a rubberized coating. It<br />

has a rotary switch and a practical handle<br />

with a strap-hanger. Very economical LED<br />

light with a life-span up to 100.000 h. Splash<br />

water resistand. The biggest one from the<br />

series.<br />

TL05<br />

latarka plastikowa led<br />

Plastic LED torch<br />

5 LED<br />

3 × R3/AAA<br />

L.: 95mm, Ø lustra 38mm,<br />

50g<br />

5907596104455<br />

blister—10/100<br />

Seria latarek TITAN LED o odpornej obudowie<br />

ABS pokrytej gumowym płaszczem. Latarka<br />

z obrotowym włącznikiem i praktycznym<br />

uchwytem z paskiem-zawieszką. Super<br />

oszczędne światło LED to żywotność do<br />

100.000h. Latarka odporna na zachlapanie.<br />

Średnia latarka z serii.<br />

TITAN LED series of torches with a strong<br />

ABS casing with a rubberized coating. It<br />

has a rotary switch and a practical handle<br />

with a strap-hanger. Very economical LED<br />

light with a life-span up to 100.000 h. Splash<br />

water resistand. The medium one from the<br />

series.<br />

TL03<br />

latarka plastikowa led<br />

Plastic LED torch<br />

BATTERIES<br />

INCLUDED<br />

Seria latarek TITAN LED o odpornej obudowie<br />

ABS pokrytej gumowym płaszczem. Latarka<br />

z obrotowym włącznikiem i praktycznym<br />

uchwytem brelok. Super oszczędne<br />

światło LED to żywotność do 100.000h. Latarka<br />

odporna na zachlapanie. Najmniejsza<br />

latarka z serii.<br />

3 LED<br />

3 × AG 13<br />

included<br />

L.: 85mm, Ø lustra 29mm,<br />

38g<br />

5907596104448<br />

blister—20/200<br />

TITAN LED series of torches with a strong<br />

ABS casing with a rubberized coating. It<br />

has a rotary switch and a practical handle<br />

with a strap-hanger. Very economical LED<br />

light with a life-span up to 100.000 h. Splash<br />

water resistand. The smallest one from the<br />

series.<br />

28


GUMOWANE/ RUBBER TORCHES<br />

RL813<br />

latarka gumowa krypton<br />

Rubber krypton torch<br />

Latarka z serii Rubber o prostej, klasycznej<br />

stylistyce, największa z serii. Latarka gumowana<br />

odporna na działanie czynników pogodowych<br />

oraz olejoodporna, z wygodnym<br />

uchwytem z paskiem-zawieszką.<br />

The biggest size torch from the Rubber series<br />

of simple, classic style. Rubberized torch<br />

resistant to weather conditions, oil, with a<br />

comfortable grip with a strap-hanger.<br />

krypton 3,6V/0,75A<br />

baza P13,5<br />

3 × R20/D<br />

L.: 245mm, Ø lustra 64mm,<br />

235g<br />

5907596102635<br />

blister—6/36<br />

RL812<br />

latarka gumowa krypton<br />

Rubber krypton torch<br />

Latarka z serii Rubber o prostej, klasycznej<br />

stylistyce, średniej wielkości. Latarka gumowana<br />

odporna na działanie czynników pogodowych<br />

oraz olejoodporna, z wygodnym<br />

uchwytem z paskiem-zawieszką.<br />

The medium-sized torch from the Rubber<br />

series of simple, classic style. Rubberized<br />

torch resistant to weather conditions, oil,<br />

with a comfortable grip with a strap-hanger.<br />

krypton 2,4V/0,75A<br />

baza P13,5<br />

2 × R20/D<br />

L.: 195mm, Ø lustra 68mm,<br />

234g<br />

5907596102628<br />

blister—6/48<br />

RL811<br />

latarka gumowa krypton<br />

Rubber krypton torch<br />

Najmniejsza latarka z serii Rubber o prostej,<br />

klasycznej stylistyce. Latarka gumowana odporna<br />

na działanie czynników pogodowych<br />

oraz olejoodporna, z wygodnym uchwytem<br />

z paskiem-zawieszką.<br />

The smallest size torch from the Rubber series<br />

of simple, classic style. Rubberized torch<br />

resistant to weather conditions, oil, with a<br />

comfortable grip with a strap-hanger.<br />

krypton 2,2V/0,5A<br />

baza P13,5<br />

2 × R6/AA 5907596102376<br />

L.: 163mm,<br />

Ø 50mm, 104 g<br />

blister—12/72<br />

RL905LED<br />

latarka gumowa led<br />

LED rubber torch<br />

WATER<br />

RESISTANT<br />

up<br />

to<br />

10m<br />

Latarka gumowa 5 LED z serii RUBBER<br />

ULTRA. Mocna, odporna na uderzenia<br />

i wstrząsy, wodoszczelna do 10 m. Odporna<br />

na olej i zabrudzenia.<br />

5LED rubber flashlight from the Rubber<br />

Ultra series. Resistant to shock, impact, oil,<br />

water resistant up to 10 meters.<br />

5 × LED<br />

do 120h<br />

2 × R20/D 5907596104844<br />

L.: 210 mm, Ø 50 mm<br />

223g<br />

blister—6/48<br />

29


GUMOWANE/ RUBBER TORCHES<br />

RL903LED<br />

latarka gumowa led<br />

LED rubber torch<br />

WATER<br />

RESISTANT<br />

up<br />

to<br />

10m<br />

Latarka gumowa 3 LED z serii RUBBER<br />

ULTRA. Mocna, odporna na uderzenia<br />

i wstrząsy, wodoszczelna do 10 m. Odporna<br />

na olej i zabrudzenia.<br />

3LED rubber flashlight from the Rubber<br />

Ultra series. Resistant to shock, impact, oil,<br />

water resistant up to 10 meters.<br />

3 × LED<br />

do 60h<br />

2 × R6/AA 5907596104837<br />

L.: 160 mm, Ø 35 mm<br />

118g<br />

blister—6/60<br />

RD350LED<br />

latarka gumowa led<br />

LED rubber torch<br />

Gumowana, ekonomiczna i funkcjonalna latarka<br />

w największym rozmiarze w serii D-<br />

Rubber LED. Zastosowano jasne światło diodowe<br />

0,2WLED.<br />

Rubber, economical and functional torch,<br />

the largest one from the RD-Rubber LED<br />

series. Uses a 0,2W LED bright light.<br />

5 x 0,2W LED<br />

3 × R20/D<br />

L.: 255mm, Ø lustra 65mm,<br />

201g<br />

5907596105179<br />

blister—1/48<br />

RD250LED<br />

latarka gumowa led<br />

LED rubber torch<br />

Gumowana, ekonomiczna i funkcjonalna latarka<br />

w średnim rozmiarze w serii D-RUBBER<br />

LED. Zastosowano jasne światło diodowe<br />

0,2W LED.<br />

Rubber, economical and functional torch,<br />

medium-sized from the RD-Rubber LED<br />

series. Uses a 0,2W LED bright light.<br />

5 x 0,2W LED<br />

2 × R20/D<br />

L.: 200mm, Ø lustra 65mm,<br />

161g<br />

5907596105162<br />

blister—1/100<br />

RD220LED<br />

latarka gumowa led<br />

LED rubber torch<br />

Gumowana, ekonomiczna i funkcjonalna latarka<br />

w najmniejszym rozmiarze w serii D-<br />

RUBBER LED. Zastosowano jasne światło<br />

diodowe 0,2W LED.<br />

Rubber, economical and functional torch,<br />

the smallest one from the RD-Rubber LED<br />

series. Uses a 0,2W LED bright light.<br />

5 x 0,2W LED<br />

2 × R6/AA<br />

L.: 155mm, Ø lustra 44mm,<br />

65g<br />

5907596105155<br />

blister—1/100<br />

30


NEMO NEMO<br />

NEMO-13L<br />

Plastic LED torch<br />

Reflektor 13 LED o plastikowej obudowie z<br />

praktycznym uchwytem do noszenia. Posiada<br />

zawieszkę na rękę zapobiegającą upuszczeniu.<br />

Generuje światło skupione. Wodoodporna.<br />

Dostępny w dwóch kolorach: żółto-czarny<br />

oraz czarno-żółty.<br />

13 LEDs reflector in a plastic casing with<br />

a practical grip. It has a wrist strap which<br />

prevents from dropping it. It generates a<br />

focused light. Waterproof. Available in 2<br />

colors: yellow-black and black-yellow.<br />

13 x LED<br />

4 × R20/D<br />

dł: 200 mm, Ø lustra 108 mm<br />

800g<br />

5907596105834<br />

box—1/36<br />

NEMO-07L<br />

Plastic LED torch<br />

7 x LED<br />

WATER<br />

RESISTANT<br />

up<br />

to<br />

40m<br />

Latarka 7 LED o plastikowej obudowie.<br />

Posiada zawieszkę na rękę zapobiegającą<br />

upuszczeniu. Generuje światło skupione.<br />

Wodoszczelna do 40m. Dostępny w dwóch<br />

kolorach: żółto-czarny oraz czarno-żółty.<br />

7 LEDs torch in a plastic casing with a practical<br />

grip. It has a wrist strap which prevents<br />

from dropping it. It generates a focused<br />

light. Water resistant up to 40 meters. Available<br />

in 2 colors: yellow-black and blackyellow.<br />

2 × R20/D<br />

dł: 200 mm, Ø lustra 65 mm<br />

430g<br />

5907596105827<br />

blister—12/24<br />

NEMO-05L<br />

Plastic LED torch<br />

5 x LED<br />

WATER<br />

RESISTANT<br />

up<br />

to<br />

40m<br />

Latarka 5 LED o plastikowej obudowie.<br />

Posiada zawieszkę na rękę zapobiegającą<br />

upuszczeniu. Generuje światło skupione.<br />

Wodoszczelna do 40m. Dostępny w dwóch<br />

kolorach: żółto-czarny oraz czarno-żółty.<br />

5 LEDs torch in a plastic casing with a practical<br />

grip. It has a wrist strap which prevents<br />

from dropping it. It generates a focused<br />

light. Water resistant up to 40 meters. Available<br />

in 2 colors: yellow-black and blackyellow.<br />

2 × R14/C<br />

dł: 170 mm, Ø lustra 55 mm<br />

250g<br />

5907596105810<br />

blister—12/48<br />

NEMO-03L<br />

Plastic LED torch<br />

WATER<br />

RESISTANT<br />

up<br />

to<br />

40m<br />

Latarka 3 LED o plastikowej obudowie.<br />

Posiada zawieszkę na rękę zapobiegającą<br />

upuszczeniu. Generuje światło skupione.<br />

Wodoszczelna do 40m. Dostępny w dwóch<br />

kolorach: żółto-czarny oraz czarno-żółty.<br />

3 LEDs torch in a plastic casing with a practical<br />

grip. It has a wrist strap which prevents<br />

from dropping it. It generates a focused<br />

light. Water resistant up to 40 meters. Available<br />

in 2 colors: yellow-black and blackyellow.<br />

3 x LED<br />

2 × R6/AA<br />

dł: 160 mm, Ø lustra 40 mm<br />

100g<br />

5907596105803<br />

blister—12/72<br />

31


ALUMINIUM <strong>MACTRONIC</strong><br />

NEW<br />

LED 312 ALU<br />

Aluminiowa latarka LED<br />

LED aluminum torch<br />

Cree Q4 LED, 180 lm<br />

3 × R06/AA<br />

Aluminiowa latarka wyposażona w diodę<br />

CREE Q4 LED o mocy 180lm. Zasilana 3 bateriami<br />

typu AAA, pracuje w 3 trybach: 100%,<br />

50% oraz migający. Główka latarki zakończona<br />

koronką, dzięki czemu soczewka jest<br />

osłonięta. Posiada focus.<br />

Aluminum torch equipped with CREE Q4<br />

LED with light output of 180 lm. Powered by<br />

3 AAA batteries works in 3 modes: 100%,<br />

50% and flashing. Head of a torch is ended<br />

with a crown which protects the lens. It has<br />

a focus.<br />

3 tryby: 100%, 50%,<br />

migający<br />

128 × 35/30 mm<br />

120g<br />

5907596107937<br />

blister<br />

ALPHA-120<br />

latarka aluminiowa LED<br />

Aluminum LED torch<br />

1 x LED 1W<br />

GLASS<br />

SHATTERING<br />

Latarka zasilana diodą LED 1W. Wykonana<br />

z aluminium. Specjalna konstrukcja umożliwia<br />

zbicie szyby w sytuacji awaryjnej. Posiada<br />

zawieszkę na rękę zapobiegającą upuszczeniu.<br />

Generuje światło skupione. Przełącznik<br />

taktyczny. Wodoodporna.<br />

1W LED flashlight. Made of aluminum. Special<br />

design allows the shattering of a glass in<br />

an emergency situation. It has a wrist strap<br />

that prevents it from dropping it. Generates<br />

a focused light beam. Has a tactical switch.<br />

Waterproof.<br />

3 × R03/AAA 5907596105742<br />

dł: 120 mm, Ø lustra 35 mm<br />

116g<br />

blister—24/96<br />

ALU28L<br />

latarka aluminiowa LED<br />

Aluminum LED torch<br />

Super jasna latarka, w której światło generowane<br />

jest przez 28 jasnych diod LED. Diody<br />

produkują światło skupione. Wytrzymała,<br />

odporna na uszkodzenia obudowa z aluminium<br />

lotniczego.<br />

Super bright torch where light is generated<br />

by 28 bright LEDs. Diodes produce a<br />

focused light. Durable, resistant to damages<br />

casing made of aircraft grade aluminum.<br />

28 x LED<br />

20 h<br />

3 × R03/AAA<br />

135mm<br />

5907596104950<br />

blister - 12/48<br />

LED 302 ALU<br />

latarka aluminiowa LED<br />

Aluminum LED torch<br />

Mocna latarka aluminiowa wyposażona w<br />

14 super jasnych diod LED. Specjalnie skonstruowane<br />

nacięcia na główce zapobiegają<br />

toczeniu się. Dodatkowo dołączony pasek<br />

na dłoń.<br />

Strong aluminum flashlight equipped with<br />

14 very bright LEDs. Specially designed cuts<br />

on the head prevent it from rolling. Additionally<br />

a wrist strap.<br />

14 x LED<br />

100h<br />

3 × R03/AAA<br />

5907596105452<br />

blister—24/96<br />

32


ALUMINIUM <strong>MACTRONIC</strong><br />

LED 301 ALU<br />

latarka aluminiowa LED<br />

Aluminum LED torch<br />

Poręczna latarka aluminiowa mieszcząca się<br />

w dłoni, wyposażona w 9 LED. Posiada wygodny<br />

włącznik osłonięty gumą oraz dodatkowo<br />

dołączony pasek uniemożliwiający<br />

upuszczenie.<br />

Handy aluminum torch, palm-sized,<br />

equipped with 9 LED. It has a comfortable<br />

rubberized switch and an additional wrist<br />

strap that prevents it from dropping.<br />

9 x LED<br />

100h<br />

3 × R03/AAA<br />

90 mm<br />

100 g<br />

5907596105445<br />

blister—24/96<br />

ALU-1SL<br />

latarka aluminiowa LED<br />

Aluminum LED torch<br />

Mała, poręczna, ale niezwykle wytrzymała<br />

latarka. Mocna aluminiowa obudowa chroni<br />

ją przed konsekwencjami upadku. Wyposażona<br />

we włącznik świecący w ciemnościach<br />

oraz pasek na rękę.<br />

Small, handy but extremely durable torch.<br />

Strong aluminum casing protects the<br />

flashlight from the consequences of a fall.<br />

Equipped with a switch shining in the dark<br />

and a wrist strap.<br />

1 Super Braight LED<br />

1 × R06/AA 5907596106329<br />

21 x 95 mm<br />

43g<br />

blister—28/100<br />

LED311-ALU<br />

latarka aluminiowa LED<br />

Aluminum LED torch<br />

Latarka z mocną aluminiową obudową i fluorescencyjną,<br />

gumową powłoką. Dostępna<br />

w 4 kolorach: różowy, zielony, żółty, niebieski.<br />

Torch with a strong aluminum casing and a<br />

fluorescent, rubberized coating. Available in<br />

four colors: pink, green, yellow, blue.<br />

dostępne kolory: niebieski, różowy, żółty, zielony<br />

9 x LED<br />

3 × R03/AAA<br />

27 x 90 mm<br />

45g<br />

5907596106459<br />

blister—24/96<br />

HL-1W-ALU<br />

lampa czołowa led<br />

LED headlamp<br />

Latarka czołowa wykonana z bardzo wytrzymałego<br />

aluminium, co zwiększa jej odporność<br />

na upadki. Soczewka skupiająca światło,<br />

mocna aluminiowa obudowa, regulowana<br />

główka. Posiada 2 tryby pracy: światło<br />

stałe i stroboskopowe.<br />

Headlamp made of high strength aluminum<br />

which increases its resistance to falls. The<br />

focusing lens, durable aluminum housing,<br />

adjustable head. It has 2 operation modes:<br />

still and strobe light.<br />

1W LED<br />

3 × R03/AAA 5907596106282<br />

60x45x28 mm<br />

52g<br />

blister—10/60<br />

33


CZOŁOWE / HEADLAMP <strong>MACTRONIC</strong><br />

NEW<br />

HL-922<br />

Lampa czołowa<br />

Headlamp<br />

2W Cree LED, 115 lm<br />

2<br />

WATT<br />

100 h<br />

Lampa czołowa o regulowanym kącie<br />

nachylenia głowicy (do 70°). Wyposażona<br />

w 2W diodę CREE o mocy 115 lm. Działa w<br />

3 trybach: 100%, 50% oraz migający. Długi<br />

czas działania – do 40h.<br />

Headlamp with adjustable tilt angle of<br />

lamp’s head (up to 70°). Equipped with 2W<br />

CREE diode with light output of 115lm.<br />

It work in 3 modes: 100%, 50% and flashing.<br />

Long operation time – up to 40h.<br />

do 100 h<br />

3 × R03/AAA<br />

included<br />

70×44×41,5 mm<br />

50g<br />

5907596107708<br />

blister—18/36<br />

HL-911<br />

Lampa czołowa<br />

Headlamp<br />

8 + 1 + 1 LED<br />

Latarka czołowa wyposażona dodatkowo<br />

w czerwone światło ostrzegawcze oraz zielone<br />

światło do czytania map. Posiada głowicę<br />

z regulacją kąta świecenia. Cechuje się<br />

niezwykle długim czasem pracy – do 100<br />

godzin.<br />

Headlamp equipped with an additional red<br />

warning light and a green lamp for reading<br />

maps. It has a head with an adjustable angle<br />

of lightning. It has a very long operation<br />

mode – up to 100 hours.<br />

do 100 h<br />

3 × R03/AAA<br />

included<br />

70 x 33 x 44 mm<br />

44g<br />

5907596106374<br />

blister—19/38<br />

NEW<br />

HL-BW1WATT<br />

Lampa czołowa<br />

Headlamp<br />

1<br />

WATT<br />

10 h<br />

Lampa czołowa, która oprócz białej,<br />

1W diody LED wyposażona jest też w<br />

czerwone, migające światło ostrzegawcze.<br />

Czas pracy do 10h na zestawie 3 baterii typu<br />

AAA. Obudowa z tworzywa sztucznego.<br />

Headlamp which apart from white, 1W LED<br />

is equipped with red warning, flashing light.<br />

Operations time is up to 10h on one set<br />

of 3 AAA batteries. Made of plastic.<br />

1 Watt LED, 10h<br />

niski/low, wysoki/high,<br />

czerwona migająca dioda<br />

/red light flashing<br />

3 × R03/AAA<br />

59×49×49 mm<br />

50g<br />

5907596107647<br />

blister<br />

HL-3PW4L<br />

Lampa czołowa<br />

Headlamp<br />

7 × 0,2W LED<br />

3 × 0,2W LED:<br />

100% – 28h, 50% – 60h<br />

4 LED – 70h<br />

3 × R03/AAA<br />

60 × 45 × 28 mm<br />

80g<br />

5907596105001<br />

blister—10/100<br />

Lampa czołowa o bardzo mocnym świetle<br />

3 diod 0,2 W o dalekim zasięgu. Posiada<br />

również stałe światło czterech białych diod<br />

przydatne do czytania. Lekka lampa<br />

o pewnym mocowaniu na pasku, z regulacja<br />

kąta świecenia. Moc światła 3 x 0,2WLED:<br />

8lm. Trzy tryby działania: 3 x 0,2WLED stałe<br />

światło 50%, 100%, 4 białe LED stałe światło.<br />

Wodoodporna.<br />

Headlamp with a long range and a very<br />

bright light - 3 LEDs 0.2W. It also has four<br />

white LEDs, useful for reading. Lightweight<br />

lam with a strong strap binding with adjustable<br />

angle of lightning. Light output for<br />

3x0,2W LED – 8lm. Three operation modes:<br />

3x0,2W LED still light 50% and 100%, 4 white<br />

LEDs still light. Waterproof.<br />

34


HEADLAMP CAMPINGOWE/ <strong>MACTRONIC</strong> CAMPING LAMPS<br />

NEW<br />

MC16L<br />

Lampa campingowa<br />

Camping lamp<br />

20 h<br />

Lampa campingowa wyposażona w 16 diod<br />

LED. Posiada płynną regulację jasności, co<br />

pozwala na dokładne dostosowanie nasilenia<br />

światła do potrzeb użytkownika. Mała,<br />

lekka i bardzo poręczna. Długi czas pracy<br />

– aż do 20h.<br />

16 LED<br />

Camping lamp equipped with 16 LEDs.<br />

It has a smooth brightness control which<br />

allows adjusting light intensity precisely<br />

to user’s needs. Small, lightweight and very<br />

handy. Long operation time – up to 20h.<br />

3 × AA<br />

20 h<br />

175 × 97 mm<br />

202g<br />

5907596107678<br />

blister—1/48<br />

MC-15L-RETRO<br />

Lampa campingowa<br />

Camping lamp<br />

dostępne kolory: czarny, granatowy, czerwony, stalowy, zielony<br />

15 LED<br />

box — 12/24<br />

Lampa campingowa imitująca lampę naftową. Zasilana<br />

5 diodami LED. Jej zaletą jest płynna regulacja<br />

światła, która pozwala na idealne dopasowanie<br />

jasności światła do potrzeb użytkownika. Dostępna<br />

w 5 kolorach: czerwony, stalowy, zielony, czarny<br />

i granatowy.<br />

Camping lamp which imitates the oil lamp.<br />

Powered by 5 LEDs. It’s advantage is smooth<br />

brightness control which allows adjusting<br />

the brightness of a light to user’s needs.<br />

Available in 5 colors: red, steel, green, black<br />

and dark blue.<br />

2 × R20/D<br />

L.: 163mm,<br />

Ø 50mm, 104 g<br />

BK: 5907596106718<br />

DB: 5907596106725<br />

G: 5907596106749<br />

R: 5907596106732<br />

S: 5907596106756<br />

MINI CAMPER<br />

MC15L-MINI<br />

Lampa campingowa<br />

Camping lamp<br />

15 LED<br />

3 × AA<br />

50h<br />

5907596106947<br />

COMPASS<br />

Lampka campingowa z 15 diodami LED. Dzięki stabilnej<br />

podstawie i składanej rączce lampa jest bardzo<br />

praktyczna w użyciu. Doskonale nadaje się do<br />

oświetlenia stołu lub namiotu. Jej zaletą jest płynna<br />

regulacja światła, która pozwala na idealne dopasowanie<br />

jasności światła do potrzeb użytkownika.<br />

Dodatkowo wyposażona jest w kompas.<br />

Camping lamp with 15 LEDs. Thanks to a<br />

stable base and a folding handle it is very<br />

practical in use. It’s perfect for enlightening<br />

a table or a tent. It’s advantage is a smooth<br />

brightness control which allows perfectly<br />

adjusting light brightness to users’ needs.<br />

Additionally equipped with a compass.<br />

160 mm × Ø 90 mm,<br />

157g<br />

blister—1/48<br />

MC-5L<br />

Camping lamp<br />

Camping lamp<br />

dostępne kolory: niebieski, czerwony, żółty<br />

5 LED<br />

Mini lampka campingowa. Mała, poręczna,<br />

łatwa w użyciu i lekka, daje jednocześnie jasne<br />

światło. Jej zaletą jest niezwykle długi<br />

czas świecenia – do 72 godzin. Dostępna w<br />

3 kolorach: niebieskim, żółtym i czerwonym.<br />

Mini camping lamp. Small, handy, easy to<br />

use and lightweight, gives in this same time<br />

a bright light. It’s advantage is an extremely<br />

long operation time – up to 72 hours. Available<br />

in three colors: blue, yellow and red.<br />

4 × R6/AA<br />

do 60 72 h<br />

12, 5cm x 8,5cm<br />

187g<br />

5907596105339<br />

box<br />

35


UPOMINKOWE / GIFTS<br />

NOWOŚĆ NEW<br />

LED-MTOOL1<br />

Brelok multi-tool<br />

Multi-tool keychain<br />

1 x LED<br />

Brelok wielofunkcyjny, doskonały jako<br />

podstawowe wyposażenie w samochodzie<br />

czy podczas wyjazdów. Posiada 1 diodę LED,<br />

śrubokręt krzyżak, nożyk, mały śrubokręt<br />

płaski, otwieracz do butelek, śrubokręt<br />

średni płaski.<br />

Multifunction keychain, perfect as a basic<br />

equippment in the car or during trips. It has<br />

1 LED, screwdriver, penknife, slotted small<br />

screwdriver, bottle opener, slotted medium<br />

screwdriver.<br />

2×CR927 (3V)<br />

załączone/ included<br />

60 x 30 mm<br />

62g<br />

5907596107661<br />

blister<br />

NEW<br />

LED2R-BLUE / RED<br />

Brelok LED<br />

LED keychain<br />

Brelok wyposażony w dwie diody LED –<br />

białą oraz czerwoną bądź niebieską (w<br />

zależności od modelu; kolor obudowy<br />

oznacza kolor światła). Obudowa wykonana<br />

z sylikonu. Świeci światłem stałym<br />

lub migającym. Możliwość nadrukowania<br />

oznaczeń firmowych.<br />

2 x LED<br />

3×AG13<br />

załączone/ included<br />

50×18×18 mm<br />

21g<br />

LED2R-BLUE: 07596107692<br />

LED2R-RED: 07596107685<br />

blister<br />

Keychain equipped with 2 LEDs – white<br />

and red or blue (depending on the model;<br />

casing colour indicates colour of the light).<br />

Casing made of silicone. It can work in still<br />

or flashing mode. Possibility of printing<br />

company’s logos.<br />

LED200-USB<br />

latarka upominkowa led<br />

Gift LED torch<br />

Ładowalna przez wejście USB mini latarka<br />

na breloku.<br />

Charged through the USB mini torch on a<br />

key-chain.<br />

1 x LED<br />

USB<br />

54 mm × Ø 21 mm<br />

18g<br />

5907596106909<br />

blister— 24/144<br />

LED201<br />

latarka upominkowa led<br />

Gift LED torch<br />

Praktyczna mini latarka z brelokiem do kluczy<br />

i otwieraczem do butelek.<br />

Practical mini torch with a key chain and a<br />

bottle opener.<br />

1 x LED<br />

3 × SR621SW<br />

załączone/ included<br />

72 mm x 34mm x 9mm<br />

17g<br />

5907596106916<br />

blister—25/100<br />

36


UPOMINKOWE / GIFTS<br />

LED202<br />

latarka upominkowa led<br />

Gift LED torch<br />

Praktyczna mini latarka z karabińczykiem.<br />

Practical mini torch with a snap hook.<br />

2 x LED<br />

1 × CR1220<br />

załączone/ included<br />

60 mm x 23mm x 9mm<br />

22g<br />

5907596106923<br />

blister—225/100<br />

LED203<br />

latarka upominkowa led<br />

Gift LED torch<br />

Mini latarka z brelokiem do kluczy i otwieraczem<br />

do butelek.<br />

Dostępne kolory: czerwony i niebieski.<br />

Mini torch with a key-chain and a bottle<br />

opener.<br />

Available in red and blue.<br />

1 x LED<br />

1 × AG3 5907596106930<br />

65 mm x 34mm x 12mm<br />

15g<br />

blister—225/100<br />

LED114D/E<br />

latarka długopisowa led 4 w 1<br />

Pen LED torch 4 in 1<br />

BATTERIES<br />

INCLUDED<br />

LASER<br />

POINTER<br />

Mała latarka gadżetowa 4 w 1: długopis,<br />

wskaźnik teleskopowy, latarka diodowa<br />

i wskaźnik laserowy, idealny prezent jako gadget<br />

reklamowy, prezentacyjny - zapakowany<br />

w eleganckie, metalowe srebrne etui.<br />

Small gadget torch 4in1: pen, telescoping<br />

pointer, LED flashlight and laser pointer, perfect<br />

gift as a advertising gadget, packaged<br />

in an elegant, metal, silver case.<br />

1 × LED + laser<br />

3 × LR41/AG3<br />

included<br />

L. 150mm<br />

112g<br />

etui—20/100<br />

5907596103823<br />

LED113/E<br />

latarka upominkowa led<br />

Pen gift torch<br />

LASER<br />

POINTER<br />

Latarka z super jasną białą diodą LED<br />

i wskaźnikiem laserowym, praktyczny brelok<br />

do kluczy, doskonały nośnik treści reklamowych.<br />

Zapakowany w eleganckie, metalowe<br />

srebrne etui.<br />

Flashlight with super bright white LED and<br />

laser pointer, a practical key ring, perfect<br />

for promotional purposes. Packaged in an<br />

elegant, silver case.<br />

1 x LED + laser<br />

3 × LR41/AG3<br />

included<br />

L. 60mm<br />

66g<br />

5907596103816<br />

etui—20/100<br />

37


UPOMINKOWE / GIFTS<br />

1011B-LED<br />

Latarka długopisowa LED<br />

Pen diagnostic torch<br />

Długopisowa latarka LED z obudową wykonaną<br />

ze stali nierdzewnej. Latarka posiada<br />

włącznik obsługiwany kciukiem, a także stalowy<br />

klips.<br />

Pen LED torch with a casing made of stainless<br />

steel. The torch has a thumb-operated<br />

switch and a steel clip.<br />

Super bright LED<br />

2 × R03/AAA 5907596106275<br />

140 x 14 mm<br />

22g<br />

blister—24 /288<br />

LED101<br />

latarka upominkowa led<br />

LED gift torch<br />

BATTERIES<br />

INCLUDED<br />

Praktyczny brelok do kluczy z super jasną<br />

białą diodą LED, doskonały nośnik treści reklamowych.<br />

The practical key ring with super bright<br />

white LED light, perfect for promotional<br />

purposes.<br />

1 x LED<br />

100h<br />

3 × LR44/AG13<br />

included<br />

L. 60mm<br />

45g<br />

5907596102987<br />

blister—24/288<br />

LED105<br />

latarka upominkowa led<br />

LED gift torch<br />

BATTERIES<br />

INCLUDED<br />

Praktyczny brelok do kluczy z super jasną<br />

białą diodą LED, doskonały nośnik treści reklamowych.<br />

The practical key-chain with super bright<br />

white LED light, perfect for promotional<br />

purposes.<br />

1 x LED<br />

100h<br />

4 × LR41/AG3<br />

included<br />

L.: 60 mm, 30g<br />

5907596103342<br />

blister—30/360<br />

LED109<br />

latarka upominkowa led<br />

LED gift torch<br />

BATTERIES<br />

INCLUDED<br />

Praktyczny brelok do kluczy o oryginalnym<br />

kształcie, z super jasną białą diodą LED, doskonały<br />

nośnik treści reklamowych.<br />

Practical key-chain with a unique shape,<br />

with super bright white LED light, perfect<br />

for promotional purposes.<br />

1 x LED<br />

100h<br />

4 × LR41/AG3<br />

included<br />

dł: 45 mm, 30g<br />

5907596103359<br />

blister—30/360<br />

38


INNE / OTHER<br />

PEN112LED<br />

Latarka długopisowa diagnostyczna<br />

Pen diagnostic torch<br />

Latarka diagnostyczna zaprojektowana z<br />

myślą o lekarzach i ratownikach medycznych.<br />

Specjalna dioda Nichia (10 lm), o ciepłej<br />

barwie światła, ułatwia dostrzeżenie naczyń<br />

krwionośnych i zaczerwienienia tkanki.<br />

Diagnostic pen torch designed for doctors<br />

and paramedics. Special Nichia LED (10 lm),<br />

with warm white light, simplifies seeing the<br />

blood vessels and redness of tissue.<br />

Nichia NSPL500DS<br />

10 lm<br />

1 × R03/AAA 5907596106442<br />

117 x 14 mm<br />

16g<br />

blister—12/144<br />

MINI CLIP<br />

MG-03<br />

Latarka upominkowa LED<br />

LED gift torch<br />

Miniaturowa latarka z obrotową główką<br />

180o w pionie oraz 360o w poziomie, wyposażona<br />

także w klips.<br />

Mini torch with rotating head 180o vertically<br />

and 360o horizontally, equipped also with<br />

a clip.<br />

3 x LED<br />

100h<br />

2 × R06/AA 5907596106336<br />

110 x 40 mm<br />

40g<br />

blister—24/144<br />

3003LED<br />

latarka sygnalizacyjna<br />

Signaling torch<br />

Płaska sygnalizacyjna latarka z 3 diodami<br />

LED nawiązująca kształtem i funkcjonalnością<br />

do klasycznej żarówkowej latarki płaskiej.<br />

Posiada soczewkę i odbłyśnik skupiające<br />

światło. Wyposażona także w uchwyt pozwalający<br />

na zawieszenie latarki.<br />

Flat signaling torch with 3 LEDs which shape<br />

and functionality refers to the classic bulb<br />

flat torch. It has a lens and a reflector light.<br />

Equipped also with a grip which allows<br />

hanging a torch.<br />

3 LED<br />

3 × R03/AAA<br />

102 x 53 x 20 mm<br />

80g<br />

5907596106343<br />

blister –12/72<br />

3008<br />

latarka kieszonkowa krypton<br />

Pocket krypton torch<br />

krypton 3,6V/0,75A<br />

baza P13,5<br />

1 × 3R12<br />

120 x 72 x 40 mm<br />

137g<br />

FLAT<br />

BATTERY<br />

Metalowa latarka o klasycznym kształcie latarki<br />

kieszonkowej. Generuje światło skupione,<br />

wykonana jest z wysokiej jakości materiałów.<br />

Latarka z metalowym zaczepem.<br />

Dzięki przesłonom generuje światło<br />

o kolorze: białym, czerwonym lub zielonym.<br />

Metal torch with classic shape. It generates<br />

focused light, made of high quality materials<br />

and has a metal striker. Thanks to the<br />

diaphragms it generates light in 3 colors:<br />

white, red and green light.<br />

woreczek z zawieszką –12/144<br />

5907596101034<br />

39


INNE / OTHER<br />

M-FLARE<br />

Dyski sygnalizacyjne<br />

Pen diagnostic torch<br />

biały/żółty/niebieski/<br />

bursztyn/czerwony<br />

white/yellow/blue/<br />

amber /red<br />

do / up to 60h<br />

3,7V 700mAh<br />

Lio-on lub/or CR123 Battery<br />

230V AC / 12v DC<br />

lub / or CR 123 Battery<br />

112 × Ø 35 mm<br />

195g<br />

polimer<br />

barwiony<br />

360° lub światło kierunkowe<br />

360° or direct light<br />

widzialność<br />

do 900m w nocy<br />

do 300 w dzień<br />

16km z powietrza<br />

visibilityup to<br />

900 m night<br />

300m day<br />

16km from air<br />

M-Flare są bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne<br />

niż tradycyjne race świetlne. M-Flare<br />

to światło ostrzegawcze pozbawione iskier,<br />

otwartego ognia, nie wydzielające szkodliwych<br />

gazów czy dymu. Odporna, gumowana<br />

konstrukcja sprawia, że produkt nadaje<br />

się do stosowania w ruchu ulicznym. M-Flare<br />

mogą być używane leżąc płasko na ziemi,<br />

przymocowane do słupów i pachołków lub<br />

metalowych powierzchni za pomocą magnesu.<br />

Dyski sygnalizacyjne są wodoodporne,<br />

utrzymują się na powierzchni wody (posiadają<br />

certyfikat IP68, tj wytrzymuje zanurzenie<br />

do 10m). M-Flare mogą być ładowane<br />

pojedynczo bądź w zestawie w walizce lub<br />

mogą być zasilane bateriami CR123.<br />

Dostępne w zestawie 6 szt. lub oddzielnie.<br />

M-Flare is safer and more ecological than<br />

traditional light flares. M-Flare is a warning<br />

light without sparks, open fire, which does<br />

not emit harmful gases, smoke and toxic<br />

substances. Resistant rubber construction<br />

makes the product suitable for use in traffic.<br />

M-Flare can be used while lying flat on the<br />

ground, can be attached to the pillar or<br />

cones or to metal surfaces using magnet. It<br />

is waterproof and can float (it has IP68 so it<br />

withstands immersion up to 10m). M-Flare<br />

can be charged singly or as a whole set in a<br />

suitcase or use a CR123 battery.<br />

Available in set of 6 discs or separately.<br />

Tryby pracy<br />

Operation modes<br />

Rodzaje światła<br />

Type of lights<br />

Ciągły/pulsacyjny<br />

Still/flashing<br />

Źródło światła<br />

Light output<br />

1 obrotowy / rotary pulsacyjny / flashing 2 × LED<br />

2 360° - 3 impulsy / impulses pulsacyjny / flashing 100%<br />

3 360° - 1 impuls / impulse pulsacyjny / flashing 100%<br />

4 obrotowy / rotary naprzemienny / alternate 100%<br />

5 360° SOS 100%<br />

6 360° ciągły / still 100%<br />

7 360° ciągły / still 50%<br />

8 kierunkowe / Direct light ciągły / still 2 × LED<br />

9 kierunkowe / Direct light ciągły / still 4 × LED<br />

10 wyłączone / OFF -<br />

3F-FLARE<br />

Lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza<br />

Signaling and warning lamp<br />

12 x LED<br />

2h/ 4h/ 48h<br />

2 × R20<br />

235 × Ø 55 mm<br />

490g<br />

T-F-BASE<br />

- baza gumowa<br />

montażowa<br />

Lampa może być wykorzystywana do ostrzegania<br />

i oznaczania miejsc niebezpiecznych<br />

(wyspecjalizowane służby ratownicze,<br />

formacje mundurowe, kierowcy itp.).<br />

Z powodzeniem może być stosowana do oznaczenia<br />

miejsc lądowania helikoptera oraz<br />

sygnalizacji awarii auta. Użyty moduł LED<br />

umożliwia pracę lampy pracę lampy w 3 trybach<br />

(stały i 2 migające). Całość sterowana jest<br />

przyciskiem bocznym. Dostępne kolory: bursztynowy<br />

i biały.<br />

Lamp can be used for warning and marking<br />

hazardous places (e.g. specialized rescue<br />

teams, civil forces, drivers etc.). It can be successfully<br />

used for marking helicopters landing<br />

sites and for signaling car breakdown. Used<br />

LED module enables 3 operation modes (1<br />

steady and 2 flashing). Controlled by side button.<br />

Available in colours: amber and white.<br />

40<br />

LT-F-MAGNET<br />

uchwyt magnetyczny


INNE / OTHER<br />

NJ-01<br />

pachołek ostrzegawczy<br />

Signaling cone<br />

Pachołek ostrzegawczy z migającą nasadką<br />

z diodą LED, doskonały jako wyposażenie<br />

samochodu do wykorzystania w przypadku<br />

sytuacji awaryjnej. Składany, pakowany<br />

w poręczny pokrowiec na zamek.<br />

Signaling cone with a LED flashing cap, perfect<br />

as a car equipment to use in emergency<br />

situation. Collapsible, packed in a handy,<br />

zipped cover.<br />

LED<br />

3 × R03/AAA<br />

included<br />

305 × 550 mm<br />

97g<br />

etui —1/10<br />

5907596104257<br />

NAKŁADKA MT<br />

NAKŁADKA MT/C<br />

nakładka sygnalizacyjna<br />

Signal overlay<br />

Nakładka sygnalizacyjna do latarek. Dostępna<br />

w dwóch rozmiarach.<br />

Signal overlay for torches.<br />

Available in 2 sizes.<br />

MT - 180 mm, Ø 56<br />

MT/C - 150 mm, Ø 47<br />

MX1<br />

kabura<br />

Holster<br />

Wytrzymała nylonowa kabura przeznaczona<br />

dla latarki Black Eye<br />

Durable nylon holster for Black Eye torches.<br />

MX2<br />

kabura<br />

Holster<br />

Wytrzymała nylonowa kabura przeznaczona<br />

dla latarek Sniper i Nu Flare<br />

Durable nylon holster for Sniper and Nu<br />

Flare Pro torches.<br />

41


INNE<br />

T-POKROWIEC R6<br />

pokrowiec na latarki zasilane bateriamI R6<br />

Cover for torches powered by R6 batteries<br />

Skórzana kabura do latarek zasilanych popularnymi<br />

bateriami R6 (paluszki). Szybki i<br />

wygodny zatrzask zapobiega wysuwaniu się<br />

latarki i umożliwia jej szybkie wyciągnięcie.<br />

Przystosowana do noszenia na pasku.<br />

Leather holster for flashlights powered by<br />

popular R6 batteries. Quick and convenient<br />

latch prevents the torch from slipping out<br />

and allows quick draw. Adjusted to be worn<br />

on the belt.<br />

T-POKROWIEC R14<br />

pokrowiec na latarki zasilane bateriamI R14<br />

Cover for torches powered by R14 batteries<br />

Nylonowy pokrowiec na latarki zasilane bateriami<br />

R14. Solidny zatrzask zapobiegający<br />

wypadaniu latarki. Przystosowana do mocowania<br />

na pasek.<br />

Leather holster for flashlights powered by<br />

popular R14 batteries. Quick and convenient<br />

latch prevents the torch from slipping out<br />

and allows quick draw. Adjusted to be worn<br />

on the belt.<br />

T-POKROWIEC R20<br />

pokrowiec na latarki zasilane bateriamI R20<br />

Cover for torches powered by R20 batteries<br />

Nylonowy pokrowiec na latarki zasilane bateriami<br />

R20. Solidny zatrzask zapobiegający<br />

wypadaniu latarki. Przystosowana do mocowania<br />

na pasek.<br />

Leather holster for flashlights powered by<br />

popular R20 batteries. Quick and convenient<br />

latch prevents the torch from slipping out<br />

and allows quick draw. Adjusted to be worn<br />

on the belt.<br />

T-KABURA<br />

uniwersalna kabura do latarek<br />

Universal holster for torches<br />

Uniwersalna kabura mocowana do paska<br />

z regulowanym chwytem, dzięki któremu<br />

można dopasować rozmiar mocowania do<br />

praktycznie każdej latarki. Wygodna, praktyczna,<br />

w przystępnej cenie, wykonana z<br />

wytrzymałego materiału pasująca do większości<br />

rodzajów latarek. Dostępna również<br />

w białym kolorze.<br />

Universal holster attached to the belt with<br />

an adjustable grip, so you can adjust the size<br />

of the attachment to almost any flashlight.<br />

Comfortable, practical, affordable, made of<br />

durable material suited to most kinds of flashlights.<br />

Available also in white.<br />

42


Bulbs<br />

parameters<br />

type<br />

packing<br />

LED<br />

standartd krypton<br />

halogen hid<br />

12V/35W H3 1/10<br />

6V/8W G4 1/10<br />

6V/10W H3 1/10<br />

6V/25W H3 1/10<br />

6V/55W H3 1/10<br />

6V/3W P13,5 1/10<br />

2.25V/0.47A E10 2/10/50<br />

2.4V/0.7A P13,5 2/10/50<br />

3,6V/0.7,5A P13,5 2/10/50<br />

4,8V/0.7,5A P13,5 2/10/50<br />

2.2V/0.25A E10 2/10<br />

2.5V/0.3A E10 2/10<br />

3,8V/0.3A E10 2/10<br />

4,8V/0.3A E10 2/10<br />

6.0V/0.1A E10 2/10<br />

6.0V/0.45A E10 2/10<br />

2.4V/0.5A P13,5 2/10<br />

3,6V/0.5A P13,5 2/10<br />

4,8V/0.5A P13,5 2/10<br />

2.4V/0.5A P13,5 1/1<br />

3,6V/0.5A P13,5 1/1<br />

4,8V/0.5A P13,5 1/1<br />

H.I.D.<br />

Technika oświetlenia H.I.D. (Highintensity<br />

Discharge) to technika wyładowcza o wysokiej<br />

intensywności. Źródłem światła jest łuk elektryczny<br />

powstający między dwiema platynowymi<br />

elektrodami umieszczonymi w hermetycznej<br />

kapsule z kwarcowego szkła wypełnionej<br />

ksenonem. Żarówki te charakteryzuje wysoka<br />

żywotność i skuteczność świetlna w porównaniu<br />

ze zwykłymi żarówkami halogenowymi.<br />

Pozwala na emisję światła o mocy 3 200<br />

lumenów pobierając 35W.<br />

H.I.D. lightning technique is a technique of<br />

high-intensity discharge. The light source is<br />

an electric arc formed between two platinum<br />

electrodes placed in a hermetic glass capsule<br />

made of quartz, filled with xenon. These bulbs<br />

are characterized by high lifetime and luminous<br />

efficiency compared to conventional halogen<br />

bulbs. This allows the emission of light by 3200<br />

lumens downloading 35W.<br />

HALOGEN<br />

Mocniejsze do 300% i jaśniejsze, lepiej<br />

widoczne światło. Żarówki halogenowe oferują<br />

użytkownikowi najlepszą relację mocy<br />

oferowanego światła do zuźycia energii.<br />

Up to 300% stronger and brighter, more visible<br />

light. Halogen bulbs offer the user the best<br />

offered relationship between light output and<br />

energy consumption.<br />

krypton<br />

Krypton prefocus – najpopularniejsze żarówki<br />

do wielu modeli latarek. Dobre parametry<br />

pracy – 170% światła porównywalnej żarówki<br />

standardowej.<br />

Prefocus Krypton - the most popular bulbs for<br />

many models of flashlights. Performance of<br />

work - 170% of the light bulbs of comparable<br />

standard bulb.<br />

LED<br />

Żarówki LED pobierają do 8 razy mniej mocy<br />

niż w przypadku zwykłych żarówek (ok. 80%<br />

oszczędności). Żywotność sięga nawet 100 000<br />

godzin. Posiadają większą odporność na częste<br />

załączanie oraz są dużo bardziej odporne na<br />

uderzenia i wstrząsy (ważne w przypadku<br />

latarek).<br />

LED bulbs consume up to 8 times less power<br />

than ordinary light bulbs (about 80% of savings).<br />

Life span up to 100 000 hours. They have<br />

a greater resistance to frequent switching, and<br />

they are much more resistant to shock and<br />

vibration (important in case of flashlights).<br />

43


POS<br />

176 × 52 × 35 cm 35 × 60 cm<br />

30 × 40 × 25cm 36 × 22 × 15 22 × 22 × 10 cm<br />

44


legend<br />

Wymiary i waga<br />

Dimensions and weight<br />

Typ akumulatora<br />

ACU type<br />

Zasilanie<br />

Charging<br />

Kod EAN<br />

EAN code<br />

Opakowanie<br />

Packing<br />

Źródło światła<br />

Light source<br />

Czas świecenia<br />

Operation time<br />

Dbamy o jakość – ISO 9001:2008<br />

We care about quality - ISO 9001:2008<br />

Firma MacTronic® stara się nieustannie dążyć do zapewnienia<br />

swoim Klientom najwyższej jakości produktów oraz poziomu<br />

obsługi. Potwierdzeniem realizowania polityki w tym<br />

zakresie jest wdrożenie w 2002 roku, utrzymanie oraz ciągłe<br />

doskonalenie zgodnego z wymogami Normy PN-EN ISO<br />

9001:2001 Systemu Zarządzania Jakością.<br />

The MacTronic® Company tries to continually strive to ensure<br />

its customers the highest level of quality of products and<br />

service. Confirmation of implementation of this policy is implemented<br />

in 2002, maintained and continuously improved,<br />

ISO 9001:2001Quality Management System in line with the<br />

requirements of PN-EN ISO.<br />

Chronimy środowisko<br />

WEEE<br />

Zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego<br />

i elektronicznego WEEE (Waste of Electrical and Electronic<br />

Equipment) firma MacTronic® wprowadziła dla swoich<br />

klientów bezpłatną usługę recyclingu swoich produktów.<br />

Zakupiony po 01 lipca 2006 sprzęt można oddać do obsługującej<br />

nas w tym względzie firmie BIOSYSTEM ELEKTRO-<br />

RECYKLING SA.<br />

Zgodnie z dyrektywą WEEE prosimy nie wyrzucać zużytego<br />

sprzętu elektrycznego i elektronicznego do zwykłych pojemników<br />

na śmieci. Przypomina o tym znaczek na opakowaniach<br />

i produktach MacTronic®.<br />

RoHS<br />

Dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances -<br />

RoHS) o ograniczeniu stężenia substancji niebezpiecznych w<br />

produktach elektrycznych i elektronicznych zakazuje przekraczania<br />

podanych poziomów stężenia substancji, jak ołów,<br />

rtęć i sześciowartościowy chrom, kadm, polibromowane bifenyle<br />

(PBB) i polibromowane etery difenylowe (PBDE).<br />

Wszystkie produkty produkowane i dystrybuowane przez<br />

MacTronic po 1 lipca 2006 spełniają wymogi dyrektywy<br />

RoHS.<br />

We protect the environment<br />

WEEE<br />

According to the WEEE Directive (Waste of Electrical and<br />

Electronic Equipment) MacTronic company has introduced<br />

for its customers free service of recycling MacTronic products.<br />

Products purchased after July 1, 2006 can be left with<br />

the company Biosystem ELEKTRORECYKLING SA.<br />

According to the WEEE Directive please do not dispose used<br />

electrical and electronic equipment in regular containers.<br />

The stamp on the packaging<br />

MacTronic® of products will remind you about it.<br />

RoHS<br />

The RoHS Directive (Restriction of Hazardous Substances) to<br />

limit the concentration of hazardous substances in electrical<br />

and electronic products forbids exceeding indicated levels<br />

of concentration of substances such as lead, mercury and<br />

hexavalent chromium, cadmium, polybrominated biphenyls<br />

(PBB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs).<br />

All products manufactured and distributed by MacTronic<br />

after 1 July 2006 fulfill the requirements of the RoHS Directive.<br />

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!