Sestava 1 - Vysoká škola obchodní v Praze

vso.cz

Sestava 1 - Vysoká škola obchodní v Praze

Table of Content / Obsah

Editorial (Ivo Straka) .................................................................................................... 5

Iveta Hamarnehová, Anna Šenková: Analytical Overview of the Evolution

of Selected Tourism Indicators in the Czech and Slovak Republic

During 1989 - 2010

Analytický pohled na vývoj vybraných ukazatelů cestovního ruchu

v České a Slovenské republice v období 1989 – 2010

Analytický pohľad na vývoj vybraných ukazovateľov cestovného ruchu

v Českej a Slovenskej republike v období rokov 1989 – 2010............................... 7

Petr Houška: Theoretical Basis for Understanding Quality in Tourism from

Perspective of the Czech Republic´s Practice...................................................... 35

Soňa Gullová: The „faux pas“ Most Frequently Committed

by Czech Managers .............................................................................................. 48

Peter Odrakiewicz: Intercultural Education and Tourism - Service

Communication Management and Shock Management - Case Study

Based on Poznan University College of Business 2008-2010 .............................. 61

Kristína Pompurová: Multidimensional Comparative Analysis of the Slovakia

and the Czech Republic Destination Attractiveness for the European

Francophone Market

Viacrozmerná komparatívna analýza atraktívnosti Slovenska

a Českej republiky ako cieľových miest cestovného ruchu pre obyvateľov

európskeho frankofónneho trhu........................................................................... 73

Zdeněk Žihla: Resources and Processes Used for the Commercial

Air Transport Safety Realization

Prostředky a postupy používané pro dosažení bezpečné obchodní

letecké dopravy..................................................................................................... 92

Industry News

Essays and papers in this issue have been reviewed by:

Ing. Katarína Holubeková, PhD., Matej Bel University, Banská Bystrica,

Slovakia

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., Charles University, Prague, Czech Republic

Doc. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc., University of Defence, Brno, Czech Republic

Prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., Univerzity of Economics in Bratislava, Slovakia

Doc. Ing. Vlasta Malá, CSc., University of Business in Prague, Czech Republic

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., Charles University, Prague, Czech Republic

Ing. Monika Palatková, PhD., University of Business in Prague, Czech Republic

Prof. Ing. Peter Patúš, PhD., Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia

Ing. Alena Plášková, CSc., University of Economics, Prague, Czech Republic

Ing. David Šourek, PhD., University of Pardubice, Czech Republic

Prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., Matej Bel University, Banská Bystrica,

Slovakia

Prof. Ing. Milan Žák, CSc., College of Economics and Management, Prague,

Czech Republic

4

More magazines by this user
Similar magazines