Oration - Lunds universitet

www5.lu.se

Oration - Lunds universitet

Lunds universitets

doktorspromotion

31 maj 2013

1

promotionen 13.indd 1 2013-05-28 13


2

promotionen 13.indd 2 2013-05-28 13


I Lunds universitets sigill kan man läsa årtalet 1666.

Den 19 december utfärdade konung Karl XI:s förmyndarregering

stiftelsebrev, privilegier och konstitutioner

för det nya Kungliga Karolinska Universitetet. Det skulle

dock dröja till den 29 januari, Karl-dagen, 1668 innan

den högtidliga invigningen ägde rum. Först då skrevs

studenter in och den egentliga verksamheten kunde

börja.

I dessa tider kan det vara av intresse att påminna om

att Lunds universitet år 1668 var det femte i Sverige.

Utöver Uppsala (grundat 1477) fanns då, i svenska

besittningar runt Östersjön, universiteten i Åbo (1640),

Dorpat (1632) och Greifswald (1456 och 1631). Den

lundensare som värdesätter anciennitet kan glädjas åt

att Nordens första högskola – i ordets egentliga bemärkelse

– inrättades vid franciskanerklostret i Lund redan

1438. Här kunde man förvärva baccalaureusgraden.

Universitetets fakulteter anordnar traditionellt

gemensamma doktorspromotioner, i år fredagen den

31 maj. Humanistiska, samhällsvetenskapliga och

naturvetenskapliga fakulteterna utgjorde förr den

filosofiska fakulteten, till den räknas nu även ekonomihögskolan.

De markerar sin samhörighet genom att ha

en gemensam promotor.

Doktorspromotionen är årets stora akademiska

högtid, då universitetet förlänar sin högsta värdighet

till dem som genomgått vederbörlig utbildning

och försvarat en doktorsavhandling. Samtidigt

hyllar universitetet högt förtjänta forskare från andra

universitet, liksom andra medborgare, genom att utse

dem till hedersdoktorer. Som en hyllning till tidigare

generationer promoverar man till jubeldoktorer dem

som för 50 år sedan fick sin doktorstitel.

3

promotionen 13.indd 3 2013-05-28 13


Vid promotionen utdelas lärdomens insignier: ringen,

hatten och diplomet, med i huvudsak följande latinska

formuleringar:

Salve!

(Var hälsad!)

Accipe pileum, insigne libertatis!

(Mottag hatten, frihetens tecken!)

Ecce anulus, sincerae fidei pignus!

(Se här ringen, den uppriktiga trohetens pant!)

Ecce diploma, doctrinae virtutisque testimonium!

(Se här diplomet, vittnesbörd om lärdom och framstående

egenskaper!)

Vale! Praeclarissima Doctrix/Praeclarissime Doctor!

(Lev väl, högt lysande doktor!)

Filosofie doktorer får istället för hatt en lagerkrans

(Accipe lauream!). Ritualen varierar något mellan

olika typer av doktorer samt förkortas för dem som

promoveras efter avlagda prov.

2013 promoveras 208 doktorer efter avlagda prov

(varav 18 i sin frånvaro, absens).

Alla vetenskapens gynnare och vänner bjudes välkomna

till promotionshögtidligheten i Domkyrkan.

Per Eriksson

Rector Magnificus

4

promotionen 13.indd 4 2013-05-28 13


PROCESSIONSORDNING

Övermarskalk

Biträdande övermarskalk

Fyra insigniemarskalkar

Teologiska fakultetens promotor

Juridiska fakultetens promotor

Medicinska fakultetens promotor

Tekniska fakultetens promotor

Filosofiska fakulteternas promotor

Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus

Ekonomihögskolans dekanus

Naturvetenskapliga fakultetens dekanus

Konstnärliga fakultetens dekanus

Marskalk

Teologiska fakultetens jubeldoktorer

Marskalk

Teologiska fakultetens hedersdoktor

Marskalk

Teologiska fakultetens doktorer efter avlagda prov

Marskalk

Juridiska fakultetens hedersdoktorer

Marskalk

Juridiska fakultetens doktor efter avlagda prov

Marskalk

Medicinska fakultetens jubeldoktorer

Marskalk

Medicinska fakultetens hedersdoktorer

Marskalk

Medicinska fakultetens doktorer efter avlagda prov

Marskalk

Tekniska fakultetens hedersdoktorer

Marskalk

Tekniska fakultetens doktorer efter avlagda prov

Marskalk

Filosofiska fakulteternas jubeldoktorer

Marskalk

Humanistiska fakultetens hedersdoktorer

Marskalk

Humanistiska fakultetens doktorer efter avlagda prov

5

promotionen 13.indd 5 2013-05-28 13


Marskalk

Samhällsvetenskapliga hedersdoktor

Marskalk

Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorer

efter avlagda prov

Marskalk

Ekonomihögskolans hedersdoktorer

6

Ekonomihögskolans doktorer efter avlagda prov

Marskalk

Naturvetenskapliga fakultetens hedersdoktorer

Marskalk

Naturvetenskapliga fakultetens doktorer

efter avlagda prov

Härold

Kursorer

Rektor

Honoratiores

Emeriti

Marskalk

Teologiska fakulteten

Marskalk

Juridiska fakulteten

Marskalk

Medicinska fakulteten

Marskalk

Tekniska fakulteten

Marskalk

Humanistiska fakulteten

Marskalk

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Marskalk

Ekonomihögskolan

Marskalk

Naturvetenskapliga fakulteten

Marskalk

Konstnärliga fakulteten

Marskalk

Anhöriga till promovendi

Övriga hospites

Fanborg

promotionen 13.indd 6 2013-05-28 13


PROGRAM

Ingångsmusik

Preludium och fuga Ess-dur av Johann Sebastian Bach

(Fd biträdande domkyrkoorganist Janåke Larson, orgel)

Hälsningsord

Rektor

Professor Per Eriksson

Fanfare for the Common Man

Musik: Aron Copland

(Akademiska kapellet,

dirigent: director musices Patrik Andersson)

TEOLOGISKA FAKULTETENS PROMOTION

Promotor

Mika Vähäkangas

Jubeldoktorer

Alf Bertil Albrektson

Bo Erland Johnson

Hedersdoktor

Susan Jean Ashbrook Harvey

Doktorer efter avlagda prov

Hans Olle Lennart Hansson Ahlfors, Mlm

Julkrubban i Svenska kyrkan.

Julkrubbans reception i Stockholms, Göteborgs

och Lunds stifts gudstjänstrum fram till 1900-talets slut

(Kyrkohistoria)

Karin Ingrid Sofie Walter

”Det var en plågsam stund, en stund af indre smärta”

En psykobiografi över Lina Sandells sorgebearbetning

mellan åren 1858–1861

(Religionspsykologi)

7

promotionen 13.indd 7 2013-05-28 13


Andreas Henry Christer Westergren

Sketching the Invisible: Patterns of Church and City

in Theodoret of Cyrrhus‘ Philotheos Historia

(Kyrkohistoria)

Carl Ola Wikander, Wlm

Drought, Death and the Sun

in Ugarit and Ancient Israel:

A Philological and Comparative Study

(Gamla testamentets exegetik)

Processionsmusik

Musik: Bedrich Janacek

(Akademiska kapellet,

dirigent: director musices Patrik Andersson,

orgel: Janåke Larson)

JURIDISKA FAKULTETENS PROMOTION

Promotor

Eva Ryrstedt

Hedersdoktorer

Martha Albertson Fineman

Johan Munck

Doktorer efter avlagda prov

Kristine Kruma, (absens)

An ongoing challenge:

EU Citizenship, Migrantstatus and Nationality,

Focus on Latvia

(Folkrätt)

Timo Minssen, Ög

Assessing the inventiveness of biopharmaceuticals

under European and US patent law

(Civilrätt)

8

promotionen 13.indd 8 2013-05-28 13


I denna ljuva sommartid

Musik: Anders Öhrwall

Text: Paul Gerhardt

(Lunds Akademiska kör, dirigent: Cecilia Martin–Löf)

MEDICINSKA FAKULTETENS PROMOTION

Promotor

Charlotte Erlanson-Albertsson

Jubeldoktorer

Karl Lennart Andersson

Hans Gunnar Bynke

Claes-Göran Stellan Bäckström

Bengt Olof Hedbys

Ernst Ulrich Moritz

Tom Saldeen

Nils Johan Frithiof Sandberg

Stig Jöns Gustav Sandmark (absens)

Hedersdoktorer

Peter Reginald Croft

Dirkje Sjoukje Postma

Doktorer efter avlagda prov

Mats Jonas Ahl, Mlm

Respiratory Tract Infections Aspects of Aetiology,

Virulence, and Communicable Disease Control

(Klinisk medicin med inriktning infektionssjukdomar)

Hilda Wilhelmina Ahnstedt

Stroke, Sex and Vascular Receptor Changes in the Brain

(Klinisk medicin med inriktning kärlforskning)

Satu Ulrika Aili

Tumor Selective Antiproliferative Naphthoxylosides

(Biomedicin med inriktning glykobiologi)

9

promotionen 13.indd 9 2013-05-28 13


Sara Marie Alkner

Predicting Prognosis and Tamoxifen Response

in Breast Cancer. With a special focus

on contralateral breast cancer

(Klinisk medicin med inriktning onkologi)

Per Otto Almquist

Measurements of knee rotation in vivo

– Development and evaluation of an external device

(Sjukgymnastik)

Karin Cecilia Magdalena Andersson

Aspects of ZnT8 autoimmunity

in childhood type 1 diabetes

(Klinisk medicin med inriktning pediatrik)

Anna Ida Cecilia Areberg, Mlm

Individual Placement and support (IPS)

for persons with severe mental illness

– Outcomes of a randomized controlled trial in Sweden

(Vårdvetenskap med inriktning arbetsterapi)

Bo Gunnar Attner

Register studies of cancer

in the Southern Health Care Region in Sweden

(Folkhälsovetenskap med inriktning cancervård)

Ingrid Elisabet Aurin Edvardsson

Towards a tobacco-free generation.

A study on the tobacco habits of adolescents:

when, why and who

(Folkhälsovetenskap)

Anna Sara Karina Axelsson

Bell´s Palsy –

Medical Treatment and Influence of Prognostic Factors

(Klinisk medicin med inriktning

öron-, näs- och halssjukdomar)

10

promotionen 13.indd 10 2013-05-28 13


Ingela Helene Beck

Att fokusera på ”varandet” i en värld av görande.

Stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt

vid vård och omsorgsboende för äldre.

(Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad)

Christel Ida Jenny Björk, Hl

Genetic, environmental and life-style effects

on androgen receptor function

(Klinisk medicin med inriktning

experimentell reproduktion)

Emma Sofie Björner, Ög

Cell cycle regulatory proteins and miRNAs

in premalignant lesions and breast cancer

(Laboratoriemedicin med inriktning molekylär patologi)

Marta Felicia Gabriella Bober, Hl

Molecular and microscopical analysis

of pathogenic streptococci – studies on surface proteins

interacting with human cells and extracellular matrix

(Biomedicin med inriktning experimentell

och klinisk infektionsmedicin)

Jenny Caroline Bolmeson, Ög

Dissecting the role of micro – RNAs in diabetes

(Klinisk medicin med inriktning immunologi)

Julia Juwan Borg, Ög

Upper gastrointestinal dysmotility

– from endocrinological pathogenesis to symptoms

(Klinisk medicin med inriktning gastroenterologi

och hepatologi)

Per Ola Axel Borgquist, Ld

Negative Pressure Wound Therapy.

Therapy Settings and Biological Effects

in Peripheral Wounds

(Klinisk medicin med inriktning kirurgi)

11

promotionen 13.indd 11 2013-05-28 13


Yan Borné

Incidence of heart failure in an urban population

– Reference to immigrant status, biological, life style

and socioeconomic risk factors

(Folkhälsovetenskap med inriktning

kardiovaskulär epidemiologi)

Sebastian Braun, Ld

Downstream effects of master regulators

in two brain diseases

(Biomedicin med inriktning stamcellsbiologi)

Anders Mattias Callréus, Hb

Peak Bone Mass, Lifestyle Factors and Birth Weight:

A study of 25-year old women

(Ortopedi)

Emma Caroline Cornmark

Roles of protein kinase C in cell death and breast cancer

(Laboratoriemedicin med inriktning tumörcellsbiologi)

Sofia Ingrid Christina Eberstål, Ld

Immunotherapy and COX-2 inhibition

against malignant brain tumors

(Biomedicin med inriktning cancer-immunterapi)

Sophie Eleonor Eriksson, Hb

Radioimmunotherapy of metastatic disease.

Studies of alpha- and beta-particle emitters

in a preclinical model

(Klinisk medicin med inriktning experimentell onkologi)

Helena Faust, Ssk

Pseudovirions in the Study of Papilloma

– and Polyomaviruses

(Laboratoriemedicin med inriktning medicinsk mikrobiologi)

12

promotionen 13.indd 12 2013-05-28 13


Cecilia Fernbrant, Wlm

Violence against Foreign-Born Women in Sweden

(Folkhälsovetenskap med inriktning socialmedicin)

Daniel Bengt Robert Förnvik, Bl

Digital mammography and breast tomosynthesis.

Studies on tumor measurement and effects

of breast compression

(Klinisk medicin med inriktning

medicinsk strålningsfysik)

Ingeborg Sofia Hagel

Team rehabilitation and health care utilization

in chronic inflammatory arthritis patients

(Klinisk medicin med inriktning reumatologi)

Zandra Henriette Hagman, Hb

A microscopic investigation of miR-34c and miR-205

in Prostate Cancer

(Laboratoriemedicin med inriktning

experimentell klinisk kemi)

Hélène Hall, Ld

Cholinergic and dopaminergic aspects of dementia

inParkinson's disease:

postmortem neuropathological findings

and modeling of cognitive dysfunction in rodents

(Biomedicin med inriktning neurovetenskap)

Carl Magnus Staffan Hallén

Male inguinal hernia repair with mesh.

Short- and long-term results

and the question of infertility

(Klinisk medicin med inriktning kirurgi)

John Oskar Hammar

Gastrointestinal motility and the role

of gonadotropin-releasing hormone (GnRH)

(Klinisk medicin med inriktning gastroenterologi

och hepatologi)

13

promotionen 13.indd 13 2013-05-28 13


Nils Mårten Gunnar Hansson

Entusiasm – skepsis – distans. Studier i svensk-tyska

förbindelser inom medicinen 1933–1945

(Klinisk medicin med inriktning medicinens historia)

Katja Sara Jekaterina Harbst, Wlm

Genomic analysis of primary

and metastatic malignant melanoma

(Klinisk medicin med inriktning onkologi)

Tina Helle, Ld

Housing Accessibility Methodology

Targeting Older People

– Reliable Assessments and Valid Standards

(Vårdvetenskap med inriktning arbetsterapi)

Anna Emma Sofia Henriksson

LKB1 signaling pathways in adipocytes

– Focus on the AMPK – related kinase SIK2

(Biomedicin med inriktning

experimentell diabetesforskning)

Anna Josefina Horvat Dykes

Separation and Further Characterization

of Hematopoietic Cell Populations Based

on Phenotypic and Biophysical Properties

(Transfusionsmedicin)

Annika Katarina Hult, Mlm

Studies of the ABO and FORS histo-blood group systems:

Focus on flow cytometric and genetic analysis

(Transfusionmedicin)

Malin Cecilia Inghammar

Epidemiological studies of severe infections in COPD

(Klinisk medicin med inriktning lungmedicin)

14

promotionen 13.indd 14 2013-05-28 13


Kerstin Anna Karin Järås, Gbg

Miniaturised and Quantitative Techniques

Targeting Prostate Cancer

(Laboratoriemedicin med inriktning

experimentell klinisk kemi)

Fredrik Mikael Kahn

Streptococcus pyogenes

– a manipulator of human defences

(Klinisk medicin med inriktning infektionsmedicin)

Martina Kalle

Targeting bacterial infection by using

immunomodulatory host defence peptides and proteins

(Biomedicin med inriktning

experimentell dermatologi och venereologi)

Jenny Kristina Klintman

Exploring Anti-FVIII Antibodies in Haemophilia A

– Role in In Vitro Haemostasis and Clinical Disease

(Klinisk medicin med inriktning medicin)

Marie Heléne Klintman

The prognostic and treatment predictive value

of proliferation and TIMP-1 in breast cancer

(Klinisk medicin med inriktning onkologi)

Sophie Lehn

Cell cycle deregulation in breast cancer subgroups

and effects on proliferation, migration

and tamoxifen resistance

(Laboratoriemedicin med inriktning molekylär patologi)

Olof Sigurd Leonardsson, Klm

Arthroplasty for Femoral Neck Fracture.

Results of a nationwide implementation.

(Klinisk medicin med inriktning ortopedi)

15

promotionen 13.indd 15 2013-05-28 13


Gun Katarina Lindell

Ultrasound prediction of large fetuses.

Epidemiological and clinical investigations.

(Klinisk medicin med inriktning

obstetrik och gynekologi)

Nils Bruno Rikard Linnér

Neonatal resuscitation – studies in piglets

(Klinisk medicin med inriktning

anestesiologi och intensivvård)

Gisela Marie Lundberg, Ssk

Chromosome dynamics and genomic instability

in neuroblastoma Three genomic pillars:

MYCN amplificationa, numerical and structural changes

(Laboratoriemedicin med inriktning

experimentell klinisk genetik)

Jon Bjarne Löfgren

Effects of Physical Activity on Bone, Muscle

and Fracture Risk during Growth

(Klinisk medicin med inriktning ortopedi)

Aida Farkhondeh Maddahi

MAPK and pro-inflammatory mediators in the walls

of brain blood vessels following cerebral ischemia

(Klinisk medicin med inriktning kärlforskning)

Siri Maria Malmgren, Ld

Search for molecular and metabolic mechanisms

contributing to impaired ß-cell function

(Biomedicin med inriktning

experimentell endokrinologi och genetik)

Catharina Nathalie Medrek (absens)

The impact of Wnt5a signaling and tumor associated

macrophages in breast cancer

(Laboratoriemedicin med inriktning

experimentell patologi)

16

promotionen 13.indd 16 2013-05-28 13


Birgit Irene Modén

Epidemiological studies of risk factors for injuries

in an adult population

(Folkhälsovetenskap med inriktning socialmedicin)

Johan Fredrik Modig

Effects of acute alcohol intoxication

on human sensory orientation and postural control

(Klinisk medicin med inriktning

öron-, näs- och halssjukdomar)

Sara Maria Modig

Managing drug use in the elderly.

General practitioners' adherence to guidelines

and patients' conceptions of medication

(Klinisk medicin med inriktning allmänmedicin)

Parisa Mokarami

Pitfalls in interpreting of umbilical cord blood gases

and lactate at birth

(Klinisk medicin med inriktning

obstetrik och gynekologi)

Cecilia Linnéa Frida Nagorny Holmberg

Melatonin receptors in pancreatic islets

– Linking a genetic variant to functional phenotype

(Biomedicin med inriktning molekylär metabolism)

Litsa Nikitidou

Neuropeptides and neurotrophic factors in epilepsy:

seizure suppressant actions of VEGF, NPY and galanin

(Biomedicin med inriktning neurovetenskap)

Kerstin Lise-lott Nilsson

To work or not to work in an extended working life

Factors in working and retirement decisions

(Folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi)

17

promotionen 13.indd 17 2013-05-28 13


Sara Charlotta Nilsson, Ld

Gestational Diabetes Mellitus

– Future risk for mother and child

(Klinisk medicin med inriktning diabetologi)

Anders Henrik Olsson, Ld

Genetic and Epigenetic Influence

on Oxidative Phosphorylation, Islet Function

and Type 2 Diabetes in Humans

(Biomedicin med inriktning

experimentell endokrinologi och genetik)

Lena Kristina Orban

The Process of Change in Patterns of Daily Occupations

among Parents of Children with Obesity

– Time use, family characteristics and factors

related to change

(Vårdvetenskap med inriktning arbetsterapi)

Helle Vendel Petersen, Ld

Mutation Carriers’ Perspectives on Lynch syndrome;

self-concept and lived experiences

(Klinisk medicin med inriktning onkologi)

Johan Fredrik Resman

Invasive disease by Haemophilus influenzae in Sweden

in the era of the H. influenzae type b vaccine

(Laboratoriemedicin med inriktning

medicinsk mikrobiologi)

Michael Christopher Ringborn

Ventricular Depolarization in Ischemic Heart Disease

– value of Electrocardiography in Assessment

of Severity and Extent of Acute Myocardial Ischemia

(Klinisk medicin med inriktning kardiologi)

Agneta Elisabet Rodby Bousquet

Posture, postural ability and mobility in cerebral palsy

(Klinisk medicin med inriktning ortopedi)

18

promotionen 13.indd 18 2013-05-28 13


Ellis Senanu Kojo Sampram (absens)

Arterial Thrombosis in factor five leiden

or activated protein c resistance:

Clinical and experimental studies

(Kirurgi)

Roland Eberhard Schmitt

Studies of the pathogenesis of IgA nephropathy

and Henoch-Schönlein purpura with special reference

to Streptococcus pyogenes infections and complement

(Klinisk medicin med inriktning pediatrik)

Maria Madeleine Selvander

Validity and usability of a virtual reality

intraocular surgical simulator

(Klinisk medicin med inriktning oftalmologi)

Karl Fredrik Lennart Sjövall

Mitochondrial function in sepsis

– Temporal evolvement of respiratory capacity

in human blood cells

(Klinisk medicin med inriktning

anestesiologi och intensivvård)

Björn Leif Erik Slaug

Exploration and Development of Methodology

for Accessibility Assessments

– Based on the Notion of Person-Environment Fit

(Folkhälsovetenskap)

Jan Erik Slotta

Rho-kinase signalling

in systemic inflammatory responses

(Klinisk medicin med inriktning experimentell kirurgi)

Gun Kjerstin Elisabeth Stigmar

Work ability – health professionals’ perspectives

and rehabilitation outcomes

(Sjukgymnastik)

19

promotionen 13.indd 19 2013-05-28 13


Emelie Anna Styring

Clinical and Biological Patterns in Soft Tissue Sarcomas

(Klinisk medicin med inriktning ortopedi)

Sven Ola Svejme, Ld

Risk factors for bone fragility and fracture

in postmenopausal women

(Klinisk medicin med inriktning ortopedi)

Venkata Veera Ramesh Tati, Hl

Studies of ADAMTS13 expression and activity

in the kidney

(Klinisk medicin med inriktning pediatrik)

Karl Johan Sebastian Tham

Extended-Spectrum Beta-Lactamase-Producing

Enterobacteriaceae: Epidemiology,

Risk Factors and Duration of Carriage

(Klinisk medicin med inriktning infektionsmedicin)

Pia Irene Rosmari Tiberg, Ld

The initial care when a child is diagnosed

with type 1 diabetes

(Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad)

Anne Carina Tjörnstrand

Engagement in community-based day centers

for people with psychiatric disabilities

(Medicinsk vetenskap med inriktning arbetsterapi)

Christian Gunnar Erik Torbrand

Negative Pressure Wound Therapy

– Effects on Sternotomy Wounds

and the Intrathoracic Organs

(Klinisk medicin med inriktning kirurgi)

Carl Magnus Tveit

Exercise in Youth and Long-Term Effects

on Bone and Joints

(Klinisk medicin med inriktning ortopedi)

20

promotionen 13.indd 20 2013-05-28 13


Louise Charlotte Walther Sturesson, Hb

Gas exchange with a reflecting system

for inhalational anaesthesia

(Klinisk medicin med inriktning anestesiologi

och intensivvård)

Eva Sofia Welinder (absens)

Elucidating regulatory networks

promoting B-cell development

(Biomedicin med inriktning bindvävsbiologi)

Lina Ulrika Vigren, Ld

Collagenous colitis – Epidemiology, risk factors, clinical

presentation and associated autoimmune disorders

(Klinisk medicin med inriktning

gastroenterologi och hepatologi)

Carl Johan Wingren

The Epidemiology of Childhood Celiac Disease:

A Social Epidemiological Perspective

on Perinatal Factors

(Folkhälsovetenskap med inriktning socialmedicin)

James Cameron Walker Wood (absens)

Integration and function of new neurons

generated from fibroblasts and adult neural stem cells

in the pathological brain

(Biomedicin med inriktning neurologi)

Songen Zhang, Mlm

Signaling mechanisms in Streptococcal M1

protein-induced inflammation and injury in the lung

(Klinisk medicin med inriktning experimentell kirurgi)

Su Zhang

Adhesive and signaling mechanisms

in abdominal sepsis

(Klinisk medicin med inriktning kirurgi)

21

promotionen 13.indd 21 2013-05-28 13


Nils Martin Öberg

Ear Reconstruction:

Clinical and Physiological Evaluations

(Klinisk medicin med inriktning plastikkirurgi)

April is in My Mistress Face

Musik: Thomas Morley

(Akademiska kapellet,

dirigent: director musices Patrik Andersson)

TEKNISKA FAKULTETENS PROMOTION

Promotor

Ulla Holst

Hedersdoktorer

Abdu I. Alayash

Frances Mary Ross

Björn Erik Savén

Doktorer efter avlagda prov

Mohammed Aljaradin, Ld

Towards sustainable solid waste management

in Jordan

(Teknisk vattenresurslära)

Linn Victoria Antberg

A Proteomic Dissection of Breast Cancer

– Via Cells and Organelles to Pathways

(Immunteknologi)

Johan Niklas Bergström, Hb

Escalation: Explorative studies of high-risk situations

from the theoretical perspectives of complexity

and joint cognitive systems

(Risk och säkerhet)

22

promotionen 13.indd 22 2013-05-28 13


Jan David Bolin, Bl

Models and methods for random fields

in spatial statistics with computational efficiency

from Markov properties

(Matematisk statistik)

Bengt Mattias Borg, Ög

Antimonide heterostructure nanowires

– growth, physics and devices

(Fysik)

Johan Patrick Anders Borgqvist, Kr (absens)

The Low Load Limit

of Gasoline Partially Premixed Combustion (PPC)

– Experiments in a Light Duty Diesel Engine

(Förbränningsmotorer)

Mikkel Brydegaard Sørensen, Sm

Aspects of optical broad band spectroscopy

and information extraction

(Fysik)

Matthias Jürgen Burza

Laser-Driven Particle Acceleration

– Improving Performance Through Smart Target Design

(Fysik)

Maria Alejandra Castro

Physicochemical properties of root fiber suspensions

– A comparison between parsnip and yacon

(Livsmedelsteknologi)

Berit Ensted Danielsen, Kr

The Applicability of Geoelectrical Methods

in Pre-Investigation for Construction in Rock

(Teknisk geologi)

Isolde Dressler, Ög

Modeling and Control of Stiff Robots

for Flexible Manufacturing

(Reglerteknik)

23

promotionen 13.indd 23 2013-05-28 13


Anna Maria Kristina Ekman

Environmental assessment

of emerging bio-based production

(Miljö- och energisystem)

Karl Pontus Giselsson (absens)

Gradient-Based Distributed Model Predictive Control

(Reglerteknik)

Holger Grosshans, Hl (absens)

Large Eddy Simulation of Atomizing Sprays

(Strömningslära)

Anna Emma Viktoria Hagström, Ld (absens)

Improving Productivity and Enzyme Stability

Through Process Design:

Lipase-catalysed Synthesis of Epoxides and Esters

(Bioteknik)

Solmaz Hajizadeh, Ld

Composite cryogels: stationary phase

for separation of complex media

(Bioteknik)

Nils Mattias Hansson

Statistical Segmentation and Registration

of Medical Ultrasound Data

(Matematik)

Stig Fredrik Harrysson, Gbg

Multiple antenna terminals in realistic environments

(Radiosystem)

Håkan Toivo Henningsson, Sm

Stochastic Event-Based Control and Estimation

(Reglerteknik)

Karin Maria Katarina Henningsson

Data-Rich Multivariable Control of Heavy-Duty Engines

(Reglerteknik)

24

promotionen 13.indd 24 2013-05-28 13


Karla Hillerich

Influence of seed particle material, preparation,

and dynamics on nanowire growth

(Fasta tillståndets fysik)

Jonathan Nils Anders Johnsson, Hb

Laser-Induced Incandescence for Soot Diagnostics:

Theoretical Investigation

and Experimental Development

(Fysik)

Carl Kristian Kallberg, Vg

Multimodal Interaction Chromatography

for the Investigation and Separation of Proteins

(Tillämpad biokemi)

Emma Catharina Kreuger

The potential of industrial hemp (Cannabis sativa L.)

for biogas production

(Bioteknik)

Victor Elias Kristensson

Structured Laser Illumination Planar Imaging SLIPI

– Applications for spray diagnostics

(Fysik)

Andreas Folke Bertil Lantz

Application of Laser Techniques

in Combustion Environments

of Relevance for Gas Turbine Studies

(Fysik)

Per Mikael Göran Lantz, Vg

Biogas in Sweden Opportunities and challenges

from a systems perspective

(Miljö- och energisystem)

25

promotionen 13.indd 25 2013-05-28 13


Thomas Alexander Lenart, Kr (absens)

Design of Reconfigurable Hardware Architectures

for Real-time Applications:

Modeling and Implementation

(Kretskonstruktion)

Johannes Ola Lindén, Kr

Laser-Induced Phosphor Thermometry

– Feasibility and precision in combustion applications

(Fysik)

Johan Karl Anders Löfgren, Mlm

Hardware Architectures for Wireless

– Communication Symbol Detection

and Channel Estimation

(Elektronikkonstruktion)

Alma Masic

Investigation of a biofilm reactor model

with suspended biomass

(Matematik)

Łukasz Michalak (absens)

Single-Electron Tunneling Spectroscopy

in Magnetic Nanoparticles and Molecular Magnets

(Fysik)

Mihai Mihaescu, Ld

Computational Aeroacoustics

Based on Large Eddy Simulation and Acoustic Analogies

(Strömningsteknik)

Hanna Viktoria Modin

Modern landfill leachates –quality and treatment

(Teknisk vattenresurslära)

26

Anna Malin Kristina Nordström, Ög

Biomarker Discovery in Cancer and Autoimmunity

using an Affinity Proteomics Platform

– a Tool for Personalized Medicine

(Immunteknologi)

promotionen 13.indd 26 2013-05-28 13


Karin Charlotta Petersson

Cereal dietary fibre

– Physicochemical properties and suitability

for addition to low-fat meat products

(Livsmedelsteknologi)

Tania Primavera Pozzo Mendoza, Hl

Thermostable glycosidases and glycosynthases

as biocatalysts in green chemistry applications

(Bioteknik)

Mahmood Sabooni (absens)

Efficient quantum memories

based on spectral engineering

of rare-earth-ion-doped solids

(Fysik)

Sandra Katarina Sernbo

Functional studies of SOX11 and T-STAR

– Translation of tumor-associated genes

into clinical and biological insight

(Immunteknologi)

Lars Kristian Storm

Novel Processing and Electrical Characterization

of Nanowires

(Fasta tillståndets fysik)

Petter Gustav Strandmark

Discrete Optimization in Early Vision

(Matematik)

Jonas Dennis Clement Ströjby, Ög (absens)

On inference in partially observed Markov models

using sequential Monte Carlo methods

(Matematisk statistik)

Emma Ida Magdalena Söderberg

Contributions to the Construction

of Extensible Semantic Editors

(Datavetenskap)

27

promotionen 13.indd 27 2013-05-28 13


Leslie Tejeda

Antioxidant in individual food items

and prepared meals

(Tillämpad biokemi)

Palmi Thor Thorbergsson

Signal Modeling and Data Reduction

for Wireless Brain-Machine Interfaces

(Radiosystem)

Lucas Daniel Tivana

Cassava Processing: Safety and Protein Fortification

(Livsmedelsteknologi)

Nina Maria Waara

Traveller information in support of the mobility

of older people and people with disabilities.

User and provider perspectives

(Kollektivtrafik)

Karin Westerberg, Klm

Modeling for Quality and Safety

in Biopharmaceutical Production Processes

(Kemiteknik)

Krzystof Wnuk

Visualizing, Analyzing and Managing

the Scope of Software Releases

in Large-Scale Requirements Engineering

(Datavetenskap)

Laura Ila von Schantz

Engineering Protein-Carbohydrate Interactions

(Immunteknologi)

Jiangfei Yu, Ld (absens)

Numerical Study of Cellular Instability

in Burner Stabilized Adiabatic Laminar Premixed Flames

(Strömningsteknik)

28

promotionen 13.indd 28 2013-05-28 13


KRANSFLICKORNAS INTÅG

Pastoral F-dur av Johann Sebastian Bach

(Fd biträdande domkyrkoorganist Janåke Larson, orgel)

Kransflickor

Elena Androglou

Ingrid Bexelius

Amanda Blomquist

Ilse Rivano Eckerdal

Edwine Edvardsson

Edith Hultén

Maja Alicia Sayehli Olsson

Vida Olsson

Emma Stagmo

Klara Strömbom

FILOSOFISKA FAKULTETENS PROMOTION

Promotor

Johan Stenström

Jubeldoktorer

Lars Anders Gunnar Bergström

Carl Magnus Thore Denward

Sven Birger Ek

Ingvar Johan Anders Elmroth

Jöran Friberg

Waheeb K. Heneen

Erik Anders Högberg

Ulf Göran Folke Jacobsson (absens)

Per Anders Ragnar Larsson

Kerstin Anna-Marie Lexander

Bernt Oskar Hemfrid Olsson (absens)

Per Ove Persson (absens)

29

promotionen 13.indd 29 2013-05-28 13


HUMANISTISKA FAKULTETENS

PROMOTION

Hedersdoktorer

John Richard Broome

Stig Bertil Folke Persson

Elisabet Wentz-Janacek

Doktorer efter avlagda prov

Anna-Kristin Victoria Alm, Wlm

Upplevelsens poetik.

Slöjdseminariet på Nääs 1880–1940

(Historia)

Paul Johan Richard Andersson

Language and Vision:

Using visual information

in real-world language situations

(Kognitionsvetenskap)

Peter Kristian Andersson, Ssk

Streetlife in Late Victorian London:

The Constable and the Crowd

(Historia)

Johanna Maria Bergqvist

Läkare och läkande. Läkekonstens professionalisering

i Sverige under medeltid och renässans

(Historisk arkeologi)

Rut Anna Elisabet Björklund, Wlm

The Most Delicate Subject:

A History of Sex Education Films in Sweden

(Filmvetenskap)

30

Johan Roland Cato

När islam blev svenskt.

Föreställningar om islam och muslimer

i svensk offentlig politik 1975–2010

(Religionshistoria med inriktning mot islamologi)

promotionen 13.indd 30 2013-05-28 13


Anne Ingmarie Danielsson Malmros

Det var en gång ett land...

Berättelser om svenskhet i historieläroböcker

och elevers föreställningsvärldar

(Historia)

Sophie Nallina Inga Margaretha

Björnsdotter Elsässer

Att skapa en konsument.

Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen

(Mediehistoria)

Moa Alexandra Goysdotter, Klm

Impure Vision:

American Staged Art Photography of the 1970s

(Konsthistoria och visuella studier)

Ann-Mari Birgitta Hållans Stenholm

Fornminnen.

Det förflutnas roll i det förkristna

och kristna Mälardalen

(Historisk arkeologi)

Per Gösta Mikael Häll

Skogsrået, näcken och Djävulen.

Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet

i 1600- och 1700-talens Sverige

(Historia)

Miranda Landen, Ld

Och nu börjar historien:

Hjalmar Söderbergs novellkonst

(Litteraturvetenskap)

Karl David Larsson Heidenblad, Ld

Vårt eget fel.

Moralisk kausalitet som tankefigur

från 00-talets klimatlarm

till förmoderna syndastraffsföreställningar

(Historia)

31

promotionen 13.indd 31 2013-05-28 13


Anna Emilia Ljungberg

Global Lifestyles:

Constructions of places and identities

in travel journalism

(Mediehistoria)

Johanna Rivano Eckerdal, Ld

Information, identitet, medborgarskap:

unga kvinnor berättar om val av preventivmedel

(Biblioteks- och informationsvetenskap)

Susan Mirja Sayehli

Developmental Perspectives

on Transfer in Third Language Acquisition

(Lingvistik)

Marianna Smaragdi, Klm

Fire, Poison, and Black Tears:

Metaphors of Emotion in Rebétiko

(Nygrekiska)

Johan Anders Håkan Stenfeldt, Hb

Dystopiernas seger.

Totalitarism som orienteringspunkt

i efterkrigstidens svenska idédebatt

(Historia)

Johan Andreas Tullberg, Wlm

”We are in Congo now”:

Sweden and the trinity of peacekeeping

during the Congo crisis 1960–1964

(Historia)

Emmy Gunilla Törnvall

Botaniska bilder till allmänheten:

Om utgivningen av Carl Lindmans

Bilder ur Nordens flora

(Bok- och bibliotekshistoria)

32

promotionen 13.indd 32 2013-05-28 13


Ulla Isabel Zagal-Mach Wolfe

Grasping Technology, Assessing Craft.

Developing a Research Method

for the Study of Craft-Tradition

(Arkeologi)

My Bonnie Lass

Musik: Thomas Morley

(Akademiska kapellet,

dirigent: direktor musices Patrik Andersson)

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA

FAKULTETENS PROMOTION

Hedersdoktor

Lester Lawrence Lessig III

Doktorer efter avlagda prov

Karl Johan Dahlstrand, Gbg

Kränkning och upprättelse.

En rättssociologisk studie av kränkningsersättning

till brottsoffer

(Rättssociologi)

Caj Louis Nils Gustaf Gustafsson, Ld

Leetocracy. Political participation,

social network sites and inequality

(Statsvetenskap)

John Carl Robert Hultén

Ny väg till nya vägar och järnvägar.

Finansieringspragmatism och planeringsrationalism

vid beslut om infrastrukturinvesteringar

(Statsvetenskap)

Anna Maria Jobér

Social Class in Science Class

(Pedagogik)

33

promotionen 13.indd 33 2013-05-28 13


Rikard Jörgen Liljenfors

Altering the point of you

– perspectives on intersubjectivity and metacognition

(Psykologi)

Emma Linnea Matilda Lund, Ld

Hybrid Governance in Practice

– Public and Private Actors

in the Kyoto Protocol’s Clean Development Mechanism

(Statsvetenskap)

Roman Julian Markus Martin

Knowledge Bases and the Geography of Innovation

(Social and Economic Geography)

Jan-Erik Christer Nilsson, Kr

Experimental studies of components

in the treatment for social anxiety disorder

(Psykologi)

Nils Ingvar Patrik Olsson, Wlm

Ömse sidor om vägen:

Allén och landskapet i Skåne 1700–1900

(Kulturgeografi)

Lisa Maria Margareta Strömbom, Ssk

Revisiting the past

– Israeli identity, thick recognition

and conflict transformation

(Statsvetenskap)

Anette Catrin Svingstedt, Mlm

Servicemötets praktik

– på en tingsrätt, ett äldreboende och ett hotell

(Tjänstevetenskap)

34

Leif Peter Mikael Österberg (absens)

Generative learning management

– A dual-role leadership model

for creativity in organizations

(Psykologi)

promotionen 13.indd 34 2013-05-28 13


Särli Marie-Louise Österlind

Att gestalta och omgestalta sitt ledarskap.

Verksamhetsnära chefer inom kommunal

omsorgsverksamhet reflekterar över chefsroll

och arbetets innehåll

(Psykologi)

Erik Daniel Östlund

Deltagandets kontextuella villkor.

Fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik

(Pedagogik)

La Mourisque

Musik: Tyleman Susato

(Akademiska kapellet,

dirigent: direktor musices Patrik Andersson)

EKONOMIHÖGSKOLANS PROMOTION

Hedersdoktorer

John Harald Abrahamson

Victor Nee

Doktorer efter avlagda prov

Johan Blomquist

Testing Homogeneity

and Unit Root Restrictions in Panels

(Nationalekonomi)

Jenni Pernilla Broberg, Ld

The Auditor at Work

– A study of auditor practice in Big 4 audit firms

(Företagsekonomi)

35

promotionen 13.indd 35 2013-05-28 13


Tina Hannemann, Hb

It Breaks a Man’s Heart.

Socioeconomic Differences in the Onset

of Cardiovascular Disease in Contemporary Sweden

(Ekonomisk historia)

Lena Hohenschwert

Making B2B Sales Interactions Valuable:

A Social and Symbolic Perspective

(Företagsekonomi)

Lars Ola Peter Håkansson, Sm

Ungdomsarbetslösheten

– om övergångsregimer, institutionell förändring

och socialt kapital

(Ekonomisk historia)

Farrukh Javed, Ld

On Statistical Aspects of Modelling Financial Volatility

(Statistik)

Åsa Kristina Ljungvall

Economic perspectives on the obesity epidemic

(Nationalekonomi)

Elin Marianne Smith

Corporate governance and entrepreneurship

at the organisational level in a frame of property rights

(Företagsekonomi)

En vänlig grönskas rika dräkt

Text: Carl David af Wirsén

Musik: Waldemar Åhlén

(Lunds Akademiska kör, dirigent: Cecilia Martin-Löf)

36

promotionen 13.indd 36 2013-05-28 13


NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETENS

PROMOTION

Hedersdoktorer

Rolf Dieter Heuer

Fredrik Sjöberg

Doktorer efter avlagda prov

Karl Georg Sixten Andersson

Effects of farming practice

on pollinators and pollination across space and time

(Miljövetenskap)

Muhammad Asghar

Living with parasites:

Avian malaria, telomere length

and life history trade-offs

(Ekologi)

Michael Baureder (absens)

Heme Protein Biogenesis

– Catalase in Enterococcus faecalis

(Biologi med inriktning mikrobiologi)

Gustaf Johannes Edvardsson

Holocene climate change and peatland dynamics in

southern Sweden based on tree-ring analysis

of subfossil wood from peat deposits

(Kvartärgeologi)

Nils Johan Gustav Genberg, Hb

Source apportionment of carbonaceous aerosol

– Measurement and model evaluation

(Miljövetenskap)

Ola Sven Erik Gustafsson, Ssk

Evolution of Vertebrate Eyes:

A Study on Lens Suspension and Optical Properties

(Integrativ zoologi)

37

promotionen 13.indd 37 2013-05-28 13


Berry Holl, Ld

Characterization and analysis of the astrometric errors

in the global astrometric solution for Gaia

(Astronomi)

Maria Therese Dagmar Jephson

Diel vertical migration in marine dinoflagellates

(Ekologi med inriktning limnologi och marinekologi)

Carl Magnus Theo Johnson, Kr (absens)

Reactivity of late transition metal complexes

towards CO2 and other electrophiles

(Oorganisk kemi)

Keith William Larson (absens)

Hybrid zone dynamics, assortative mating,

and migratory programmes

in a willow warbler migratory divide

(Ekologi, inriktning zoologisk ekologi)

Carl Åke Rikard Larsson

Synthesis Towards Biologically Active Natural Products

(Kemi med inriktning organisk kemi)

Karen Raymonde Monique Claudine Lebret

A phytoplankton invasion:

Population genetics, phylogeography,

and invasion success of Gonyostomum semen

(Ekologi med inriktning limnologi och marinekologi)

Lisa Birgitta Mårtensson

The role of the MAP- and SAP- kinase pathways

in the survival, proliferation and death

of Schwann cells of the injured sciatic nerve

(Zoofysiologi)

Inga Lynn Ranåker, Kr

Piscivore-prey fish interactions

– Consequences of changing optical environments

(Ekologi med inriktning limnologi och marinekologi)

38

promotionen 13.indd 38 2013-05-28 13


Anna Tove Runemark, Wlm

Island biogeography and population divergence

in the Skyros wall lizard

(Zooekologi)

Per Joakim Alexander Stenhammar (absens)

Theoretical Studies of Simple Polar Fluids

(Fysikalisk kemi)

Tubasum Sumera

Multidimensional Fluorescence Polarization Imaging

of Single Light Harvesting Complexes

(Kemi med inriktning kemisk fysik)

Sebastian Oskar Wasserstrom

Bacterial Cell Division

– FtsZ polymerisation dynamics and role

of dynamin-like proteins in Streptomyces

(Mikrobiologi)

Anja Madelen Ödman, Ld

Disturbance regimes in dry sandy grasslands

– past, present and future

(Miljövetenskap)

Sing We and Chant it

Musik: Thomas Morley

(Akademiska kapellet,

dirigent: director musices Patrik Andersson)

Oration för universitetet

Johan Stenfeldt

Bön

Biskop Antje Jackelén

Utgångsmusik

Preludium och fuga h-moll av Johann Sebastian Bach

(Fd biträdande domkyrkoorganist Janåke Larson, orgel)

39

promotionen 13.indd 39 2013-05-28 13


JUBELDOKTORER

Fredagen den 31 maj 1963 förrättades doktorspromotionen

inom teologiska, juridiska, medicinska

och filosofiska fakulteterna.

Till teologie doktor promoverades:

Carl Axel Albin, Mlm

Anders Arner, Kr

Alf Bertil Albrektson, Gb

Bo Erland Johnson, Gb

Till medicine doktor promoverades:

Stig Jöns Gustav Sandmark, Ög

Nils Johan Frithiof Sandberg, Vg

Claes-Göran Stellan Bäckström, Vg

Nils Gunnar Inge Stormby, Ld

Sven Åke Belfrage, Mlm

Hans Gunnar Bynke, Hb

Knut Bjarne Bülow, Hb

Bengt Olof Hedbys, Kr

Karl Lennart Andersson, Bl

Knut Bertil Olow, Hld

Tom Saldeen, Vrml

Ernst Ulrich Moritz, Vrml

Till filosofie doktor promoverades:

Erik Gustaf Vendelfelt, Ög

Per Anders Ragnar Larsson, Ög

Hans Tralau, Vg

Erik Anders Högberg, Sm

Jöran Friberg, Sm

Brita Sigrid Anna Lovisa Egardt, Ld

Sven Birger Ek, Ld

Waheeb K. Heneen, Ld

Carl Magnus Thore Denward, Ld

Hugo Johan Yngve Melander, Mlm

Kerstin Anna-Marie Lexander, Mlm

Ulf Göran Folke Jacobsson, Hb

Jan Åke Klas Davidsson, Hb

40

promotionen 13.indd 40 2013-05-28 13


Kerstin Maria Ann-Sofi Strömberg-Back, Hb

Bernt Oskar Hemfrid Olsson, Ssk

Per Ove Persson, Kr

Lars Anders Gunnar Bergström, Gbg

Cajus Fabricius, Hld

Ingvar Johan Anders Elmroth, Klm

Nils Åke Mattsson, Vrml

Per-Lennart Sverker Dalenius, Vrml

Gustav Lennart Eliasson, Bl

Till jubeldoktorer 2013 kreeras

Alf Bertil Albrektson

Studies in the text and theology

of the Book of Lamenations.

With a critical edition of the Pashitta text

Bo Erland Johnson

Die hexaplarische Rezension des 1.

Samuel-buches der Septuaginta

Karl Lennart Andersson

Studies on fibrinolysis in urinary tract disease

and its treatment with epsilon-amino-caproic acid

Hans Gunnar Bynke

Pulssynkrona nivåvariationer i synnervspapillen.

Klinisk studie med stereofotografisk metod

Claes-Göran Stellan Bäckström

Traffic injuries in South Sweden

Bengt Olof Hedbys

Studies on the hydration of the corneal stroma

Ernst Ulrich Moritz

Electromyographic studies in adult rhematoid arthritis

Tom Saldeen

Experimental studies on spread of Rous sarcoma in rats

41

promotionen 13.indd 41 2013-05-28 13


Nils Johan Frithiof Sandberg

Experimental studies on wound healing

Stig Jöns Gustav Sandmark (absens)

Hiatal incompetence.

Studies om mechanics and principles of examination

for hiatus hernia and gastro-oesophageal reflux

Lars Anders Gunnar Bergström

Petrology of the Tjörn area

Carl Magnus Thore Denward

The function of the incompability alles in red clover

(Trifolium pratense L.)

Sven Birger Ek

Väderkvarnar och vattenmöllor.

En etnologisk studie i kvarnarnas historia

Ingvar Johan Anders Elmroth

Nyrekryteringen till de högre ämbetena 1720–1809

En socialhistorisk studie.

Jöran Friberg

Estimates for partially hypoelliptic differential operators

Waheeb K. Heneen

Karyotype studies chromosomal behaviour

and aberrations in some species and hybrids

Erik Anders Högberg

Calcite and dolomite relations

in Svecofennian carbonate rocks

Ulf Göran Folke Jacobsson (absens)

Phonological dialect constitutents

in the vocabulary of standard English

Per Anders Ragnar Larsson

Studier över koboltaminkomplex

42

promotionen 13.indd 42 2013-05-28 13


Kerstin Anna-Marie Lexander

Relations between earliness of spring wheat varietes

and some properties in connexion

with their germination and weeding growth

Bernt Oskar Hemfrid Olsson (absens)

Spegel guds Werk och Hwila.

Tillkomsthistoria, världsbild, gestaltning

Per Ove Persson (absens)

Studies on Mesozoic marine reptile faunas

with particular regard to the Plesiosauria

HEDERSDOKTORER

TEOLOGISKA FAKULTETEN

Susan Harvey (f. 1953), professor i Religious Studies

vid Brown University, Rhode Island, USA, har främst

ägnat sin forskning åt den syriska kristenhetens historia

och teologi. Hon är en internationellt framträdande

företrädare för patristiken, d.v.s. studiet av kristendomens

framväxt och tidiga utveckling, och en av få

kvinnliga ortodoxa teologer med gedigen erfarenhet

av ekumenisk dialog. I sin forskning visar hon på

den syriska kyrkans offentliga och kulturbärande roll

historiskt och idag.

Susan Harvey har brutit ny mark bland annat

genom studier av sinnenas roll för religiös erfarenhet

och gestaltning i senantiken, studier av kvinnors roll i

församlingsliv och i religiös utbildning, och studier av

hymner som uttryck för en religiös bildningskultur.

Teologiska fakulteten vill uppmärksamma hennes

avgörande insatser för förståelsen av den syriska

kyrkan, som genom invandring blivit en av de största

kyrkorna i Sverige.

43

promotionen 13.indd 43 2013-05-28 13


Fakultetens beslut att utse Susan Harvey till

teologie doktor honoris causa är ett konkret tecken på

uppskattningen av hennes forskning och det långvariga

samarbetet mellan henne och den patristiska

forskningen vid Lunds universitet och dess Centrum för

teologi och religionsvetenskap.

JURIDISKA FAKULTETEN

Martha Fineman (f. 1943) är för närvarande verksam

som professor vid Emory University School of Law,

Atlanta, USA. Hennes forskning inom familjerätt,

socialrätt och Feminist Legal Theory är internationellt

ledande. Enligt den amerikanska juridiska tidsskriften

Michigan Law Review är Fineman en av de tio mest

citerade amerikanska familjerättsforskarna.

Fineman innehar sedan tidigare ett Honorary

Professor ship vid Queens University i Belfast. Hon

innehade den prestigefulla Ruth Bader Ginsbergprofessuren

vid Thomas Jefferson Law School år 2005.

Inom forskningsprogrammet Vulnerability and

the Human Condition har Fineman utvecklat en

egen teori om rättslig förståelse och hantering av

mänsklig utsatthet. Denna teori ligger till grund för

forskningsmiljön Rätt och utsatthet som inrättades för

två år sedan vid Juridiska fakulteten i Lund. Fineman är

under 2012–2013 anställd som gästprofessor i Hedda

Anderssons namn vid Juridiska fakulteten.

Finemans arbete har under hennes långa verksamhetstid

som forskare varit av stor betydelse för

rättsvetenskapen på internationell nivå, framför allt

inom den feministiska rättsteoribildningen, inom vilken

disciplin hon är världskänd. Juridiska fakulteten har fått

möjlighet att etablera ett nära samarbete med Fineman

som är till stort gagn för fakulteten och sätter Lunds

universitet på den feministiska rättsvetenskapens karta.

44

Johan Munck (f. 1943) är en av vår tids mest framstående

svenska jurister. Han avlade sin juris kandidatpromotionen

13.indd 44 2013-05-28 13


examen vid Juridiska fakulteten i Lund 1966. Under

sin framgångsrika yrkeskarriär har Johan Munck bland

annat varit justitieråd, rättschef vid Justitiedepartementet

och ordförande i ett stort antal statliga nämnder,

kommittéer och utredningar, däribland den för universiteten

betydelsefulla Centrala etikprövningsnämnden.

Hans juridiska bana kröntes genom ordförandeskapet i

Högsta domstolen.

I sin domargärning har Johan Munck tillfört det

svenska rättssamhället ny och värdefull kunskap.

Sedan 2011 är han utgivare av lagboken Sveriges rikes

lag. Han har också genom ett flertal publikationer

och utredningar lämnat viktiga bidrag till rättsutvecklingen

avseende bland annat offentlig förvaltning,

aktiemarknad, utlänningsärenden, terrorism och

beredskap, mänskliga rättigheter samt medicinsk

forskning och behandling. Inom det sistnämnda

området kan särskilt nämnas utredningen om genetisk

integritet, ett ämne som fått allt större betydelse

under senare år.

Johan Munck har under hela sin gärning behållit

kontakten med Juridiska fakulteten i Lund. Genom att

tilldela honom graden doctor honoris causa uttrycker vi

vår respekt och uppskattning.

MEDICINSKA FAKULTETEN

Peter Croft (f. 1949), professor i primärvårdsforskning

vid University of Keele, Arthritis Research UK Primary

Care Centre, har starkt bidragit till utvecklingen av

primärvårds- och epidemiologisk forskning liksom

forskning inom rörelseorganens sjukdomar världen

över. Med olika etablerade och nyutvecklade metoder

har han studerat orsaker, förlopp, konsekvenser

och behandlingar vid kronisk smärta, ryggsmärta,

fibromyalgi, artros och andra tillstånd i rörelseorganen.

Med stor entusiasm har han utvecklat samarbeten med

primärvårdsenheter, specialistvård och forskarnätverk

på hög nivå nationellt och internationellt. Detta har inte

45

promotionen 13.indd 45 2013-05-28 13


minst haft stor betydelse för forskning och utveckling

vid Lunds universitet.

Peter Croft fungerar som mentor för forskare och

forskarstuderande i sina respektive olika skeden och

med olika professionell bakgrund. Hans goda läraregenskaper

och humorfyllda pedagogik gör att man

gärna lyssnar på hans undervisning. För Lunds universitet

innebär hans forskningsprofil en ytterligare förstärkning

av vår höga kompetens såväl inom epidemiologi

som inom forskning kring rörelseorganens sjukdomar.

Peter Croft är en entusiasmerande inspiratör för

forskare och studenter vid Lunds universitet. Han får

forskare och studenter att våga arbeta på nya sätt och

tänka i nya tankebanor. Han visar att även det svårforskade

går att beforska och att det vanliga är viktigt även

om det är svårt att studera.

Dirkje S. Postma (f. 1951), är professor i lungmedicin

vid University of Groningen, Nederländerna.

Dirkje S. Postma är en av de mest framstående

forskarna inom lungmedicinen idag och en av få

forskare som täcker hela den vetenskapliga paletten

från grundforskning till klinisk och patientnära forskning

inom lungmedicin, med särskilt fokus på astma

och KOL.

Dirkje S. Postma har under tjugo år väsentligt

bidragit till uppbyggnaden av den lungmedicinska

forskningen i Lund och varit engagerad i såväl gemensamma

vetenskapliga undersökningar i stora kliniska

behandlingsstudier som i mindre arbeten med mer

specificerade frågeställningar.

Utmärkande är hennes förmåga att tidigt anlägga

ett verkligt translationellt perspektiv i olika vetenskapliga

frågor det vill säga då kliniskt verksamma forskare

samarbetar med grundforskare. Hennes sätt att leda

forskningsarbetet i Groningen har varit en modell och

inspiration för andra forskargrupper inom lungmedicin

världen över, så också för forskarnätverket inom

lungmedicin i Lund, till vilket hon är knutet bland annat

som ordförande i dess rådgivande kommitté.

46

promotionen 13.indd 46 2013-05-28 13


TEKNISKA FAKULTETEN

Dr. Abdu I. Alayash (f. 1948) är ansvarig för

utvärdering och kontroll av biologiska och biomedicinska

läkemedel vid Food and Drug Administration (FDA)

i Washington DC, USA. Han bedriver även en omfattande

egen forskning och är bland de ledande forskarna

inom området biologiska läkemedel särskilt för

behandling av olika hematologiska tillstånd. Dr. Alayash

har också spelat en mycket aktiv roll i utvecklingen och

säkerhetsbedömningar av blodersättningsmedel.

Dr. Alayash är internationellt mycket välrenommerad

inom sitt område och har ett omfattande personligt

vetenskapligt nätverk. Abdu I Alayash disputerade

1978 vid Essex University under ledning av professor

Michael Wilson. Detta blev utgångspunkt för en lång

och framgångsrik internationell karriär som kom att

omfatta vistelser vid Al-Mustansiriyia universitetet i

Bagdad, St Bartolomew’s Hospital i London, King Faisal

University (KFU) i Saudiarabien och Biomedicinskt

Centrum vid Duke University Marine i USA. År 1989

anställdes han vid FDA som seniorforskare och han har

sedan dess gjort en imponerande karriär inom denna

organisation. Vid Lunds universitet har Dr. Alayash

haft stor betydelse för utvecklingen inom biokemin

och proteinteknologin särskilt genom handledning av

teknologstudenter, doktorander och postdocs.

Dr. Frances Ross (f. 1964) disputerade 1989 vid

Cambridge University. Efter flera år vid AT&T Bell Labs

och Lawrence Berkeley National Lab är hon sedan

1997 verksam vid IBM T.J. Watson Research Center,

Yorktown Heights, NY, USA. Där är hon sedan 2000

chef för Nanoscale Materials Analysis Department.

Hennes forskningsintressen rör strukturer och

dynamik vid ytor och gränsytor i halvledare och andra

material. Hennes viktigaste forskningsverktyg är

elektronmikroskopi. Hon har som pionjär med stor

framgång byggt upp ett system där hon i realtid och

på atomnivån kan studera hur strukturer förändras

47

promotionen 13.indd 47 2013-05-28 13


och växer. Hennes undersökningar är av stor vikt för

att kunna förstå växt av nanostrukturer. Det finns flera

kopplingar till spetsforskning inom LTH. Den första är

hennes utveckling av metoden som kopplar direkt till

nCHREM (national Center for High Resolution Electron

Microscopy vid Lunds universitet). Vi har lärt oss mycket

av hennes aktiviteter då vi nu försöker bygga upp ett

liknande system i Lund. Den andra direkta kopplingen

är mot nanometerkonsortiet (nmC@LU) och avdelningen

för fasta tillståndets fysik (FTF) då hon sedan många

år studerar olika fenomen relaterat till nanostrukturer.

Hon har i sitt system verifierat teorier som framlagts i

Lund där vi inte själva har haft möjlighet att praktiskt

konfirmera dem.

Dr. Ross har varit av stort värde för utvecklingen

av forskningen i Lund som återkommande gäst och

föreläsare samt som värd för flera doktorander och

forskare från LTH vid IBM.

Björn Savén (f. 1950) är ekonom och arbetar med

företagsbyggande och strukturförändringar. Han har

visat en mycket god förmåga att utveckla teknisk

kompetens till framgångsrika företag. Han har investerat

i ett 80-tal bolag och genom att han varit involverad

i Alfa Laval och Perstorp byggt upp ett engagemang i

LTH. Han har tidigare suttit i styrelsen för bland annat

Orkla, Nordea, Vattenfall och Konecranes. Björn Savén

är även vice preses i IVA.

De senaste fem åren har Björn Savén ekonomiskt

stöttat bildandet av ett kompetenscentrum för elektrisk

energiomvandling, Cemec, Centre of ElectroMagnetic

Energy Conversion. Där arbetar man med att få

fram mindre, effektivare och billigare motorer och

transformatorer som gör energiöverföring och energiomvandling

grönare än idag. I sitt engagemang har han

aktivt deltagit som föreläsare och inspiratör vid olika

arrangemang. Idag hjälper Björn Savén till att planera

centrumets framtida organisation och finansiering.

48

promotionen 13.indd 48 2013-05-28 13


HUMANISTISKA FAKULTETEN

John Broome (f.1947) är professor i moralfilosofi i

Oxford. Tidigare har han haft professurer vid universiteten

i St Andrews och i Bristol. Vid det senare lärosätet

kombinerade hans lärostol två forskningsdiscipliner,

nationalekonomi och filosofi. John Broome började

som ekonom, och i hans forskning korsbefruktar

de båda ämnena varandra: filosofer får lära sig hur

föreställningar om vad som är rationellt och etiskt

riktigt påverkas av ekonomiska faktorer, och ekonomer

uppmuntras att beakta den filosofiska grundvalen

för sin vetenskap. Boken Ethics out of Economics

(Cambridge University Press, 1999) vittnar om denna

korsbefruktning.

Allmängiltiga etiska spörsmål står i förgrunden för

professor Broomes vetenskapliga gärning. Redan som

ung sysslade han med frågan om hur man ska kunna

vara rättvis under ovissa betingelser. Ett annat mångårigt

forskningsintresse är frågan om människolivets

värde. I den uppmärksammade boken Weighing Lives

(Oxford University Press 2004) behandlar han bl.a.

frågan på vad sätt det är värdefullt att leva längre.

Filosofer uppfattas ofta som personer som sysslar

med svårgenomtränglig materia på ett svårbegripligt

språk. Professor Broome avviker från denna bild: han

talar och skriver klarspråk, ibland på ett lätt provocerande

sätt, och hans forskning förenar systematisk

tydlighet med analytiskt djup. Hans samarbete med

Filosofiska institutionen i Lund är av stort värde för

lundafilosofin och därmed för Humanistiska fakulteten

vid Lunds universitet.

Stig Persson (f. 1936), medicine doktor och docent,

är egentligen kardiolog, men skälet till att han nu

utses till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten har

ingenting med medicin att göra. Utmärkelsen tillskrivs

hans enastående ideella insatser, som bland annat

lett till att Lund och dess universitet äntligen fått ett

historiskt museum som lockar besökare från när och

49

promotionen 13.indd 49 2013-05-28 13


fjärran. Samtidigt fungerar det som en utomordentlig

vetenskaplig resurs för forskare i Lund och annorstädes,

särskilt inom den arkeologiska disciplinen.

År 2003 befann sig Historiska museet i Lund i djup

kris. En nedläggning stod för dörren, men ett beslut

från universitetsstyrelsen att tillsätta en ny styrelseordförande

förvandlade krisen till en framgångssaga.

Denne ordförande blev Stig Persson.

Tack vare ett stort kontaktnät inom akademin,

offentlig förvaltning och näringsliv kunde Stig Persson

uppamma betydande finansiella resurser, som räddade

museets fortlevnad och möjliggjorde dess utveckling.

Han fick inte bara sin styrelse med sig utan även

museets personal, som fattade förtroende för honom

från första stund. Hans medarbetare beskriver honom

som stringent, hårt arbetande och rakt på sak, men

samtidigt som diplomatisk och obyråkratisk.

Stig Persson är en känd lundaprofil med ett

förflutet i universitetslivet, bl.a. som spexkapellmästare,

studentsångare och driftig ordförande för Akademiska

Föreningen. Genom sina oegennyttiga insatser för

Historiska museet har han starkt bidragit till att

humaniora sätter sin prägel på hjärtat av Lund.

Elisabet Wentz-Janacek (f.1923) är kyrkomusikern

som kom att bli forskare utan att gå den vanliga akademiska

vägen. I nära anslutning till musikvetenskapen

vid Lunds universitet och i samarbete med medlemmar

av internationella hymnologiska nätverk har hon under

årtionden utfört en enorm och i långa stycken ideell

insats för den svenska psalmmusiken. Det mångåriga

projektet ’Svensk koralregistrant’, som nu omfattar fler

än 20.000 melodikort, är oupplösligt förbundet med

henne.

Länge sattes likhetstecken mellan folkliga

koraler och de så kallade dalakoralerna, som började

upptecknas i socknarna kring Siljan vid 1800-talets

slut. Numera vet man att koralmelodier som avvek

från de tryckta koralböckerna förekom i hela landet.

De rikligaste beläggen för detta kommer från Skåne,

50

promotionen 13.indd 50 2013-05-28 13


till största delen genom uppteckningar gjorda av

John Enninger i Höör. Elisabet Wentz-Janacek har

dokumenterat hans verksamhet och hans liv i ett flertal

publikationer. Hon har också fäst uppmärksamhet vid

det arbete som utfördes av en annan skånsk koralupptecknare,

Bengt Wilhelm Hallberg från Landskrona.

Elisabet Wentz-Janacek är inte enbart hymnolog.

Hon besitter djupgående kunskaper om kyrkomusiken

och dess historia även utanför koralens område, och

hon har under årens lopp utgjort en värdefull resurs

för forskningen om sakral musik i Lund. Humanistiska

fakulteten gläder sig åt att hedra hennes hängivna

arbete för svensk hymnologi med doktortiteln honoris

causa.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Lawrence Lessig (f.1961) är en av världens mest

uppmärksammade internetdebattörer. Mest känd är

han som skaparen av den alternativa upphovsrätten

Creative Commons (2001) vars mål är att hjälpa dem

som skapar och vill dela med sig av sina verk (helt eller

delvis).

I debattboken Republic Lost utvecklar han sina

synpunkter på det politiska systemets funktionssätt

i USA. Lawrence Lessig är inte bara nätaktivist och

internetdebattör utan även professor i juridik vid

Harvard University där han också är chef för universitetets

etikstiftelse.

Lawrence Lessig är aktiv i den rörelse som förespråkar

fria källkoder för programvaror och har suttit med

i styrelsen för Free Software Foundation. Han menar

att dagens lagstiftning kring upphovsrätt på internet

inte bara sätter käppar i hjulet för kreativitet utan också

skapar en misstro mot rättsystemet hos den yngre

generationen. För att råda bot på detta la han för drygt

tio år sedan fram ett förslag till hur lagstiftningen kring

upphovsrätt ska anpassas till internets tidevarv.

Hans resonemang är i högsta grad intressant för ämnet

51

promotionen 13.indd 51 2013-05-28 13


ättssociologi och ligger till grund för den forskning

som bedrivs inom forskargruppen Cybernormer. Här

kan särskilt nämnas boken Code is Law.

EKONOMIHÖGSKOLAN

John Abrahamson (f. 1957) har en ekonomexamen

från Lund och är idag chef för Corporate Finance på

SEB Enskilda. Han har tidigare arbetat som bland annat

chef för SEB Syd och VD för Enskilda Securities. Han

är i sin nuvarande position en av Sveriges ledande

bankmän och har suttit i styrelserna för bl.a. Malmö FF,

Malmö Börssällskap, Eniro och Wireless Maingate.

John Abrahamson har under lång tid visat stort

engagemang för Ekonomihögskolan och för Lunds

universitet. Han är medlem av Ekonomihögskolans

Rådgivande kommitté sedan många år och har suttit

i styrelsen för Lunds universitet. Han har också varit

ordförande i Ekonomihögskolans Alumnförening.

John Abrahamson har visat sitt stöd för Lund och

för Ekonomihögskolan genom att ställa upp som

gästföreläsare och som näringslivsföreträdare vid

olika utvärderingar. Hans engagemang i Rådgivande

kommittén har på senare tid utvidgats genom att han

spelat en aktiv roll i Ekonomihögskolans arbete kring en

förnyad strategisk plan.

Victor Gilbert Nee (f. 1945), fil.dr. vid Harvard

University, är chef för ”Center for the Study of Economy

and Society” och innehar ”Frank and Rhodes” professuren

vid Sociologiska institutionen vid Cornelluniversitetet

samt en globalprofessur vid NYU-Abu Dhabi.

Han är en intellektuell ledargestalt inom forskningen

kring transformationen av ekonomiska system, immigration,

samt inom den teoretiska utvecklingen av

nyinstitutionalism inom ekonomisk sociologi. I vart

och ett av dessa fält har Victor Nee under sin karriär

bidragit med banbrytande artiklar och monografier,

vilka inte endast har skapat ett stort intresse utan

52

promotionen 13.indd 52 2013-05-28 13


också på ett avgörande sätt format forskningsfälten

och deras utveckling. Många skrifter har berikat den

tvärvetenskapliga dialogen vilket korsbefruktat olika

forskningsområden. Hans omfångsrika publikationslista

inom sociologi, nationalekonomi, management och

organisationsteori vittnar om ett inflytande som nått

långt bortom ekonomisk sociologi. Under det senaste

decenniet har Victor Nee i ett antal forskningsprojekt

samarbetat med ekonomer från Ekonomihögskolan.

Hans bidrag till den lokala forskningsmiljön i Lund inbegriper

även engagemang i konferenser och seminarier.

Victor Nee har därmed gjort betydande insatser för den

vetenskapliga utvecklingen och internationaliseringen

av forskningen vid Ekonomihögskolan.

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Rolf Heuer (f. 1948) blev professor i partikelfysik vid

Hamburgs universitet 1998. År 2004 utnämndes han

till forskningsdirektör vid DESY, en tysk acceleratoranläggning.

För fyra år sedan tillträdde Rolf Heuer som

generaldirektör för CERN. Han har med sitt ledarskap

gjort en insats av stor betydelse för naturvetenskapen

och för forskning och forskarutbildning i Lund.

Som generaldirektör har Rolf Heuer lett laboratoriet

under acceleratorn LHC:s uppstart och första

år i forskningens tjänst då den blivit den viktigaste

infrastrukturen för partikelfysik, och som bl.a. lett till

upptäckten av Higgspartikeln.

Partikelfysiker vid Naturvetenskapliga fakulteten i

Lund använder sedan många år CERN. Det handlar om

att förstå naturens uppbyggnad och naturlagar, vilket

även ger insikt om det tidiga universum. Forskningen

och forskarutbildningen har blivit mycket hjälpta av

hur Heuer dels stärkt CERN:s roll som laboratorium för

de universitetsknutna forskarna, dels hur under hans

ledning LHC acceleratorns prestanda överträffat alla

förväntningar. Även kärnfysiker forskar vid CERN och

då om exotiska atomkärnor som produceras i samma

53

promotionen 13.indd 53 2013-05-28 13


sorts reaktioner som kommer att användas vid ESS i

Lund, det vill säga spallation.

Tidigare har Heuers insats som forskningsdirektör

vid DESY hjälpt de lundafysiker som utnyttjat anläggningen

där, och innan dess verkade de tillsammans

inom H1-experimentet, vilket resulterade i ett stort

antal gemensamma publikationer.

Fredrik Sjöberg (f. 1958) är författare och biolog

och har genom sitt författarskap förtjänstfullt bidragit

till spridning av biologisk kunskap i vida kretsar. Av

Sjöbergs självbiografiska böcker framgår att hans

biologiska bildning var långt gången redan när han

1978 vid 20 års ålder påbörjade sina studier i Lund. Fem

år senare lämnade han universitetet för att påbörja en

bana som fri intellektuell i naturvetenskapens tjänst,

något som i dagens forskningspolitiska klimat kanske

bara är möjligt för den som står fri från ”akademin”

Fredrik Sjöberg har nått en unik position i det litterära

landskapet. Under 1990-talet skrev han ett par böcker

på uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademien – Vi och

dom och Artrikedomar – som behandlade biologisk

mångfald. Genombrottet kom med Flugfällan (2004),

som blev inledningen till en halvt självbiografisk

essätrilogi med naturvetenskaplig klangbotten. Ett

återkommande tema i Sjöbergs författarskap är att snäv

specialisering rörande flugor, daggmaskar, genetik eller

vad som helst, på intet vis förbjuder en vidare bildning i

ämnen som skenbart saknar relevans i sammanhanget.

Konsthistoria och klassiska språk bor hos Sjöberg alltid

vägg i vägg med biologin, hur snäv denna än kan vara.

Fredrik Sjöberg har belönats med en lång rad

litterära priser, senast John Landquist-priset (2012) som

är Samfundet De Nios förnämsta essäpris. Han har

översatts till tyska, franska, ryska och engelska och är

ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,

Kungl. Skytteanska Samfundet och Kungl. Patriotiska

Sällskapet.

Övermarskalk

Carin Brenner

54

promotionen 13.indd 54 2013-05-28 13


Lund University

welcomes its International Guests

to The Doctoral Conferment Ceremony

The seventeenth century was an expansive time for

Sweden in terms of foreign policy and military strength,

and the country was outgrowing its single university in

Uppsala (founded in 1477).

Three more were added, one in Dorpat (today Tarttu,

Estonia) in 1632, one in Åbo (in Finland; Turku in

Finnish) in 1640 and one in Greifswald in 1639. The

University of Lund was founded in 1666, as a step in

the plan for “Swedification” of the provinces of Skåne,

Halland and Blekinge.

224 persons will have doctoral degrees conferred on

them at the celebration: honorary doctors and doctors

by examination.

The Vice-Chancellor of Lund University, Professor Per

Eriksson, will open the ceremony with a welcoming

address. The opening is followed by the doctoral conferments

in the Faculties of Theology, Law, Medicine,

Technology, Humanities, Social Science, Economics,

Natural Science and Arts. Doctor of Philosophy

Katarina Bernhardsson, doctor by examination, will

then deliver an oration to the University, and the

ceremony is concluded with a prayer in Latin read by

the Right Rev. Bishop Antje Jackelén.

A brief explanation of some symbols and other phenomena

in connection with the doctoral conferment:

The doctor’s hat symbolizes both freedom and power.

The hat is black and pleated. In the Faculty of Theology

it is adorned with a black bow, in the other faculties

with a gold clasp, holding the relevant faculty’s symbol.

The hats are presented at the conferment ceremony by

55

promotionen 13.indd 55 2013-05-28 13


conferrer from the Faculties of Theology, Law, Medicine

and Technology.

The laurel wreath. The laurel tree was regarded as

Apollo’s tree in Greek mythology, and since ancient

times wreaths of its leaves have been presented as

awards for scholarly, literary and athletic merits. During

the Middle Ages and the Renaissance laurels came to

represent the poet, and also associated with wisdom.

At the conferment ceremony, the laurel wreath is presented

by conferrers from the philosophical faculties.

Since 1935 graduating doctors within these faculties

have had the right to wear a doctor’s hat; however,

the laurel wreath only is used by the newly graduated

doctors on the day of the conferment ceremony.

The ring is made of gold and symbolizes fidelity

towards science and scholarship. Each university and

faculty ornaments the ring with its own symbols.

The diploma is a written confirmation of the rights

that are due to doctoral graduates. It is presented to all

graduating doctors. The diploma is drawn up in Latin.

The lecturer’s table (“The Parnassus”) at the conferment

ceremony is not only a lectern; it also symbolizes

the Greek Mountain of the Gods. The conferrers

conduct the ceremony from there. Conferrers are

chosen annually, usually in order of seniority, by the

faculties concerned. The conferment language is Latin.

Jubilee doctor. Persons who received their doctorate

fifty years ago at Lund University are given the title

jubilee doctor. All jubilee doctors receive a diploma,

and within the faculties of philosophy, a laurel wreath.

Honorary doctor (doctor honoris causa) is a dignity that

the faculties award to persons whom they particularly

want to honour and associate with their research

fellowship.

56

promotionen 13.indd 56 2013-05-28 13


Doctor by examination is the official term for a “new”

doctor, in Latin doctor iuvenis. Such a doctor may

choose to be present at or absent from (absens) the

conferment ceremony. He/she may also choose not to

participate in the conferment of doctoral degrees at

all, in which case his/her name will not appear in the

conferment document.

“The laurel girls” symbolize the nine muses. In the 19th

century there was also a little boy symbolizing Apollo

presenting the diplomas, but as number of participants

of the ceremony grew, it became too overwhelming for

a 5-year old and an usher replaced him.

57

promotionen 13.indd 57 2013-05-28 13


58

Oration at the doctoral

conferment ceremony, 31 May 2013

By Dr Johan Stenfeldt, Faculty of Humanities

Rector Magnificus, conferrers, professors, honourable

guests.

The oration from the promovendi is traditionally the

occasion when we, as newly graduated doctors, extend

our thanks for the symbols of academic freedom

and fidelity with which we have been honoured. Our

gratitude goes further than that, however, and this is

what I intend to speak about. One angle could be the

following.

There is a lot of talk in Lund about the construction

of two major scientific research facilities in the northern

part of the city. Ceremonial speeches are no exception.

The facilities go under the names of MAX IV and ESS.

Humanities scholars may object to this constant focus

on MAX IV and ESS, but when it comes to PhDs and

research studies, there is actually a very natural link:

research studies are to take max. four years to complete

and it is only aces (ess in Swedish!) who manage it in

that time.

So, how does one become an ace A humanistic

understanding of the term seeks answers in the

Renaissance ideal of a Uomo universale, a universal man

with universal accomplishments, who quotes Petrarca

and calculates Euclidean geometry with the same light

touch as he plays the lute or writes a sonnet. For a long

time, this polyhistor ideal was also the University’s. In his

book Lund and Learning, Carl Fehrman examines Professor

of Aesthetics and member of the Swedish Academy

Gustaf Ljunggren’s path to his laurel wreath in the 1840s.

This path encompassed exams in aesthetics, history,

Latin, Greek, oriental languages, practical philosophy,

mathematics, astronomy, theoretical philosophy, zoology,

chemistry, physics and botany. The ambition was that

all the subjects at the Faculty of Philosophy should be

covered for a Bachelor’s degree, with a subsequent thesis

defence for the rank of Master and a laurel wreath. Topromotionen

13.indd 58 2013-05-28 13


day, this would mean exams in hundreds of subjects, and

would still, in line with the old university’s ambitions, only

comprise a simple introductory course on the path to a

real doctor’s hat in medicine, law or perhaps a subject

as distinguished as theology. It is easy to feel small when

faced with this ideal. It can also be mentioned that this

took place in a time before the concept of ‘completion

rates’ was invented.

However, the universal ideal lives on in the University’s

name, universitas magistrorum et scholarium, a holistic

union of masters and disciples, of learned men and

women, a thick fabric of strands of knowledge, where

each individual strand contributes to the strength and

lustre of the fabric. Now it is we as a body who are the

polyhistor. The parts of the ideal of the Renaissance man

that are not included in the 2 000 courses or 300 programmes

at Lund University are well covered by the rich

and diverse student life which is also to a great extent

what draws students – our scholares, the foundation of

our activities – to Lund. The gratitude we feel today is

of course gratitude for the symbols with which we have

been honoured – the wreath, hat and ring – but above

all gratitude that we have now in earnest been woven in

as yet another strand in the fabric of knowledge that is

Lund, our alma mater and our intellectual birthplace. We

have reached the pinnacle of academic qualifications,

and will now be scattered across the world. However,

we will return with joy to the place of our youth and

our intellectual education, to the Lund where the sun

always shines on the doctoral conferment ceremony. The

late Gösta Vitestam, Professor of Semitic Languages,

described this relationship when he made author and

Lund student Fritiof Nilsson Piraten look back on the city

in verse. I would like to end by making his words mine:

Throughout life, my Lund was a spiritual refuge and

left an impression so strong, that he who has once

studied there and made its acquaintance can never be

entirely unhappy.

It is an honour to be a doctor lundensis.

59

promotionen 13.indd 59 2013-05-28 13


60

promotionen 13.indd 60 2013-05-28 13

More magazines by this user
Similar magazines