Views
3 years ago

11/2009 - Laverna Romana, sro

11/2009 - Laverna Romana, sro

11/2009 - Laverna Romana,

KULTURNÍ KALENDÁŘ — CULTURAL CALENDAR — KULTUR KALENDER — КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ Spa-Magazine LISTOPAD – NOVEMBER NOVEMBER – НОЯБРЬ | 2009 Vážení hosté, Karlovy Vary patří bezesporu mezi nejnavštěvovanější místa České republiky. Je mnoho důvodů, proč navštívit Karlovy Vary. Atmosféra tohoto města, jeho pohostinnost, dokázali zaujmout již dávno v minulosti. Mezi slavnými návštěvníky byli například hudební skladatel Johann Sebastian Bach, ruský car Petr Veliký, zakladatel moderního lázeňství dr. David Becher nebo rakouská císařovna Marie Terezie z rodu Habsburků. Věřím, že i vy budete patřit mezi ty, kteří se do tohoto lázeňského místa budete rádi vracet. Ing. Andrea Pfeffer Ferklova generální ředitelka Grandhotelu Pupp Spa-Magazine OBSAH 2 – 3 | Konference lázeňství a cestovního ruchu 4 | 10 karlovarských NEJ 5 – 8 | Kulturní kalendář 9 | Rezidence Čertovka - dostupný luxus... 10 – 11 | Konstantinovy Lázně CONTENTS 2 – 3 | Spa industry and Tourism Conference 4 | The Top 10 of Karlovy Vary 5 – 8 | Cultural Events Calendar 9 | Čertovka Residences – affordable luxury... 10 – 11 | Konstantinovy Lázně INHALT 2 – 3 | Konferenz über Balneologie und Fremdendenverkehr 4 | Die 10 Karlsbader BESTEN 5 – 8 | Kulturkalender 9 | Die Residenz “Čertovka” – erschwinglicher Luxus... 10 – 11 | Konstantinovy Lázně (Konstantinsbad) СОДЕРЖАНИЕ 2 – 3 | Конференция по санаторно-курортному обслуживанию и туристическому движения 4 | 10 карловарских САМЫХ 5 – 8 | Культурный календарь 9 | Резиденция в Чертовке – доступная роскошь... 10 – 11 | Константиновы Лазни Dear guests, Carlsbad is undoubtedly one of the most frequently visited places in the Czech Republic. There are many reasons to visit Carlsbad. The atmosphere of this town and its hospitality has been an attraction since the distant past. Famous visitors have included the composer Johann Sebastian Bach, the Russian Tsar Peter the Great, the founder of the modern spa industry Dr. David Becher and the Austrian Empress Mary Therese of the Habsburg family. I believe that you will also be among those who will enjoy returning to this spa town. Ing. Andrea Pfeffer Ferklova Managing Director of Grandhotel Pupp Geehrte Gaste, Karlsbad gehört zweifellos zu dem am häufigsten besuchten Orten der Tschechischen Republik. Für einen Besuch unserer Stadt gibt es viele Gründe. Ihre Atmosphäre und Gastfreundlichkeit wurden bereits in langer Vergangenheit geschätzt. Zu den berühmten Besuchern der Stadt zählen beispielsweise der Komponist Johann Sebastian Bach, der russische Zar Peter der Große, der Begründer des modernen Kurwesens Dr. David Becher und die österreichische Kaiserin Maria Theresia aus dem Geschlecht der Habsburger. Ich bin überzeugt, dass auch Sie zu denjenigen zählen werden, die immer wieder gern in diese Kurstadt zurückkommen. Ing. Andrea Pfeffer Ferklova Generaldirektorin Grandhotel Pupp Уважаемые гости, Карловы Вары без сомнения относятся к самым посещаемым местам Чешской республики. Имеется много причин для того, чтобы посетить Карловы Вары. Атмосфера этого города и его гостеприимство известны уже с давних времен. Среди знаменитых посетителей были, например композитор Йоганн Себастьян Бах, русский царь Петр Великий, основатель современного санаторно-курортного обслуживания доктор Давид Бехер и австрийская императрица Мария-Тереза из рода Габсбургов. Я верю, что и Вы будете с радостью возвращаться в этот курортный город. Инж. Андреа Пфеффер-Ферклова генеральный директор Грандотеля Пупп V říjnovém čísle došlo k tiskové chybě u úvodního slova, aurorem byl Ing. Josef Ciglanský, generální ředitel Lázně Františkovy Lázně a.s. a ne uvedený MUDr Eduard Bláha. Oběma jmenovaným se omlouváme. Spa magazine REKLAMA | ADVERT | REKLAME | РЕКЛАМА Official Visitor’s Centre of Karlovy Vary offers: Mlýnské nábř. 5 360 01 Karlovy Vary Tel.: +420 355 321 176 - 7 Fax: +420 355 321 175 E-mail: infocentrum@karlovy-vary.cz Terminál Dolní nádraží Západní ul., 360 01 Karlovy Vary Tel.: +420 353 232 838 Fax: +420 353 232 839 infocentrum.dn@karlovy-vary.cz Information on spa treatment and tourism Guide services Trips to both the vicinity and environs of Karlovy Vary Tickets to entertainment and cultural events Money exchange Special tours: the Town Theatre, the Jan Becher Museum, the Moser – museum of glass and glassworks, etc. Accommodation to your requirements (all price levels - about 90 hotels, 100 boarding-houses) Spa stays for both individuals and groups Boarding for groups Spa-Magazine | 1

Spa-Magazine - Duben_2012 (2).indd - Laverna Romana, sro
bečov nad teplou guide - Laverna Romana, sro
Noble Life - My Companion, sro