Riziko dlouhověkosti_final_2.pdf - Česká společnost aktuárů

actuaria.cz
  • No tags were found...

Riziko dlouhověkosti_final_2.pdf - Česká společnost aktuárů

Kohortní efekt

1. Projekce

úmrtnosti

Mortality changes

80

30

20

Kohortní efekt

Závislost změny ě míry úmrtnosti ti na roce narození

Age

60

40

20

10

0
Rozpoznán díky výrazným diagonálám

podobných barev v grafu (contour map)

jednoletých poklesů úmrtnosti

Není zachycen Lee Carter modelem

V roce 2006 vzniklo rozšíření modelu

o kohortní efekt – Renshaw and Haberman

Age-period-cohort model

-10

10 20 30 40 50

Year

© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

9

More magazines by this user
Similar magazines