Riziko dlouhověkosti_final_2.pdf - Česká společnost aktuárů

actuaria.cz
  • No tags were found...

Riziko dlouhověkosti_final_2.pdf - Česká společnost aktuárů

Q-forwardy – pro a proti

2. Hedging

Likvidita vs. efektivita hedgingu

g

Likvidita

Realizovaná úmrtnost =index (např. LifeMetrics )

spočtený na základě populační č íúmrtnosti ti(Velká

Británie, USA, Nizozemí)

Očekávaná úmrtnost odhadnuta na základe široké

populace

p

Specifické doby splatnosti

Efektivita

Úmrtnost realizovaná v portfoliu společnosti (například

specifické populační č charakteristiky, tik socio-ekonomické

i ké

skupiny, regiony)

Očekávaná úmrtnost v portfoliu společnosti

Všechny doby splatnosti

Věkové skupiny (50–59, 60–69, 70–79, 80–89)

Všechny věky
Nedostatek investorů do dlouhověkosti na trhu, potřeba zvýšit atraktivitu nabídkou lákavých

výnosů

ů

Nejistota ohledně přístupu regulátora k cenným papírům sloužícím k hedgingu dlouhověkosti

Kreditní riziko

© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

23

More magazines by this user
Similar magazines