Riziko dlouhověkosti_final_2.pdf - Česká společnost aktuárů

actuaria.cz
  • No tags were found...

Riziko dlouhověkosti_final_2.pdf - Česká společnost aktuárů

Přesnost odhadů

1. Projekce

úmrtnosti

Grafická analýza reziduí

Při správné volbě modelu by měla být devianční rezidua nezávislá a s konstantním rozptylem

0.5

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

-0.5 -0.5

-0.5

0 20 40 60 80

Age

1960 1970 1980 1990 2000

Calendar year

1900 1950 2000

Year of birth
Graf zobrazuje rezidua vůči věku, kalendářnímu roku a roku narození

Rezidua při volbě Lee Carter modelu jeví známky trendu a nekonstantního rozptylu

Vývoj úmrtnosti vykazuje charakteristiku, která není zachycena Lee Carter modelem

© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

8

More magazines by this user
Similar magazines