Zařízení k měření množství částic ve výfukových plynech (funkční ...

kvm.tul.cz
  • No tags were found...

Zařízení k měření množství částic ve výfukových plynech (funkční ...

Zařízení k měření množství částic ve výfukových plynech (funkční vzorek)

Garant výsledku : Prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc., katedra vozidel a motorů TUL

Zařízení slouží ke zjišťování hmotnostního množství pevných částic ve výfukových

plynech vznětových motorů při testech se stacionárními režimy chodu podle předpisu EHK

R49. Část vzduchem ředěných výfukových plynů prochází filtrem zachycujícím pevné

částice. Ředicí poměr se počítá z koncentrací CO 2 měřených jednak ve výfukových plynech,

jednak ve zředěných výfukových plynech. Hmotnostní množství pevných částic zachycených

na filtru se zjišťuje vážením filtrů. Hlavní parametry měřicího zařízení: průměr filtru 47 mm

(filtrační plocha 10,7 cm 2 ), vnitřní průměr ředicího tunelu 100 mm, max. průtok ředicího

vzduchu 300 m 3 .hod -1 , max. průtok ředěného vzorku výfukových plynů filtrem 2,1 m 3 .hod -1 ,

max. teplota ředěných výfukových plynů před filtrem 52 0 C.

Obr. 1 Zařízení k měření množství pevných částic ve výfukových plynech


Obr. 2 Zařízení k měření množství pevných částic ve výfukových plynech

Arrangement for measurement of the particulate elements in exhaust gas

The arrangement services to the measurement of the mass quantity particulate elements

in exhaust gas of diesel engines at stationary emission test according to EEC regulation R49.

The part of diluted exhaust gas goes through the filter for the catchments of the particulate

elements. The ratio of the dilution there is calculated from the CO 2 concentration measured in

the raw exhaust gas and from the CO 2 concentration measured in diluted exhaust gas. The

mass quantity of particulate elements that are captured on filter they are determined by

weighing. The main parameters of the measuring equipment: diameter of the filter has 47 mm

(area of the filter 10,7 cm 2 ), internal diameter of the dilution tunnel has 100 mm, max. flow of

the diluted air there is 300 m3.h-1, max. flow of the diluted exhaust gas through the filter

there is 2,1 m 3 .h -1 , max. temperature of the diluted exhaust gas before filter there is 52 o C.

More magazines by this user
Similar magazines