Views
3 years ago

Alfons MuchA slovAnská epopej the slAv epic

Alfons MuchA slovAnská epopej the slAv epic

Alfons MuchA slovAnská epopej the slAv

15% slevA s tÍMto letákeM off With this voucheR Alfons MuchA slovAnská epopej the slAv epic VeletrÏní palác, velká dvorana Dukelsk˘ch hrdinÛ 47, Praha 7 – Hole‰ovice Otevfieno: út-ne: 10.00-18.00 Vstupné: 180 Kã – sleva 15% platí od 10.12.2012 do 31.5.2013 V˘stavu pofiádá Hlavní mûsto Praha ve spolupráci s Galerií hlavního mûsta Prahy VeletrÏní palace / Trade Fair Palace, Great Hall Dukelsk˘ch hrdinÛ 47, Prague 7 – Hole‰ovice Open: Tue–Sun 10 am–6 pm Admission: 180 CZK – 15% off valid from 10.12.2012 till 31.5.2013 Exhibition is organized by the City of Prague with the support of City Gallery Prague letiště václava havla václav havel Airport hradčany prague castle kongresové centrum congress centre václavské náměstí Wenceslas square Alfons MuchA slovAnská epopej the slAv epic www.ghmp.cz epopej_leporelo_DL.indd 1 07.12.12 10:11

Alfons Mucha. Master of Art Nouveau Retrospective Following ...
german-language culture and the slav stranger within