kapak OK - Dedeman

dedeman.com

kapak OK - Dedeman

DA⁄A ÇIKIYORUZ...

Do¤u’nun en popüler kayak merkezi Palandöken, 3125 metreyle Türkiye’de kayabilece¤iniz en

yüksek rak›ml› kayak merkezi unvan›na sahip. Bununla birlikte, dünya çap›nda en uzun ve en dik

kayak pistlerini bar›nd›rd›¤›ndan zoru arayan profesyonellerin de gözdesi. En uzunu 12 km’ye

kadar varan pistler 3000 metrelerden 2000 metrelere, hiç durmadan kayarak inmeye izin veriyor.

Normal k›fl flartlar›nda kar kal›nl›¤› 2-3 metreyi buluyor. Palandöken’de her seviyeden kayakç›n›n

kendine uygun bir tanesini bulabilece¤i 22 ayr› pist var. Bu pistlerden ikisi, Slalom ve Büyük

Slalom yar›fllar›n›n yap›ld›¤›, Uluslararas› Kayak Federasyonu taraf›ndan tescilli olimpik pistler.

Pistlerde sezon boyunca hem kayak ve snowboard yar›fllar› hem de kar festivalleri düzenleniyor.

Özellikle geceleri renklendiren gösterilerin seyri doyumsuz.

45

ASCENDING THE MOUNTAIN

Palandöken is the most popular skiing destination of the East of Turkey. At 3125 meters, it is the

highest altitude you can ski in Turkey. It is also has the longest and steepest slopes, making it a

challenge and attraction for professional skiers as well as beginners. The longest slope is 12 km and

there are plenty of areas where you can ski to your heart’s content for miles without stopping.

Under normal winter conditions snow is 2-3 meters thick. Palandöken has 22 ski runs, guaranteeing

that there is an ideal one for each skier, nor matter the level. Two of the runs are certified slopes

by the International Skiing Federation for Slalom and Big Slalom. Skiing and snowboarding

competitions are arranged every season in addition to snow festivals on these runs. At night, the

slopes are illuminated and particularly gorgeous.

More magazines by this user
Similar magazines