15.03.2015 Views

Vademecum zwiedzającego - Meble Polska - Międzynarodowe ...

Vademecum zwiedzającego - Meble Polska - Międzynarodowe ...

Vademecum zwiedzającego - Meble Polska - Międzynarodowe ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

plany stoisk<br />

maps of stands<br />

Bezpłatne<br />

for free<br />

5-8.03.<br />

2013<br />

poznań


Wstęp na targi<br />

Targi MEBLE POLSKA 2013 odbędą się w dniach 5 – 8 marca 2013 (wtorek-piątek)<br />

Godziny otwarcia terenów targowych dla publiczności 10.00 – 18.00<br />

Kasy biletowe czynne w godzinach 09.30 – 17.30<br />

Czynne wejścia<br />

WEJSCIE WSCHODNIE (od strony ul. Głogowskiej)<br />

WEJŚCIE ZACHODNIE (od strony ul. Śniadeckich)<br />

WEJŚCIE PÓŁNOCNE (od strony ul. Bukowskiej)<br />

Targi <strong>Meble</strong> <strong>Polska</strong>, Home Decor oraz arena Design odbywają się w pawilonach: 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 8, 8A<br />

Złoty Medal MTP<br />

Ceny biletów<br />

Kasy biletowe znajdują się w czynnych holach wejściowych na terenie targów.<br />

Wielokrotny<br />

Jednorazowy<br />

(na całe wydarzenie)<br />

Bilet dla profesjonalistów po rejestracji* 0 PLN<br />

Bilet dla publiczności (osoby spoza branży) bez rejestracji<br />

102 PLN<br />

* Rejestracja polega na wypełnieniu ankiety rejestracyjnej. Do rejestracji uprawnione są osoby zawodowo związane<br />

z branżą meblową na podstawie wizytówki lub pieczątki służbowej. Osoby spoza branży meblowej zapraszamy do zakupu<br />

biletów bez rejestracji.<br />

Bilet upoważnia również do zwiedzania targów Home Decor oraz arena Design odbywających się w tym samym terminie<br />

na terenie MTP oraz do uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach odbywających się w ramach tych imprez.<br />

PROSIMY O ZACHOWANIE BILETU DO WYJŚCIA!<br />

Potrzebujesz fakturę?<br />

Fakturę można otrzymać w punktach fakturowania w czynnych holach wejściowych w godzinach otwarcia targów na<br />

podstawie paragonu zakupu.<br />

Entrance regulations<br />

MEBLE POLSKA 2013 will take place on 5- 8 March 2013 (Tuesday-Friday)<br />

Opening hours of the fairgrounds for the visitors 10.00 – 18.00<br />

Ticket Office opening hours 09.30 – 17.30<br />

Open entrances<br />

EAST ENTRANCE (from Głogowska St.)<br />

WEST ENTRANCE (from Śniadeckich St.)<br />

NORTH ENTRANCE (from Bukowska St.)<br />

<strong>Meble</strong> <strong>Polska</strong>, Home Decor and arena Design are held in halls no.: 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 8, 8A<br />

Ticket prices<br />

Single<br />

entrance<br />

ticket<br />

Multiple entrance<br />

ticket (valid for the<br />

whole event)<br />

Ticket for Professional visitors* 0 PLN<br />

Ticket for the public available in the ticket office, without registration<br />

102 PLN<br />

* Parties authorised to register include persons professionally dealing with the furniture industry. People from outside<br />

the furniture industry can purchase tickets without registration.<br />

The ticket entitles its owner also to visit Home Decor fair and arena Design fair, which are held in the same time on the<br />

grounds of MTP, and to participate in free conferences organized as part of these fair events.<br />

Please safe ticket until exit!<br />

Do you need an invoice?<br />

You can obtain an invoice at the invoicing desk in open entrance lobbies in the trade fair opening times upon presenting a<br />

purchase receipt.<br />

Kontakt / Contact:<br />

W kategorii meble tapicerowane<br />

• Zestaw modularny TIVOLI<br />

MEBLOMAK sp. z o.o., Rumia<br />

Pawilon 3A stoisko 14<br />

• Wielomodułowy program mebli<br />

tapicerowanych narożnik PATTERSON<br />

POLDEM sp. z o.o., Łódź<br />

Pawilon 3A stoisko 12<br />

• Wielomodułowy program mebli tapicerowanych<br />

SALZBOURG sofa z funkcją Relax<br />

POLDEM sp. z o.o., Łódź<br />

Pawilon 3A stoisko 12<br />

• Wielomodułowy program mebli<br />

tapicerowanych EMOTION sofa z funkcją Relax<br />

POLDEM sp. z o.o., Łódź<br />

Pawilon 3A stoisko 12<br />

W kategorii meble skrzyniowe<br />

• Sypialnia NEW AGE<br />

(łóżko, komoda wysoka, toaletka, lustro)<br />

PAGED MEBLE S.A. , Jasienica<br />

Projektant : Jacek Mikołajczak<br />

Pawilon 7A stoisko 14<br />

• OAKVILLE Collection<br />

LUDWIK STYL , Rogoźno Wlkp.<br />

Pawilon 7A stoisko 10<br />

• Kolekcja mebli VERONA<br />

Fabryka Mebli TARANKO Aleksander Taranko, Morąg<br />

Projektant: Lubomia Taranko<br />

Pawilon 7A stoisko 4<br />

• Sypialnia LIMA<br />

KMK Kolekcja Mebli sp. z o.o., Nowe<br />

Zgłaszający: KOLEKCJA MEBLI KLOSE, Nowe<br />

Pawilon 7A stoisko 1<br />

• System MADRAS<br />

Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o., Elbląg<br />

Pawilon 7A stoisko 3<br />

In the category of upholstered furniture<br />

• TIVOLI modular set<br />

MEBLOMAK sp. z o.o., Rumia<br />

Exhibition hall 3A, stand 14<br />

• Multimodular programme of upholstered furniture,<br />

PATTERSON corner<br />

POLDEM sp. z o.o., Łódź<br />

Exhibition hall 3A, stand 12<br />

• SALZBOURG multimodular set of upholstered furniture,<br />

sofa with a Relax function<br />

POLDEM sp. z o.o., Łódź<br />

Exhibition hall 3A, stand 12<br />

• EMOTION multimodular set of upholstered furniture,<br />

sofa with a Relax function<br />

POLDEM sp. z o.o., Łódź<br />

Exhibition hall 3A, stand 12<br />

In the category of cabinet furniture<br />

• NEW AGE bedroom<br />

(bed, high chest of drawers, dressing table, mirror)<br />

PAGED MEBLE S.A., Jasienica<br />

Designer: Jacek Mikołajczak<br />

Exhibition hall 7A, stand 14<br />

• OAKVILLE Collection<br />

LUDWIK STYL, Rogoźno Wlkp.<br />

Exhibition hall 7A, stand 10<br />

• VERONA furniture collection<br />

Fabryka Mebli TARANKO Aleksander Taranko, Morąg<br />

Designer: Lubomia Taranko<br />

Exhibition hall 7A, stand 4<br />

• LIMA bedroom<br />

KMK Kolekcja Mebli sp. z o.o., Nowe<br />

Submitter: KOLEKCJA MEBLI KLOSE, Nowe<br />

Exhibition hall 7A, stand 1<br />

• MADRAS system<br />

Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o., Elbląg<br />

Exhibition hall 7A, stand 3<br />

Magdalena Madajczyk-Grzesiak<br />

tel. +48 61 869 2584<br />

e-mail:<br />

magdalena.madajczyk-grzesiak@mtp.pl<br />

Jakub Wysocki<br />

tel. +48 61 869 2159<br />

e-mail:<br />

jakub.wysocki@mtp.pl<br />

• System LINATE<br />

Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o., Elbląg<br />

Pawilon 7A stoisko 3<br />

• LINATE system<br />

Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o., Elbląg<br />

Exhibition hall 7A, stand 3


Targi Wnętrz HOME DECOR 2013<br />

• Kolekcja CRYSTAL<br />

Taizhou Mocrystal Co., Ltd, Chiny<br />

Zgłaszający : EUROFIRANY B.B. Choczyńscy sp.j. , Żywiec<br />

Pawilon 5 stoisko 192<br />

• Kolekcja ceramiki dekoracyjnej DAISY MB<br />

Mona Glass, Turcja<br />

Zgłaszający : EUROFIRANY B.B. Choczyńscy sp. j. , Żywiec<br />

Pawilon 5 stoisko 192<br />

• Świeca MARMUR<br />

LEDUC CHEMIE POLAND Ltd sp. z o.o., Duszna Górka<br />

Pawilon 5 stoisko 213<br />

Złoty Medal MTP<br />

Program wydarzeń targów<br />

MEBLE POLSKA, HOME DECOR, arena DESIGN<br />

Godzina Tytuł Miejsce<br />

5.03.2013 wtorek<br />

2013 Home Décor Fair<br />

• CRYSTAL Collection<br />

Taizhou Mocrystal Co., Ltd, Chiny<br />

Submitter : EUROFIRANY B.B. Choczyńscy sp.j. , Żywiec<br />

Hall 5, stand 192<br />

• DAISY MB collection of decorative ceramics<br />

Mona Glass, Turcja<br />

Submitter: EUROFIRANY B.B. Choczyńscy sp. j. , Żywiec<br />

Hall 5, stand 192<br />

• MARMUR candle<br />

LEDUC CHEMIE POLAND Ltd sp. z o.o., Duszna Górka<br />

Hall 5, stand 213<br />

9:30-11:30 TOP DESIGN award 2013<br />

Pawilon 5<br />

obrady Jury II. etapu konkursu<br />

10:00-12:00 Jak zwiększyć sprzedaż w salonie meblowym? – bezpłatne konsultacje Pawilon 7, BOT, stoisko OIGPM<br />

dla każdego !!!<br />

dr Marek Borowiński (ekspert od zwiększania sprzedaży i visual merchandisingu)<br />

Organizator: MTP+ OIGPM<br />

11:30-12:00 Dobroteka - Dobry tydzień projektanta i nie tylko scena FORUM - arena Design<br />

Pawilon 5<br />

12:00-12:45 Youtube – szanse i możliwości w promocji własnej firmy, czyli tajniki Pawilon 7 antresola sala 1.C<br />

komunikacji marketingowej w Social Media.<br />

Prowadzenie: dr Marek Borowiński<br />

Organizator: MTP+ OIGPM<br />

12:00-13:30 Instytut Wzornictwa Przemysłowego, pionier polskich badań<br />

ergonomicznych dla potrzeb przemysłu<br />

scena FORUM - arena Design<br />

Pawilon 5<br />

Prezentacja i wykład: Katarzyny Rzehak<br />

13:00-13:45 Negocjacje handlowe, czyli jak najwięcej zyskać i zachować partnerskie<br />

relacje w biznesie?<br />

Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób prowadzić<br />

skuteczne negocjacje handlowe.<br />

Prowadzenie: dr Marek Borowiński<br />

Organizator: MTP+ OIGPM<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.C<br />

13:00-13:45 Trendy w wyposażeniu wnętrz 2013/14.<br />

Zaprezentowane na wykładzie informacje, przygotowane przez światowe<br />

biuro trendów Fashion Snoops z Nowego Jorku, pomogą Państwu przygotować<br />

ofertę zgodną z oczekiwaniami klientów.<br />

Prowadzenie: Monika Onoszko<br />

Organizator: MTP+ PROMEDIA<br />

14:00-14:45 Jakie czynniki pomogły odnieść sukces sklepom w branży wyposażenia<br />

wnętrz?<br />

Na przykładzie najlepszych sklepów na świecie, dowiecie się Państwo,<br />

co zrobić, by odnieść sukces w handlu detalicznym z branży wyposażenia<br />

wnętrz.<br />

Prowadzenie: Agnieszka Pilars<br />

Organizator: MTP+ PROMEDIA<br />

14:00-15:00 STORY OF THINGS<br />

Wykład gości specjalnych: Charlotte von der Lancken,<br />

Sofia Lagerkvist, Anna Lindgren ze studia FRONT DESIGN<br />

15:00-15:45 Czym różnią się witryny salonów meblowych w Polsce i Niemczech ?<br />

Prowadzenie: dr Marek Borowiński<br />

Organizator: MTP+ OIGPM<br />

15:00-17:00 WARSZTATY TECHNOLOGICZNE<br />

Wykorzystanie materiałów kompozytowych w nowoczesnym<br />

wzornictwie przemysłowym, architekturze oraz wystroju wnętrz<br />

Organizator: Zdzisław Sobierajski, MTP<br />

Partner technologiczny: QUADUR<br />

16:00-16:45 Psychologia koloru w reklamie.<br />

Podczas tego wykładu uczestnicy zdobędą nowe kompetencje dotyczące<br />

koloru i jego oddziaływania na odbiorcę. Będzie też można poznać wiedzę<br />

jak mózg klienta odbiera naszą ofertą handlową.<br />

Prowadzenie: dr Marek Borowiński<br />

Organizator: MTP+ OIGPM<br />

17:00-18:00 Otwarcie wystawy oraz prezentacja 12. edycji programu<br />

edukacyjno-projektowego PE-P<br />

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu<br />

19:00-22:00 Otwarcie arena DESIGN 2013 połączone z wernisażem<br />

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie statuetek<br />

TOP DESIGN award 2013<br />

6.03.2013 środa<br />

10:00-12:00 Jak zwiększyć sprzedaż w salonie meblowym? – bezpłatne konsultacje<br />

dla każdego !!!<br />

dr Marek Borowiński (ekspert od zwiększania sprzedaży i visual merchandisingu)<br />

Organizator: MTP+ OIGPM<br />

10:00-11:00 Oficjalna premiera raportu “Polskie <strong>Meble</strong> Outlook 2013”<br />

Prowadzenie: Tomasz Wiktorski B+R Studio<br />

Organizator: MTP+ OIGPM<br />

11:00-11:45 Nowoczesne formy prezentacji firmy w Internecie.<br />

Prowadzenie: Justyna Adamczyk, specjalista ds. e-marketingu,<br />

właścicielka i redaktor naczelna vortalu: www.e-marketing.pl<br />

Organizator: MTP+ PUBLIKATOR<br />

11:00-12:00 Źródła finansowania inwestycji w 2013 roku – pożyczki oraz dotacje<br />

unijne.<br />

Prezentacja: ECDF<br />

Organizator: MTP+ ECDF<br />

11:00-13:00 DESIGN THINKING Światowy Marshmallow Challenge<br />

Warsztat 1.0<br />

Prowadzący: Iwona Gasińska-Mulczyńska<br />

11:00-13:00 TRANSPORT PRZYSZŁOŚCI<br />

Warsztaty prowadzone przez Jensa Timmicha, projektanta firmy<br />

SOLARIS Bus and Coach S.A.<br />

11:15 – 11:45 Nowoczesne Projektowanie. Wykorzystanie innowacyjnych technologii,<br />

nowoczesnych form i materiałów w ujęciu aktualnych trendów.<br />

Prowadzenie: architekt Katarzyna Kłos + ARTcada.pl<br />

Organizator: MTP + ARTcada<br />

Pawilon 5, sektor F, sala<br />

konferencyjna na ekspozycji<br />

HOME DECOR<br />

Pawilon 5, sektor F, sala<br />

konferencyjna na ekspozycji<br />

HOME DECOR<br />

scena FORUM - arena Design<br />

Pawilon 5<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.C<br />

Warsztaty - arena Design,<br />

pawilon 5<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.C<br />

scena FORUM - arena Design<br />

Pawilon 5 + ekspozycja UAP<br />

scena FORUM - arena Design<br />

Pawilon 5. Wstęp: obowiązują<br />

zaproszenia<br />

Pawilon 7, BOT, stoisko OIGPM<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.C<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.B<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.D<br />

Warsztaty - arena Design,<br />

pawilon 5<br />

ekspozycja UAP - arena<br />

Design, pawilon 5<br />

Pawilon 5, sektor F, sala<br />

konferencyjna na ekspozycji<br />

HOME DECOR


11:15-12:15 Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie – podejście<br />

praktyczne.<br />

Prowadzenie: Dom Maklerski AFS<br />

Organizator: MTP+ OIGPM<br />

11:50-12:40 Prawo ochrony konkurencji w działalności firmy.<br />

Prowadzenie: Michał Markowicz, adwokat, międzynarodowa firma<br />

prawnicza Schoenherr<br />

Organizator: MTP+ PUBLIKATOR<br />

12:00-13:00 Innowacyjne systemy zarządzania produkcją i dystrybucją produktów w<br />

branży meblarskiej, technologie radiowej identyfikacji produktów.<br />

Prezentacja: InfoBase<br />

Organizator: MTP+ ECDF<br />

12:00-13:00 Czy przedmiot ma pasować do człowieka czy człowiek do przedmiotu?<br />

Wykład projektanta Janusza Kaniewskiego, KANIEWSKI HAUTE DESIGN<br />

12:00-13:30 Światowy Sukces marki Yankee Candle.<br />

Organizator: MTP+ GRUPA ZACHODNIA<br />

12:15-13:00 Visual Merchandising w polskich i niemieckich salonach meblowych?<br />

Prowadzenie: dr Marek Borowiński<br />

Organizator: MTP<br />

12:45-13:30 Mechanizmy rozwoju i funkcjonowania klastrów z uwzględnieniem<br />

uwarunkowań i specyfiki polskiej gospodarki.<br />

Prowadzenie: Stanisław Szultka dyrektor zarządzający Obszaru Badawczego<br />

Przedsiębiorstwa i Innowacje, Instytut Badań nad Gospodarką<br />

Rynkową<br />

Organizator: MTP+ PUBLIKATOR<br />

13:00-14:00 DESIGN ALIVE Talks: Dom Autorodzinny – nowa typologia domu dla<br />

współczesnego człowieka<br />

Architekt ROBERT KONIECZNY, laureat pierwszej edycji DESIGN ALIVE<br />

AWARDS, w rozmowie z Ewą Trzcionką, redaktor naczelną magazynu<br />

DESIGN ALIVE<br />

13:30-14:30 Polaków wydatki na meble 2013 - najlepszy raport o rynku klientów<br />

indywidualnych.<br />

Prowadzenie: Tomasz Wiktorski B+R Studio<br />

Organizator: MTP+ OIGPM<br />

13:30-14:15 Psychologia koloru w aranżacji wnętrz.<br />

Szkolenie dla kadry handlowej pracującej bezpośrednio z klientem indywidualnym<br />

w salonie sprzedaży.<br />

Prowadzenie: dr Marek Borowiński<br />

Organizator: MTP<br />

13:45-14:00 Budowa wiarygodności firmy w międzynarodowym internetowym<br />

serwisie informacji gospodarczej.<br />

Organizator: MTP+ INFOCREDIT<br />

14:15-14:45 Liderzy branży meblowej.<br />

Raport InfoCredit: Najlepsze firmy meblowe pod względem dynamiki<br />

przychodów, zysków, i rozwoju sieci sprzedaży eksportowej.<br />

Organizator: MTP+ INFOCREDIT<br />

14:30-15:15 TREND DESIGN 2013.<br />

Najnowsze trendy w aranżacji wnętrz na podstawie targów Maison &<br />

Object z Paryża i Heimtextil z Frankfurtu<br />

Prowadzenie: dr Marek Borowiński<br />

Organizator: MTP<br />

14:30-15:30 DESIGN THINKING Kooperacja zamiast konkurencji<br />

Panel dyskusyjny z udziałem Andy Dunna i Caspara Siebiela<br />

Prowadzenie: dr Marcin Chłodnicki<br />

15:00-17:00 DESIGN THINKING Kreowanie wyjątkowych doświadczeń klientów<br />

Warsztat 2.0<br />

Prowadzący: Caspar Siebel, Andy Dunn<br />

15:30-16:15 Profesjonalna wystawa w sklepie dekoracyjnym, czyli skuteczny visual<br />

merchandising.<br />

Po tym szkoleniu uczestnicy poznają sekret tworzenia profesjonalnych<br />

wystaw sklepowych.<br />

Prowadzenie: dr Marek Borowiński<br />

Organizator: MTP<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.C<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.B<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.D<br />

scena FORUM - arena Design<br />

Pawilon 5<br />

Pawilon 5, sektor F, sala<br />

konferencyjna na ekspozycji<br />

HOME DECOR<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.C<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.B<br />

scena FORUM - arena Design<br />

Pawilon 5<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.C<br />

Pawilon 5, sektor F, sala<br />

konferencyjna na ekspozycji<br />

HOME DECOR<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.B<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.B<br />

Pawilon 5, sektor F, sala<br />

konferencyjna na ekspozycji<br />

HOME DECOR<br />

scena FORUM - arena Design<br />

Pawilon 5<br />

Warsztaty - arena Design,<br />

pawilon 5<br />

Pawilon 5, sektor F, sala<br />

konferencyjna na ekspozycji<br />

HOME DECOR<br />

16:00-17:30 IDEE I MATERIAŁY – o aktualnych tendencjach<br />

w projektowaniu mebli i wyposażenia wnętrz<br />

Konferencja z udziałem projektantów: Tomka Rygalika,<br />

Marii Jeglińskiej i Justyny Smolec<br />

Organizator: PFLEIDERER GRAJEWO SA, MTP<br />

16:30-17:15 Synergia zmysłów, czyli co lubi klient w sklepie dekoracyjnym.<br />

Szkolenie to pokazuje jak można skutecznie oddziaływać na klientów<br />

łącząc psychologię koloru z psychologią zapachu i muzyki celem<br />

zwiększenia sprzedaży.<br />

Prowadzenie: dr Marek Borowiński<br />

Organizator: MTP<br />

Stan na dzień: 15 lutego 2013<br />

scena FORUM - arena Design<br />

Pawilon 5<br />

Pawilon 5, sektor F, sala<br />

konferencyjna na ekspozycji<br />

HOME DECOR<br />

18:00-19:00 WERNISAŻ WYSTAWY DESIGN ALIVE AWARDS Stoisko DESIGNALIVE<br />

7.03. 2013 czwartek<br />

10:00-17:00 Konferencja ZBUDUJ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ – przywództwoinnowacyjność<br />

– strategia – komunikacja (uczestnictwo odpłatne)<br />

Organizator: MTP<br />

10:30-11:00 Wzór przemysłowy lub znak towarowy - rejestracja<br />

Prelekcja: Tomasz Rychlicki, AOMB<br />

11:00-11:30 Fracht morski.<br />

Prowadzenie: DHL Global Forwarding<br />

Organizator: MTP+ OIGPM<br />

11:45-12:15 Fracht lotniczy.<br />

Prowadzenie: DHL Global Forwarding<br />

Organizator: MTP+ OIGPM<br />

12:00-13:00 NIE MA DOBREGO DESIGNU BEZ ERGONOMII!<br />

Jak stworzyć dobre ergonomiczne środowisko pracy?<br />

Jak stworzyć lepszy dzień w pracy?<br />

Przegląd ergonomiczny – relacje między designem a ergonomią<br />

Wykładowca: Anders Lundahl<br />

Fizjoterapeuta i ergonomista<br />

Trener ergonomii w firmie KINNARPS<br />

Organizator: KINNARPS<br />

12:00-16:00 Warsztaty z projektowania parametrycznego<br />

Prowadzenie: Przemek Jaworski, JAWOR DESIGN STUDIO<br />

12:30-13:30 Współpraca międzynarodowa.<br />

Prowadzenie: DHL Global Forwarding<br />

Organizator: MTP+ OIGPM<br />

13:00-15:00 MOCARZE MEBLARSTWA PRL<br />

Gość specjalny z dziedziny ergonomii prof. Lechosław Dworak<br />

Prezentacja i dyskusja panelowa przygotowana przez Uniwersytet Artystyczny<br />

w Poznaniu<br />

14:00-14:45 Panel dyskusyjny.<br />

Prowadzenie: DHL Global Forwarding<br />

Organizator: MTP+ OIGPM<br />

14:00-14:45 Jak dzięki odpowiedniej promocji zwiększyć liczbę klientów<br />

odwiedzających nasz sklep?<br />

Uczestnicy wykładu dowiedzą się, jak przy niewielkich wydatkach na<br />

odpowiednie działania marketingowe zwiększyć liczbę klientów i wartość<br />

sprzedaży.<br />

Prowadzenie: Jerzy Osika<br />

Organizator: MTP+ PROMEDIA<br />

Pawilon 11<br />

scena FORUM - arena Design<br />

Pawilon 5<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.C<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.C<br />

scena FORUM - arena Design<br />

Pawilon 5<br />

Warsztaty - arena Design,<br />

pawilon 5<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.C<br />

scena FORUM - arena Design<br />

Pawilon 5<br />

Pawilon 7 antresola sala 1.C<br />

Pawilon 5, sektor F, sala<br />

konferencyjna na ekspozycji<br />

HOME DECOR<br />

15:00-15:45 Jak sprzedawać mężczyznom, a jak kobietom?<br />

Podczas tego wykładu uczestnicy dowiedzą się, jak zwiększać sprzedaż<br />

dzięki wiedzy o różnicach w zachowaniach zakupowych kobiet i mężczyzn.<br />

Pawilon 5, sektor F, sala<br />

konferencyjna na ekspozycji<br />

HOME DECOR<br />

Prowadzenie: Jerzy Osika<br />

Organizator: MTP+ PROMEDIA<br />

16:00-16:30 NOWA FORMA czyli o łączeniu doświadczeń projektantów i przemysłu<br />

Prelekcja: Wawrzyniec Walczak<br />

scena FORUM - arena Design<br />

Pawilon 5<br />

16:00 Diament Meblarstwa - Najlepsze Salony Meblowe 2013.<br />

Wręczenie nagród w pierwszej edycji konkursu Organizator: miesięcznik<br />

“BIZNES meble.pl”, grupa meble.pl<br />

Pawilon 10<br />

parter


PROGRAMME OF FAIR EVENTS<br />

MEBLE POLSKA 2013 HOME DECOR 2013 and arena DESIGNE<br />

Time Event Venue<br />

05.03.13 – Tuesday<br />

9:30-11:30 TOP DESIGN award 2013<br />

Hall 5 - arena Design<br />

Jury session for stage 2 of the Competition<br />

10:00-12:00 How to increase sales in a furniture shop? – free consultations for<br />

everyone !!!<br />

Exhibition hall 7, BOT, the<br />

stand of OIGPM<br />

Marek Borowiński, Ph.D. (expert in increasing sales and visual<br />

merchandising)<br />

Organiser: MTP + OIGPM<br />

11:30-12:00 DOBROTEKA – good week for a designer and not only FORUM stage – arena Design,<br />

hall 5<br />

12:00-12:45 Youtube – opportunities of promoting one’s own company and secrets<br />

of marketing communication in Social Media.<br />

Led by: Marek Borowiński, Ph.D.<br />

Organiser: MTP + OIGPM<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.C<br />

12:00-13:30 Institute of Industrial Design, a pioneer of ergonomic research for<br />

business<br />

Presentation and lecture: by Katarzyna Rzehak<br />

13:00-13:45 Trade negotiations – how to win possibly much and maintain partner<br />

relations in business?<br />

During the training, the participants will get to know how to run effective<br />

trade negotiations.<br />

Led by: Marek Borowiński, Ph.D.<br />

Organiser: MTP + OIGPM<br />

13:00-13:45 2013-2014 trends in interior decoration.<br />

Information presented at the lecture, prepared by Fashion Snoops, New<br />

York-based global office of trends, will help you prepare an offer which<br />

will meet your clients’ expectations.<br />

Led by: Monika Onoszko<br />

Organiser: MTP + PROMEDIA<br />

14:00-14:45 What factors influenced the success of interior design shops?<br />

On the example of world’s best shops, you will get to know what to do to<br />

achieve success in interior design retail trade.<br />

Led by:Agnieszka Pilars<br />

Organiser: MTP + PROMEDIA<br />

14:00-15:00 STORY OF THINGS<br />

Lecture by special guests: Charlotte von der Lancken,<br />

Sofia Lagerkvist, Anna Lindgren from the FRONT DESIGN studio<br />

15:00-15:45 What are the differences between Polish and German display windows<br />

of furniture shops?<br />

Led by: Marek Borowiński, Ph.D.<br />

Organiser: MTP + OIGPM<br />

15:00-17:00 TECHNOLOGICAL WORKSHOPS<br />

The use of composite materials in modern industrial design,<br />

architecture and interior design<br />

Organiser: Zdzisław Sobierajski, MTP<br />

Technological Partner: QUADUR<br />

16:00-16:45 Psychology of colour in advertising.<br />

During the lecture, the participants will acquire new competences regarding<br />

colour and its impact on a person. They will also get to know how<br />

a customer’s brain receives our commercial offer<br />

Led by: Marek Borowiński, Ph.D.<br />

Organiser: MTP + OIGPM<br />

17:00-18:00 Opening of the exhibition and presentation of the 12th edition<br />

of the educational and design PE-P program<br />

University of Arts in Poznań<br />

19:00-22:00 Opening of the arena DESIGN 2013 ceremony together with a<br />

vernissage<br />

Contest completion and awarding the statuettes<br />

TOP DESIGN award 2013<br />

FORUM stage – arena Design,<br />

hall 5<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.C<br />

Exhibition hall 5 conference<br />

room at the HOME DÉCOR<br />

exhibition<br />

Exhibition hall 5 conference<br />

room at the HOME DÉCOR<br />

exhibition<br />

FORUM stage – arena Design,<br />

hall 5<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.C<br />

arena Design - workshop area<br />

Hall 5<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.C<br />

FORUM stage – arena Design,<br />

hall 5 + UAP exhibition<br />

FORUM stage – arena Design,<br />

hall 5<br />

Admission: by invitation<br />

06.03.13 Wednesday<br />

10:00-12:00 How to increase sales in a furniture shop? – free consultations for<br />

everyone !!!<br />

Marek Borowiński, Ph.D. (expert in increasing sales and visual merchandising)<br />

Organiser: MTP + OIGPM<br />

10:00-11:00 Official premiere of the “Polskie <strong>Meble</strong> Outlook 2013” report<br />

Led by: Tomasz Wiktorski B+R Studio<br />

Organiser: MTP + OIGPM<br />

11:00-11:45 Modern forms of company presentation on the Internet.<br />

Justyna Adamczyk, e-marketing specialist, owner and editor of the vortal:<br />

www.e-marketing.pl<br />

Organiser MTP+ PUBLIKATOR<br />

11:00-12:00 Investment financing sources in 2013 – loans and EU subsidies.<br />

ECDF presentation<br />

Organiser: MTP + ECDF<br />

11:00-12:30 TRANSPORT OF THE FUTURE – Jens Timmich, designer<br />

of SOLARIS Bus and Coach S.A. Company<br />

11:00-13:00 DESIGN THINKING World Marschmallow Challange<br />

Workshops 1.0<br />

Coached by: Iwona Gasińska-Mulczyńska<br />

11:15-12:15 Currency risk management in a company – practical approach – Led by:<br />

Dom Maklerski AFS<br />

Organiser: MTP + OIGPM<br />

11:50-12:40 Competition protection law in company operations.<br />

Michał Markowicz, attorney, Schoenherr international law firm<br />

Organiser: MTP+ PUBLIKATOR<br />

12:00-13:00 Innovative systems managing the production and distribution of<br />

products in the furniture industry, radio frequency identification of<br />

products.<br />

InfoBase presentation<br />

Organiser: MTP + ECDF<br />

12:00-13:00 Is an item supposed to fit a man, or is a man supposed to fit an item?<br />

Lecture by the designer Janusz Kaniewski, KANIEWSKI HAUTE DESIGN<br />

12:00-13:30 Global success of the Yankee Candle brand.<br />

Organiser MTP+ WESTERN GROUP<br />

12:15-13:00 Visual Merchchandising in Polish and German furniture shops ?<br />

Led by: Marek Borowiński, Ph.D.<br />

Organiser: MTP + Borowiński<br />

12:45-13:30 Mechanisms of developing and functioning of clusters, taking the<br />

conditions and specific nature of Polish economy into account.<br />

Stanisław Szultka, Managing Director of the Enterprises and Innovations<br />

Research Area, The Gdańsk Institute for Market Economics<br />

Organiser MTP+ PUBLIKATOR<br />

13:00-14:00 DESIGN ALIVE Talks: Auto-Family House – a new typology<br />

of home for the modern man<br />

Architect ROBERT KONIECZNY, winner of first edition of DESIGN ALIVE<br />

AWARDS talking to Ewa Trzcionka, DESIGN ALIVE editor in chief<br />

13:30-14:30 How much Poles spend on furniture, 2013 – the best report concerning<br />

the market of individual customers<br />

Led by: Tomasz Wiktorski B+R Studio<br />

Organiser: MTP + OIGPM<br />

13:30-14:15 The psychology of colour in interior design – a training course for<br />

selling staff working directly with individual clients in a furniture shop<br />

Led by: Marek Borowiński, Ph.D.<br />

Organiser: MTP + Borowiński<br />

13:45-14:00 Building company reliability in an international online economic<br />

information service.<br />

Organiser: MTP + INFOCREDIT<br />

14:15-14:45 Furniture industry leaders<br />

InfoCredit report: The best furniture companies in terms of revenue dynamics,<br />

profits and export sales network development.<br />

Organiser: MTP + INFOCREDIT<br />

Exhibition hall 7, BOT, the<br />

stand of OIGPM<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.C<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.B<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.D<br />

arena Design in the area of the<br />

UAP exhibition<br />

arena Design - workshop area<br />

Hall 5<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.C<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.B<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.D<br />

FORUM stage – arena Design,<br />

hall 5<br />

Exhibition hall 5 conference<br />

room at the HOME DÉCOR<br />

exhibition<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.C<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.B<br />

FORUM stage – arena Design,<br />

hall 5<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.C<br />

Exhibition hall 5 conference<br />

room at the HOME DÉCOR<br />

exhibition<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.B<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.B


14:30-15:30 DESIGN THINKING Cooperation instead of competition<br />

Panel discussion with the participation of Andy Dunn and Caspar Siebel<br />

FORUM stage – arena Design,<br />

hall 5<br />

14:30-15:15 “TREND DESIGN 2013” the latest trends in interior design basing on<br />

Maison & Object Fair in Paris and Heimtextil in Frankfurt<br />

Led by:Marek Borowiński, Ph.D.<br />

Exhibition hall 5 conference<br />

room at the HOME DÉCOR<br />

exhibition<br />

Organiser MTP+Borowiński<br />

15:00-17:00 DESIGN THINKING Creating unique user experiences<br />

Workshops 2.0<br />

arena Design, workshop area,<br />

hall 5<br />

Coached by: Caspar Siebel, Andy Dunn<br />

15:30-16:15 Professional window display in a decoration shop – effective visual<br />

merchandising – during this training, the participants will learn the<br />

secret of creating professional shop displays<br />

Exhibition hall 5 conference<br />

room at the HOME DÉCOR<br />

exhibition<br />

Led by:Marek Borowiński, Ph.D.<br />

Organiser: MTP + Borowiński<br />

16:00-17:30 Ideas and materials - on current trends in furniture and interior design<br />

Conference with the participation of designers: Tomek Rygalik,<br />

FORUM stage – arena Design,<br />

hall 5<br />

Maria Jeglińska and Justyna Smolec<br />

Organizer: PFLEIDERER GRAJEWO SA, MTP<br />

16:30-17:15 The synergy of senses, i.e. what furniture shops customers like – Led<br />

by: Marek Borowiński, Ph.D.<br />

The training shows how to effectively influence customers combining the<br />

Exhibition hall 5 conference<br />

room at the HOME DÉCOR<br />

exhibition<br />

psychology of colour with the psychology of scent and music, and, consequently,<br />

increase sales.<br />

Led by: Marek Borowiński, Ph.D.<br />

Organiser: MTP + Borowiński<br />

18:00-19:00 DESIGN ALIVE AWARDS VERNISAGE FORUM stage and DESIGN<br />

ALIVE exhibition area<br />

07.03. 13 Thursday<br />

10:00-17:00 Conference titled BUILD YOUR COMPETITIVE ADVANTAGE – leadership –<br />

innovation – strategy – communication (entrance payable)<br />

Organiser: MTP<br />

10:30-11:00 Industrial design or trademark - registration<br />

Lecture: Tomasz Rychlicki, AOMB<br />

11:00-11:30 Sea freight – Led by:DHL Global Forwarding<br />

Organiser: MTP + OIGPM<br />

11:45-12:15 Air freight – Led by:DHL Global Forwarding<br />

Organiser: MTP + OIGPM<br />

12:00-13:00 No good design without good ergonomy !<br />

How can we create a good ergonomic work environment ?<br />

How can we create a better day at work ?<br />

An ergonomic rewiew - Interaction between design and ergonomy.<br />

Lecturer: Anders Lundahl<br />

Leg. Physiotherapist and ergonomist<br />

Educator in ergonomy at Kinnarps<br />

Organiser: KINNARPS<br />

Exhibition hall 11<br />

FORUM stage – arena Design,<br />

hall 5<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.C<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.C<br />

FORUM stage – arena Design,<br />

hall 5<br />

12:00-16:00 Parametric Design Workshops<br />

Held by Przemek Jaworski, JAWOR DESIGN STUDIO<br />

arena Design, workshop area,<br />

hall 5<br />

12:30-13:30 International cooperation – Led by:DHL Global Forwarding<br />

Organiser: MTP + OIGPM<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.C<br />

13:00-15:00 FURNITURE POTENTATES OF THE TIMES OF POLISH PEOPLE’S<br />

REPUBLIC<br />

FORUM stage – arena Design,<br />

hall 5<br />

Presentation and panel discussion prepared by the University of Arts in<br />

Poznań<br />

14:00-14:45 Discussion panel – led by DHL Global Forwarding<br />

Organiser: MTP + OIGPM<br />

Exhibition hall 7 mezzanine,<br />

room 1.C<br />

14:00-14:45 How to increase the number of visitors to our shop with appropriate<br />

promotion?<br />

Lecture participants will get to know how, with little expense on marketing<br />

activities, to increase the number of customers and the value of sales<br />

Led by: Jerzy Osika<br />

Organiser: MTP + PROMEDIA<br />

Exhibition hall 5 conference<br />

room at the HOME DÉCOR<br />

exhibition<br />

15:00-15:45 How to sell to men and to women?<br />

The lecture will describe the ways to increase sales using the knowledge<br />

of the differences in men’s and women’s shopping habits<br />

Led by:Jerzy Osika<br />

Organiser: MTP + PROMEDIA<br />

16:00 Diamond of the Furniture Industry – the Best Furniture Shops of 2013<br />

Awards in the first edition of the contest organised by “BIZNES meble.pl”<br />

monthly, grupa meble.pl<br />

16:00-16:30 NEW FORM or on combining the experience of designers and industry<br />

Lecture by: Wawrzyniec Walczak<br />

19:00 MTP Award Gala – the Gold Medal, Acanthus Aureus.<br />

Business evening.<br />

Organiser: MTP (admission: invitations only)<br />

As at: 15 th of February 2013<br />

DESIGNER<br />

ROKU 2012 /<br />

DESIGNER OF<br />

THE YEAR 2012<br />

Instytut<br />

Wzornictwa<br />

Przemysłowego<br />

NOWA<br />

FORMA<br />

SWARZĘDZ<br />

STREFA FORUM /<br />

FORUM STAGE<br />

arena DESIGN 2013<br />

arena DESIGN 2013 – Pawilon / Hall 5<br />

PFLEIDERER<br />

GRAJEWO<br />

„BRZOZA POLSKA!”<br />

wystawa /exhibtion<br />

FRONT<br />

DESIGN<br />

wystawa / exhibition<br />

DOBROTEKA<br />

wystawa /exhibtion<br />

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH<br />

IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE<br />

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH KRAKÓW<br />

WYDZIAŁ FORM PRZEMYSŁOWYCH<br />

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH – WROCŁAW<br />

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH WARSZAWA<br />

ALESSI<br />

AOMB POLSKA<br />

BOOKAREST<br />

DESIGN ALIVE<br />

FUTU Paper<br />

GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI<br />

HORN<br />

INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO<br />

IWP – WYSTAWA DESIGNER ROKU 2013<br />

ROSENTHAL<br />

– EWOLUCJA FORMY /<br />

EVOLUTION FORM<br />

wystawa / exhibition<br />

TRANSFER DESIGNU /<br />

DESIGN TRANSFER<br />

wystawa / exhibiton<br />

BOOKAREST<br />

WARSZTATY /<br />

WORKSHOPS<br />

GWSZ<br />

PR<br />

ASP<br />

KRAKÓW<br />

DESIGNALIVE<br />

ASP<br />

WROCŁAW<br />

KARTELL<br />

KAUPOSIL<br />

LANDOR POLSKA<br />

MD CONNECT / DOBROTEKA<br />

NOWA FORMA SWARZĘDZ<br />

PATPOL<br />

Brzoza POLSKA! PFLEIDERER GRAJEWO<br />

POLITECHNIKA POZNAŃSKA<br />

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA<br />

TECHNIK KOMPUTEROWYCH<br />

Projekt GŁOŚNA<br />

ROSENTHAL<br />

SCANDINAVIAN DISPLAYS<br />

ŚWIETLIK<br />

VOX<br />

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY<br />

UNIVERSITY OF ARTS POZNAN<br />

FUTU<br />

AOMB<br />

POLSKA<br />

SCANDINAVIAN<br />

DISPLAYS<br />

KAUPOSIL<br />

TOP DESIGN<br />

ASP KRAKÓW<br />

ŚWIETLIK<br />

ASP WARSZAWA<br />

POLITECHNIKA POZNAŃSKA /<br />

POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY<br />

Exhibition hall 5 conference<br />

room at the HOME DÉCOR<br />

exhibition<br />

Exhibition hall 10 ground floor<br />

FORUM stage – arena Design,<br />

hall 5<br />

Exhibition hall15 (Hall of the<br />

Earth)<br />

PATPOL<br />

HORN<br />

LANDOR POLSKA<br />

POLSKO-<br />

-JAPOŃSKA<br />

WSTI<br />

PROJEKT<br />

GŁOŚNA /<br />

GLOSNA<br />

PROJECT<br />

Dziecięce<br />

„meblowanki” z VOX<br />

Kids’ furnishing<br />

with VOX<br />

SCHOOL OF FORM<br />

PERSPECTIVE_S<br />

FROM POZNAN<br />

STREFA VIP /<br />

VIP ZONE<br />

arena DESIGN 2013 / TOP DESIGN 2013<br />

ASTRINI DESIGN<br />

BALMA<br />

DEANTE<br />

DELTA LIGHT<br />

GROHE POLSKA<br />

IMPRESS DECOR POLSKA<br />

LANDOR POLSKA<br />

LIBET<br />

MARMITE<br />

MEBLE VOX<br />

NOTI<br />

PIU DESIGN<br />

PROFIm<br />

ZELMER<br />

WEJŚĆIE PÓŁNOCNE


Przejście<br />

do paw. 5A<br />

To the<br />

hall no. 5A<br />

Firma<br />

Company<br />

238<br />

235<br />

234<br />

239<br />

Kraj<br />

Country<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

4 WD POLSKA / POLAND 195<br />

A DORN POLSKA / POLAND 143<br />

ADPAL POLSKA / POLAND 208<br />

AKTUALNOŚCI POLSKA / POLAND 133<br />

ALEKSANDER POLSKA / POLAND 217<br />

AMBIENTE PROMEDIA POLSKA / POLAND 189A<br />

AMZ POLSKA / POLAND 144<br />

ANIMEX FOODS POLSKA / POLAND 189<br />

ANLUX POLSKA / POLAND 196<br />

ANNA POLSKA / POLAND 182<br />

ARCO POLSKA / POLAND 164<br />

ARMIR POLSKA / POLAND 218<br />

ART.-POL POLSKA / POLAND 205<br />

ARTYSTYCZNA PRACOWNIA<br />

POLSKA / POLAND 221<br />

POZŁOTNICZA<br />

A-Z DECOR POLSKA / POLAND 212<br />

BEKA TEKSTIL TICARET SANAYI TURCJA / Turkey 169<br />

BEPPE POLSKA / POLAND 215<br />

BIMART POLSKA / POLAND 128<br />

BIZ POLSKA / POLAND 120<br />

BLISS DESIGN POLSKA / POLAND 177<br />

233<br />

237 232<br />

231<br />

230<br />

Pawilon 5 / Hall 5<br />

MTP<br />

CAFE<br />

Biuro<br />

Targów - BT<br />

Exhibition<br />

Office - EO<br />

218<br />

219<br />

207<br />

207a<br />

- produkt po raz pierwszy zaprezentowany na targach<br />

- product first time shown at fair<br />

217 216<br />

220 214 215<br />

212<br />

209<br />

208<br />

213<br />

211 210<br />

sala<br />

konferencyjna<br />

Conference<br />

Room<br />

Firma<br />

Company<br />

strefa mistrzów<br />

Masters’ Zone<br />

221<br />

194<br />

195<br />

193<br />

198 197<br />

199<br />

202<br />

200<br />

203<br />

204<br />

206 205<br />

196<br />

204<br />

192<br />

182 179<br />

181<br />

189<br />

161 160<br />

Przejście do paw. 4<br />

To the hall no. 4<br />

Kraj<br />

Country<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

CAD PROJEKT K&A POLSKA / POLAND 105<br />

CANPOL BIS POLSKA / POLAND 197<br />

CENTRUM OBRUSÓW POLSKA / POLAND 155<br />

CHINA TOWN TRAVEL POLSKA / POLAND 117<br />

COUNTRY AVENUE POLSKA / POLAND 130<br />

ĆMIELOW POLSKA / POLAND 110<br />

DEKOMA POLSKA / POLAND 185<br />

DEKOR-PAP POLSKA / POLAND 202<br />

DIANA LYS DANIA / Denmark 199<br />

DIGISON POLSKA POLSKA / POLAND 210<br />

DOORS POLSKA / POLAND 114<br />

DUO POLSKA / POLAND 106<br />

ELETTRONICA ITALIANA POLSKA / POLAND 131<br />

ERGO-PAUL POLSKA / POLAND 219<br />

ESTELLA POLSKA / POLAND 165<br />

EUROFIRANY POLSKA / POLAND 192<br />

EURO-HOME POLSKA / POLAND 109<br />

EWAX POLSKA / POLAND 203<br />

FAKTOR POLSKA / POLAND 237<br />

FARGOTEX POLSKA / POLAND 140<br />

FARO POLSKA / POLAND 139<br />

185<br />

180<br />

190 191 164 163<br />

188a 188 187<br />

173<br />

186<br />

184 183<br />

172<br />

174<br />

177<br />

165<br />

162 157<br />

167<br />

178 169 168<br />

171<br />

- laureat Złotego Medalu 2013<br />

- Winner of Złoty Medal 2013<br />

POLONTEX<br />

170<br />

175 176<br />

166 166a<br />

146<br />

156<br />

155<br />

158 135 134<br />

140<br />

137<br />

138<br />

141<br />

144 143 142<br />

145<br />

147<br />

148<br />

149<br />

150<br />

Firma<br />

Company<br />

136<br />

139<br />

127<br />

132<br />

130<br />

128 128a<br />

123<br />

122<br />

120<br />

116<br />

117<br />

114<br />

131<br />

129 105<br />

124<br />

121<br />

125<br />

119<br />

118<br />

133 101<br />

106 107<br />

111<br />

Kraj<br />

Country<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

FIMTEC-POLSKA BELLDECO POLSKA / POLAND 200<br />

FLOKATEX POLSKA / POLAND 156<br />

FOLMAG POLSKA / POLAND 191<br />

GENERAL TRADE PARTNERS POLSKA / POLAND 186<br />

GERSTER GUSTAV NIEMCY / Germany 157<br />

GILIHOME PIP STUDIO POLSKA / POLAND 193<br />

GRABOWSKI POLSKA / POLAND 239<br />

GRUPA ZACHODNIA POLSKA / POLAND 142<br />

HAVLU, TEKSTIL GIYIM SAN. VE TIC. TURCJA / Turkey 168<br />

HOME DECORATION POLSKA / POLAND 104<br />

IMPULSO POLSKA / POLAND 163<br />

InfoCredit POLSKA / POLAND BT / EO<br />

INFIRE POLSKA / POLAND 125<br />

INSPIRACJA POLSKA / POLAND 158<br />

INTERSTONE POLSKA / POLAND 166<br />

ISIK PERDE RAYLARI TURCJA / Turkey 171<br />

JEN IMPORT POLSKA / POLAND 216<br />

KALMAR POLSKA / POLAND 119<br />

KANDELA POLSKA / POLAND 183<br />

KANO POLSKA / POLAND 100<br />

KOOPMAN POLSKA / POLAND 141<br />

100<br />

102<br />

104 103<br />

109<br />

110<br />

113<br />

Firma<br />

Company<br />

Kraj<br />

Country<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

LAURASTAR POLSKA POLSKA / POLAND 166A<br />

LAWAL POLSKA / POLAND 137<br />

LEDUC CHEMIE POLSKA / POLAND 213<br />

Lowell POLSKA / POLAND 121<br />

LUMIVERSO POLSKA / POLAND 124<br />

MARIDEX POLSKA / POLAND 15(paw5A)<br />

MARTINI HOME DESIGN POLSKA / POLAND 102<br />

Mateusz Szczęsny POLSKA / POLAND 146<br />

MAWO-KUREK POLSKA / POLAND 127<br />

MEBLE.PL POLSKA / POLAND 230<br />

Ministerstwo Gospodarki Polish POLSKA / POLAND BT / EO<br />

Furniture<br />

MONDEX POLSKA / POLAND 209<br />

MULTISTIQ INTERNATIONAL COATING HOLANDIA<br />

179<br />

/ Netherlands<br />

Murator POLSKA / POLAND 234<br />

MUZEUM W NIEBOROWIE I ARKADII POLSKA / POLAND 101<br />

NEXTIME POLSKA / POLAND 161<br />

NOWINEX POLSKA / POLAND 220<br />

ORNAMENTAL STEEL ŁOTWA / Latvia 118<br />

OSS PPH POLSKA / POLAND 214<br />

OVERMAX POLSKA POLSKA / POLAND 204<br />

OZANTEKS TEKSTIL TURCJA / Turkey 136<br />

PALLADIO MATERIALS POLSKA / POLAND 131<br />

PASSAN POLSKA / POLAND 178<br />

PIÓREX POLSKA / POLAND 187<br />

PIRAYA POLSKA / POLAND 180<br />

POLONTEX POLSKA / POLAND 167<br />

PORTALE wnętrzarstwo,<br />

POLSKA / POLAND 233<br />

meblarstwo<br />

PRESENT TIME POLSKA / POLAND 122<br />

PROFI GODULA RADOSŁAW POLSKA / POLAND 111<br />

PROMEDIA POLSKA / POLAND 189A<br />

PUBLIKATOR POLSKA / POLAND 232<br />

RED PROJECT POLSKA / POLAND 123<br />

RICARDO MILTON<br />

PORTUGALIA 138<br />

/ Portugal<br />

RIDEX DEKORACJA POLSKA / POLAND 194<br />

ROBI TRADE POLSKA / POLAND 113<br />

ROMANTIC HOME INTERIORS POLSKA / POLAND 160<br />

ROTEX POLSKA / POLAND 162<br />

SANDERSSON POLSKA / POLAND 201<br />

SENKOC TEKSTIL SANAYI TURCJA / Turkey 176<br />

SHANGHAI WORLD-PRO<br />

CHINY / Chiny 149<br />

IMPORT&EXPORT<br />

SHARDA EUROPE POLSKA / POLAND 164<br />

SM DOKUMA KONFEKSIYON SANAYI TURCJA / Turkey 170<br />

VE TICARET<br />

STERNAL INTERNATIONAL POLSKA / POLAND 184<br />

STUDIO 99 POLSKA / POLAND 129<br />

SZYMEK- FOREST LAMP POLSKA / POLAND 181<br />

SZYNAKA - MEBLE POLSKA / POLAND 8(paw.3A)<br />

TE JOT WYDAWNICTWO POLSKA / POLAND 188<br />

TRENDMAX<br />

NIEMCY<br />

135<br />

/ Germany<br />

TRUST-TEX POLSKA / POLAND 205<br />

UNIA POLSKA / POLAND 190<br />

USPOL RENATA ROMAŃCZAK POLSKA / POLAND 211<br />

VERA POLSKA / POLAND 107<br />

WARBET RW POLSKA / POLAND 172<br />

WC KOMFORT POLSKA / POLAND 116<br />

WERANDA TE JOT WYDAWNICTWO POLSKA / POLAND 188<br />

WISAN POLSKA / POLAND 167<br />

WNĘTRZA DANIELA WIELEBA PRESS POLSKA / POLAND 238<br />

WUJIANG LEITOP TEXTILE CHINY / Chiny 150<br />

WYDAWNICTWO MEBLE.PL POLSKA / POLAND 231<br />

ZIPLAR.PL POLSKA / POLAND 138


spis wystawców / list of exhibitors<br />

Firma<br />

Company<br />

Pawilon<br />

Pavilon<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

Firma<br />

Company<br />

Pawilon<br />

Pavilon<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

Firma<br />

Company<br />

Pawilon<br />

Pavilon<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

Firma<br />

Company<br />

Pawilon<br />

Pavilon<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

AEK 3a 6<br />

FM BRAVO 3 18<br />

M&K FOAM 5a 9<br />

PAGED MEBLE 7A 14<br />

AJRAM 3 8<br />

FOCUS DESIGN 3 25<br />

M&K FOAM 5a 3<br />

PARISOT 3a 27<br />

AJRAM 3 13<br />

GABI 8a 17<br />

MAGNAT 3 57<br />

PIASKI 5a 19<br />

ANTEX 8a 5<br />

GALA COLLEZIONE 3a 13<br />

MALOW 3 17<br />

PLASTIKO 3 5<br />

ANTYK 3 15<br />

GAŁA MEBLE 7 7<br />

MARIDEX 5a 15<br />

POLASZEK MEBLE 3 54<br />

ARISCONCEPT 7A 17<br />

GAWIN GROUP 3a 20<br />

MARKOS 8a 9<br />

POLDEM 3a 12<br />

ASSOCIATION OF THE ROMANIAN<br />

FURNITURE MANUFACTURERS<br />

3 10<br />

BABYCOM 3a 2<br />

BACH FABRYKA MEBLI 3 45<br />

BADEXMOB 3 10<br />

BADI 8a 10<br />

BENIX 3a 23<br />

BFM 5a 14<br />

BLACK AND WHITE STYLE 7 16<br />

BOGATTI 7A 19<br />

BOSTONSOFA 3 31<br />

BOUTIQUE PIERROT - LAWENDOWA<br />

PROWANSJA<br />

3 47A<br />

BRZOST 7 17<br />

BYDGOSKIE FABRYKI MEBLI 8 1<br />

CALITAN 7 11<br />

CASA RUSU 3 10<br />

CAYA DESIGN GROUP 3a 18<br />

COUNTRY ELEMENTS 3 10<br />

CREADEST 3 22<br />

CZART 7 3<br />

DĄB MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY 7A 13<br />

DIG-NET 7 13<br />

DOLMAR 3 21<br />

DOM-ART-STYL 3 51<br />

DOMEL 3 41<br />

DREW-MARK 3 19<br />

DREWMAX 5a 6<br />

DREWMIX 8a 8<br />

DREWNOSTYL 3 30<br />

DREWSTYL PLUS 8a 12<br />

DUNLOPILLO 5a 11<br />

ELIOT 3a 2<br />

ELMAR 8a 4<br />

ETA 3 47<br />

EUROMEBEL STYL 3 33<br />

EXTOM 7 5<br />

FABRYKI MEBLI “FORTE” S.A. 7A 2<br />

FABRYKA MEBLI MIKOŁAJCZYK 3a 5<br />

FABRYKA MEBLI STOLPŁYT 7A 3<br />

FADOME 8a 6<br />

FAKTOR 5 237<br />

FAMEG 7A 16<br />

GENIUS LOCI 3 1<br />

GIB MEBLE 8a 16<br />

GLC MOB ARAD 3 10<br />

GRUPA POLSKICH KUPCÓW MEBLOWYCH 7 12A<br />

HALEX 7 8<br />

HALMAR 8a 19<br />

HANGZHOU FUTURE FURNITURE 3 6<br />

HM HELVETIA MEBLE WIERUSZÓW 8 1<br />

HMS 7A 18<br />

HUBERTUS 3 37<br />

IDŹCZAK-MEBLE 7 15<br />

InfoCredit 5 BT / EO<br />

IMS GROUP 8 1<br />

IMS SOFA 8 1<br />

INDIGO INVEST 3 7<br />

INFOMAX 8a 11A<br />

INTER S 3 39<br />

INTER DESIGN 3 23<br />

INTERMEBLE NOWA 8a 1<br />

INWESTOR 7A 8<br />

JACEK ROMANOWSKI 7 19<br />

JAFRA 7A 15<br />

JAN GRAD 3 46<br />

JANPOL 5a 8<br />

JARCZAK ANDRZEJ 3 49<br />

JAR-STOL 7 8<br />

JULIUS DAPKUS 3 12<br />

JUREK 8a 3<br />

KAM 7 8<br />

KK MEBLE 3 16<br />

KLASTER MEBEL-ELBLĄG 7 8<br />

KMK KOLEKCJA MEBLI 7A 1<br />

KOMFORT-MEBLE 3a 16<br />

KRIS MAR 7 2<br />

KURT ROYCE - LLOYD LOOM 3 36<br />

LAYMAN 7 8<br />

LEGE ARTIS 3 44<br />

LIBRO 3a 11<br />

LIDO MEBEL 3 48<br />

LUBA 7 12<br />

LUDWIK STYL 7A 10<br />

M HOME & DESIGN 3a 26<br />

MATERASSO 5a 1<br />

MATŁOKA PAWEŁ 3 2<br />

MC AKCENT 7 1<br />

MEBELLA 5a 7<br />

MEBIN 7A 5<br />

MEBLAR 7 10<br />

MEBLE BEST 3a 9<br />

MEBLE DOKTÓR 7 6<br />

MEBLE JAN TŁOK 7 18<br />

MEBLE KRYSIAK 7A 20<br />

MEBLE- LASKI 5a 18<br />

MEBLE MARZENIE 3a 17<br />

MEBLE MATKOWSKI 7A 11<br />

MEBLE MOSKAŁA 8a 13<br />

MEBLE NOVA 3 40<br />

MEBLE / USŁUGI ARTYSTYCZNE<br />

W DREWNIE - RENOWACJE Pestka Leszek<br />

3 34<br />

MEBLE WÓJCIK 7A 3<br />

MEBLE VOX 3a 9<br />

MEBLE.PL 5 230<br />

MEBLIK 5a 20<br />

MEBLOLAND 3 20<br />

MEBLOMAK 3a 14<br />

MEBLOMAX 5a 16<br />

MEBLOMIX 8a 2<br />

MEBLOSIEK 7 14<br />

MEBLOSOFT 3 56<br />

MEMA 3 35<br />

Ministerstwo Gospodarki Polish<br />

Furniture<br />

3 BT / EO<br />

MŁOT- MEBLE 8a 18<br />

MOBILUX 3 10<br />

MODALTO 3 9<br />

MODERNA COLLEZIONE 8a 15<br />

NEW ELEGANCE 7 9<br />

OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA<br />

PRODUCENTÓW MEBLI<br />

7 BT / EO<br />

OLTA 3a 16<br />

OPRA 3 14<br />

OPUS-M 8a 11<br />

ORFEUSZ BOBO 3a 3<br />

ORLANDO PEREIRA RIBEIRO 3 42<br />

PACYGA 5a 17<br />

PRO-INVEST 8a 7<br />

PROSPERO 3 3<br />

PUBLIKATOR 5 232<br />

PUJAN 7 8<br />

R&R <strong>Meble</strong> 3 50<br />

RAMETA 3a 10<br />

RECTICEL KOMFORT SNU 5a 13<br />

RELAKS 5a 12<br />

RESTOL 7 17<br />

RODO 3 2<br />

ROM 3a 24<br />

RUS SAVITAR 3 10<br />

SIGNAL 3 43<br />

SIMEX SA 3 10<br />

STAGRA 3 55<br />

STOLAR 5a 10<br />

STOLKAR 3 29<br />

STOLMEB 3 32<br />

STOLWIT 7 9<br />

STWD 7A 9<br />

SZINFOLT 3 27<br />

SZKŁO-LUX 3 4<br />

SZYNAKA - MEBLE 3a 8<br />

TARANKO 7A 4<br />

TRAX - BRW 3 38<br />

TOMBEA 3a 1<br />

UAB VADASIGA 3 26<br />

UNIMEBEL 7A 7<br />

VERO 3a 25<br />

VINOTTI 7A 12<br />

WAJNERT MEBLE 3a 7<br />

WATEX 3a 22<br />

WENDRE 3 24<br />

WER-SAL 3a 15<br />

WERXAL 8a 14<br />

WINTECH 3a 21<br />

WYDAWNICTWO MEBLE.PL 5 231<br />

XOFA 3a 24<br />

ZAKŁAD STOLARSKI ZABROCCY MARIAN<br />

I JANUSZ<br />

ZAKŁADY PRODUKCJI MEBLI PIOTR<br />

ŁABUŚ<br />

7A 6<br />

3 52


Pawilon 3 / Hall 3<br />

Pawilon 3A / Hall 3A<br />

Firma<br />

Company<br />

Kraj<br />

Country<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

Firma<br />

Company<br />

Kraj<br />

Country<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

Firma<br />

Company<br />

Kraj<br />

Country<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

Firma<br />

Company<br />

Kraj<br />

Country<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

AJRAM POLSKA / POLAND 8<br />

AJRAM POLSKA / POLAND 13<br />

ANTYK POLSKA / POLAND 15<br />

ASSOCIATION OF THE ROMANIAN RUMUNIA / Romania 10<br />

FURNITURE MANUFACTURERS<br />

BACH FABRYKA MEBLI POLSKA / POLAND 45<br />

BADEXMOB RUMUNIA / Romania 10<br />

BOSTONSOFA POLSKA / POLAND 31<br />

BOUTIQUE PIERROT - LAWENDOWA POLSKA / POLAND 47A<br />

PROWANSJA<br />

CASA RUSU RUMUNIA / Romania 10<br />

COUNTRY ELEMENTS RUMUNIA / Romania 10<br />

CREADEST POLSKA / POLAND 22<br />

DOLMAR POLSKA / POLAND 21<br />

DOM-ART-STYL POLSKA / POLAND 51<br />

DOMEL POLSKA / POLAND 41<br />

DREW-MARK POLSKA / POLAND 19<br />

DREWNOSTYL POLSKA / POLAND 30<br />

ETA POLSKA / POLAND 47<br />

EUROMEBEL STYL POLSKA / POLAND 33<br />

FM BRAVO POLSKA / POLAND 18<br />

FOCUS DESIGN POLSKA / POLAND 25<br />

GENIUS LOCI POLSKA / POLAND 1<br />

GLC MOB ARAD RUMUNIA / Romania 10<br />

HANGZHOU FUTURE FURNITURE CHINY / China 6<br />

HUBERTUS POLSKA / POLAND 37<br />

INDIGO INVEST POLSKA / POLAND 7<br />

INTER DESGIN ROSJA / Russia 23<br />

INTER S POLSKA / POLAND 39<br />

JAN GRAD POLSKA / POLAND 46<br />

JARCZAK ANDRZEJ POLSKA / POLAND 49<br />

JULIUS DAPKUS LITWA / Lithuania 12<br />

KK MEBLE POLSKA / POLAND 16<br />

KURT ROYCE - LLOYD LOOM POLSKA / POLAND 36<br />

LIDO MEBEL POLSKA / POLAND 48<br />

MAGNAT POLSKA / POLAND 57<br />

MALOW POLSKA / POLAND 17<br />

MATŁOKA PAWEŁ POLSKA / POLAND 2<br />

MEBLE NOVA POLSKA / POLAND 40<br />

MEBLE / USŁUGI ARTYSTYCZNE W POLSKA / POLAND 34<br />

DREWNIE - RENOWACJE Pestka Leszek<br />

MEBLOLAND POLSKA / POLAND 20<br />

MEBLOSOFT POLSKA / POLAND 56<br />

MEMA POLSKA / POLAND 35<br />

MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA / POLAND BT / EO<br />

POLISH FURNITURE<br />

MOBILUX RUMUNIA / Romania 10<br />

MODALTO POLSKA / POLAND 9<br />

OPRA POLSKA / POLAND 14<br />

ORLANDO PEREIRA RIBEIRO PORTUGALIA<br />

42<br />

/ Portugal<br />

PLASTIKO POLSKA / POLAND 5<br />

POLASZEK MEBLE POLSKA / POLAND 54<br />

PROSPERO POLSKA / POLAND 3<br />

R&R <strong>Meble</strong> POLSKA / POLAND 50<br />

RODO POLSKA / POLAND 2<br />

RUS SAVITAR RUMUNIA / Romania 10<br />

SIGNAL POLSKA / POLAND 43<br />

SIMEX SA RUMUNIA / Romania 10<br />

STAGRA POLSKA / POLAND 55<br />

STOLKAR POLSKA / POLAND 29<br />

STOLMEB POLSKA / POLAND 32<br />

SZINFOLT WĘGRY / Hungary 27<br />

SZKŁO-LUX POLSKA / POLAND 4<br />

TRAX - BRW POLSKA / POLAND 38<br />

UAB VADASIGA LITWA / Lithuania 26<br />

WENDRE POLSKA / POLAND 24<br />

ZAKŁADY PRODUKCJI MEBLI PIOTR ŁABUŚ POLSKA / POLAND 52<br />

AEK POLSKA / POLAND 6<br />

BABYCOM POLSKA / POLAND 2<br />

BENIX POLSKA / POLAND 23<br />

CAYA DESIGN GROUP POLSKA / POLAND 18<br />

ELIOT POLSKA / POLAND 2<br />

FABRYKA MEBLI MIKOŁAJCZYK POLSKA / POLAND 5<br />

GALA COLLEZIONE POLSKA / POLAND 13<br />

GAWIN GROUP POLSKA / POLAND 20<br />

KOMFORT-MEBLE POLSKA / POLAND 16<br />

LIBRO POLSKA / POLAND 11<br />

M HOME & DESIGN POLSKA / POLAND 26<br />

MEBLE BEST POLSKA / POLAND 9<br />

MEBLE MARZENIE POLSKA / POLAND 17<br />

MEBLE VOX POLSKA / POLAND 9<br />

MEBLOMAK POLSKA / POLAND 14<br />

OLTA POLSKA / POLAND 16<br />

ORFEUSZ BOBO POLSKA / POLAND 3<br />

3<br />

2<br />

5<br />

6<br />

PARISOT FRANCJA / France 27<br />

POLDEM POLSKA / POLAND 12<br />

RAMETA POLSKA / POLAND 10<br />

ROM BELGIA / Belgium 24<br />

SZYNAKA - MEBLE POLSKA / POLAND 8<br />

TOMBEA POLSKA / POLAND 1<br />

VERO POLSKA / POLAND 25<br />

WAJNERT MEBLE POLSKA / POLAND 7<br />

WATEX POLSKA / POLAND 22<br />

WER-SAL POLSKA / POLAND 15<br />

WINTECH POLSKA / POLAND 21<br />

XOFA POLSKA / POLAND 24<br />

14<br />

13<br />

15<br />

Przejście do paw. 5<br />

To the hall no. 5<br />

25<br />

24<br />

26<br />

27<br />

LEGE ARTIS POLSKA / POLAND 44<br />

1<br />

Biuro Targów - BT<br />

Exhibition Office - EO<br />

MTP<br />

CAFE<br />

30<br />

42<br />

43<br />

57<br />

MTP<br />

CAFE<br />

7<br />

7<br />

12 16<br />

23<br />

22<br />

do wejścia wschodniego<br />

5<br />

6<br />

2<br />

4<br />

7<br />

3 19<br />

8<br />

9<br />

20<br />

18<br />

21 22<br />

23<br />

strefa<br />

mistrzów<br />

Masters’<br />

Zone<br />

29<br />

28 27<br />

25<br />

26<br />

31 32 41<br />

34 33<br />

35<br />

40<br />

38 39<br />

44 45<br />

47 47a 46<br />

48 49<br />

50<br />

52 51<br />

56<br />

8<br />

Przejście do paw. 5<br />

To the hall no. 5<br />

11<br />

9 10<br />

17<br />

18<br />

21<br />

20<br />

10<br />

17 16<br />

24 36<br />

37<br />

53 54 55<br />

vip<br />

catering<br />

1 - laureat Złotego Medalu 2013<br />

- Winner of Złoty Medal 2013<br />

11 12 13 14 15<br />

- produkt po raz pierwszy zaprezentowany na targach<br />

- product first time shown at fair


Pawilon 5A / Hall 5A<br />

Przejście do paw. 8<br />

To the hall no. 8<br />

Pawilon 5,<br />

sektor G<br />

Hall 5,<br />

sector G<br />

13<br />

12<br />

1<br />

11<br />

3 4<br />

9<br />

8 7<br />

10<br />

6<br />

235<br />

234<br />

233<br />

237 232<br />

Przejście do paw. 5<br />

To the hall no. 5<br />

PAWILON 15<br />

14<br />

15 16<br />

17 18 19 20<br />

238<br />

231<br />

230<br />

MTP CAFE<br />

239<br />

- produkt po raz pierwszy zaprezentowany na targach<br />

- product first time shown at fair<br />

Firma<br />

Company<br />

Kraj<br />

Country<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

BFM POLSKA / POLAND 14<br />

DREWMAX POLSKA / POLAND 6<br />

DUNLOPILLO POLSKA / POLAND 11<br />

FAKTOR POLSKA / POLAND 237<br />

GRABOWSKI transport spedycja POLSKA / POLAND 239<br />

JANPOL POLSKA / POLAND 8<br />

M&K FOAM POLSKA / POLAND 9<br />

M&K FOAM POLSKA / POLAND 3<br />

MARIDEX POLSKA / POLAND 15<br />

MATERASSO SŁOWACJA / Slovakia 1<br />

MEBELLA POLSKA / POLAND 7<br />

MEBLE.PL POLSKA / POLAND 230<br />

MEBLE-LASKI POLSKA / POLAND 18<br />

MEBLIK POLSKA / POLAND 20<br />

MEBLOMAX POLSKA / POLAND 16<br />

MURATOR POLSKA / POLAND 234<br />

PACYGA POLSKA / POLAND 17<br />

PIASKI POLSKA / POLAND 19<br />

PORTAL MEBLARSTWO POLSKA / POLAND 233<br />

PORTAL WNĘTRZARSTWO POLSKA / POLAND 233<br />

PUBLIKATOR POLSKA / POLAND 232<br />

RECTICEL KOMFORT SNU POLSKA / POLAND 13<br />

RELAKS POLSKA / POLAND 12<br />

STOLAR POLSKA / POLAND 10<br />

WNĘTRZA DANIELA POLSKA / POLAND 238<br />

WYDAWNICTWO MEBLE.PL POLSKA / POLAND 231


Pawilon 7A / Hall 7A<br />

Pawilon 7 / Hall 7<br />

Firma<br />

Company<br />

Kraj<br />

Country<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

ARISCONCEPT POLSKA / POLAND 17<br />

BOGATTI POLSKA / POLAND 19<br />

DĄB MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA POLSKA / POLAND 13<br />

PRACY<br />

16 17 18 19<br />

FABRYKI MEBLI “FORTE” S.A. POLSKA / POLAND 2<br />

FABRYKA MEBLI STOLPŁYT POLSKA / POLAND 3<br />

FAMEG POLSKA / POLAND 16<br />

12a<br />

HMS POLSKA / POLAND 18<br />

Inwestor POLSKA / POLAND 8<br />

JAFRA POLSKA / POLAND 15<br />

KMK KOLEKCJA MEBLI POLSKA / POLAND 1<br />

LUDWIK STYL POLSKA / POLAND 10<br />

MEBIN POLSKA / POLAND 5<br />

MEBLE KRYSIAK POLSKA / POLAND 20<br />

15 14<br />

8<br />

13<br />

12<br />

MEBLE MATKOWSKI POLSKA / POLAND 11<br />

MEBLE WÓJCIK POLSKA / POLAND 3<br />

PAGED MEBLE POLSKA / POLAND 14<br />

STWD POLSKA / POLAND 9<br />

TARANKO POLSKA / POLAND 4<br />

UNIMEBEL POLSKA / POLAND 7<br />

VINOTTI POLSKA / POLAND 12<br />

5<br />

6<br />

7<br />

9 10<br />

11<br />

Przejście do paw. 8<br />

To the hall no. 8<br />

ZAKŁAD STOLARSKI ZABROCCY<br />

MARIAN I JANUSZ<br />

POLSKA / POLAND 6<br />

- produkt po raz pierwszy zaprezentowany na targach<br />

- product first time shown at fair<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

Biuro<br />

Targów - BT<br />

Przejście do paw. 7<br />

To the hall no. 7<br />

- laureat Złotego Medalu 2013<br />

- Winner of Złoty Medal 2013<br />

Exhibition<br />

Office - EO<br />

Przejście do paw. 7A<br />

To the hall no. 7A<br />

8<br />

6<br />

5<br />

Firma<br />

Company<br />

Kraj<br />

Country<br />

BLACK AND WHITE STYLE POLSKA / POLAND 16<br />

BRZOST POLSKA / POLAND 17<br />

CALITAN POLSKA / POLAND 11<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

- produkt po raz pierwszy zaprezentowany na targach<br />

- product first time shown at fair<br />

CZART POLSKA / POLAND 3<br />

6a<br />

3<br />

2<br />

1<br />

DIG-NET POLSKA / POLAND 13<br />

EXTOM POLSKA / POLAND 5<br />

9<br />

GAŁA MEBLE POLSKA / POLAND 7<br />

Grupa Polskich Kupców Meblowych POLSKA / POLAND 12A<br />

HALEX POLSKA / POLAND 8<br />

10<br />

7<br />

4<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

Przejście do paw. 8A<br />

To the hall no. 8A<br />

IDŹCZAK-MEBLE POLSKA / POLAND 15<br />

JARD MEBLE Jacek Romanowski POLSKA / POLAND 19<br />

JAR-STOL POLSKA / POLAND 8<br />

KAM POLSKA / POLAND 8<br />

KLASTER MEBEL-ELBLĄG POLSKA / POLAND 8<br />

KRIS MAR POLSKA / POLAND 2<br />

LAYMAN POLSKA / POLAND 8<br />

LUBA POLSKA / POLAND 12<br />

MC AKCENT POLSKA / POLAND 1<br />

MEBLAR POLSKA / POLAND 10<br />

11<br />

MEBLE DOKTÓR POLSKA / POLAND 6<br />

MEBLE JAN TŁOK POLSKA / POLAND 18<br />

20<br />

19<br />

18<br />

MEBLOSIEK POLSKA / POLAND 14<br />

NEW ELEGANCE POLSKA / POLAND 9<br />

OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA<br />

PRODUCENTÓW MEBLI<br />

POLSKA / POLAND BT / EO<br />

PUJAN POLSKA / POLAND 8<br />

RESTOL POLSKA / POLAND 17<br />

STOLWIT POLSKA / POLAND 9


Pawilon 8A / Hall 8A<br />

Pawilon 8 / Hall 8<br />

Przejście do paw. 7A<br />

To the hall no. 7A<br />

Przejście do paw. 7<br />

To the hall no. 7<br />

vip<br />

catering<br />

17 7<br />

6<br />

18<br />

16 8<br />

5<br />

15 9 3 4<br />

19<br />

14 10 2 1<br />

13 12 11<br />

11a<br />

Przejście do paw. 8<br />

To the hall no. 8<br />

Przejście do paw. 8A<br />

To the hall no. 8A<br />

Firma<br />

Company<br />

Kraj<br />

Country<br />

Stoisko<br />

Stand<br />

ANTEX POLSKA / POLAND 5<br />

BADI POLSKA / POLAND 10<br />

DREWMIX POLSKA / POLAND 8<br />

DREWSTYL PLUS POLSKA / POLAND 12<br />

ELMAR POLSKA / POLAND 4<br />

FADOME POLSKA / POLAND 6<br />

GABI POLSKA / POLAND 17<br />

GIB MEBLE POLSKA / POLAND 16<br />

HALMAR POLSKA / POLAND 19<br />

INFOMAX POLSKA / POLAND 11A<br />

INTERMEBLE NOWA POLSKA / POLAND 1<br />

JUREK POLSKA / POLAND 3<br />

MARKOS POLSKA / POLAND 9<br />

MEBLE MOSKAŁA POLSKA / POLAND 13<br />

MEBLOMIX POLSKA / POLAND 2<br />

MŁOT- MEBLE POLSKA / POLAND 18<br />

MODERNA COLLEZIONE POLSKA / POLAND 15<br />

OPUS-M POLSKA / POLAND 11<br />

PRO-INVEST POLSKA / POLAND 7<br />

WERXAL POLSKA / POLAND 14<br />

- produkt po raz pierwszy zaprezentowany na targach<br />

- product first time shown at fair<br />

Firma<br />

Company<br />

Bydgoskie <strong>Meble</strong><br />

Etap Sofa<br />

HF Helvetia Furniture<br />

HM Helvetia <strong>Meble</strong><br />

IMS Group<br />

New Look<br />

Kraj<br />

Country<br />

POLSKA / POLAND<br />

POLSKA / POLAND<br />

POLSKA / POLAND<br />

POLSKA / POLAND<br />

POLSKA / POLAND<br />

POLSKA / POLAND<br />

Przejście do paw. 5A<br />

To the hall no. 5A


STREFA MISTRZÓW<br />

MASTERS’ ZONE<br />

VIP CATERING<br />

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.<br />

ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań/Poland<br />

tel. +48 61 869 20 00, fax +48 61 869 29 99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!