Views
3 years ago

2007-08 WSF September 14, 2008 Enrollment Allocation ... - reach

2007-08 WSF September 14, 2008 Enrollment Allocation ... - reach

Department of Education

Department of Education WSF Allocation Comparison for FY07-08 Allocations based on Projected Enrollment versus Official Enrollment versus September Enrollment FY07-08 WSF ALLOC - PROJECTED ENROLL FY07-08 WSF ALLOC - OFFICIAL ENROLL FY07-08 WSF ALLOC - SEPT ENROLL FY07-08 FY 07-08 WSF TENTATIVE ALLOC (incl Trans & Fndtn) FY07-08 FY 07-08 WSF OFFICIAL ALLOC (incl Trans & Fndtn) CHANGE IN ENROLL ALLOC ADJUST FY07-08 CHANGE IN ENROLL ALLOC FY07-08 PROJECT FY07-08 TTL Total WSF FY07-08 WEIGHTED FY07-08 TTL Total WSF OEC based on OFFICAL SEPT ADJUST PROJECT WEIGHTED WSF TENT. Alloc Per OFFICIAL OFFICIAL WSF OEC Alloc Per vs. FY08 ENROLL vs. FOR Dist Org ID Org Desc Gr Lvl ENROLL ENROLL ALLOCATION Student ENROLL ENROLL ALLOCATION Student PROJ OEC 09/14/07 AUG OEC SEPT OEC 10 104 CENTRAL MIDDLE M 435.0 527.70 2,890,730 6,645.36 457.0 560.10 3,004,686 6,574.80 22.0 113,957 458.0 1.0 4,931 10 105 DOLE MIDDLE M 908.0 1,104.57 5,126,400 5,645.82 854.0 1,042.10 4,796,721 5,616.77 (54.0) (329,677) 831.0 (23.0) 0 10 110 JARRETT MIDDLE M 268.0 318.64 2,299,057 8,578.57 285.0 341.14 2,379,577 8,349.39 17.0 80,521 280.0 (5.0) 0 10 116 KAIMUKI MIDDLE M 730.0 821.48 3,906,760 5,351.73 751.0 844.91 3,976,186 5,294.52 21.0 69,427 753.0 2.0 7,942 10 118 KALAKAUA MIDDLE M 1,056.0 1,270.84 5,529,390 5,236.17 1,039.0 1,252.81 5,392,503 5,190.09 (17.0) (136,885) 1,044.0 5.0 19,463 10 126 KAWANANAKOA MIDDLE M 891.0 1,034.06 4,717,412 5,294.51 803.0 933.48 4,219,273 5,254.39 (88.0) (498,137) 797.0 (6.0) 0 10 139 NIU VALLEY MIDDLE M 702.0 785.84 4,118,411 5,866.68 792.0 887.28 4,540,599 5,733.08 90.0 422,190 792.0 0.0 0 10 148 STEVENSON MIDDLE M 739.0 864.12 4,317,265 5,842.04 616.0 719.68 3,662,701 5,945.94 (123.0) (654,562) 608.0 (8.0) 0 10 152 WASHINGTON MIDDLE M 1,023.0 1,208.67 5,286,839 5,167.98 1,032.0 1,227.48 5,318,526 5,153.61 9.0 31,689 969.0 (63.0) 0 20 201 AIEA INTER M 640.0 739.89 3,880,317 6,063.00 667.0 771.18 3,977,931 5,963.91 27.0 97,615 662.0 (5.0) 0 20 204 ALIAMANU MIDDLE M 830.0 950.56 4,220,803 5,085.31 793.0 908.19 3,988,348 5,029.44 (37.0) (232,454) 767.0 (26.0) 0 20 219 MOANALUA MIDDLE M 853.0 963.65 4,396,029 5,153.61 842.0 951.19 4,297,680 5,104.13 (11.0) (98,347) 850.0 8.0 30,625 20 230 WAHIAWA MIDDLE M 825.0 973.03 4,338,600 5,258.91 865.0 1,020.56 4,509,916 5,213.78 40.0 171,317 876.0 11.0 43,014 20 237 WHEELER MIDDLE M 564.0 658.73 3,689,151 6,541.05 655.0 761.33 4,085,786 6,237.84 91.0 396,636 662.0 7.0 32,749 20 238 MILILANI MIDDLE M 1,774.0 1,997.25 8,317,122 4,688.34 1,814.0 2,044.46 8,426,063 4,645.02 40.0 108,945 1,816.0 2.0 6,968 30 255 HIGHLANDS INTER M 967.0 1,103.28 4,899,715 5,066.92 989.0 1,127.58 4,960,701 5,015.88 22.0 60,988 988.0 (1.0) 0 30 273 WAIANAE INTER M 1,051.0 1,247.14 5,468,199 5,202.85 1,029.0 1,223.58 5,307,431 5,157.85 (22.0) (160,766) 1,003.0 (26.0) 0 30 278 WAIPAHU INTER M 1,270.0 1,518.37 6,567,029 5,170.89 1,306.0 1,567.31 6,706,386 5,135.06 36.0 139,360 1,297.0 (9.0) 0 30 279 ILIMA INTER M 1,305.0 1,520.99 6,488,775 4,972.24 1,302.0 1,517.03 6,405,439 4,919.69 (3.0) (83,333) 1,297.0 (5.0) 0 30 291 KAPOLEI MIDDLE M 1,612.0 1,850.04 8,009,048 4,968.39 1,559.0 1,789.77 7,677,743 4,924.79 (53.0) (331,301) 1,540.0 (19.0) 0 40 310 KAILUA INTER M 672.0 762.79 3,376,680 5,024.82 706.0 802.75 3,511,926 4,974.40 34.0 135,247 702.0 (4.0) 0 40 318 KING INTER M 686.0 790.56 3,720,438 5,423.38 708.0 813.52 3,783,562 5,344.01 22.0 63,125 710.0 2.0 8,016 50 356 HILO INTER M 525.0 611.66 3,035,713 5,782.31 507.0 591.26 2,924,239 5,767.73 (18.0) (111,473) 499.0 (8.0) 0 50 366 KOHALA MIDDLE M 198.0 229.75 1,681,598 8,492.92 208.0 242.66 1,725,664 8,296.46 10.0 44,067 205.0 (3.0) 0 50 370 KEAAU MIDDLE M 622.0 740.86 3,581,415 5,757.90 603.0 722.04 3,471,781 5,757.51 (19.0) (109,632) 602.0 (1.0) 0 50 376 KONAWAENA MIDDLE SCHOOL M 427.0 496.88 2,775,022 6,498.88 415.0 484.61 2,702,791 6,512.75 (12.0) (72,231) 414.0 (1.0) 0 50 385 WAIAKEA INTER M 877.0 1,010.35 4,419,804 5,039.69 893.0 1,031.34 4,469,955 5,005.55 16.0 50,153 906.0 13.0 48,804 50 390 KEALAKEHE INTER M 905.0 1,057.99 4,933,895 5,451.82 909.0 1,064.14 4,915,170 5,407.23 4.0 (18,723) 909.0 0.0 0 60 434 MOLOKAI MIDDLE M 145.0 172.23 1,299,305 8,960.73 147.0 175.56 1,305,947 8,883.99 2.0 6,642 146.0 (1.0) 0 60 404 IAO M 828.0 943.10 4,285,290 5,175.47 818.0 935.50 4,209,700 5,146.33 (10.0) (75,588) 816.0 (2.0) 0 60 413 LAHAINA INTER M 591.0 687.14 3,597,474 6,087.10 615.0 714.95 3,682,928 5,988.50 24.0 85,455 614.0 (1.0) 0 60 420 KALAMA INTER M 884.0 1,010.26 4,593,819 5,196.63 894.0 1,020.80 4,596,952 5,142.00 10.0 3,135 904.0 10.0 38,565 60 428 MAUI WAENA INTER M 980.0 1,138.79 5,119,038 5,223.51 1,015.0 1,186.64 5,284,475 5,206.38 35.0 165,439 1,025.0 10.0 39,048 60 430 LOKELANI INTER M 663.0 759.67 3,505,731 5,287.68 646.0 742.58 3,402,275 5,266.68 (17.0) (103,455) 642.0 (4.0) 0 70 447 KAPAA MIDDLE SCHOOL M 702.0 808.65 3,796,607 5,408.27 678.0 781.72 3,648,715 5,381.59 (24.0) (147,891) 677.0 (1.0) 0 70 448 KAMAKAHELEI MIDDLE M 917.0 1,050.53 4,838,896 5,276.88 949.0 1,089.31 4,967,418 5,234.37 32.0 128,524 949.0 0.0 0 70 464 WAIMEA CANYON M 434.0 503.85 3,084,218 7,106.49 438.0 506.96 3,074,495 7,019.39 4.0 (10,120) 441.0 3.0 15,794 SUBTOTAL - ALL MIDDLE SCHOOLS 29,499.0 34,233.92 160,111,996 5,427.71 29,599.0 34,397.50 159,312,189 5,382.35 100.0 (800,143) 29,451.0 (148.0) 295,919 DOE: Budget Execution Date: 09/18/07 Page 2 of 8 FY 08 Sept WSF Alloc Calc FINAL/WSF Allocs 08

Department of Education WSF Allocation Comparison for FY07-08 Allocations based on Projected Enrollment versus Official Enrollment versus September Enrollment FY07-08 WSF ALLOC - PROJECTED ENROLL FY07-08 WSF ALLOC - OFFICIAL ENROLL FY07-08 WSF ALLOC - SEPT ENROLL FY07-08 FY 07-08 WSF TENTATIVE ALLOC (incl Trans & Fndtn) FY07-08 FY 07-08 WSF OFFICIAL ALLOC (incl Trans & Fndtn) CHANGE IN ENROLL ALLOC ADJUST FY07-08 CHANGE IN ENROLL ALLOC FY07-08 PROJECT FY07-08 TTL Total WSF FY07-08 WEIGHTED FY07-08 TTL Total WSF OEC based on OFFICAL SEPT ADJUST PROJECT WEIGHTED WSF TENT. Alloc Per OFFICIAL OFFICIAL WSF OEC Alloc Per vs. FY08 ENROLL vs. FOR Dist Org ID Org Desc Gr Lvl ENROLL ENROLL ALLOCATION Student ENROLL ENROLL ALLOCATION Student PROJ OEC 09/14/07 AUG OEC SEPT OEC 10 100 AINA HAINA E 467.5 537.42 2,600,414 5,562.38 486.5 556.98 2,664,892 5,477.68 19.0 64,479 488.5 2.0 8,217 10 101 ALA WAI E 434.0 543.16 2,607,470 6,008.00 454.0 569.74 2,703,299 5,954.40 20.0 95,830 450.0 (4.0) 0 10 102 ALIIOLANI E 270.5 321.33 1,616,293 5,975.21 282.0 333.81 1,654,756 5,867.93 11.5 38,464 274.5 (7.5) 0 10 107 FERN E 462.5 577.31 2,578,595 5,575.34 490.5 618.44 2,738,408 5,582.89 28.0 159,814 499.5 9.0 37,685 10 108 HAHAIONE E 372.0 428.09 2,164,125 5,817.54 406.5 464.72 2,298,268 5,653.80 34.5 134,143 415.5 9.0 38,163 10 109 HOKULANI E 362.5 415.98 2,080,905 5,740.43 366.0 417.95 2,070,330 5,656.64 3.5 (10,574) 365.5 (0.5) 0 10 111 JEFFERSON E 370.5 447.73 2,184,855 5,897.04 376.5 453.44 2,189,688 5,815.90 6.0 4,834 385.5 9.0 39,257 10 112 KAAHUMANU E 571.5 708.30 3,323,620 5,815.61 573.0 704.23 3,274,222 5,714.18 1.5 (49,397) 581.5 8.5 36,428 10 113 KAEWAI E 241.5 303.56 1,812,745 7,506.19 278.5 348.83 1,989,241 7,142.70 37.0 176,496 277.0 (1.5) 0 10 114 KAHALA E 535.5 603.52 2,803,034 5,234.42 526.5 596.41 2,744,579 5,212.88 (9.0) (58,454) 499.0 (27.5) 0 10 117 KAIULANI E 386.5 479.15 2,187,958 5,660.95 398.5 500.00 2,256,420 5,662.28 12.0 68,463 398.5 0.0 0 10 120 KALIHI E 243.0 303.80 1,799,844 7,406.77 248.5 314.41 1,832,680 7,374.97 5.5 32,836 250.0 1.5 8,297 10 121 KALIHI KAI E 655.5 808.34 3,618,921 5,520.86 693.0 858.95 3,811,312 5,499.73 37.5 192,392 692.5 (0.5) 0 10 122 KALIHI UKA E 248.0 300.26 1,636,315 6,598.04 251.5 307.03 1,651,620 6,567.08 3.5 15,306 247.5 (4.0) 0 10 123 KALIHI WAENA E 567.0 693.94 3,159,285 5,571.93 542.5 670.07 3,021,382 5,569.37 (24.5) (137,901) 541.5 (1.0) 0 10 124 KAPALAMA E 605.0 727.73 3,220,170 5,322.59 633.5 762.18 3,343,323 5,277.54 28.5 123,155 637.0 3.5 13,854 10 125 KAULUWELA E 375.5 464.97 2,362,497 6,291.60 371.0 460.17 2,323,704 6,263.35 (4.5) (38,792) 368.0 (3.0) 0 10 127 KOKO HEAD E 259.0 296.10 1,741,967 6,725.74 275.0 315.61 1,810,442 6,583.42 16.0 68,475 271.0 (4.0) 0 10 128 KUHIO E 320.0 392.21 1,976,682 6,177.13 319.5 394.00 1,967,537 6,158.18 (0.5) (9,144) 313.0 (6.5) 0 10 129 LANAKILA E 281.0 349.18 1,931,621 6,874.09 307.5 381.00 2,048,753 6,662.61 26.5 117,133 302.5 (5.0) 0 10 130 LIHOLIHO E 355.0 414.69 2,189,392 6,167.30 327.5 382.26 2,037,222 6,220.53 (27.5) (152,169) 332.0 4.5 20,994 10 131 LIKELIKE E 369.5 461.62 2,265,392 6,130.97 388.0 484.88 2,342,661 6,037.79 18.5 77,270 380.0 (8.0) 0 10 132 LILIUOKALANI E 127.0 148.03 1,102,318 8,679.67 148.0 171.64 1,193,700 8,065.54 21.0 91,382 149.5 1.5 9,074 10 133 LINAPUNI E 231.5 318.88 1,840,642 7,950.94 217.0 300.35 1,748,832 8,059.14 (14.5) (91,810) 221.0 4.0 24,177 10 134 LINCOLN E 367.0 436.20 2,139,889 5,830.76 393.5 470.79 2,266,102 5,758.84 26.5 126,214 397.0 3.5 15,117 10 135 LUNALILO E 545.0 667.42 3,145,357 5,771.30 525.0 642.82 3,005,331 5,724.44 (20.0) (140,025) 521.0 (4.0) 0 10 136 MAEMAE E 740.5 832.01 3,854,726 5,205.57 747.0 837.36 3,842,297 5,143.64 6.5 (12,427) 746.5 (0.5) 0 10 137 MANOA E 514.5 583.43 2,715,676 5,278.28 584.5 660.97 3,039,124 5,199.53 70.0 323,449 579.5 (5.0) 0 10 140 NOELANI E 452.0 513.23 2,534,829 5,608.03 461.5 524.73 2,564,112 5,556.04 9.5 29,284 445.5 (16.0) 0 10 141 NUUANU E 288.0 321.57 1,624,085 5,639.18 343.0 386.07 1,878,361 5,476.27 55.0 254,276 337.0 (6.0) 0 10 142 PALOLO E 238.0 305.99 1,801,374 7,568.80 242.0 312.78 1,816,947 7,508.04 4.0 15,574 239.5 (2.5) 0 10 143 PAUOA E 366.5 429.68 2,040,236 5,566.81 329.0 386.45 1,841,167 5,596.25 (37.5) (199,069) 331.0 2.0 8,394 10 145 PUUHALE E 263.0 327.04 1,798,900 6,839.92 271.5 342.09 1,848,687 6,809.16 8.5 49,788 255.0 (16.5) 0 10 147 ROYAL E 392.5 483.15 2,265,062 5,770.86 379.5 466.19 2,172,325 5,724.18 (13.0) (92,736) 369.5 (10.0) 0 10 150 WAIKIKI E 384.0 459.54 2,320,713 6,043.52 391.5 472.04 2,354,055 6,012.91 7.5 33,343 392.5 1.0 4,510 10 151 WAILUPE VALLEY E 109.0 123.65 1,089,803 9,998.20 90.0 101.89 994,035 11,044.84 (19.0) (95,768) 89.0 (1.0) 0 10 153 WILSON E 570.5 648.78 2,919,821 5,118.00 555.0 634.07 2,825,136 5,090.34 (15.5) (94,683) 559.5 4.5 17,180 10 155 KAMILOIKI E 336.5 385.16 1,978,253 5,878.91 370.5 424.14 2,122,835 5,729.65 34.0 144,583 364.5 (6.0) 0 SUBTOTAL - HONOLULU DISTRICT ELEM 14,678.5 17,562.16 87,033,783 5,929.34 15,044.5 18,029.49 88,287,785 5,868.44 366.0 1,254,034 14,967.5 (77.0) 281,347 DOE: Budget Execution Date: 09/18/07 Page 3 of 8 FY 08 Sept WSF Alloc Calc FINAL/WSF Allocs 08

WSF Allocation Summary for FY08-09 based on ... - reach
WSF Allocation Summary for FY08-09 based on ... - reach
2007-08 WSF Implementation Manual - reach
Student allocation of MSci projects 2007/2008 - Physics
2012/13 H1043 Project allocations - updated 14/08/12