Views
3 years ago

TC63i AT Command Set

TC63i AT Command Set

TC63i AT Command

TC63i Version: 01.100 DocId: TC63i_ATC_V01.100 AT Command Set

 • Page 2 and 3: TC63i AT Command Set Document Name
 • Page 4 and 5: TC63i AT Command Set Contents 3.2
 • Page 6 and 7: TC63i AT Command Set Contents 8.9
 • Page 8 and 9: TC63i AT Command Set Contents 12.1
 • Page 10 and 11: TC63i AT Command Set Contents 19.
 • Page 12 and 13: TC63i AT Command Set List of Figure
 • Page 14 and 15: TC63i AT Command Set 1.2 Related d
 • Page 16 and 17: TC63i AT Command Set 1.3 Document
 • Page 18 and 19: TC63i AT Command Set 1.4 AT Comman
 • Page 20 and 21: TC63i AT Command Set 1.6 Supported
 • Page 22 and 23: TC63i AT Command Set 1.6 Supported
 • Page 24 and 25: TC63i AT Command Set 1.6 Supported
 • Page 26 and 27: TC63i AT Command Set 1.8 Errors an
 • Page 28 and 29: TC63i AT Command Set 1.10 Serial I
 • Page 30 and 31: TC63i AT Command Set 1.11 Common P
 • Page 32 and 33: TC63i AT Command Set 2.2 AT&V 2.2
 • Page 34 and 35: TC63i AT Command Set 2.2 AT&V Tabl
 • Page 36 and 37: TC63i AT Command Set 2.4 ATQ 2.4 A
 • Page 38 and 39: TC63i AT Command Set 2.6 ATX 2.6 A
 • Page 40 and 41: TC63i AT Command Set 2.8 ATZ 2.8 A
 • Page 42 and 43: TC63i AT Command Set 2.9 AT+CFUN U
 • Page 44 and 45: TC63i AT Command Set 2.9 AT+CFUN 2
 • Page 46 and 47: TC63i AT Command Set 2.11 AT+GCAP
 • Page 48 and 49: TC63i AT Command Set 2.12 AT+CMEE
 • Page 50 and 51: TC63i AT Command Set 2.12 AT+CMEE
 • Page 52 and 53:

  TC63i AT Command Set 2.12 AT+CMEE

 • Page 54 and 55:

  TC63i AT Command Set 2.12 AT+CMEE

 • Page 56 and 57:

  TC63i AT Command Set 2.14 AT^SCFG

 • Page 58 and 59:

  TC63i AT Command Set 2.14 AT^SCFG

 • Page 60 and 61:

  TC63i AT Command Set 2.14 AT^SCFG

 • Page 62 and 63:

  TC63i AT Command Set 2.14 AT^SCFG

 • Page 64 and 65:

  TC63i AT Command Set 2.14 AT^SCFG

 • Page 66 and 67:

  TC63i AT Command Set 2.14 AT^SCFG

 • Page 68 and 69:

  TC63i AT Command Set 2.14 AT^SCFG

 • Page 70 and 71:

  TC63i AT Command Set 2.14 AT^SCFG

 • Page 72 and 73:

  TC63i AT Command Set 2.14 AT^SCFG

 • Page 74 and 75:

  TC63i AT Command Set 2.14 AT^SCFG

 • Page 76 and 77:

  TC63i AT Command Set 2.14 AT^SCFG

 • Page 78 and 79:

  TC63i AT Command Set 3. Status Cont

 • Page 80 and 81:

  TC63i AT Command Set 3.2 AT+CIND 3

 • Page 82 and 83:

  TC63i AT Command Set 3.2 AT+CIND N

 • Page 84 and 85:

  TC63i AT Command Set 3.3 AT^SIND W

 • Page 86 and 87:

  TC63i AT Command Set 3.3 AT^SIND I

 • Page 88 and 89:

  TC63i AT Command Set 3.3 AT^SIND

 • Page 90 and 91:

  TC63i AT Command Set 3.3 AT^SIND

 • Page 92 and 93:

  TC63i AT Command Set 3.4 AT+CEER 3

 • Page 94 and 95:

  TC63i AT Command Set 3.4 AT+CEER I

 • Page 96 and 97:

  TC63i AT Command Set 3.4 AT+CEER N

 • Page 98 and 99:

  TC63i AT Command Set 3.4 AT+CEER N

 • Page 100 and 101:

  TC63i AT Command Set 3.4 AT+CEER 3

 • Page 102 and 103:

  TC63i AT Command Set 3.5 ATS18 Exa

 • Page 104 and 105:

  TC63i AT Command Set 3.7 AT+WS46 3

 • Page 106 and 107:

  TC63i AT Command Set 4.2 AT&C 4.2

 • Page 108 and 109:

  TC63i AT Command Set 4.4 AT&S 4.4

 • Page 110 and 111:

  TC63i AT Command Set 4.6 AT+IFC 4.

 • Page 112 and 113:

  TC63i AT Command Set 4.7 AT+ICF 4.

 • Page 114 and 115:

  TC63i AT Command Set 4.8 AT+ILRR 4

 • Page 116 and 117:

  TC63i AT Command Set 4.9 AT+IPR 4.

 • Page 118 and 119:

  TC63i AT Command Set 4.9 AT+IPR -

 • Page 120 and 121:

  TC63i AT Command Set 4.10 AT+CMUX

 • Page 122 and 123:

  TC63i AT Command Set 4.11 AT^STPB

 • Page 124 and 125:

  TC63i AT Command Set 5.1 AT+CPIN P

 • Page 126 and 127:

  TC63i AT Command Set 5.1 AT+CPIN N

 • Page 128 and 129:

  TC63i AT Command Set 5.2 AT+CPIN2

 • Page 130 and 131:

  TC63i AT Command Set 5.3 AT^SPIC

 • Page 132 and 133:

  TC63i AT Command Set 5.3 AT^SPIC a

 • Page 134 and 135:

  TC63i AT Command Set 5.4 AT+CLCK

 • Page 136 and 137:

  TC63i AT Command Set 5.4 AT+CLCK N

 • Page 138 and 139:

  TC63i AT Command Set 5.5 AT^SLCK 5

 • Page 140 and 141:

  TC63i AT Command Set 5.6 AT+CPWD

 • Page 142 and 143:

  TC63i AT Command Set 5.6 AT+CPWD E

 • Page 144 and 145:

  TC63i AT Command Set 5.7 AT^SPWD P

 • Page 146 and 147:

  TC63i AT Command Set 5.8 AT^SCSL

 • Page 148 and 149:

  TC63i AT Command Set 5.8 AT^SCSL A

 • Page 150 and 151:

  TC63i AT Command Set 6.2 AT+CGMI 6

 • Page 152 and 153:

  TC63i AT Command Set 6.6 AT+CGMR 6

 • Page 154 and 155:

  TC63i AT Command Set 6.10 AT+CIMI

 • Page 156 and 157:

  TC63i AT Command Set 7.2 ATA 7.2 A

 • Page 158 and 159:

  TC63i AT Command Set 7.3 ATD (str

 • Page 160 and 161:

  TC63i AT Command Set 7.4 ATD> (st

 • Page 162 and 163:

  TC63i AT Command Set 7.6 ATD> 7.6

 • Page 164 and 165:

  TC63i AT Command Set 7.8 ATDL 7.8

 • Page 166 and 167:

  TC63i AT Command Set 7.10 AT+CHUP

 • Page 168 and 169:

  TC63i AT Command Set 7.11 AT^SHUP

 • Page 170 and 171:

  TC63i AT Command Set 7.13 ATS2 7.1

 • Page 172 and 173:

  TC63i AT Command Set 7.15 ATS7 7.1

 • Page 174 and 175:

  TC63i AT Command Set 7.17 ATS10 7.

 • Page 176 and 177:

  TC63i AT Command Set 7.19 +++ 7.19

 • Page 178 and 179:

  TC63i AT Command Set 7.20 AT+CBST

 • Page 180 and 181:

  TC63i AT Command Set 7.22 AT+CLCC

 • Page 182 and 183:

  TC63i AT Command Set 7.23 AT^SLCC

 • Page 184 and 185:

  TC63i AT Command Set 7.23 AT^SLCC

 • Page 186 and 187:

  TC63i AT Command Set 7.23 AT^SLCC

 • Page 188 and 189:

  TC63i AT Command Set 7.25 AT+CRC 7

 • Page 190 and 191:

  TC63i AT Command Set 7.27 AT^SCNI

 • Page 192 and 193:

  TC63i AT Command Set 7.29 AT^STCD

 • Page 194 and 195:

  TC63i AT Command Set 8. Network Ser

 • Page 196 and 197:

  TC63i AT Command Set 8.2 AT+COPS R

 • Page 198 and 199:

  TC63i AT Command Set 8.3 AT^SOPS 8

 • Page 200 and 201:

  TC63i AT Command Set 8.4 AT+CREG 8

 • Page 202 and 203:

  TC63i AT Command Set 8.4 AT+CREG

 • Page 204 and 205:

  TC63i AT Command Set 8.6 AT^SMONC

 • Page 206 and 207:

  TC63i AT Command Set 8.7 AT^SMOND

 • Page 208 and 209:

  TC63i AT Command Set 8.7 AT^SMOND

 • Page 210 and 211:

  TC63i AT Command Set 8.9 AT^MONI 8

 • Page 212 and 213:

  TC63i AT Command Set 8.9 AT^MONI C

 • Page 214 and 215:

  TC63i AT Command Set 8.10 AT^MONP

 • Page 216 and 217:

  TC63i AT Command Set 8.11 AT^SMONG

 • Page 218 and 219:

  TC63i AT Command Set 8.12 AT^SALS

 • Page 220 and 221:

  TC63i AT Command Set 8.14 AT^SPLM

 • Page 222 and 223:

  TC63i AT Command Set 9. Supplementa

 • Page 224 and 225:

  TC63i AT Command Set 9.2 AT^SACM

 • Page 226 and 227:

  TC63i AT Command Set 9.4 AT+CAOC 9

 • Page 228 and 229:

  TC63i AT Command Set 9.5 AT+CCUG

 • Page 230 and 231:

  TC63i AT Command Set 9.6 AT+CCFC

 • Page 232 and 233:

  TC63i AT Command Set 9.6 AT+CCFC

 • Page 234 and 235:

  TC63i AT Command Set 9.7 AT+CCWA P

 • Page 236 and 237:

  TC63i AT Command Set 9.7 AT+CCWA E

 • Page 238 and 239:

  TC63i AT Command Set 9.8 AT+CHLD N

 • Page 240 and 241:

  TC63i AT Command Set 9.9 AT+CLIP

 • Page 242 and 243:

  TC63i AT Command Set 9.11 AT+COLP

 • Page 244 and 245:

  TC63i AT Command Set 9.12 AT+CPUC

 • Page 246 and 247:

  TC63i AT Command Set 9.13 AT+CSSN

 • Page 248 and 249:

  TC63i AT Command Set 9.14 AT+CUSD

 • Page 250 and 251:

  TC63i AT Command Set 10. Internet S

 • Page 252 and 253:

  TC63i AT Command Set - Changes to

 • Page 254 and 255:

  TC63i AT Command Set 10.1 AT^SICS

 • Page 256 and 257:

  TC63i AT Command Set 10.1 AT^SICS

 • Page 258 and 259:

  TC63i AT Command Set 10.2 AT^SICI

 • Page 260 and 261:

  TC63i AT Command Set 10.2 AT^SICI

 • Page 262 and 263:

  TC63i AT Command Set 10.3 AT^SISS

 • Page 264 and 265:

  TC63i AT Command Set 10.3 AT^SISS

 • Page 266 and 267:

  TC63i AT Command Set 10.3 AT^SISS

 • Page 268 and 269:

  TC63i AT Command Set 10.3 AT^SISS

 • Page 270 and 271:

  TC63i AT Command Set 10.4 AT^SISI

 • Page 272 and 273:

  TC63i AT Command Set 10.5 AT^SISO

 • Page 274 and 275:

  TC63i AT Command Set 10.5 AT^SISO

 • Page 276 and 277:

  TC63i AT Command Set 10.5 AT^SISO

 • Page 278 and 279:

  TC63i AT Command Set 10.6 AT^SISC

 • Page 280 and 281:

  TC63i AT Command Set 10.7 AT^SISR

 • Page 282 and 283:

  TC63i AT Command Set 10.8 AT^SISW

 • Page 284 and 285:

  TC63i AT Command Set 10.8 AT^SISW

 • Page 286 and 287:

  TC63i AT Command Set 10.9 AT^SICO

 • Page 288 and 289:

  TC63i AT Command Set 10.10 AT^SICC

 • Page 290 and 291:

  TC63i AT Command Set 10.11 AT^SISX

 • Page 292 and 293:

  TC63i AT Command Set 10.12 AT^SISE

 • Page 294 and 295:

  TC63i AT Command Set 10.13 Interne

 • Page 296 and 297:

  TC63i AT Command Set 10.13 Interne

 • Page 298 and 299:

  TC63i AT Command Set 10.14 Example

 • Page 300 and 301:

  TC63i AT Command Set 10.14 Example

 • Page 302 and 303:

  TC63i AT Command Set 10.14 Example

 • Page 304 and 305:

  TC63i AT Command Set 10.14 Example

 • Page 306 and 307:

  TC63i AT Command Set 10.14 Example

 • Page 308 and 309:

  TC63i AT Command Set 10.14 Example

 • Page 310 and 311:

  TC63i AT Command Set 11.1 AT+CGACT

 • Page 312 and 313:

  TC63i AT Command Set 11.2 AT+CGANS

 • Page 314 and 315:

  TC63i AT Command Set 11.4 AT+CGAUT

 • Page 316 and 317:

  TC63i AT Command Set 11.5 AT+CGDAT

 • Page 318 and 319:

  TC63i AT Command Set 11.6 AT+CGDCO

 • Page 320 and 321:

  TC63i AT Command Set 11.7 AT+CGEQM

 • Page 322 and 323:

  TC63i AT Command Set 11.7 AT+CGEQM

 • Page 324 and 325:

  TC63i AT Command Set 11.8 AT+CGEQR

 • Page 326 and 327:

  TC63i AT Command Set 11.8 AT+CGEQR

 • Page 328 and 329:

  TC63i AT Command Set 11.9 AT+CGPAD

 • Page 330 and 331:

  TC63i AT Command Set 11.10 AT+CGQM

 • Page 332 and 333:

  TC63i AT Command Set 11.10 AT+CGQM

 • Page 334 and 335:

  TC63i AT Command Set 11.11 AT+CGQR

 • Page 336 and 337:

  TC63i AT Command Set 11.11 AT+CGQR

 • Page 338 and 339:

  TC63i AT Command Set 11.12 AT+CGRE

 • Page 340 and 341:

  TC63i AT Command Set 11.14 AT^SGAC

 • Page 342 and 343:

  TC63i AT Command Set 11.15 AT^SGAU

 • Page 344 and 345:

  TC63i AT Command Set 11.17 ATA 11.

 • Page 346 and 347:

  TC63i AT Command Set 11.19 ATD*98#

 • Page 348 and 349:

  TC63i AT Command Set 11.21 ATS0 11

 • Page 350 and 351:

  TC63i AT Command Set 11.22 Using G

 • Page 352 and 353:

  TC63i AT Command Set 12. FAX Comman

 • Page 354 and 355:

  TC63i AT Command Set 12.3 AT+FRH 1

 • Page 356 and 357:

  TC63i AT Command Set 12.5 AT+FRS 1

 • Page 358 and 359:

  TC63i AT Command Set 12.7 AT+FTM 1

 • Page 360 and 361:

  TC63i AT Command Set 13. Short Mess

 • Page 362 and 363:

  TC63i AT Command Set 13.1 SMS para

 • Page 364 and 365:

  TC63i AT Command Set 13.1 SMS para

 • Page 366 and 367:

  TC63i AT Command Set 13.3 AT+CMGD

 • Page 368 and 369:

  TC63i AT Command Set 13.5 AT+CMGL

 • Page 370 and 371:

  TC63i AT Command Set 13.6 AT+CMGR

 • Page 372 and 373:

  TC63i AT Command Set 13.7 AT+CMGS

 • Page 374 and 375:

  TC63i AT Command Set 13.8 AT+CMGW

 • Page 376 and 377:

  TC63i AT Command Set 13.9 AT+CMSS

 • Page 378 and 379:

  TC63i AT Command Set 13.11 AT+CNMI

 • Page 380 and 381:

  TC63i AT Command Set 13.11 AT+CNMI

 • Page 382 and 383:

  TC63i AT Command Set 13.12 AT+CPMS

 • Page 384 and 385:

  TC63i AT Command Set 13.14 AT+CSCB

 • Page 386 and 387:

  TC63i AT Command Set 13.16 AT+CSMP

 • Page 388 and 389:

  TC63i AT Command Set 13.17 AT+CSMS

 • Page 390 and 391:

  TC63i AT Command Set 13.18 AT^SCML

 • Page 392 and 393:

  TC63i AT Command Set 13.20 AT^SCMS

 • Page 394 and 395:

  TC63i AT Command Set 13.22 AT^SLMS

 • Page 396 and 397:

  TC63i AT Command Set 13.24 AT^SMGO

 • Page 398 and 399:

  TC63i AT Command Set 13.25 AT^SMGR

 • Page 400 and 401:

  TC63i AT Command Set 13.27 AT^SSDA

 • Page 402 and 403:

  TC63i AT Command Set 14. SIM relate

 • Page 404 and 405:

  TC63i AT Command Set 14.1 AT+CRSM

 • Page 406 and 407:

  TC63i AT Command Set 14.2 AT+CSIM

 • Page 408 and 409:

  TC63i AT Command Set 14.4 AT^SXSM

 • Page 410 and 411:

  TC63i AT Command Set 14.5 AT^SCKS

 • Page 412 and 413:

  TC63i AT Command Set 14.6 AT^SSET

 • Page 414 and 415:

  TC63i AT Command Set 14.8 AT+CXXCI

 • Page 416 and 417:

  TC63i AT Command Set The TC63i can

 • Page 418 and 419:

  TC63i AT Command Set 15.1 AT^SRSA

 • Page 420 and 421:

  TC63i AT Command Set 15.1 AT^SRSA

 • Page 422 and 423:

  TC63i AT Command Set 15.2 AT^SRSM

 • Page 424 and 425:

  TC63i AT Command Set 15.2 AT^SRSM

 • Page 426 and 427:

  TC63i AT Command Set 15.3 Related

 • Page 428 and 429:

  TC63i AT Command Set 16. SIM Applic

 • Page 430 and 431:

  TC63i AT Command Set 16.2 ^SSTN 16

 • Page 432 and 433:

  TC63i AT Command Set 16.4 AT^SSTR

 • Page 434 and 435:

  TC63i AT Command Set 17. Phonebook

 • Page 436 and 437:

  TC63i AT Command Set 17.3 AT+CPBR

 • Page 438 and 439:

  TC63i AT Command Set 17.3 AT+CPBR

 • Page 440 and 441:

  TC63i AT Command Set 17.4 AT+CPBS

 • Page 442 and 443:

  TC63i AT Command Set 17.5 AT+CPBW

 • Page 444 and 445:

  TC63i AT Command Set 17.6 AT^SPBW

 • Page 446 and 447:

  TC63i AT Command Set 17.6 AT^SPBW

 • Page 448 and 449:

  TC63i AT Command Set 17.8 AT^SPBC

 • Page 450 and 451:

  TC63i AT Command Set 17.10 AT^SPBG

 • Page 452 and 453:

  TC63i AT Command Set 17.10 AT^SPBG

 • Page 454 and 455:

  TC63i AT Command Set 17.11 AT^SPBS

 • Page 456 and 457:

  TC63i AT Command Set 17.11 AT^SPBS

 • Page 458 and 459:

  TC63i AT Command Set 18.2 ATL 18.2

 • Page 460 and 461:

  TC63i AT Command Set 18.5 AT+CMUT

 • Page 462 and 463:

  TC63i AT Command Set 18.7 AT+VTS 1

 • Page 464 and 465:

  TC63i AT Command Set 18.8 AT^SAIC

 • Page 466 and 467:

  TC63i AT Command Set 18.9 AT^SNFA

 • Page 468 and 469:

  TC63i AT Command Set 18.11 AT^SNFG

 • Page 470 and 471:

  TC63i AT Command Set 18.12 AT^SNFI

 • Page 472 and 473:

  TC63i AT Command Set 18.13 AT^SNFM

 • Page 474 and 475:

  TC63i AT Command Set 18.14 AT^SNFO

 • Page 476 and 477:

  TC63i AT Command Set 18.16 AT^SNFS

 • Page 478 and 479:

  TC63i AT Command Set 18.16 AT^SNFS

 • Page 480 and 481:

  TC63i AT Command Set 18.17 AT^SNFT

 • Page 482 and 483:

  TC63i AT Command Set 18.19 AT^SNFW

 • Page 484 and 485:

  TC63i AT Command Set 18.20 AT^SRTC

 • Page 486 and 487:

  TC63i AT Command Set 19.2 AT+CALA

 • Page 488 and 489:

  TC63i AT Command Set 19.2 AT+CALA

 • Page 490 and 491:

  TC63i AT Command Set 19.3 AT^SBC U

 • Page 492 and 493:

  TC63i AT Command Set 19.4 AT^SBV 1

 • Page 494 and 495:

  TC63i AT Command Set 19.5 AT^SCTM

 • Page 496 and 497:

  TC63i AT Command Set 19.6 AT^SSYNC

 • Page 498 and 499:

  TC63i AT Command Set 19.6 AT^SSYNC

 • Page 500 and 501:

  TC63i AT Command Set 19.7 AT^SSPI

 • Page 502 and 503:

  TC63i AT Command Set 19.7 AT^SSPI

 • Page 504 and 505:

  TC63i AT Command Set 19.7 AT^SSPI

 • Page 506 and 507:

  TC63i AT Command Set 19.7 AT^SSPI

 • Page 508 and 509:

  TC63i AT Command Set 19.7 AT^SSPI

 • Page 510 and 511:

  TC63i AT Command Set 20.2 ATS3 20.

 • Page 512 and 513:

  TC63i AT Command Set 20.4 ATS5 20.

 • Page 514 and 515:

  TC63i AT Command Set 21. Appendix

 • Page 516 and 517:

  TC63i AT Command Set 21.2 Star-Has

 • Page 518 and 519:

  TC63i AT Command Set 21.3 Availabl

 • Page 520 and 521:

  TC63i AT Command Set 21.3 Availabl

 • Page 522 and 523:

  TC63i AT Command Set 21.3 Availabl

 • Page 524 and 525:

  TC63i AT Command Set 21.3 Availabl

 • Page 526 and 527:

  TC63i AT Command Set 21.4 Availabi

 • Page 528 and 529:

  TC63i AT Command Set 21.4 Availabi

 • Page 530 and 531:

  TC63i AT Command Set 21.4 Availabi

 • Page 532 and 533:

  TC63i AT Command Set 21.5 AT Comma

 • Page 534 and 535:

  TC63i AT Command Set 21.5 AT Comma

 • Page 536 and 537:

  TC63i AT Command Set 21.6 Factory

 • Page 538 and 539:

  TC63i AT Command Set 21.7 Summary

 • Page 540 and 541:

  TC63i AT Command Set 21.7 Summary

 • Page 542 and 543:

  TC63i AT Command Set 21.9 Alphabet

 • Page 544 and 545:

  TC63i AT Command Set 21.9 Alphabet

 • Page 546 and 547:

  TC63i AT Command Set 21.9 Alphabet

FTOS Command Reference for the S-Series - Force10 Networks
[Hub, Flat] Commanding Charms Touch, mouse, and ... - Sapient
SFTOS Command Reference Guide - Force10 Networks
PacNOG 6: Nadi, Fiji Using Commands in Linux
Marine Air Command and Control System Handbook
2006 In Review - Military Sealift Command - The US Navy
November 2007 Sealift PDF - Military Sealift Command - The US Navy
“ETRACK” SMS COMMAND LIST - ALDIGA.RU
Apple Mac OS X Server v10.5 - Command-Line Administration - Mac OS X Server v10.5 - Command-Line Administration
Newcomers Guide Joint Force Command ... - NAPMA - Nato
command line interface - TimetoAct
377th Theater Support Command - Third Army/ARCENT - U.S. Army
Efficiency Driver Rear Adm. Robert E. Day Jr. Assistant Commandant ...
Safe Commands and IGSS Audit Trail
PROMAN-CPCL Rev. P • April. 2005
How to set APN for GT-110S?
Winter 2010 - 5th Signal Command - U.S. Army
Military Sealift Command Civil Service Mariner Handbook
Siveillance command brochure - Industry UK - Siemens
You can't go - Air Force Space Command
PDF Management Guide - Datainterfaces.com
Microsoft Windows 2008 © Core Server Commands - SALT
Apple Mac OS X Server v10.4 - Command-Line Administration - Mac OS X Server v10.4 - Command-Line Administration
Life Cycle Management Commands - U.S. Army
HEROS-2/1 Lot 2 The mobile command, control and ... - ESG