Klauzule prijava odstetnih zahtjeva - Bosna RE

bosnare.ba

Klauzule prijava odstetnih zahtjeva - Bosna RE

Munich Re-ova usluga i dodatna

vrijednost reosiguranicima

Munich Re pruža

• Usluge prema potrebama klijenata zasnovane na profesionalnoj stručnosti i

iskustvu

• Kapacitet uvezan sa inovativnošću, financijskom snagom

• Pun spektar proizvoda i povezanih usluga (poput usluga upravljanja štetama), od

tradicionalnog reosiguranja do alternativnog financiranja rizika i struktura prenosa

rizika

Munich Re daje operativnu i stratešku podršku i savjete putem

• prilagođenih seminara i radionica

• konferencija sa učesnicima visokog profila

• tematskih i temeljitih publikacija

• inteligentnih uslužnih alata

6

More magazines by this user
Similar magazines