Kurs programowania w języku C

jurand.ii.pswbp.pl

Kurs programowania w języku C

Items Controls


Właściwość Items
... typu ItemCollection

content property

Właściwość tylko do odczytu

Każdy element może być dowolnym obiektem

... i jest wyświetlany tak jak w ContentControl

Elementy typu UIElement wyglądają jak zwykle

Elementy innych typów == TextBlock (ToString( ))


ListBox


Ola

Ala


1/1/2012


Inne właściwościItemsSource

HasItems

IsGrouping

AlternationCount, AlternationIndex

DisplayMemberPath

ItemsPanel


DisplayMemberPath


1/1/2012

2/1/2012

3/1/2012

4/1/2012

Ala


Property Path

Jeśli mamy obiekty z właściwością FirstButton:

DisplayMemberPath = "FirstButton.Content"

DisplayMemberPath = "FirstButton.Content.Length"

DisplayMemberPath = "FirstButton.Content[0]"


ItemsPanel

Przewijanie zawartości


ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility (Auto)


ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility

(Auto)


ScrollViewer.CanContentScroll

( przewijanie pełnymi elementami )

(true)


ScrollViewer.IsDeferredScrollingEnabled (false)

( przewijanie po puszczeniu suwaka )


Klasa SelectorSelectedItem

SelectedIndex

SelectedValue ( SelectedValuePath )

SelectionChanged

Selector.IsSelected

Selector.IsSelectionActive


Selectors


ComboBox


ListBox


ListView


TabControl


DataGrid


ComboBoxDropDownOpened

DropDownClosed

IsDropDownOpen

IsEditable ( TextSearch.TextPath, .Text )

IsReadOnly

StaysOpenOnEdit


ComboBoxItem"Obudowuje" niejawnie elementy

Warto użyć ComboBoxItem jawnie

IsSelected

IsHighlighted

Selected

Unselected


SelectionChanged

void ComboBox_SelectionChanged ( ... )

{

}

if ( e.AddedItems.Count > 0 )

...

object newSelection = e.AddedItems [ 0 ];


ListBox


SelectionMode
Single

Multiple

Extended


SelectedItems

( SelectedIndices )


ListBoxItem


ListView
1/1/2012

...


TabControl


Coś 1

Coś 2

Coś 3


DataGrid
DataGrid c.d.

...ZaznaczanieSelectionModeSingle

Extended

SelectionUnit
Cell

FullRow

CellOrRowHeader


SelectedItems


SelectedCells


WłaściwościCurrentCell ( CurrentItem, CurrentColumn )

ClipboardCopyMode

RowDetailsTemplate

RowDetailsVisibilityMode

FrozenColumnCount

CanUserAddRows / ...DeleteRows


Menu
MenuItem

Header

Icon

IsCheckable

Command

InputGestureText

Checked, Unchecked

SubmenuOpened, SubmenuClosed

Click


ContextMenu


TreeViewToolBarZoom

ToolBarTray

StatusBar


27 Items


Zoom


More magazines by this user
Similar magazines