TESA micro - hite micro - hite TESA micro - hite micro - hite

factorymax.co.th
  • No tags were found...

TESA micro - hite micro - hite TESA micro - hite micro - hite

้่่TESA MICRO-HITE 3DNew innovation of CMMของแต่ละตำแหน่ง หรืออย่าง เช่นระยะทางระหว่างรูยึดสกูรจะไม่สามารถวัดได้เลย ถ้าปราศจากเครื ่อง CMM.ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักส่วนประกอบ และการทำงานคร่าว ๆ ของเครื ่อง CMM กันเลยนะครับ CMM ถูกออกแบบในระบบสากลโดยใช้การเคลื ่อนทีของหัววัด หรือหัวสัมผัสที ่เรียกว่า (Touch Probe) เพื ่อหาจุดตัด หรือจุดCoordinate บนพื ้นผิวของชิ ้นงาน ซึ ่งCMM จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 1. ตัวเครื ่อง2. หัววัด (Probe) 3. ระบบควบคุม (Control or ComputingSystem) และ 4. Software ทางใช้ในการวัด ตัวเครื ่องของ CMM ได้ถูกออกแบบให้มีขนาดที ่แตกต่างกันในแนวแกนวัดเช่น (X/ Y/ Z) ขนาด (460 x 510 x420 มิลลิเมตร) รวมถึงลักษณะของโครงสร้างของเครื ่องด้วยตัวอย่างเช่น CMM Micro Hite 3 D ของ TESAจะเป็นลักษณะโครงสร้างประเภท Moving Bridgeซึ่งลักษณะของแขนในแนวนอนจะถูกวางอยู่ในทั้งสองแกนในแนวแกนตั้งซึ่งจะมีลักษณะคลายสะพาน และระบบที ่ใช้ในการขับเคลื ่อนจะเป็นระบบลม (Air Bearing)ทั ้งสามแกน ซึ ่งในระบบของ Air Bearing จะช่วยลดการสัมผัสของการเสียดสี ทำให้การเคลื่อนที่มีลักษณะเบาและลดความเมื่อยล้าในการวัดในกรณีการวัดแบบManual วัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างควรมีคุณสมบัติที่เบาและการหดหรือขยายตัวต่ำในขณะที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ซึ ่ง TESA Micro Hite 3 D จะเลือกใช้ Light Alloyมาเป็นโครงสร้างและยึดเข้ากับ Granite MeasuringTable การออกแบบที่แตกต่างกันของเทคโนโลยีหัววัด(Probe Technology) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แต่ละเครื่องมีการบอกถึงเทคโนโลยี่ที่แตกต่างกันด้วยซึ่งเครื่องบางรุ่น หรือบางยี่ห้อจะไม่มีเทคโนโลยีของProbe จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีของหัว (Probe) ทั ่วไปซึ ่งขาดความหลากหลายสำหรับการวัดในงานบางลักษณะได้สำหรับเทคโนโลยีของหัว (Probe) ของ TESA จะมีเทคโนโลยีในความหลากหลายในแต่ลักษณะทั้งแบบManual และ CNC ดังนี เป็น Touch Probe ที่สามารถเปลี ่ยน STYLII เพื ่อ เปลี ่ยนตำแหน่งทีหลากหลายในการวัดมากขึ ้น รวมถึงรูที ่มีขนาดเล็กซึ ่งมีหัว ball เล็กสุดถึงขนาด 0.5 มิลลิเมตร สามารถเปลี่ยนตำแหน่งการวัดได้มากกว่า 168 ตำแหน่งโดยการเพิ่มครั้งละ 15 องศา ⌫ เป็นการออกแบบหัว Probe ที ่สามารถหมุนเปลี ่ยนรอบตัวถึง +180 องศา และ แขนสามารถปรับยกขึ ้นลงได้ถึง +90องศา ถึง –115 องศา โดยปรับครั ้งละ 5 องศา โดยใช้เวลาในการหมุนที ่ 90 องศา ที ่ต่ำกว่า 2 วินาที ระบบควบคุมเป็นอีกหัวใจของการวัดขนาดซึ ่ง TESAได้ออกแบบในระบบควบคุมที ่ใช้งานที ่ง่ายต่อผู ้ใช้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องต่อพวงกับ PC (personal Computer)ซึ ่งจะมีระบบ ควบคุมทั ้งระบบ Manual และ CNC Software เป็นระบบคำสั่งที่มีความจำเป็น เพื่อให้การวัดในรูปแบบงานในหลายลักษณะมีความง่ายขึ ้นทาง TESA มีระบบ Application Software ที่เป็นเทคโนโลยี ที ่เรียกว่า TESA REFLEX ซึ ่งเป็น Softwareที ่ใช้งานง่ายในระบบการวัดโดยคงสภาพที ่เสถียรตลอดการใช้งานและ TESA ยังมี Software PCDmis Proสำหรับ CMM ที ่เป็น CNCCMM อาจจะมีในลักษณะการควบคุมได้หลายแบบเริ่มตั้งแต่ Manual Control, CNC Control หรือ PCControl- Manual Control ซึ่งแต่ละตำแหน่งของการวัดดูจะถูกควบคุมด้วยผู้ปฏิบัติงาน- CNC Control (Computer Numerical Control) จะควบคุมแต่ละตำแหน่งด้วยเครื่อง และยังสามารถตั้งโปรแกรมสำหรับการเดินวัดในลักษณะเดียวกันได้- PC Control หรือ Personal Computers เป็นระบบควบคุมด้วยเครื่องในบางตำแหน่งของการวัด CMM สามารถที่จะดัดแปลงเพื่อที่จะนำไปวัดงานในลักษณะอื่นได้โดยการเปลี่ยนการติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปแทนที ่ของหัว Probe อุปกรณ์ที ่สามารถติดตั ้งเช่น LaserTriangulation, Camera, และ Video Camera ตัวอย่างเครื ่อง CMM ของ TESA สามารกเปลี ่ยน จาก หัว Probeไปเป็นกล้อง เพื่อทำการวัดงานทางด้านอิเล็กโทนิคได้ข้อสรุปสำหรับผู้ที่จะเลือกใช้ CMM จะเป็นเครื่องที่รวมการวัดแทนเครื่องมือหลายชนิด ทั้งทางด้านDimension measuring, Profile measurement,angularity or orientation, depth mapping, digitizing,or imagining, and shaft measurement.ดังนั้น ถ้าคุณ ต้องการความรวดเร็ว, ความเที่ยง,วัดงานที ่หลากหลายซับซ้อน CMM คือทางเลือกของคุณMETALWORKING UPDATE 3


Chokchai Saenchaichana (chokchai@hsm.co.th)FOR FORMULA 1 THE BEST IS JUST GOOD ENOUGHSUCCESS STORY FOR HIGH SPEED MACHINING USER⌦ Formula 1⌫⌫หลายสิบปีมานี้ได้เกิดบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนของรถแข่งที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนั่นก็คือบริษัท MAHLE ธุรกิจในสตุตการ์ดได้ผลิตชิ้นส่วนลูกสูบคุณภาพสูงหลายพันชิ ้นต่อปีสำหรับรถแข่งทั ่วโลก ผลิตภัณฑ์ของ MAHLE นั ้นจะออกแบบไว้สำหรับรถสูตรหนึ ่ง, รถแรลรี ่, รถ DTM (GermanyTouring Car Master) ของเยอรมัน, รถสูตรสาม,รถแข่งในรายการ FIA GT, รถถ้วยของพอร์เช่, การแข่งNascar รวมถึงรถแข่งในรายการของ LeMans ด้วยรวมถึงรถแข่งในรายการอื่นๆ ในหลาย ประเทศหรืออาจจะกล่าวได้ว่ารถที่ต้องการเครื่องจักรยนต์ที่ประสิทธิภาพที่สุดยอดจริงๆ ⌫ ⌫ ⌫⌫⌫⌫⌦⌦ เพราะฉะนั้นเมืองสตุตการ์ดจึงป็นเมืองที่แห่งรถแข่งซึ ่งมีคนงานรวมทั ้งหมดมากกว่า 30,000 คนโดยมีมูลค่าธุรกิจรวมทั ้งหมดประมาณ 3.2 พันล้านยูโร ปัจจุบันตัวบริษัท MAHLE เองนั ้นมีผลิตภัณฑ์รวมทั ้งสิ ้นมากกว่า 60ผลิตภัณฑ์ และมีหน่วยงานผลิตอยู ่ทั ่วไปทั ่วโลก ซึ ่งผลิต-ภัณฑ์ของ MAHLE จะเป็นจำพวกระบบลูกสูบ,ระบบฟิลเตอร์, ระบบเกียร์และวาล์วรวมถึงระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและของเหลว ซึ่งบางครั้งอาจจะเห็นผลิตภัณฑ์ของ MAHLE ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถเอนกประสงค์ทั่วๆ ไปด้วยMAHLE ได้ยึดความเป็นผู้นำในตลาดโลกของระบบลูกสูบรถยนต์ ยิ่งกว่านั้น MAHLE ยังมีชื่อเสียงมากสำหรับ ผู ้ประกอบการผลิตรถยนต์ทั ่วไป ซึ ่งจริงๆ แล้วรถมือสองทุกคันที่ผลิตขึ้นนั้น ได้ใช้ชิ้นส่วนของครอบครัวของสตุตการ์ดแห่งนี ้ ที ่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 80 ปี(ก่อตั ้งตั ้งแต่ปี 1960)MAHLE กลายเป็นบริษัทที ่มีชื ่อเสียงเพราะว่าการผลิตลูกสูบที ่มีคุณภาพที ่ดีมากๆ หากเทียบกับคู ่แข่ง และด้วยวิธีการเดียวการนี้เองที่ทำให้ผลิตภัณฑ์จำพวกระบบฟิลเตอร์และระบบเกียร์ละวาล์วได้เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกันในรอบสิบปีที่ผ่านมา หรืออาจจะพิสูจน์การเป็นผู้นำเรื่องคุณภาพจากการที่รถสูตรหนึ่ง ห้าในสิบทีมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ MAHLE“เอาตัวอย่างของรถเฟอรารี่ไปแล้วกัน” เฟรด เทรคหัวหน้าผลิตภัณฑ์รถแข่งกล่าว “ตั้งแต่ปี 1996 ไม่มีรถเฟอรารี่ถูกนำออกจากสนามเนื่องจาก ชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานเลยแม้แต่คันเดียว เป็นตัวอย่างง่ายๆ ไม่มีปัญหาเรื่องลูกสูบติดหรือพังเลยไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆ ก็ตามในสนาม”ไม่มีคำว่า “หยวน” สำหรับเรื ่องคุณภาพเฟรด เทรค กล่าวกับเราตามตรงว่า “ลูกค้าของเราคาดหวังคุณภาพ 100 เปอร์เซนต์จากผลิตภัณฑ์ของเราและเราก็ทำเช่นนั้นมาตลอด” จะเห็นได้จาก 85 เปอร์-เซนต์ของรถสูตรหนึ่งที่ดีที่สุดใช้เทคโนโลยีที่มาจากเฟลแบชซึ ่งทำให้เรารู ้ว่า MAHLE ก็จะไม่ “หยวน” กับการเลือกซื ้อเครื ่องจักรใหม่ที่จะนำมาใช้งาน เช่นเดียวกันเทคโนโลยีที่มีให้มากับเครื ่องจักรนั ้นจะถูกแบ่งตามความต้องการ ซึ ่งก็จะเหลือจำนวนของเทคโนโลยีของผู้ผลิตเครื่องจักรอยู่หลายตัวในระดับที่MAHLE ต้องการ “ตอนนั ้นเรามีข้อเสนอที ่อยู ่ในข่ายนี ้ 5 บริษัท”ผู ้จัดการการผลิต มร. กันเตอร์ เมอรซ กล่าว ขณะที ่กำลังเลือกซื้อเครื่องจักรตัวใหม่ในปี 2002 “สิ่งที่เราตัดสินใจเลือกเครื่องจักร Mikron เพราะอันดับแรกสุดก็คงจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องจักร และเครื่องจักรที่ถูกเลือกมาสองรุ ่นนั ้นก็คือ HSM 400U และ XSM400U ซึ ่งเป็นเครื ่องจักรที่มีคอนโทรลเลอร์ยี่ห้อ Heidenhain ซึ่งสามารถปรับแต่งให้สามารถที่จะทำงานในผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กได้เป็นอย่างดีและยังมีตัวเปลี ่ยนที ่รองชิ ้นงาน (Pallet Changer) ซึ ่งสามารถที่จับทำงานได้หลายด้านพร้อมกันทำให้ง่ายต่อการแมชชีนได้เป็นอย่างดีนอกจากนั ้นตัวเครื ่องจักรของ Mikron นั ้นเองก็ยังกะทัดรัด สามารถที่เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่ายดายในพื้นโรงงานที ่มีอยู ่” ข้อมูลด้านเทคนิคของ Mikron ที ่ถูกสะท้อนออกมาในด้านของประสิทธิภาพที ่รับรองโดย มร. กันเตอร์ เมอซMETALWORKING UPDATE 4


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Shrink-Fit HolderDistributed and serviced byC OWe Maximize Your ProfitSystemEDM/WEDMMillingPreSettingEROWA : Basic toolingThe economical Tooling system with a high degree ofprecision and repeatability for a flexible productionRobotJMS @ SoftwareMORE PROFITDistributed and serviced byC OWe Maximize Your ProfitMETALWORKING UPDATE 5


่Chokchai Saenchaichana (chokchai@hsm.co.th)Formula 1 แม่นยำ, คล่องแคล่ว, อัตโนมัติ และลดเวลาในการผลิตเครื ่องจักรรุ ่น HSM 400U และ XSM400U ถูกสร้างขึ ้นเพื ่องานที่ต้องการความแม่นยำสูงสุด ภายใต้ความปลอดภัยที่เป็นเยี่ยม ตัวโครงสร้างของเครื่องจักรนั้นทำจากวัสดุชิ้นเดียวกันทั้งชิ้นและเป็นโครงสร้างแบบสะพาน (Bridge-typeconstruction) ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงมากและจำเป็นอย่างมากสำหรับงานแบบไฮสปีดแมชชีนนิ ่ง (HighSpeed Machining) ผิวที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างประเภทนี้จะดีมากรวมทั้งลดความผิดพลาดจากการทำผิวได้เป็นอย่างดี เพราะวัสดุที่ใช้ทำตัวโครงสร้างนั้นเป็นโพลิเมอร์คอนกรีต ที่มีความเปลี่ยนแปลงด้านขนาดน้อยมากเมื่ออุณหภูมิเปลี ่ยนไปปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งของเครื่องจักรรุ่น HSM400Uและ XSM400U ก็คือการทำงานอัตโนมัติของตัวเปลี่ยนที่รองชิ ้นงาน (Pallet Changer) และตัวเปลี ่ยนทูล (Tool Changer)ซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานบนสภาพเปียกและแห้งได้เป็นอย่างดีรวมถึงยังสามารถเข้าถึงชิ้นงานได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนแกนของคอลัมน์และตัวโต๊ะนั ้นถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงมาก และตัวโต๊ะนั้นก็มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างรวมถึงออกแบบให้สามารถกระจายน้ำหนักอย่างดีเยี่ยมเมื่อมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งและความหน่วงการเคลื ่อนที ่ของตัวแกนและความเร็วโต๊ะนั ้นมีค่าถึง 8000มม./นาทีและให้ความเร่งได้ถึง 2.5 g ทำเครื ่องจักรรุ ่นนี ้มีความเป็นเยี ่ยมเรื ่องการเคลื ่อนที ่ขณะทำงาน ส่วนในตัวหัวสปินเดิลก็จะมีการให้ความเย็นในระบบตลอดเวลาเพื่อลดความร้อนที่เกิดขึ้นขณะหมุนด้วยความเร็วสูง ส่วนระบบวัดความยาวและระยะนั้นก็จะติดตั้งระบบลมเกินไว้เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งสกปรกเข้าไปเพื่องานที่มีความแม่นยำสูงสุดในส่วนของหัวมอเตอร์สำหรับการหมุนของ Mikronนั้นก็เป็นเทคโนโลยีที่สูงสุดที่ใช้การหล่อเย็นลูกปืนที่ทำด้วยเซรามิกด้วยสเปรย์น้ำมันและยังเร่งความเร็วรอบได้ภายในเวลาอันสั้นอีกด้วย หัวมอร์เตอร์สำหรับการหมุนนี้ก็จะมีความเร็วรอบที่หลากหลาย (สูงสุดก็ประ-มาณ 54,000 รอบ)จุดเด่นของรุ่น XSM 400U ก็คือตัวโต๊ะที่สามารถหมุนได้ด้วยแรงบิดที่ขับตรง ซึ่งจะให้ความเร็วเชิงมุมสูงถึง 1,500 องศา / วินาทีและความเร่ง 20,000 องศา /วินาที2 ซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ก็งานไฮสปีด หรือแม้กระทั ่งการทำงานที ่ต้องให้แกน 5 แกนในการแมชชีนการลดเวลาการทำงานของเครื ่องจักรของMikronเทคโนโลยีของเครื ่อง Mikron ที ่มีประสิทธิภาพของที ่นีได้ถูกนำมามีส่วนในการลดเวลาในสองส่วนหลักๆคือการผลิตและในส่วนคุณภาพของงานมิลลิ่ง กระบวนการฟอร์จของลูกสูบของ MAHLE นั ้นทำที ่ รอตไวล์ทางตอนใต้ของเยอรมันนี และจะถูกนำมาแมชชีนอีกครั้งที ่เมืองเฟลแบต เครื ่องจักรของ Mikron นั ้นรับผิดชอบในส่วนการแมชชีนที่ยากเหล่านี้ซึ่งแต่ละชิ้นของลูกสูบแต่ละอันนั้นใช้เวลาในการทำทั้งสิ้นหลายชั่วโมง บางส่วนของลูกสูบนั ้นต้องการความเร็วรอบถึง 40,000 รอบเพื่อใช้ในการตัดเฉือนส่วนที่เกินจากกระบวนการฟอร์จจิ่งก่อนหน้านี้“เราตรวจสอบลูกสูบของเราทุกอัน 100 เปอร์เซนต์แม้แต่ผิวที่มีความเรียบเพี้ยนไปนิดเดียวก็จะถูกแก้ไขให้ถูกต้อง และการมิลลิ่งที่ดีนั้นจะต้องมีของเสียน้อยที่สุดด้วย” มร.กันเตอร์ได้บอกกับเราไว้ ผลของเครื่องMikron นั ้นได้ให้ความพึงพอใจกับ MAHLE มากซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ได้ชื่อว่าคุณภาพมาเป็นที ่หนึ ่ง ตอนนี ้มีเครื ่อง High Speed Machiningถูกติดตั ้งอยู ่ที ่ MAHLE ที ่เฟลแบตอยู ่สามเครื ่องแล้ว“ถ้าเทคโนโลยียังสามารถพิสูจน์ว่ามันสามารถทำอย่างที ่มันเป็นอยู ่ต่อไป ก็ไม่มีอะไรที ่จะหยุดเราที ่จะสร้างโรงงานใหม่อย่างแน่นอน” มร. เอเดรียน อีเดนเกอร์ ผู ้รับผิดชอบการวางแผนการผลิตกล่าวทิ้งท้ายไว้ จากการร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่าง Mikron และ MAHLEมร.อเดรียน อีเดนเกอร์ กล่าวสรุปว่า “เราได้รับสิ่งที่เราคาดหวังภายใต้ราคาที่ยอมรับได้และการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยม” มันช่างเป็นกรณีศึกษาที่ดีจริงๆสำหรับสถานการณ์ที ่สมประโยชน์ (win-win situation)เช่นนี้UCP 800 DuroMIKRONHi-Power, Hi-SpeedSpindle design• 20,000 rpm, 15 kw, HSK E63for heavy metal removal• 42,000 rpm, 14 kw, HSK E40for high speed machinery(option)Swivel range from–100 to +200• enable optimum accessibilitywith the tool, especially foroperation such as undercuttingFor more information,For more information,please contact toplease contact toHSM Machinery Co., Ltd.HSM Machinery Co., Ltd. ⌫⌫ ⌧ 5-Axes simultaneousmachining• Machining operation on 5axes simultaneouslyMETALWORKING UPDATE 6


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○E-MAXIMPULSESHEENUSROTUSDistributed and serviced byC OWe Maximize Your ProfitTomoromorrow’w’sTecechnology ofLubricants CoolantsforTodaodayMetalworkingFluidsLubricatingGreasesDie CastingLubricantsDistributed and serviced byC OWe Maximize Your ProfitCleaners and RustPreventativesMETALWORKING UPDATE 7


Woraphan Chandrakulsiri (woraphan@factorymax.co.th) กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะ ฉบับนี ้ ดิฉันมีเรื ่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ที่เคยเล่าให้ฟังในฉบับก่อนๆ แต่คราวนี ้เกิดขึ ้นจริงในเมืองไทยมาฝากกันด้วยเพราะในฉบับก่อนนั้น ดิฉันได้แต่นำเรื่องราวที่ฟังดูน่าสนใจ แต่อยู่ไกลถึงประเทศญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังจึงอยากรู ้ และพิสูจน์เหมือนกันค่ะ ว่ามันจะทำงานได้จริงสมคำร่ำลือรึเปล่า คราวนี้ดิฉันจึงไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง แต่ขอสงวนนามผู้ร่วมทำการทดสอบนะคะคืออย่างนี้ค่ะ ดิฉันได้ยินคำร่ำลือเกี่ยวกับ CBNEndmill มาว่าสามารถทำผิวได้ดีมาก และอายุการใช้งานยาวนานสูงสุดถึง 10 เท่าของคาร์ไบด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหล็กแข็งๆ นอกจากนี้ดิฉันยังเคยนำเสนอHigh Speed Spindle หรือ หัวเพิ่มรอบที่สามารถติดเข้ากับเครื่องจักรด้วยระบบไฟฟ้า แล้วสามารถเพิ่มความเร็วรอบได้สูงสุดถึง 50,000 รอบต่อนาที ไปแล้วเช่นกันมีท่านผู ้อ่านรายหนึ ่ง ที ่ทำการผลิตแม่พิมพ์นี ่แหละค่ะ มีงานอยู่งานหนึ่งที่ต้องการปรับปรุงทั้งในด้านคุณภาพ และเวลาในการผลิตวัสดุเป็นเหล็ก S55C และ⌫ ⌫ ⌫⌫⌫ ⌦แต่เอ็นมิลที่ไหนล่ะคะ จะสามารถกัดงานได้นานถึง 32ชั่วโมง โดยไม่สึกเลย นอกจากนี้ยังต้องการให้ผิวออกมาเรียบ เพื่อลดขั้นตอนในการขัดอีกด้วย ดิฉันจึงมีโอกาสร่วมทำการทดสอบเพื่อแก้ไขปัญหานี้เราทำการวิเคราะห์ การทำงานของ Mold Cavity กับMold Core แยกกัน เพื ่อให้เห็นข้อมูลที ่ชัดเจน โดยก่อนทำการทดสอบ ใช้เวลาในการผลิตดังนี้ค่ะMold Cavityในการทดสอบนี ้ เพื ่อให้ผิวงาน ณ จุดเริ ่มต้น และจุดสุดท้าย มีความใกล้เคียงกันมากที ่สุด จึงเลือกใช้เอ็นมิลที่ทำจากวัสดุพิเศษที่มีความแข็งแรง ทนทานมาก คือCBN Endmill รุ ่น SSB200 จากผู ้ผลิตเอ็นมิลระดับพรีเมียม NS TOOL จากประเทศญี่ปุ่น นั่นเองค่ะและยังมีข้อดีอีกอย่างคือ ทำงานที ่ความเร็วรอบสูงๆ หรือHigh speed ได้ดี ก็จะยิ่งช่วยลดเวลาในการกัดผิวอีกด้วย แต่เครื่องจักรที่ใช้น่ะสิคะ หมุนได้สูงสุด แค่8,000 รอบต่อนาทีเท่านั้นเอง โชคดีที่มีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยเพิ ่มความเร็วรอบได้ถึง 50,000 รอบต่อนาที ….เขาคือ High speed spindle หรือ หัวเพิ ่มรอบนั ่นเองจากผู ้ เชี ่ยวชาญเรื ่องหมุนๆ NAKANISHI หรือ NSKMETALWORKING UPDATE 8Mold CoreMachine time (Hrs) 19 32Polishing time (Hrs) 35 29Cycle time (Hrs) 54 61Total time (Hrs) 115จากญี่ปุ่น เช่นกัน ช่างเหมาะเจาะลงตัวอย่างกับเกิดมาคู่กันเลยค่ะCBN Endmill50,000 rpm.เราได้ทำการปรับเปลี่ยน Cutting condition ใหม่ตามคำแนะนำของผู ้ผลิต CBN Endmill จนงานเสร็จ ทั ้ง Mold cavityและ Mold core โดยใช้เวลาเพียง 36.75 ชั ่วโมง ซึ ่งเดิมใช้เวลาในการกัดทั้งสิ้น 51 ชั่วโมง นั่นหมายความว่าลดเวลาในการกัดลงได้ถึง 14.25 ชั่วโมง แต่นั่นยังไม่สำคัญเท่าผิวงานที่มีความต่างระดับลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ลดเวลาในการขัดผิวลงได้จาก 64 ชั ่วโมง เหลือเพียง 21.25 ชั ่วโมง เท่านั ้นรวมเวลาทั้งหมดในการกัดและขัด ก่อนทดสอบคือ115 ชั่วโมง หลังปรับปรุงกระบวนการ ใช้เวลาเพียง 36.75ชั ่วโมง ลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 3 เท่า ทีเดียวนะคะImprovedprocessImprovedprocessTotal time (Hrs.)36.751150 20 40 60 80 100 120 140สิ่งที่เราทำการเปลี่ยนแปลง ก็มีไม่กี่อย่างหรอกค่ะ1. เอ็นมิล จากคาร์ไบด์ เป็น CBN2. High speed spindle ติดเข้ากับเครื ่องจักร โดยเครื ่องจักรเองไม่ต้องหมุนเลย3. ความเร็วรอบ หรือ Speed จาก 6,000 rpm เป็น 50,000rpm.4. อัตราการป้อน หรือ Table feed จาก 150 mm/min. เป็น1,600 mm/min.5. การหล่อเย็น จากการใช้น้ำยาหล่อเย็น เป็นลมผสมกับน้ำยาหล่อเย็นให้พ่นออกมาเป็นละอองเพียงเท่านี ้เองค่ะ ส่วนระยะกินลึก ก็กินเท่าเดิมค่ะ คือ 20ไมครอน ในแนวแกน Z, ขนาดของเอ็นมิลคือ R0.3 mm. เอาเป็นว่าเรามาดูผลการทดสอบตามตาราง ดังต่อไปนี้เลยค่ะท่านผู ้อ่านที ่เคารพคะ ดิฉันอยากให้ทุกท่านได้เห็นกับตาตัวเอง เพราะผิวออกมาดีมากเลยค่ะ แต่ตอนนั้นดิฉันเองก็ไม่วางใจ จึงขอรอผลการวัดขนาดก่อนเพราะ ดูด้วยตา ไม่อาจวัดความเรียบผิวและความแม่นยำได้ใช่มั้ยคะ และในที่สุด ผู้ทำการวัดส่งผลมาให้ปรากฎว่า ได้ขนาดที่เนี้ยบมากจนทุกฝ่ายประหลาดใจ แม้แต่ดิฉันเอง จนทุกคนพูดเหมือนกันโดยมิได้นัดหมายว่า ‘Perfect !!’ยังไม่จบแค่นั้นค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพ เรายังไม่คำนวณเรื ่องการ Save cost ซึ ่งเราจะคิด จาก 2ทาง คือ ค่าเครื ่องจักรต่อชั ่วโมงกับ ต้นทุนในการขัดต่อชั่วโมงพบว่า ⌫ ⌫Total cost (baht)5,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,00004,980,000Existing1,567,500Improved ⌫ ⌦ ีเป็นยังไงบ้างคะ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อการลดต้นทุนคุ้มเกินคุ้มอย่างนี้ หากท่านผู้อ่านสนใจ อยากจะลดต้นทุนแบบนี้บ้าง ก็ไม่ยากเลยค่ะเรามีทีมงานที ่ พร้อมจะสนับสนุนทุกท่านอยู ่แล้ว ลองดูสิคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ


Number of Flutes 2oHelix Angle 0MaterialCBN (Cubic Boron Nitride)• This CBN Ball End Mill has realized both advantages of CBN and Carbide.• Depth of Cut can be increased at the equivalent level to Carbide.• Unique flute design with R-accuracy _ + 0.005 prevents chipping!• Flute is smoothly tangent from straight line to R-curve.• Applicable for hardest materials at 70HRC. ToolWork MaterialSpindle SpeedFeedDepth of CutCoolantCutting Time SSB200 R1SKD11 (62HRC)40,000 min-13,000 mm/minAd 0.05 mm Rd 0.05 mmOil Mist2 hoursCarbideDistributed byC OWe Maximize Your ProfitSpecial SizeSpecial LengthEverything can’t find...We have ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ENDMILLS, DRILLS, REAMERS, CUTTERS, TAPSDistributed byC OWe Maximize Your ProfitMETALWORKING UPDATE 9


้Jednirin Pa-obthong (jednirin@factorymax.co.th) สวัสดีครับ Abrasive today มาพบท่านอีกครั ้งในวันนีผมจะพูดคุยในเรื่องงานผ้าทราย (Abrasive cloth)ซึ่งเป็นวัสดุขัดถูที่ใช้กันแพร่หลายกันในทุกโรงงานแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้านก็ว่าได้ผมเคยได้พูดคุยเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของผ้าทราย(Abrasive cloth) ในเรื ่อง1. โครงสร้างที่ประกอบมาเป็นผ้าทราย [วัสดุขัดถู(Grain) ผ้า (Backing)]โครงสร้างของผ้าทราย (Abrasive Cloth)2. วิธีการเก็บรักษาดูแลผ้าทรายผมได้ลงรายละเอียดในฉบับที่ 3 (ต.ค. 47)และฉบับที ่ 4 (พ.ย. 47) ถ้าท่านผู ้อ่านท่านใดต้องการข้อมูลเหล่านี ้ ติดต่อมาที ่ผมได้ ทางผมยินดีจะส่งข้อมูลส่วนนี ้ ไปให้ผมขอกล่าวถึงในส่วนของผ้าทรายว่าเราไปใช้ประ-โยชน์ในรูปแบบอะไรกันบ้าง⌫จะอยู่ในรูปของม้วนใหญ่ (Jumbo Roll) ซึ่งจะมีหน้ากว้าง 1300-1500 mm. (แล้วแต่ผู้ผลิตแต่ละรายจะผลิตที่หน้ากว้างเท่าไร)ผ้าทรายม้วนใหญ่ (Jumbo Roll) เราได้นำผ้าทรายม้วนใหญ่ (Jumbo Roll) มาดัดแปลง(Convert) ให้ได้รูปร่างหน้าตาต่างๆกันไป ดังรูป A-Fผมขอพูดถึงทีละรูปแบบ นะครับA. สายพาน (Belt)B. แผ่น (Sheet) เป็นรูปแบบที ่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยๆ ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นลบครีบ, ลบคม, ตกแต่งผิว ให้ได้ความเรียบผิวที่เราต้องการ การผลิตมีขั้นตอนดังนี้• นำผ้าทรายมาตัดให้ได้ขนาดความกว้างxความยาว การบอกขนาด มีทั้งขนาดเป็นทั้งหน่วยนิ้วและ หน่วยมิลลิเมตร (mm.) เช่น10 mm x 330 mm, 2” x 96”Wide BeltNerrow Beltความกว้างของผ้าทราย ผลิตได้ทั ้งหน้ากว้างมาก (Wide bett)และหน้ากว้างน้อย (Narrow belt)•นำมาต่อซึ ่งมี 2 แบบ คือ1. แบบ Butt joint (ต่อชน) โดยนำผ้าทรายมาต่อชนกัน ใช้เทป(Splicing Tape) ที่ทนแรงดึงได้สูง เป็นตัวเชื่อมผ้าทราย เป็นการต่อที ่มีความแข็งแรงน้อยกว่าแบบต่อ Lap Joint (ต่อทาบ)เหมาะสำหรับงานขัดที่ต้องการความต่อเนื่องในการขัด คือจะไม่เกิดการสดุดของชิ้นงาน2. แบบ Lap Joint (ต่อทาบ) นำผ้าทรายมาต่อซ้อนกัน โดยให้มีการเหลื่อมกันของผ้าทรายเป็นการต่อที่มีความแข็งแรงมากที ่สุด เหมาะสำหรับงาน Heavy dutyแบบ Lab Joint•เครื่องมือที่นำมาใช้กับผ้าทรายสายพาน มีตั้งแต่ Handgrinder จนถึง Grinding Machine (ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่) ดังรูปHand grinderแบบ Butt JointGrinding machine• การเลือกผ้าทรายที่มาใช้ต้องเป็นผ้าที่มีความแข็งแรงเหมาะกับลักษณะของเรา เช่น1. ชิ้นงานที่ส่วนโค้ง, เว้ามากๆ ควรเลือกใช้ผ้าทรายที่มีความนิ ่มและยืดหยุ ่นตัวได้ดี อาทิเช่น X- wt หรือ J - wt2. ชิ้นงานที่หน้าเรียบควรใช้ผ้าที่สามารถรับแรงกดได้ดีควรเลือกใช้ผ้า X-wt หรือ Y-wt3. ชิ ้นงานที ่ต้องการลบครีบ, ลบคม ควรเลือกใช้ผ้า Y- wtC. ม้วนเล็ก (Slitted Roll)•การเลือกวัสดุขัดถู (Grain) ขึ้นอยู่กับวัสดุของชิ้นงานและผิวที่เราต้องการยกตัวอย่าง เช่น1. งาน steel, stainless Alloy steel หรือ Super alloy(Titanium, Inconel)♦ ต้องการผิวที ่หยาบให้ใช้ Z/A♦ ต้องการผิวที ่ละเอียดให้ใช้ A/O2. งาน Nonferrous (อลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง)♦ ต้องการผิวที ่หยาบ สามารถใช้ A/O♦ ต้องการผิวที ่ละเอียด สามารถใช้ A/O, S/C♦ ต้องการผิวที ่ละเอียดมาก ให้เลือกใช้ S/C• ผ้าทรายสายพานที่ดีนอกจากจะดูที่ความเร็วในการขจัดเศษ, ขัดชิ ้นงานได้ในปริมาณมากแล้ว รอยต่อ(Jointing) ของผ้าทรายเป็นสิ่งที่สำคัญหลายครั้งผมได้ประสบปัญหา เห็นการขาดของผ้าทรายในบริเวณรอยต่อ ซึ่งถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นจะสร้างอันตรายกับผู ้ใช้ ได้โดยตรง เพราะฉะนั ้นเรื ่องนี ้เป็นอีกเรื ่องที ่เราควรให้ความสำคัญ (บริษัทที่ทำงานในการตัดต่อผ้าทราย ที่ดีควรจะมีการตรวจสอบสินค้าในเรื่องของการต่อเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในการทำงาน) ดังนั้นจึงควรมีการกำชับให้ผู้ให้บริการทางด้านนี้ ให้ความเข้มงวดในเรื่องการต่อเป็นกรณีพิเศษ ผ้าทราย Y- wt เป็นผ้าทรายที ่มีความหนา เหนียวมากและยืดหยุ ่นตัวน้อยที ่สุด ส่วนมากทำมาจากผ้า Polyester.ผ้าทราย X- wt เป็นผ้าทรายที ่มีความหนา, เหนียวระดับปานกลาง ส่วนมากทำมาจากผ้าCotton หรือ ผ้า Cotton ผสม Polyester.ผ้าทราย J-wt เป็นผ้าทรายที ่มีความหนา, เหนียวน้อยที ่สุดแต่มีความยืดหยุ ่นตัวมากที ่สุดส่วนทำมาจากผ้า CottonA/O คือ Aluminium Oxide (วัสดุขัดถู)S/C คือ Silicon Carbide (วัสดุขัดถู)Z/A คือ Zirconia Alumina (วัสดุขัดถู)•ในกรณีที่เราขัดชิ้นงานที่มีน้ำมัน, น้ำติดมากับชิ้นงานหรือ จำเป็นต้องใช้ Coolant ในการขัด การเลือกผ้าทรายสายพาน ควรต้องเลือกรุ่นที่ป้องกันน้ำ(Waterproof) จะทำให้ Life time ของผ้าทรายรวมถึงผิวของชิ้นงานจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยเนื ้อที ่มีจำกัดผมจะของเล่าในส่วนที ่เหลือในฉบับหน้า แล้วพบกันใหม่นะครับ ⌦ผ้าทรายเจียร์ ผ้าทรายม้วนมีแกน ล้อทรายรูแกนใหญ่จานผ้าทรายล้วน ล้อทรายมีแกน สก๊อตไบร์ล้วนD. ล้อทราย (Flabwheel)E. จานทราย (Flabdise),ล้อทรายมีแกน (Mounted flabwheel)F. แผ่นกลม (Disc)จานผ้าทรายเจียร์ชนิดแผ่นตั้งล้อทรายรูแกนเล็ก ล้อสก๊อตไบร์ล้วนมีแกนDistributed byC OWe maximize your profitMETALWORKING UPDATE 10


่้ Kantapat Chatvichaikul (kantapat@factorymax.co.th) การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศทีทางผ่าน (Path) เป็นการควบคุมมิให้มลพิษหรือสารเคมีจากแหล่งกำเนิดฟุ้งกระจายสู่สิ่งแวดล้อมการทำงาน และแพร่กระจายมายังผู้ปฏิบัติงานสำหรับมลพิษที่มีความเป็นพิษสูงและปานกลางไม่ควรใช้วิธีการควบคุมนี้ โดยทั่วไป การควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านจะสามารถดำเนินการได้ดังนี้•การเก็บรักษาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดเพื่อป้องกันการสะสมมลพิษและฟุ้ง กระจาย•การใชัหลักการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือการระบายอากาศเพื ่อเจือจาง (General Ventilation หรือDilution Ventilation) ซึ่งการระบายอากาศวิธีนี้เป็นการระบาย อากาศที่มีการเคลื่อนย้ายหรือถ่ายเทอากาศเข้าออกเพื่อให้เกิดความสบายแก่ผู้ปฏิบัติงานและเพื ่อเจือจางความเข้มข้นของมลพิษให้อยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้•การเพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งมลพิษกับผู้ปฏิบัติงานให้ห่างไกลมากขึ้น• การใช้ระบบฟอกอากาศเพื่อกำจัดและดักจับอากาศที่ปนเปื่อนมลพิษ• การจัดทำข้อกำหนดและข้อปฏิบัติการทำความสะอาดบริเวณการทำงาน และกำจัดมลพิษในลักษณะที ๋ถูกต้องเช่น การใช้ระบบดูดหรือเครื ่องดูดฝุ ่นแทนการใช้ไม้กวาด เพราะจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของมลพิษ ในกรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล ให้ใช้วัสดุดูดซับส่วนที่หกและทำการกำจัดต่อไป•การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสารเคมีและให้สัญญาณเตือนเมื่อเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย และควรดำเนินการตรวจสภาพแวดล้อมการทำงานปีละ 2 ครั้งการควบคุมและป้องกันที ่ตัวผู ้ปฏิบัติงาน (Receiver)การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นการควบคุมโดยการป้องกันมิให้คนงานได้รับมลพิษเข้าสู่ร่างกาย ทั้งทางการหายใจ การปนเปื้อนอาหาร หรือการกินและการสัมผัสโดยซึมผ่านผิวหนังตามส่วนต่างๆ ของร่างกายการควบคุม และป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานสามารถทำได้โดย♦การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของมลพิษกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน วิธีการทำงานหรือการปฏิบัติงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานอย่างถูกวิธีการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเป็นต้น♦การสร้างจิตสำนึกของการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยให้กับพนักงาน และควบคุมการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยอย่างเคร่งครัดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในลักษณะหรือวิธีการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของมลพิษทางอากาศมาก♦การแยกพนักงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ต้องปฏิบัติงาน ณ ขณะนั ้นออกจากพนักงาน ที ่กำลังปฏิบัติงานอยู ่กับมลพิษออก ทั ้งนีเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ยังไม่เกี่ยวข้องออกไป♦การให้ผู ้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที ่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐาน อาทิ ที ่ครอบปากและจมูก, ถุงมือ ชุดคลุมรองเท้า, แว่นตาป้องกันการกระเด็นเข้าตา♦การตรวจร่างกายพนักงานที่ทำงานสัมผัสมลพิษทางอากาศ เช่น การทดสอบสมรรถภาพปอด การเอกซเรย์ปอดและตรวจทางชีวภาพกับพนักงานที ่สัมผัสสารเคมีบางชนิด เช่นคนงานที่สัมผัสกับสารโทลูอีน ให้ตรวจกรดฮิพพิวริกในปัสสา-วะของคนงานการตรวจสารตะกั่วในเลือดกับพนักงานที่ทำงานสัมผัสกับตะกั่วการตรวจหาสารเมทธิล เอทธิลคีโตนในปัสสาวะกับพนักงานที่ทำงานสัมผัสสารนี้ เป็นต้น♦การสร้างสุขนิสัยให้กับพนักงาน เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การเปลี ่ยนชุด ทำงานและชำระล้างร่างกายก่อนกลับบ้าน♦การจัดให้มีสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น อ่างล้างมือ ที่ชำระล้างร่างกายและที่เก็บของส่วนตัวต่าง ๆ เป็นต้น♦ห้ามให้พนักงานนำอาหาร เครื่องดื่มมารับประทานในบริเวณการทำงานที่มีการใช้สารเคมี รวมทั้งห้ามนำอาหารเครื่องดื่มมาเก็บหรือวางไว้ในบริเวณการทำงานด้วยการควบคุมและป้องกันทางผ่านของสารเคมีและตัวผู้ปฏิบัติงานนั้น เราสามารถทำได้โดยไม่ยากเลยใช่ไหม่ครับ ไว้เจอกันฉบับหน้านะครับ สวัสดี.. Distributed and Serviced byC OWe maximize your profitMade in Japan ⌧ Distributed and Serviced byC OWe maximize your profitMETALWORKING UPDATE 11


☹ ❄ ❄☹Carbide BurrDiamond/CBN Tools Engraving Cutters Abrasive Grindstone Abrasive Rubber PointsElectroplated Diamond/CBN Coated Burs Ti Coated Carbide CuttersHigh Speed Steel Cutters Miniature Mounted Points Abrasive Rubber PointsLeft handed Carbide CuttersElectroplated Diamond/CBN Coated Burs Engraving Cutters Ceramic Fiber Stone Mounted Burs Spiral Abrasive Rubber DiskMetal Bonded Diamond Cutting Disk & Burs Carbide CuttersSpecial Cutters Mounted Points Abrasive Rubber PointsAbrasive Sanders Polishing BrushesPolishing Felt Bobs Abrasive Material & Polishing ToolsWire BrushesUnweaven-type Polishing Sanders Polishing Felt Bobs Diamond Compounds/Polishing CompoundsAbrasive Radial Flap Sanders Polishing Nylon BrushesPolishing Felt Bobs Ceramic Fiber GrindstoneAbrasive Bands & Arbors Inside Polishing BrushesPolishing Pile Bobs Diamond Polishing SheetsHIGHPERFORMANCEPolishing StoneDistributed byC OWe Maximize Your Profit♓♋♎ ♋ ❄♋♓♋ ♋♌♓ ♋♓♍ ♌♋♓ ♓

More magazines by this user
Similar magazines