Zanumerowanie - Andrzej Ploch

ploch.pl

Zanumerowanie - Andrzej Ploch

22121915102 11314171820111621


24253628342623332927331303532


374045473848493944414464342


Zdzisław Holuka-Bliżniakur. w 1929 r. we Lwowie.Absolwent ASP we Wrocławiu.Od 1961 r. członek ZPAF.Od początku lat 90posługuje się komputeremprzy opracowaniu zdjęć.Prace w zbiorach MuzeumNarodowego we Wrocławiu.Projekt katalogu: Zdzisław HolukaAutor dziękuje Magdzie i Michałowi Wilkońskimza pomoc przy opracowaniu kataloguZdzisław Holuka-Bliżniakborn 1929 in Lwów.Graduate of The Academyof Fine Arts in Wrocław.Since 1961 active member of ZPAF.Since 1990 uses personal computerto enhance his photographs.Works to be found in a catalogueof National Museum of Wrocław.Seria Wydawnicza „FOTOGRAFIE”Wydawca: Studio Wydawniczo-Typograficzne „Typoscript”Andrzej Ploch, 53-006 Wroc³aw, ul. Wojszycka 15e-mail: typo@pnet.plWroc³aw 2005ISBN 83-89366-36-3

More magazines by this user
Similar magazines