(ke stažení v pdf) číslo 27/Červen 2010 - HYUNDAI Motor ...

hyundai.motor.cz

(ke stažení v pdf) číslo 27/Červen 2010 - HYUNDAI Motor ...

Pavel DobešTento známý folkový písničkář začínals hudbou v 60. letech minuléhostoletí v Ostravě. Nejprve se věnovalbigbeatu a v dalších letech seorientoval na country a folk. Jarmilabyl jeho první velký hit v roce 1981.Jeho hudebním partnerem je kytaristaTomáš Kotrba. Pavel Dobeš odroku 1988 do současnosti vydal 12alb, dvě knižní publikace a koncertujena našich i zahraničních pódiích.Vystupoval například v Curychu, Edmontonu,Chicagu nebo Sydney.This well-known folk singer startedhis career in Ostrava in 1960s. Firsthe attended to big-beat and laterhe started playing country and folkmusic. His first big hit song was“Jarmila” in 1981. His musical partneris guitarist Tomáš Kotrba. From1988 till present Pavel Dobeš havereleased 12 albums, two books andhe has been performing at domesticand foreign stages. He played e.g.in Zurich, Edmonton, Chicago orSydney.ArgemaSkupina Argema patří ke špičce načeské pop-rockové scéně. Založenabyla v roce 1982, ale nejvíce seproslavila v devadesátých letechminulého století, kdy jejich hityjako Jarošovský pivovar, Prohrátnení žádná hanba, Modrý pondělíznal téměř každý tehdejší posluchača návštěvník koncertů nebo diskoték.Skupinu Argema v současnédobě tvoří – Ivoš Ledabyl (kytara),Daniel Škrášek (klávesy), Kamil Hanáček(basová kytara), Josef Pavka(bicí) a Jarek Filgas (zpěv).Group Argema belongs to the top inCzech pop-rock music scene. It wasestablished in 1982, but this groupbecame the most popular in 1990s.At that time almost every listenerand concert or disco visitor knewtheir hit singles such as “Jarošovskýpivovar“, “Prohrát není žádnáhanba”, “Modrý pondělí”. CurrentlyArgema has these members – IvošLedabyl (guitar), Daniel Škrášek(keyboard), Kamil Hanáček (bassguitar), Josef Pavka (drums) a JarekFilgas (vocalist).Zdroj fotografií – agentura Artfor Production / Source of pictures – Artfor Production AgencyBeatles RevivalLegendární skupinu Beatles nenítřeba představovat. Tato čtyřka z Liverpoolumá po celém světě mnohosvých následovníků. A právě jednaz nejlepších revivalových kapel načeské scéně se představí v dobovémoblečení a zahraje nejznámější hityBeatles jako například She LovesYou, Yesterday, Michelle, Hey Judea řadu dalších.Legendary group Beatles does nothave to be introduced. This fourfrom Liverpool has many continuatorsall around the world. And oneof the best revival bands on theCzech scene will perform in periodclothes and play the best knownBeatles hits such as She Loves You,Yesterday, Michelle, Hey Jude andmany more.Řídím svůj svět 05


6/2010HMMC NewsTéma / TopicHyundai na výstavě Autotec &Autosalon Brno 2010Ve dnech 5. – 10. června se nabrněnském výstavišti konalspolečný veletrh Autotec & AutosalonBrno 2010, kterého sezúčastnilo na 300 vystavovatelůz oboru automobilového průmyslu.Vzhledem k dosud panující nepříznivésituaci na trhu se Autosalonuz výrobců osobních aut ve většímměřítku zúčastnily pouze značky Škoda,Ford, Renault, Dacia a Hyundai,který ale pojal svou expozici opravduvelkolepě: Poprvé v České republicebyl vybudován stánek o rozloze 1000m 2 , který se zatím představil pouzena veletrzích v Ženevě, Frankfurtu,Paříži a Bratislavě. Vystavená autazastupovala nejprodávanější modelyna českém trhu – k vidění tak bylyvozy Hyundai i10, i20, i30, ix35, SantaFe a ix55. Novinkami na veletrhubyly faceliftované verze i30 a i30cw,nová verze Santa Fe a také koncepti-flow, základ nového sedanu třídyD. Vystavený model je plnohodnotnýhybrid, poháněný dvakrát přeplňovanýmdieselovým motorem o objemu1,7 litru a elektromotorem s lithium-polymerovýmibateriemi. Díkyhybridnímu pohonu a propracovanéaerodynamice s koeficientem odporu0,25 má i-flow spotřebu 3 litrynafty na 100 kilometrů. Jeho sériovávýroba by měla začít v poloviněpříštího roku…Značka Hyundai se na veletrhuAutotec & Autosalon Brno 2010 neprezentovalajen na svém stánku,ale přinesla i řadu dalších aktivitpro všechny návštěvníky – od dětípo seniory. Na ploše mezi pavilonyparkování zdarma a navíc se mohlis přítomným servisním technikempobavit o všem, co je na jejich autězajímalo. Před pavilonem P bylovystaveno devět aut Hyundai i30v barvách české trikolory, které sepo skončení veletrhu vydají na roadshow po více než šedesáti českýcha moravských městech, ve kterýchmají své sídlo dealeři naší značky.A konečně, na stánku Hyundai párdní před zahájením mistrovství světapřece nemohl chybět fotbal! Nejen,že na stánku se procházeli hned dvalvíčci Zakumi, maskoti mistrovství,ale na třech herních konzolích v rohustánku si mohli návštěvníci sehrátutkání svých oblíbených fotbalovýchtýmů a každý návštěvník se mohl zúčastnitsoutěže „Tip na mistra“, jejížvylosovaný vítěz obdrží po skončeníA joint fair Autotec & AutosalonBrno 2010 took place at the exhibitionground in Brno from 5 th to 10 thJune with a participation of over300 exhibitors from a car industry.With regards to a current unfavorablesituation on a market, only Škoda,Ford, Renault, Dacia and Hyundai tookpart in a larger scale – and Hyundaipresented itself really greatly: Exhibitionstand with an area exceeding1000 square meters was built for thefirst time in the Czech Republic; it waspresented only in Geneva, Frankfurt,Paris and Bratislava car shows before.The cars represented the best sellingmodels on the Czech market – visitorscould admire Hyundai i10, i20, i30,ix35, Santa Fe and ix55. Novelties atthe fair included face-lifted versions ofi30 and i30cw, new version of Santa FeModernizovaná modelová řada z Nošovic nemohla chybět / Facelifted model range from Nošovice could not be missingsi příchozí děti mohly vyzkoušet jízduzručnosti v elektrických autíčkách, tidospělí to mohli zkusit za volantemmodelů i10, i20, i30 a ix35. Všichninávštěvníci veletrhu, kteří přijeli vozemHyundai jakéhokoliv typu, mělimistrovství světa vůz Hyundai i30 asoutěžící na dalších místech pak 350dalších cen. Do soutěže se můžetepřihlásit i vy prostřednictvím webovýchstránek www.hyundai.cz/fotbal-s-hyundai/tip-na-mistra/.and also a concept i-flow, forerunnerof a new sedan in segment D. Modelat the exhibition is a full-featured hybriddriven by a double charged dieselengine 1.7 and an electric motor withlithium polymer batteries. Thanks toHyundai at Exhibition Autotec &Autosalon Brno 2010Koncept i-flow zaujal řadu návštěvníků veletrhu / Concept i-flow attracted many fair visitorsa hybrid power train and a highly elaboratedaerodynamics with a windresistance coefficient 0.25, the i-flowhas a consumption of 3 liters of dieselper 100 kilometers. Mass productionof this car is supposed to be launchedin a middle of next year…Brand Hyundai was not representedonly at the exhibition stand on thefair Autotec & Autosalon Brno 2010;it brought also a lot of other activitiesfor all visitors – from kids to seniors.Children could enjoy driving electricalcarts on the free area between exhibitionhalls; the adults could give ita try in models i10, i20, i30 and ix35. Allvisitors who came to the fair in Hyundaicars of any type had parking for freeplus they could consult any technicalissue regarding their cars with Hyundaiservicing technicians at the parking lot.There were nine Hyundai i30 cars incolors of a Czech tricolor displayedin front of the hall P, which will – justafter the fair – start a road show throughmore than sixty Czech and Moraviancities and towns where Hyundaidealers are located. And finally, footballcould not miss at the Hyundai stand justa couple of days before the world cupkick-off! Not only there were two lionsZakumi, official mascots of the worldcup, walking through the crowd at thestand, visitors could play their favoritefootball teams matches at three gameconsoles in the corner of the stand andevery visitor could take part in a competition“Tip the winner”, in which a carHyundai i30 and 350 other prizes willbe won after the football world cup.And of course, you can join the competition,too! Register yourself througha web page www.hyundai.cz/fotbal-s-hyundai/tip-na-mistra/.06www.hyundai-motor.cz


Mimořádný výsledek na lisovněVýborného výrobního výsledkudosáhli zaměstnanciOddělení lisovny v úterý25. května 2010. Díky usilovnépráci při celkovém procesu zlepšovánívýroby a novým zlepšenímna úseku údržby forem se Oddělenílisovny dostalo na standardnídenní směně na hodnotu4 686 pracovních zdvihů lisu (pracovnízdvih = jeden zdvih čtyřkrokovéholisu). Bylo tak dosaženorekordní hodnoty 604 pracovníchzdvihů za hodinu a výroby 7 000kusů výlisků za směnu. K výsledkupřispěl zmíněný proces zlepšovánívýroby, jehož cílem je zjednodušit,urychlit a zpřesnit nevýrobní operacea snížit ztrátové časy.Dalším velkým úspěchem je údržbalisovacích nástrojů (forem),která obnáší přípravu sady forempro příslušnou výrobu v kooperacipracovníků lisovací linky a úsekuúdržby forem. Oddělení lisovnymá v této oblasti úspěchy v technickémzlepšování a připravenostiVýznamné úspěchy v HMMC / Significant Achievements in HMMCnástrojů na výrobní proces. Údržbalisovacích forem přispívá ke zlepšováníkvality výlisků.Na tomto skvělém úspěchu sekromě pracovníků výroby podílelii zaměstnanci Oddělení údržby,kteří aplikovali technická zlepšenína hlavní lisovací lince.Outstanding Result at StampingShopGreat production result was madeby Stamping Shop employees onTuesday 25 th May 2010. Duringa standard day shift the StampingShop has reached the number of4,686 strokes of press line (stroke =one stroke of a four-step press line)thanks to intensive work within theproduction improvement process andnew improvements at Die MaintenanceSection. The record figure of604 strokes per hour and productionof 7,000 panels during a shift wereachieved. The production improvementprocess mentioned above,which aim is to simplify, accelerateand specify non-productive operationsand decrease the waste of time,contributed to this result.Another significant success is thedie (mold) maintenance that includespreparing of set of molds for appropriateproduction in cooperationof press line and die maintenancesection employees. In this field theStamping Shop has achievementsregarding technical improvementand readiness of instruments for theproduction process. Die maintenancehas been contributing to improvingof panels quality.Not only production staff but alsoMaintenance Department employees,who applied technical improvementsat the main press line, participatedin this great success.Marketingová kampaň „KiaVenga je doma v Moravskoslezskémkraji“Marketing Campaign “Moravian- Silesian Region is a home of KiaVenga”Návštěvníci Avion ShoppingParku Ostrava měli třetí květnovýtýden možnost již podruhév tomto roce zhlédnout vůzKia Venga, který byl vystavenýpřed obchodem Baťa.Během tohoto termínu se v největšímnákupním centru Moravskoslezskéhokraje představili zástupciostravské pobočky společnostiAutobond Group, autorizovanéhoprodejce vozidel značky Kia, hoteluPark Inn a Statutárního městaOstrava, které lákalo kolemjdoucínapříklad na akci Muzejní noca upozorňovalo také na účast městav soutěži o titul „Evropské hlavníměsto kultury 2015.“Především doprovodný programv sobotu 15. května od 14 do 18hodin přilákal velké množství osobvšech věkových kategorií. Dětise nadšeně fotografovaly u figurínyDaniela, symbolu města přikandidatuře na Evropské hlavníměsto kultury 2015, zatímco jejichrodiče a prarodiče soutěžilio vůz Kia Venga na víkend, ptali seprodejce na informace o vozidlenebo vyplňovali kvíz hotelu ParkInn, v němž mohli vyhrát hodnotnéceny poskytnuté tímto ostravskýmhotelem.Následující termín kampaně připadnena 14. - 20. června a veřejnostse v Avion Shopping Parkumůže těšit na opavské Slezskézemské muzeum a dealera HMCSilezia.During the third week of Mayvisitors to Avion ShoppingPark Ostrava had the opportunityto see Kia Venga car, placedin front of the Baťa shop,for the second time this year.At that time the representatives ofAutobond Group company from Ostrava(authorized Kia dealer), ParkInn hotel and the City of Ostravawere present at the biggest mallof the Moravian-Silesian Region.The City of Ostrava lured passersbyto the Museum Night event andpointed out to its participation inthe competition „European Capitalof Culture 2015.“Especially Saturday’s supportingprogram, held on 15 th May from2 till 6 p.m., attracted a largecrowd of people of all age groups.Children were keen on takingpictures with a dummy called “Daniel,”symbol of the city candidacyfor the European Capital of Culture2015, while their parents andgrandparents competed for KiaVenga car for a weekend, askeddealer questions about the vehicleor filled in a quiz of Pak Inn hotelto win valuable prizes provided bythe hotel.Next term of the campaign in AvionShopping Park is planned for14 th – 20 th June and the public canlook forward to the Silesian RegionalMuseum from Opava and HMCSilezia dealer.Řídím svůj svět 07


6/2010HMMC NewsFiremní společenská odpovědnost / Corporate Social ResponsibilityKampaň na podporu dárcovstvíkrve 2010V měsíci květnu probíhal vespolečnosti HMMC již druhýročník Kampaně na podporudárcovství krve. Akce se konalapod záštitou globálního projektuHyundai „Pohnout světemspolečně“. Krev nebo plazmudarovalo přibližně 120 zaměstnanců,což je dvakrát více nežloni. V průběhu června obdržívšichni dárci jako poděkovánímalou pozornost.Na spokojenost s kampaní jsmese zeptali organizátorky KateřinyPopardowské z Oddělení lidskýchzdrojů (sekce zaměstnaneckýchvztahů), která ji měla na starost.„Velmi mě těší, že mnoho našichzaměstnanců je bezplatnými dárcijiž řadu let, ale také, že se v květnunašlo i mnoho těch, kteří se odhodlalidarovat krev poprvé. Snažilijsme se všem zpřístupnit maximuminformací. Krev je tekutina, která sezatím nedá uměle vytvořit, a protoje zapotřebí dobrovolných dárců,aby nemocnice měly neustále zásoby,které mohou použít v případěhromadných nehod, operací či provýrobu léků. Statistiky uvádějí, žekaždý člověk dostane za svůj životněkolikrát krevní transfuzi nebo lékpřipravený z krve a pro mě osobněje darování krve aktem solidarity alidskosti.“V krevním centru Ostrava jsme položiliněkolik otázek dárcům ZuzaněVíchové (Oddělení lidských zdrojů) aZdeňku Jurečkovi (Oddělení nákupua vývoje dílů).Co vás vedlo k tomu, že jstednes přišli poprvé darovatkrev?ZV: Je to něco jako rodinná tradice.Krev daroval můj otec i bratr,dokud jim zdraví sloužilo. Teď, kdyžuž nemůžou, jsem se rozhodla pokračovatv této tradici. Také pármých přátel, kteří chodí darovatpravidelně, mě už dlouho přesvědčovalo.Pak přišla akce Hyundai a touž jsem si řekla, že přestanu hledatdůvody, proč se neobjednat. Osobněsi totiž každého dárce vážím.ZJ: Idealismus. Když člověk můženějak pomoci druhým, tak by snadi měl. O dárcovství krve jsem přemýšleluž dříve. Měl jsem ale menšízdravotní potíže a tak jsem dárcovstvíodkládal, až jsem na ně zapomnělúplně. Propagační akce našíspolečnosti mi pak mé rozhodnutípřipomněla a byla tím správnýmimpulzem, díky kterému tady dnesstojím.Jaké máte bezprostřední pocitypo odběru?ZV: Byla jsem překvapená, ževšechno šlo hladce, rychle a bezbolestně.Při odběru dokonce hned poznali,že jsem se předchozí den snažilahodně pít. Jehel jsem se nikdynebála, ale sestřička byla opravduněžná a neustále mě informovala otom, co se děje a co se bude dít.To hlavní bylo hotovo za šest minut.ZJ: Mám tak nějak lehčí hlavu, alehlavně příjemný pocit z toho, cojsem právě udělal.Dostali jste se někdy do situace,že jste krev sami potřebovali?ZV: Ano, tenkrát byl dárcem můjotec. Už jen proto si myslím, že byměl darovat každý, kdo může. Nikdynevíte, kdy se to bude hodit zrovnavám nebo vašim nejbližším.ZJ: Ne.Co byste vzkázali těm, kteří odárcovství uvažují, ale stále senemohou odhodlat?ZV: Nehledejte důvody, proč nejít.Najděte si jediný důvod, proč jíta toho se držte. Bežte třeba s někým,kdo už byl. Může vám všechnona místě ukázat. A třeba si váspak bude i vaše okolí o tu “kapičkuvíc“ vážit.ZJ: Aby to zbytečně neodkládali.Dobrý pocit z dárcovství je odměnousám o sobě a den volna, kterýdostanete ke znovunabrání sil, je užjen sladkou třešničkou na dortu.Všem dárcům děkujeme!Blood Donation Campaign2010During May the second editionof Blood Donation Campaignwas held in HMMC company.This event is a part of globalHyundai project “Moving theWorld Together”. Around 120employees donated blood orplasma, which is twice morethan last year. In June theseemployees will obtain a smallgift as thanks.We asked the campaign organizerKateřina Popardowská from HumanResources Department (EmployeeRelations Section) about her satisfactionwith the project. “I am veryglad that plenty of our employeeshave been gratuitous donors formany years, but also that we havefound many employees who donatedtheir blood for the first time inMay. We tried to make maximuminformation accessible for everyone.Blood is a fluid that cannotbe produced artificially so far andDárci zleva: Jaromír Radkovský (vedoucí Oddělení lidských zdrojů), Kateřina Popardowská(Oddělení lidských zdrojů), Zuzana Víchová (Oddělení lidských zdrojů)Donors from the left: Jaromír Radkovský (Head of Human Resources Department),Kateřina Popardowská (HR Department), Zuzana Víchová (HR Department)that’s why it is necessary to havevoluntary donors for hospitals incase of mass accidents, surgeriesor for preparation of medicaments.According to statistics every manobtains several blood transfusionsor a medicine prepared from bloodduring his life. For me personally theblood donation is an act of solidarityand humanity.”In Blood Center Ostrava we askednew donors Zuzana Víchová (HumanResources Department) and ZdeněkJurečka (Parts Development Department)a few questions.What was the reason for your today’sfirst blood donation?ZV: It is something like family heritage.My father and brother wereblood donors till they were in goodhealth condition. Now they cannotdo it anymore so I decided to continuethis tradition. Also I have somefriends who are regular donors andthey have tried to persuade me.Afterwards this Hyundai campaigncame and I stopped looking for reasonsfor not coming. PersonallyI think highly of each donor.ZJ: Idealism. If a person can helpothers somehow, he should do it.I was thinking about blood donationbefore, but I had small health problemsso I have postponed it and forgotabout it. The promotional campaignin our company reminded meof my decision and it was the rightimpulse for coming here today.What are your feelings after donation?ZV: I was surprised that everythingwas so easy, fast and painless. Duringdonation they recognized thatI tried to drink a lot the day before.I was never afraid of needles, butstill the nurse was very kind and informedme about what was going onduring the whole process. The mainpart was done within six minutes.ZJ: I feel a little bit different thanbefore and I have very pleasantfeeling about what I have just done.Have you ever been in a situationthat you needed blood yourself?ZV: Yes, my father was the donor atthat time. That’s why I think everybodywho can donate blood should doit. You never know when you or somebodyfrom your family will need it.ZJ: No.Do you have any message forpeople who think about blooddonation but have no courage?ZV: Don’t try to find reasons for notcoming. Find a reason for comingand stick to it. You can go with somebodywho already donated blood.This person can show you everythingon the spot. And maybe peoplearound will appreciate you a littlebit more than before.ZJ: I would recommend to everyonenot to postpone it. Good feelingfrom donation is a reward itself anda day off that you get for recovery isjust a bonus.Let us thank to all donors!08www.hyundai-motor.cz


Jak je neznáte / What you wouldn´t expect„Máme úspěch, ale zpívámehlavně pro radost.“Smíšený pěvecký sbor MartinůTřinec letos v říjnu oslaví 55 letod svého založení. Pravidelně seúčastní řady sborových přehlídek,festivalů a soutěží v České republicei zahraničí. K letošnímu výročísi sbor nadělil krásné druhé místo vmezinárodní soutěži dospělých sborůna festivalu Svátky písní Olomouc.O tom, co obnáší zpívání ve sboru, sis námi povídala jeho organizační vedoucía členka, Lenka Garbulinskáz Oddělení lidských zdrojů.Lenko, ke zpívání ve sboru neod-ších hlasů a to hlavně mužských a nášsbor není v tomto ohledu výjimkou.Většinou si nás zájemci o zpívání vesboru najdou přes své partnery nebokamarády. Kdo chce zpívat, musí býtmuzikální – mít dobrý hudební slucha pěkně zpívat. Nové členy lákáme napestrý repertoár, naše dobré jméno,tradici a také hezkými vztahy, kterémezi sebou máme. Přírůstek novýchčlenů je však malý. Je vidět, že se dneslidé rádi baví jinak a že málokdo mádostatek volného času, který by mohltomuto koníčku věnovat.“We are Successful. However,We sing for Joy Mainly.”This October, the mixed singingchorus Martinů from Třinec iscelebrating its 55 th anniversarysince its founding. Regularlyit takes part in various chorusshows, festivals and competitionsin the Czech Republic aswell as abroad. The chorus gota nice second position in the internationalcompetition of adult chorusesin the festival “Song Days”(Svátky písní) in Olomouc to its anniversary.The manager and memberof the chorus, Lenka Garbulinská,ons from the baroque period, fromclassicism and romanticism and furtheradaptations of folk songs andChristmas carols. The chorus hasforty members, out of which menform one-quarter. The average ageis forty; the youngest member of thechorus is eighteen years old.How are new members chosen?Most choruses suffer from lack ofyounger voices, mainly the men’sones, and our chorus is not an exception.Usually the people interestedin chorus singing find us throughtheir partners or friends. If they wantto sing, they must be musical – theyhave to have the musical ear andthey must sing well. We allure newmembers with the various repertory,our good reputation, tradition andnice relationships we have. The increasein new members is, however,small. It is obvious that people likea different kind of fun and onlya few of them have enough sparetime they could devote to this hobby.myslitelně patří dlouhé hodinyzkoušek a cestování doma i posvětě. Můžeš poodkrýt, jak jetomu ve vašem případě?I u nás je tomu tak, jak říkáš. Ve sborutrávíme hodně času a také hodněcestujeme. Když se učíme nové skladby,scházíme se jednou týdně na dvěhodiny, ale přípravy na koncerty nebosoutěže zabírají celé víkendy. Je důležitétaké se chystat na hodiny doma.Učit se texty, „vrýt“ si melodii pod kůži.Každoročně vyrážíme na jeden pěveckýzahraniční výlet. Koncertovali jsmenapříklad v Itálii, Německu, Makedonii,nebo Španělsku. Letos v červnubudeme vystupovat v Chorvatsku apříští rok bychom se rádi zúčastnilisoutěže v Petrohradu v Rusku.Jaký máte repertoár? A kolik lidítvoří v současné době váš sbor?Repertoár prochází napříč hudebníhistorií, zpíváme skladby z období baroka,klasicismu a romantismu a dáleúpravy lidových písní a vánočních koled.Máme čtyřicet členů, z toho jednučtvrtinu tvoří muži. Věkový průměr je 40let, nejmladší členka sboru má 18 let.Jak se vybírají noví členové?Většina sborů trpí nedostatkem mlad-Sbor uspěl v sobotu 5. června na významnésoutěži Svátky písní v Olomouci.Jak probíhá takové pěveckéklání viděno očima soutěžící?Ráno v osm hodin jsme se sešli vezkušebně, rozezpívali se a zazpívali siúseky, kde jsme si nebyli jistí. Pak jsmevyjeli do Olomouce. Zaregistrovali jsmese v katogorii velký smíšený sbor, kdejsme soutěžili s dalšími čtyřmi sbory:dvěma českými, jedním slovenskýma jedním univerzitním z Litvy. Zpívalo senám dobře. Při vyhlášení výsledků jsmeměli radost, že jsme obhájili stříbrnémísto z předminulého ročníku soutěže.Za odvedený výkon nás sice už pochválilnáš dirigent Michal Zátopek, jehožhodnocení je pro nás nejvyšším oceněním,a pak také zpíváme hlavně pro radost,ale přesto nás potěšilo, že si taktovysoce našeho zpěvu cenila i porota.Lenka Garbulinská, 28 let, pracujev sekci vzdělávání v Oddělenílidských zdrojů od září roku 2008.Předchozí pracovní zkušenostizískala v administrativě firmyDürr. Do Nošovic dojíždí z Třince.Zájemci, kteří by se rádi stali členysboru, mohou navštívit webovéstránky www.psmartinu.cz, kdese dozví více informací.from the Human ResourcesDepartment, gave us an interviewon what chorus singing requires.Lenka, chorus singing inherentlydemands long hours ofrehearsals and travelling bothat home and abroad. Can you revealhow it is in your case?It is the same with us as you havesaid. We spend a lot of time in ourchorus and we also travel much.When we learn new compositions,we meet once a week for two hoursbut preparations for concerts orcompetitions take whole weekends.It is also important to get readyat home – to learn lyrics, to gravemelodies on mind. Every year weset out on one singing trip abroad.We have already given concerts forexample in Italy, Germany, Macedoniaand Spain. This June we areperforming in Croatia and next yearwe would like to take part in a competitionin Sankt-Petersburg, Russia.What is your repertoire like?And how many people are therein the chorus?The repertoire includes much ofmusic history; we sing compositi-The chorus succeeded in theimportant competition in Olomouc– “Singing Days” – onSaturday, June 5 th . What is thecourse of such a singing competitionfrom the contestant’spoint of view?At 8 in the morning, we met in a studio,we started singing practice andwe sang the parts we were not sureabout. Then we set out to Olomouc.We checked in to the category “largemixed choruses”, in which we competedwith four other choruses: 2 fromthe Czech Republic, 1 from Slovakiaand 1 university chorus from Lithuania.It was nice singing for us. When theresults had been announced, we werehappy that we defended the silver positionfrom the year before last. Theperformance was appraised by ourconductor Michal Zátopek, whose appraisalis the highest prize for us. Wesing for joy mainly, although we werepleased that the jury thought highly ofour singing as well.Lenka Garbulinská, 28, has beenworking in the DevelopmentSection of the HR Departmentsince September 2008. She gother previous experience in theoffices of Dürr. She commutes toNošovice from Třinec. The interestedpeople who would like tobecome members of the choruscan visit the sites www.psmartinu.czfor detailed information.Řídím svůj svět 09


5/2010HMMC NewsCo byste měli vědět o...What you should know about....... DOČASNÉ PRACOVNÍNESCHOPNOSTI (DPN)Od 1. ledna 2009 je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat nemocnézaměstnance v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti,protože náhrada mzdy je v tomto období vyplácenazaměstnavatelem. Podnět ke kontrole může být poslán i na příslušnouOSSZ, která je povinna požadovanou kontrolu provést.Společnost HMMC tohoto práva plně využívá. Provádět kontrolujsou oprávněni pověření členové Oddělení lidských zdrojů. Jenv letošním roce proběhlo zhruba 60 kontrol.Pokud u Vás nastane DPN, doručte co nejdříve nemocenský lísteknadřízenému. A následně jej informujte o předpokládanémnávratu do práce. Jestliže se Vám v průběhu prvních 14 dnů nemocenskézmění místo pobytu uvedené na nemocenském lístkunebo čas vycházek, musíte toto oznámit zaměstnavateli (např.nadřízenému).Tip: Doporučujeme místo pobytu na nemocenském lístku přesněspecifikovat (např. ul. Zelená 32/1, 4. patro, zvonek Nováková)a v případě, že zaměstnanec žije sám, požádat lékaře o tzv. „existenčnívycházky“ (nákup jídla, léků).Zaměstnanec vždy obdrží písemný záznam o provedené kontrole.V případě porušení režimu práce nechopného zaměstnance můžezaměstnavatel na základě zhodnocení závažnosti krátit náhradumzdy, a to i zpětně až do výše 100%.Nejčastější případy pochybení na straně zaměstnance:- neoznačený či nefunkční zvonek, neoznačené dveře- nepřítomnost na uvedeném místě pobytu- uvedení místa pobytu na magistrátu nebo obecnímu úřadu.Občanské sdružení Sportovní-klub.czSpolečnost HMMC v polovině květnaletošního roku uzavřela smlouvu s občanskýmsdružením Sportovní-klub.cz. a rozhodla se tak podporovat tutoneziskovou organizaci, která se stalapartnerem pro zprostředkování sportovníchaktivit našim zaměstnancům.Předsedou klubu, jenž zahájil činnostv únoru letošního roku, je Petr Goldmannz Oddělení údržby. V současné době vesdružení působí 13 instruktorů rozdělenýchdo čtyř základních sekcí: Rafting, Bojovésporty, Tábory pro děti a Squash. Síla tohototýmu je založena na mnohaletých zkušenostech,praxi a know-how. Instruktoři jsouprofesionálové a vlastní tato osvědčení: Instruktorvodní turistiky a raftingu, Zdravotníkdětských táborů, Kurz první pomoci nasportovních akcích (Český červený kříž). Zazmínku jistě stojí i úspěšná reprezentačníčinnost členů klubu na mistrovství Evropy asvěta v taekwondu. Sdružení mimo hlavníaktivity organizuje i teambuildingové akcena přání (rafting v ČR i v zahraničí aj.) nebozajišťuje exhibiční vystoupení taekwondistůna firemních večírcích, oslavácha podobně.Cílem Sportovního-klubu.cz je vytvořitpodmínky pro aktivní trávení volného času,relaxaci a prožitky s co nejvyšší mírou bezpečnosti.Možnosti využití aktivit klubumají nejenom zaměstnanci HMMC, ale ijejich rodinní příslušníci, přátelé a známí.Více naleznete na www.sportovni-klub.cz– kde máte možnost přihlásit se na akce,seznámit se s připravovanými aktivitami,s články, fotkami a dalšími užitečnýmiinformacemi a radami. Na internetovýchstránkách se rovněž můžete jednoduchýmzpůsobem zaregistrovat pro posílání novinek,stejně tak se můžete ozvat, pokudmáte zájem se sdružením spolupracovata podílet se na jeho rozvoji. Informace oplánovaných akcích budou k dispozici takév Expressu a na firemních nástěnkách.... TEMPORARY SICK LEAVE (TSL)As of 1 st June 2010 an employer is entitled to check sick employeeswithin first 14 calendar days of sick leave, because in thisperiod the refund of wage is paid by an employer. Suggestionfor checking can be delivered also to appropriate Social SecurityOffice that is obliged to realize a required control.HMMC company has been using this competence in full. Authorizedmembers of Human Resources Department are entitled torealize a control. Approximately 60 controls took place duringthis year.In case of TSL, deliver a sick leave notification to your superioras soon as possible and then inform him/her about presumedreturn to work. If you change your residence stated on sick leavenotification or outing time within first 14 days of sick leave, youhave to inform your employer (e.g. superior).Tip: We recommend to specify exactly the residence on your sickleave notification (e.g. Green street 32/1, 4 th floor, door-bell Nováková).If you live alone, ask your doctor for “needful outing”(buying food and medicaments).An employee will always obtain a written notation regarding realizedcontrol. In case of recovery regime violation an employerwill appraise the importance of violation and then can retroactivelyshorten a refund of wage up to 100%.Employees´ most frequent misconducts:- unnamed or broken door-bell, unnamed door- absence from stated residence- stating the residence at municipality.Civic Association Sportovní klub.czIn the middle of May 2010 HMMC companymade a contract with civic associationSportovní-klub.cz and decidedto support this non-profit organizationthat became a partner for mediation ofsports activities to HMMC employees.The chairman of the club that initiated actionin February 2010 is Petr Goldman fromMaintenance Department. Currently thereare 13 instructors working in the association,divided into four basic sections: Rafting,Martial Arts, Camps for Children andSquash. The power of this team is basedon multiyear experience and know-how.Instructors are professionals and theyhave these certifications: Water Touringand Rafting Instructor, Children Camp Medic,First Aid Treatment at Sports Events(Czech Red Cross). Successful representationof club members at TaekwondoEuropean and World Championships isalso worth mentioning. Besides main activitiesthe association organizes also teambuildingevents by request for companyparties, celebrations etc.The aim of Sportovní-klub.cz is to createconditions for active spending of leisuretime, relaxation and enjoyments with theemphasis on safety. Club activities can beutilized not only by HMMC employees butalso by their family members, friends andacquaintances.You will find more on www.sportovni-klub.cz – where you can enlist in events,familiarize with upcoming activities, articles,pictures and another useful informationand advice. On the website you caneasily register for sending news and youcan also contact the association if you areinterested in cooperation and you wantto help with development of the club.Information about upcoming events will bealso available in Express and on companynotice boards.10www.hyundai-motor.cz


Představujeme korejské restaurace / We introduce Korean RestaurantsRestaurace PalacePalace RestaurantV tomto dílu našeho seriálu navštívímetu nejnovější ve Frýdku-Místku:restaurace Palace totiž byla otevřenana podzim loňského roku. Nacházíse v zahradou obklopené historickébudově tzv. Sekerovy vily z roku1898 na Slezské ulici č. 763 (naprotije známý hostinec „U Křivého psa“).Budova prochází náročnou opravoufasády a neznalý návštěvník zvenkuani nepozná, že se nachází předrestaurací a hotelem se 14 pokoji.Podle vyjádření majitele se vývěsníštít, stejně jako širší propagacea jídelní lístky v češtině a angličtině(zatím jsou pouze v korejštině) teprvechystají. Uvnitř vás obklopí korejskénápisy na dveřích (naštěstí zůstalyna dveřích WC figurky panáčkaa panenky) i denní menu vyvedenéna zrcadle. V největší místnosticentrální části se nachází bar s výčepem,v dalších místnostech, bývalýchpokojích této vily, jsou pak různěvelké salonky, kde se můžete cítitv uzavřené společnosti, ať už jstedva nebo je vás dvacet. Nábytek jeve všech místnostech stejný, salonkyse liší pouze svou velikostí a tím,že v některých je kouření povolenoa v některých ne.Restaurace Palace se prezentujejako korejsko-japonská – korejskákuchyně je zastoupena všemi typickýmijídly jako je marinované hovězí„bulgogi“, opékání plátků syrovéhomasa a zeleniny na plynovém griluna stole, jídla z nudlí, syté pálivépolévky atd. Japonskou kuchynipředstavuje zejména široká nabídkarůzných druhů suši. Podle vyjádřenímnoha korejských manažerů v závoděHMMC patří restaurace Palacek těm nejlepším korejským restauracímv širokém okolí, připravte se alena to, že to není levné bistro…In this volume of our serial we willvisit the latest one in Frýdek-Místek:Palace restaurant was opened lastautumn. Surrounded by garden itis located at Slezská street 763 ina historical building, so-called Sekeravilla from 1898 (opposite there isa well-known pub „U Křivého psa“).The building elevation is being demandinglyreconstructed and anunknowing visitor does not recognizefrom the outside that he isstanding in front of a restaurant andhotel offering 14 rooms. Accordingto its owner a sign board, as well aswider promotion and menu in Czechand Korean language (only in Koreanlanguage so far) are being prepared.Inside you will be surroundedby Korean letterings on the doors(fortunately boy and girl symbolsremained on the toilet doors) anda daily menu placed on a mirror. Inthe biggest room of the central partthere is a bar with tap located. Inother rooms, former apartments ofthis villa, you can find variable-sizelounges suitable for having a privateparty for two, but even twentypersons. The furniture is the sameeverywhere. Lounges differ just bysize and by the fact that smoking isallowed only in some of them.The Palace restaurant presentsitself as the Korean-Japan one –Korean cuisine is represented by alltypical Korean meals such as marinatedbeef “bulgogi”, roasting ofraw meat slices and vegetables ongas grill on the table, noodle meals,filling savory soups etc. The Japanesecuisine is introduced especiallyby a broad offer of different kindsof sushi. Many Korean managersfrom HMMC say that the Palace restaurantis one of the best Koreanrestaurants far and near. But keep inmind it is not a cheap bistro…Rae Wook Hong - manažer Oddělenílidských zdrojů v HMMCRae Wook Hong - manager of theHuman Resources Department inHMMCTentokrát jsme se zeptali panaRae Wook Honga, manažeraOddělení lidských zdrojůHMMC:Jaký je hlavní rozdíl mezi korejskoua japonskou kuchyní?Na začátku musím říct, že nejsemkulinářským odborníkem, takže jepro mě celkem těžké specifikovatrozdíl mezi korejskou a japonskoukuchyní. Ale myslím si, že hlavnírozdíl spočívá v surovinách. Japonskoje ostrovní země, kterou téměřze všech stran obklopuje moře. Japoncitak mají snadný přístup k čerstvýmdarům moře. Proto je nejznámějšímjaponským jídlem suši.Kromě toho jsou známí také lovemtuňáků a velryb. Japonská strava vemně vyvolává dojem lehké a skvěleuspořádané.Rozmanitost je slovo definující korejskoukuchyni. Zeměpisná polohaKorejského poloostrova umožnilavznik různorodých jídelních kulturv rámci jednoho státu. Severní částKoreje dává přednost spíše kontinentálníkuchyni založené na mase,která je více čínská než korejská.Na jihu máme opravdu různorodývýběr surovin pocházejících z moře isouše. Používáme spoustu zeleniny,masa i ryb a kim-či je nejslavnějšíkorejský pokrm na světě.This time we asked Mr. RaeWook Hong, manager of theHuman Resources Department:What is a main differencebetween the Korean and Japanesecuisine?First of all, as a non specializedperson about dining culture, it’sreally difficult to tell what is differentbetween Korean and Japanesecuisine. However, I guess that themain difference comes from feedmaterials. Japan, as island country,is exposed to the sea almost everywhere.Japanese can very easyget fresh materials for seafood.That’s why the most familiar Japanesefood is sushi and they are alsofamous for hunting and eating tunaor whales. My impression to Japanesefood has always been “light”and “well organized”.Variety is the word for definingKorean cuisine. Geographical locationof Korean peninsula createdvarious dining cultures even withinone country. Northern part of Koreahas more continental style of foodbased on meat and it is rather Chinesefood than Korean. In southernpart of Korea we have really fertilecuisine with all different kinds ofmaterial from sea and land. We usea lot of vegetables, meats and fishand kim-chi is the most famous Koreanfood in the world.Otevírací doba / Opening hoursPo - Ne / Mon - Sun:..................................11 – 23V rozsáhlé zahradě za restaurací se připravuje posezení s korejskýmispecialitami na grilu.A typical Korean barbecue is being prepared in the large garden behindthe restaurant.Řídím svůj svět 011


6/2010HMMC NewsTipy na víkendy / Weekend TipsCO / WHAT KDY / WHEN KDE / WHERE POZNÁMKY / NOTESMistrovství Evropy v latinskoamerickýchtancích / European Championship19. 6. (14:00) ČEZ Arenain Latin American DancePeter Shaffer - Amadeus 19. 6. (19:00)Divadlo Antonína DvořákaAntonín Dvořák TheatreTaneční večeryKulturní dům K-Trio20. 6. (17:00)Dancing EveningsK-Trio Community CentreDX, Johanky z parku,Klub Templ20. 6. (17:00)Yelloh, Ráže 5, KOPRTempl ClubMarie Rottrová 25. 6. (19:00)Dům kultury města OstravyHouse of Culture, OstravaFlorimond HervéDivadlo Jiřího Myrona25. 6. (19:00)- Mamzelle NitoucheJiří Myron TheatreArrows Ostrava X Technika Brno 26. 6. (13:00)hřiště Arrows OstravaArrows Ostrava fieldVirtuální vesmírHvězdárna a planetárium J. Palisy26. 6. (18:00)Virtual UniverseJ. Palisa ObservatoryOperetní koncertSlezskoostravský hrad27. 6. (16:00)Operetta ConcertOstrava CastleFilharmonie BerlínDům kultury města Ostravy27. 6. (20:15)Berlin PhilharmonicHouse of Culture, OstravaPrázdniny začínají v ZOOVacation starts in the ZOO3. 7. ZOO OstravaBleší trhVýstaviště Černá louka3. 7.Flea MarketČerná louka FairgroundArrows Ostravahřiště Arrows Ostrava3. 7. (13:00)MZLU Express BrnoArrows Ostrava fieldZdroj / Source: http://www.ostravainfo.cztaneční soutěždancing contestdivadelní představení / theatre performancekoncertconcertkoncertconcertdivadelní představenítheatre performancebaseballový zápasbaseball gameakce pro všechnyevent for everybodykoncertconcertakce pro všechnyevent for everybodybaseballový zápasbaseball gameZábava / Entertainment5 4 6 16 49 5 1 6 2 85 2 4 13 8 78 9 4 5 67 8 4 68 2 43 2 9 8Autorem je zaměstnanec HMMC / Prepared by an HMMC EmployeeVěděli jste, že…?Společnost Hyundai Motor Company poskytla funkcionářům FIFA, národnímtýmům, členům organizačního výboru, rozhodčím a zástupcůmtisku celkem 609 osobních vozů a minivanů. Pro jednotlivé fotbalovétýmy Hyundai připravil 32 luxusních autobusů Hyundai UniverseExpress Noble, jejichž prostřednictvím je zajišťována doprava po celoudobu právě probíhajícího Mistrovství světa ve fotbale 2010 v JižníAfrice.Did you know that…?Hyundai Motor Company handed over 609 passenger cars and vansfor the disposal of FIFA officials, national teams, members of theorganizing committee, referees and media representatives. Hyundaihas prepared 32 Hyundai Universe Express Noble luxury coachesfor particular football teams. These vehicles ensure transportationthroughout instant 2010 FIFA World Cup in South Africa.HMMC News: vydává Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. pro zaměstnance společnostiAdresa: Průmyslová zóna Nošovice, Nižní Lhoty 700, 739 51, Česká republika, tel.: +420 596 141 660, fax: +420 596 141 901, www.hyundai-motor.czEvidenční číslo: MK ČR E 18145

More magazines by this user
Similar magazines