Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

Dedecius,K.,Kalová,J.,Kurcová,V.:Analytickézáklady 141náhodnéveličinyjakozobrazeníadistribučnífunkcejakocharakteristikynáhodnéveličiny.Zdejevýkladukončen,neboťbylogickymělanásledovatteoriehustotypravděpodobnosti,ježovšempředpokládáznalostzákladůabstraktníintegracesvyužitímLebesgueovaintegráluadáleRadonovy-Nikodymovyvětyproderivacidistribučnífunkce.Tatoteoriebudeobsahemněkteréhozpříštíchpříspěvků.Reference[1]KOLMOGOROV,A.N.FoundationsoftheTheoryofProbability(2nded.).NewYork:Chelsea,1956.ISBN0828400237.[2]SHAO,J.MathematicalStatistics.Springer,2007.ISBN0387953825[3]POLLARD,D.Auser’sguidetomeasuretheoreticprobability.NewYork:CambridgeUniversityPress,2002.ISBN0521002893[4]RUDIN,W.Analýzavreálnémakomplexnímoboru.Praha:Academia,2003.ISBN80-200-1125-0.

More magazines by this user
Similar magazines