Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

Šolc,L.,Švejdová,G.,Jambal,T.:Kalkulacenákladů 27fixnínákladyařízenícelostněchápanéekonomickéefektivnostivýkonů,kteroukroměúspornostiavýtěžnostiovlivňujeještěúčinnostvynakládáníekonomickýchzdrojůaschopnostpodnikujezhodnotitvevztahukvnějšímutržnímuprostředí.(Král,B;2008)Kalkulačníčleněnínákladů,úplnýchvlastníchnákladů,absorpčníkalkulaceVyužívásezejménavpřípadechneexistencetržníceny,monopolníhopostavení,přijednoduššíorganizačnístruktuřepodniku.Výhodoujsoujednodušezjistitelnéprůměrnénáklady,jeméněnáročnánazpracování 1 .Prodejnícenajestanovenaplnýmináklady.Sledovanénákladypřímosouvisejískonkrétnímdruhemvýkonů,jednáseopříménáklady(nákladyjednicové),kterélzepřímozjistitnajednotkuprodukce,výkonu,zboží,(spotřebapříméhomateriálu,přímémzdyapod.).Nákladysenevážíkjednomudruhuvýkonů,zajišťujíprovozpodniku-nepříménákladynebolirežijní,(odpisydopravníchprostředků,spotřebaelektrickéenergieapod.).Většinarežijníchnákladů(mimotěch,kterésouvisejískonkrétnímdruhemvýkonu),jespolečnávícedruhůmvýkonů.Těmtonákladůmjetřebapřiřaditkonkrétníkalkulačníjednicipomocízvolenékalkulačnímetody.Metodoukalkulacesetedyrozumízpůsobstanovenípředpokládanévýše,resp.následnéhozjištěnískutečnévýšenákladůnakonkrétnívýkon.Kalkulačníjednicíjepřesněvymezenýjednotlivýodbytovýnebovnitropodnikovývýkon(např.vevýrobě1párbot,1mlátkyapod.,vobchoděnákladynajednotkuprodávanéhozbožíatd.).Kalkulovanémnožstvízahrnujeurčitýpočetkalkulačníchjednic,proněžsestanovujínáklady.Jednáseovýznamnýpropočetzhlediskaurčeníprůměrnéhopodílu,zejménafixníchnákladůnakalkulačníjednici,jetřebajeuhraditvcenětěchtovýkonůpřijejichprodeji.(Pokudsezměníkalkulovanémnožstvíčisortimentnísloženípropotřebyrozhodováníjetřebaznovuprovéstpropočet).KalkulačnímetodyúplnýchvlastníchnákladůKalkulačnímetodajezpůsobpřiřazenínákladůnakalkulačníjednici(kalkulovanémnožství).ad1)kalkulacedělením-prodáváse1druhzboží.Prorozdělenínepřímýchnákladůnamalýpočetzbožípříbuznéhosortimentu(lišícíseobvyklevjednomtechnickémparametru 2 seužíváindexnákladůkzákladnímuzboží).1 Jednáseonovézboží,zakázkovoučinnostatp.Příménáklady,jednicové,režijní(mohoubýtvariabilníifixní).Blížekmožnostemzjišťovánídruhůnákladů.2 Kalkulacedělenímsekvivalentnímičísly.

More magazines by this user
Similar magazines