Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

28 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2Příklad:Rozvrhovýkalkulačníproces-předpokladhodnocení1druhuzbožíDispozice: nákupnícena 1300 Kčmzdaprodavače 100nájemné 150dopravníamanipulačnínáklady 250nákladynapořízeníaprodejzboží 1800prodejnícena 2000zisk,marže 200nakoupenoaprodáno100kusůNákladovákalkulace:nákupnícenana1kus 13 Kčmzdaprodavačena1kus 1 Kčnájemnéna1kus 1,50Kčdopravnéamanipulačnínákladyna1kus 2,50KčCenovákalkulace:Kalkulacecelkovýchvýkonů(celkovéprodejníceny)na1kus:2000:100=20 KčZiskovákalkulace:Kalkulaceziskuna1kus:200:100=2 Kčrežijnípřirážka-připeněžnírozvrhovézákladně(např.přímémzdy)režijnísazba-přinaturálnírozvrhovézákladně(např.strojníhodiny)Režijnísazba%=RozvrhovanýrežijnínákladRozvrhovázákladna(přímémzdy,prodejníplocha) ×100ad2)kalkulacepřirážková-prodejvícerodruhůzboží.Kezjištěnípodílunepřímýchnákladůnapříslušnékalkulačníjednicejenutnonejprvevypočítatpoměrmezicelkovoučástkourozpočtovanýchnepřímýchnákladůazvolenourozvrhovouzákladnou.Tentopoměrjevyjádřenjako:Rovněžvpřípaděziskulzevyjádřitziskovoupřirážkuv%.Obvyklejepočítánazcelkovýchnákladůapřirozvrhusevycházízjižvykalkulovanýchcelkovýchnákladů,přiněkterýchpostupechjepřiřazovánkpřímýmnákladům.Příklad:Kalkulacepomocíúměry:Známecelkovénepřímé(režijní)náklady,celkovénákupnícenyvýrobkůA,B.CelkovénepříménákladykezjišťovanémupodílunepřímýchnákladůnazbožíAserovnajícelkovénákupníceněAiBkucelkovénákupnícenězbožíA.

More magazines by this user
Similar magazines