Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

32 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2PříkladOdvozenírežijnísazbyzúčetníchúdajů:-Nákladynanakoupenézbožívčetnědopravyanákladynabudovy(skladování,odpisy,...) 990000-Osobnínáklady 50000-Ostatnínákladyvefirmě 300000Ostatnínákladyobsahujírozpočitatelnépřepravnínáklady20tis.Kč,nákladyvevýši5tis.Kčnabudovy,kterénejsoupotřebnéproprodejníčinnost,nákladynapojištěnízboží3000Kč,zúčtovanéúrokyzúvěru15tis.Kč.Podnikatelskáodměnasepředpokládávevýši40tis.Kč,kalkulačnírizika10tis.Kč(rezervynaobchodnírizika).Ostatnínákladyrozpočitatelné: 300000,-dopravanakonkrétnízbožírozp. 20000,-budovy - 5000,-pojištěnínakonkrétnízboží -3000,-úrokyzcizíhoúvěru -15000,-+podnikatelskáodměna +40000,-+kalkulačnírizika +10000,-Souhrnrežijníchnákladůnakonkrétnízboží 307000,-Souhrnrežijníchnákladů307tis.+osobnínáklady50tis.celkem357,-;upravenénákladynanaloupenézboží989998(990000+20+15+3);režijnísazbaknakoupenémuzboží357000:(990000+20+15+3)=36,1%.PříkladStanoveníplánovanépřirážkykezboží[%]-Provoznínáklady 20nazákladěmin.období-Podílzisku 2-Obchodnírizika 4-DPH 5(vyjádřenajakosoučástprodejníceny)ZávěrObchodnímaržebymělačinitvč.DPH31%zobratu,přirážkaknákupníceněv%(OMknákupníceně)bysetaktopohybovalanaúrovni45%.(Plánovanápřirážkabymělasledovatinflaci,obrátkovostzboží).Zakalkulovatnákladyvpodnikuapřipravittímodrazovýmůstekprovytvořeníoptimálníprodejnícenyjeveliceodpovědnáadůležitápráce,podloženápřesnostíaodpovědnostíkalkulanta.Musíbýtvytvořenakalkulačníjednicezakaždýproduktvýrobníkolekcespřesnouspecifikacípřímýchinepřímýchnákladů.Kalkulačníjednicejeurčitývýkon(výrobek,služba)vymezenýměrnou

More magazines by this user
Similar magazines