MONUMENTS - Incheba Expo Praha

incheba.cz
  • No tags were found...

MONUMENTS - Incheba Expo Praha

MONUMENTS1 st SPECIALIZED FAIR OF REGENERATION, FINANCE AND UTILIZATION4. - 6. 10. 2012Prague Exhibition Grounds HolesoviceAuspices:Cardinal Dominik Duka OP,Archbishop of Prague, Czech PrimateThe Association of HistoricalSettlements in Bohemia, Moraviaand Silesia (SHS ČMS)Czech Technical UniversityFaculty of ArchitectureNational TechnicalMuseumNational Heritage InstituteAssociationof Castle ownersMinistry of Culture CRMinistry of RegionalDevelopment CRProfessional cooperation:Association of Building Entrepreneursof the CRCzech Association of Construction EngineersInstitute for Monuments and CultureCKAIT - Collegefor Technical MonumentsCommission for Culture and conservationof the Association of Regions of the CRFire and Rescue Service


1. specializovaný veletrh PAMÁTKY 2012regenerace, financování A využití1 st SPECIALIZED FAIR MONUMENTS 2012REGENERATION, FINANCE AND UTILIZATION1. Regenerace historických sídel2. Obnova památkových objektů3. Vytápění památkových objektů4. Zabezpečení památkových objektů5. Požární ochrana památkových objektů a souborů6. Interiéry - rekonstrukce, renovace,restaurování a konzervace7. Vnitřní vybavení nové8. Umělecká řemesla9. Liturgické předměty10. Archeologické památky11. Lidová architektura12. Památky industriální architektury13. Péče o knihovní fondy a archiválie14. Audiovizuální technika v kostelech a chrámech15. Varhany16. Zvonařství17. Věžní hodiny a fasádní hodiny18. Zeleň, zahrady, parky, lesy19. Změna a rozšíření funkce památkových objektů20. Zapojení památkových objektů do cestovního ruchu21. Zapojení církevních objektů do cestovního ruchu22. Nové církevní objekty23. Financování obnovy památkových objektů24. Pojištění25. Vzdělávání1. Regeneration of historic settlements2. Renewal of landmark buildings3. Heating of landmark buildings4. Security of landmark buildings5. Fire protection of landmark buildings andcomplexes6. Interiors - reconstruction, renovation, restorationand conservation7. New interior fixtures and fittings8. Handicrafts9. Liturgical items10. Archeological landmarks11. Folk architecture12. Industrial architecture landmarks13. Care for book collections and archival documents14. Audio-visual equipment in churches andcathedrals15. Organs16. Bell-making17. Tower clocks and façade clocks18. Greenery, gardens, parks, forests19. Changes to and expansions of functionsof landmark objects20. Involvement of landmark objects in tourism21. Involvement of church objects in tourism22. New church objects23. Financing of the renewal of landmark objects24. Insurance25. Education


PAMÁTKY PAMÁTKY PAMÁTKY PAMÁTKREGENERACE, FINANCOVÁNÍ A VYUŽITÍ REGENERACE, FINANCOVÁNÍ AMONUMENTS MONUMENTS MONUMREGENERATION, FINANCE AND UTILIZATION REGENERATION, FINANCE APAMÁTKY PAMÁTKY PAMÁTKY PAMÁTKREGENERACE, FINANCOVÁNÍ A VYUŽITÍ REGENERACE, FINANCOVÁNÍ AMONUMENTS MONUMENTS MONUMREGENERATION, FINANCE AND UTILIZATION REGENERATION, FINANCE APAMÁTKY PAMÁTKY PAMÁTKY PAMÁTKREGENERACE, FINANCOVÁNÍ A VYUŽITÍ REGENERACE, FINANCOVÁNÍ AMONUMENTS MONUMENTS MONUMREGENERATION, FINANCE AND UTILIZATION REGENERATION, FINANCE APAMÁTKY PAMÁTKY PAMÁTKY PAMÁTKREGENERACE, FINANCOVÁNÍ A VYUŽITÍ REGENERACE, FINANCOVÁNÍ AMONUMENTS MONUMENTS MONUMREGENERATION, FINANCE AND UTILIZATION REGENERATION, FINANCE APAMÁTKY PAMÁTKY PAMÁTKY PAMÁTKREGENERACE, FINANCOVÁNÍ A VYUŽITÍ REGENERACE, FINANCOVÁNÍ AMONUMENTS MONUMENTS MONUMREGENERATION, FINANCE AND UTILIZATION REGENERATION, FINANCE APAMÁTKY PAMÁTKY PAMÁTKY PAMÁTKINCHEBA EXPO PRAHA, Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7 - Holešovice, Czech RepublicREGENERACE, FINANCOVÁNÍ A VYUŽITÍ REGENERACE, FINANCOVÁNÍ AMONUMENTSJan NOVOTNÝ T +420 220MONUMENTS103 235 F +420 220 103 233 M +420 724 351 482MONUME j.novotny@incheba.czPavla BUBENÍKOVÁ T +420 220 103 304 F +420 220 103 492 M +420 725 733 481REGENERATION, FINANCE AND UTILIZATION REGENERATION, FINANCE AE p.bubenikova@incheba.czwww.incheba.cz /pamatky

More magazines by this user
Similar magazines