Zpravodaj II/2011 - Kulturní zařízení

kzvalmez.cz

Zpravodaj II/2011 - Kulturní zařízení

47. Mezinárodní festival poezieBásnické novinky, debutanti i klasiciVybrané tipy na knihy poezie, s nimiž česká nakladatelství přišla v roce 2011Na pultech knihkupectví se letos objevily jubilejnívýbory z děl uznávaných českých básníkůi díla čerstvých debutantů. Podívejme se naněkolik knížek, které z toho či onoho důvodustojí za povšimnutí.Autoři věkem zralí, a přestozačínajícíBásnické scéně se od svého vzniku v roce2005 systematicky věnuje nakladatelstvíKniha Zlín. Ačkoliv nejsilnější parketouzlínského nakladatele Marka Turni jezahraniční próza – na český trh napříkladuvedl bestseller Simona Mawera Skleněnýpokoj – nebojí se sáhnout ani po moravskýchbásnících-debutantech.Mezi nimi je například sedmapadesátiletýhistorik umění a národopisec, zlínský rodákLubomír Filip Piperek, který letos vydal svouprvotinu nazvanou Předěly. Osobitý básníkčerpá z cest do Egypta a Irska, ale hlavně z reflexepocitů a postřehů z běžného života.Dalším pozoruhodným debutantem zestáje nakladatelství Kniha Zlín je ZdeněkGába. Dosud mu vyšel v roce 1999 u nakladatelstvíVetus Via jen malý svazek básní nazvanýLítost. Větší sbírku poezie, krátkýchpróz a aforismů pojmenovanou Dlažebníkostky vydal až letos ve svých dvaasedmdesátiletech. Předtím měl ovšem na kontěmnoho vědeckých publikací a článků, je totižcelosvětově uznávaným odborníkem v oblastigeologie.Po soukromých bibliofilských tiscích vevlastních edicích nyní přišel se svou oficiálníprvotinou i další autor - Aleš Kauer. Dosudpublikoval i v časopisech, literárních periodikácha zahraničních antologiích české poezie.Sedmatřicetiletý básník a výtvarník zeZábřehu na Moravě, který je známý scénickouprezentací své poezie, první sbírku nazvalDynamika s harmonickou osobností.Kniha Zlína letos vydala také novinkupětadvacetiletého teplického básníka a písničkářeJakuba Čermáka. Jeho třetí sbírkaStroboskopy je výběrem veršů a „městskýchpříběhů“ z let 2005 až 2008. Součástí knihyje CD Přítel holubů s aktuálními, dosud nevydanýmipísněmi.Pocta jubilantůmMezi klasiky české poezie se už řadí bítovskýbásník Jiří Kuběna, vlastním jménemJiří Paukert. Povoláním památkář, který působiljako kastelán na hradě Bítově, kde dodnesžije.Kuběna patří ke generaci takzvanýchšestatřicátníků, vedle Václava Havla, VěryLinhartové, Josefa Topola nebo ViolyFischerové. Nakladatelství Kniha Zlín vzdalohold Kuběnovu životnímu jubileu a k jeholetošním pětasedmdesátinám vydalo souborbásní z mládí nazvaný Krásný rytíř na vysokéskále.Kuběnova výročí si všiml také brněnskýHost. Do svazku Pramen Bítova vybral básněz let 1953 až 2010. Jubilantem je i Vít Slíva,další básník působící pod křídly nakladatelstvíHost. K letošním šedesátinám si nadělildárek v podobě své desáté sbírky Račí mor.Host v roce 2011 přišel ještě s jednou básnickousbírkou. Nese zvláštní název Krooakrooa a jejím autorem je čtyřiatřicetiletýděčínský básník a univerzitní učitel RadekFridrich. Jméno svazku vychází z krkavčíhovýkřiku. Z hlasu, který se jako svědekvznáší nad severočeskou krajinou a lidskýmiosudy v ní. Autor se v novém díle, stejnějako v předchozích sbírkách, nechává inspirovatčesko-německou historií, mytologiíSudet, kterou zachycuje na papíře a vdechujejí nový život.Vraťme se ale ke známějším jménům.Pod strohým titulem Básně se letos na pultechknihkupectví objevila dlouho očekávanákniha dramatika a spisovatele JosefaTopola, který svou básnickou tvorbu dosudpříliš neprezentoval. Nový Topolův rozsáhlýbásnický soubor, který má přes čtyři stastran, zahrnuje verše, jež vznikaly od začátkupadesátých let do konce let osmdesátých.Knihu vydalo pražské nakladatelství ViktoraStoilova Torst.Torst v tomto roce přišel na knižní trhtaké s útlým výborem z poezie Jana Zábrany.Knížka čítá pětatřicet básní a vyšla k výročínedožitých osmdesátých narozenin básníka,prozaika, esejisty a překladatele. Svazek přinášíbásně napsané od počátku padesátých letaž do první poloviny let osmdesátých. Výborpřipravili Jan Šulc a Marie Zábranová. (pst)Plán na zimu dnes večer připravíkapela Hm...Pátečními hosty Mezinárodního festivalupoezie jsou letos hudebníci sdružení veskupině Hm... Z počátku mírně proměnliváformace vznikla v okruhu kapel Tatabojsa Oswald Scheider uprostřed devadesátýchlet z iniciativy zpěváka, klavíristy a kytaristyMarka Doubravy a zpívajícího hráče nahousle a baskytaru Viktora Ekrta. Zatím vydalatři alba v originálních přebalech, kterázachycují neméně osobitou tvorbu.Za nemožným názvem Hm... se skrývámuzikantská zručnost, hravost, schopnostnapsat výborné písně a bez přehnané úctyzhudebnit i nedotknutelně čítankové klasiky.K základní výbavě Doubravy, Ekrta a jejichspoluhráčů, jimž se tu říká bodky, patřítéž jemně vybroušený smysl pro humor, noblesa,která se dnes už pomalu nenosí a nadevšímdobrý vkus.Hm... se v rozletu nenechávají svazovatžánrovými škatulkami. Jejich nezaměnitelnýstyl tvoří mozaika jazzu, folku, rocku, latiny,folklorních motivů i vážné, ale takhledohromady hlavně docela veselé hudby. Přitom si tahle parta už vytvořila rozpoznatelněcharakteristický zvuk a ojedinělý výraz,který ani to žánrové rozpětí nerozměnilo nadrobné. Trochu záhadně to při všem všudydrží pohromadě. Na pódiu možná těmi móresyswingových zpěváků z dávných časů, vestudiu pak bůhví čím.První album Hm... To by mohlo být zajímavébylo v roce 2000 ještě spíš přislibem,než definitívou, vzbudilo však pozornosthudebních novinářů a zájem posluchačů.O čtyři roky mladší Oběd přinesl už chutnoua vyváženou porci dobrých nápadů. Jestližeústředním tématem první desky byla, dleexplikace skupiny, láska, druhá kolekce řešídalší závažné téma – jídlo. Odhlédneme-livšak od prohlášení hudebníků, skutečnostje zajímavější. Verše Seifertovy, Wolkerovy,Ortenovy, i překlady básní Rimbaudových,či Apolinairových jsou tu provázány s textydvorního spolupracovníka Petra Kotouše,který se skladateli Doubravou a Ekrtem tvoříautorskou páteř Hm... a do nastaveného konceptuse dokonale strefuje.Trojici dosud vydaných titulů uzavírá Plánna zimu z roku 2008. Hm... zde opět demýtyzujívelká témata českých klasiků Gellnera,Blatného, Zábranu, Blatného, či Nezvala.47. Mezinárodní festival poezieA opět je tu zřetelný ten džentlmenský patos,jenž z rozervané Ortenovy U tebe teplo jea Zábranovy Monotónní modeluje nejsilnějšímísta třetího alba. Závažná témata pak odlehčujehravý Gellnerův Kuplet o ženské emancipacia Kotoušův valčíček Sifonový bombometčík,v nichž exceluje Filip Nebřenský.Jeho kultivovaný projev ovšem kdykoli znesvětíDoubrava, třeba ve vlastním textu Můjpříběh: „já chci repovat v hustý repový kapele,jenže ten můj blbej kukuč vypadá tak nesměle,protože celej život hrál jsem jen folka kántry a nevím, jak se správně říkaj hiphopovýmantry...“, případně si svou polívčičkuněčím ztřeštěným přihřeje Viktor Ekrt a nakonectu a tam i bubeník Tomáš Rejholec.Hm... se prostě umí chovat jaksepatří.I když je člověk „mrtev pro ženy, mrtev propřítele, mrtev pro úzkost, mrtev pro mrtvé...ano, takto úplně a cele“, má chuť naplno žít.Hm... s námi hrají na rovinu. Nezavírají očipřed špínou našich časů, ale nezapomínajís úsměvem akcentovat to dobré co v nászbylo. Karel Prokeš4 festivalový zpravodaj II/2011 festivalový zpravodaj II/2011 5


59974 Federal Register / Vol. 68, No. 202 / Monday, October 20, 2003 / Noticessome point in time since the date of theprecipitating injury, disabilityadjudicators can reliably determine thatRSDS/CRPS is present and constitutes amedically determinable impairment. Itmay be noted in the treatment recordsthat these signs are not presentcontinuously, or the signs may bepresent at one examination and notappear at another. Transient findings arecharacteristic of RSDS/CRPS, and do notaffect a finding that a medicallydeterminable impairment is present.How Is Medical Evidence of theImpairment Documented?In cases involving RSDS/CRPS, thedocumentation of medical signs orlaboratory findings at some point intime in the clinical record since the dateof the precipitating injury is critical inestablishing the presence of a medicallydeterminable impairment. In cases inwhich RSDS/CRPS is alleged,longitudinal clinical records reflectingongoing medical evaluation andtreatment from the individual’s medicalsources, especially treating sources, areextremely helpful in documenting thepresence of any medical signs,symptoms and laboratory findings.Generally, evidence for the 12-monthperiod preceding the month ofapplication should be obtained, unlessthere is reason to believe thatdevelopment of an earlier period isnecessary, the alleged onset of disabilityis less than 12 months before the dateof the application, or a fully favorabledetermination can be made with lessevidence.If the adjudicator finds that theevidence is inadequate to determinewhether the individual is disabled, heor she must first recontact theindividual’s treating or other medicalsource(s) to determine whether theadditional information needed is readilyavailable, in accordance with 20 CFR404.1512 and 416.912. Only after theadjudicator determines that theinformation is not readily available fromthe individual’s health care provider(s),or that the necessary information orclarification cannot be sought from theindividual’s health care provider(s),should the adjudicator proceed toarrange for a consultativeexamination(s) in accordance with 20CFR 404.1519a and 416.919a. The typeof consultative examination(s)purchased will depend on the nature ofthe individual’s symptoms and theextent of the evidence already in thecase record.It should be noted that conflictingevidence in the medical record is notunusual in cases of RSDS due to thetransitory nature of its objective findingsand the complicated diagnostic processinvolved. Clarification of any suchconflicts in the medical evidence shouldbe sought first from the individual’streating or other medical sources.Medical opinions from treatingsources about the nature and severity ofan individual’s impairment(s) areentitled to deference and may beentitled to controlling weight. If we findthat a treating source’s medical opinionon the issue of the nature and severityof an individual’s impairment(s) is wellsupportedby medically acceptableclinical and laboratory diagnostictechniques and is not inconsistent withthe other substantial evidence in thecase record, the adjudicator will give itcontrolling weight. (See SSR 96–2p,‘‘Titles II and XVI: Giving ControllingWeight to Treating Source MedicalOpinions,’’ and SSR 96–5p, ‘‘Titles IIand XVI: Medical Source Opinions onIssues Reserved to theCommissioner.’’) 3How Is the Duration and Severity ofRSDS/CRPS Established?The signs and symptoms of RSDS/CRPS may remain stable over time,improve, or worsen. Documentationshould, whenever appropriate, include alongitudinal clinical record containingdetailed medical observations,treatment, the individual’s response totreatment, complications of treatment,and a detailed description of how theimpairment limits the individual’sability to function and perform orsustain work activity over time.Chronic pain and many of themedications prescribed to treat it mayaffect an individual’s ability to maintainattention and concentration, as well asadversely affect his or her cognition,mood, and behavior, and may evenreduce motor reaction times. Thesefactors can interfere with anindividual’s ability to sustain workactivity over time, or preclude sustainedwork activity altogether. Whenevaluating duration and severity, as wellas when evaluating RFC, the effects ofchronic pain and the use of painmedications must be carefullyconsidered.3 A medical source opinion that an individual is‘‘disabled’’ or ‘‘unable to work,’’ has animpairment(s) that meets or equals the requirementsof a listing, has a particular residual functionalcapacity (RFC), that concerns whether anindividual’s RFC prevents him or her from doingpast relevant work, or that concerns the applicationof vocational factors, is an opinion on an issuereserved to the Commissioner. Every such opinionmust still be considered in adjudicating a disabilityclaim; however, the adjudicator will not give anyspecial significance to such an opinion because ofits source. See SSR 96–5p for an additionaldiscussion of this issue.When the alleged onset of disabilitysecondary to RSDS/CRPS occurred lessthan 12 months before adjudication, theadjudicator must evaluate the availablemedical evidence and project the degreeof impairment severity that is likely toexist at the end of 12 months.Information about treatment andresponse to treatment, as well as anymedical source opinions about theindividual’s prognosis at the end of 12months, are helpful in deciding whetherthe medically determinable impairmentis expected to be of disabling severityfor at least 12 consecutive months.In those cases in which an individualis found disabled based on RSDS/CRPS,but medical improvement is anticipated,the adjudicator should schedule anappropriate medical reexamination dateconsistent with the informationindicating the likelihood of medicalimprovement.How Is RSDS/CRPS Evaluated?Claims in which the individualalleges RSDS/CRPS are adjudicatedusing the sequential evaluation process,just as for any other impairment.Because finding that RSDS/CRPS is amedically determinable impairmentrequires the presence of chronic painand one or more clinically documentedsigns in the affected region, theadjudicator can reliably find that pain isan expected symptom in this disorder.Other symptoms, including such thingsas extreme sensitivity to touch orpressure, or abnormal sensations of heator cold, can also be associated with thisdisorder. Given that a variety ofsymptoms can be associated with RSDS/CRPS, once the disorder has beenestablished as a medically determinableimpairment, the adjudicator mustevaluate the intensity, persistence, andlimiting effects of the individual’ssymptoms to determine the extent towhich the symptoms limit theindividual’s ability to do basic workactivities. For this purpose, wheneverthe individual’s statements about theintensity, persistence, or functionallylimiting effects of pain or othersymptoms are not substantiated byobjective medical evidence, theadjudicator must make a finding on thecredibility of the individual’s statementsbased on a consideration of the entirecase record. This includes the medicalsigns and laboratory findings, theindividual’s own statements about thesymptoms, any statements and otherinformation provided by treating orexamining physicians or psychologistsand other persons about the symptomsand how they affect the individual, andany other relevant evidence in the caserecord. Although symptoms aloneVerDate jul2003 15:11 Oct 17, 2003 Jkt 203001 PO 00000 Frm 00066 Fmt 4703 Sfmt 4703 E:\FR\FM\20OCN1.SGM 20OCN1


47. Mezinárodní festival poezieNěkdo musí být první……a ten, kdo si takové místo v pořadí vylosuje,z toho většinou není nijak nadšený. Letosměla „štěstí“ Tereza Slámová, drobná slečnas výraznýma očima. Vybrala si báseň od Dianedi Prima: Noční můry. Podařilo se mi ji odchytita vyzpovídat těsně před jejím výstupemna pódiu.Jsi dneska úplně první. Jak se cítíš?Teďka jsem v pohodě, normálně bývámnervózní.Páteční a sobotníA čím to je, že nemáš trému?Tu budu mít teprve, až tam přijdu.Co s tebou dělá tréma? Klepe se ti hlas?Jak to zvládáš?Ehm, někdy ano. Dokonce se mi jednoustalo, že ten text, který jsem říkala, zněl strašněafektovaně. Na to si stěžovala i porota, aleono to bylo způsobeno tím, že jsem se klepala,protože jsem měla strach. Byla jsem nervózní,takže to nebylo proto, že bych bylaafektovaná.A Jak dlouho už recituješ?Asi čtyři roky.A pokolikáté jsi na mfp?Potřetí.Proč sem jezdíš? Kvůli vítězství nebo téatmosféře?Kvůli kamarádům, protože to je skorojediná možnost, kdy se s nimi můžu vidět.Každý jsme z jiné části republiky.Tvoříš i něco sama?Když tvořím něco sama, tak to dopadnehrozně, takže recituju jenom jiné autory.Hodláš se na přednes zaměřit i v budoucnu?Třeba si na něm vybudovat kariéru?To moc nezáleží na mně, ale chtěla bych.Festivalové menuSmažený kuřecí řízek, bram. salátGulášValašská klobásaPárečkyValašská kyselicePečivo 1ksBagety dle aktuálního výběruProvozní dobaA co bylo prvotním impulsem, který těpřivedl k poezii?Šla jsem na Wolkerův Prostějov, což je festivalpoezie v České republice, a v městskémkole jsem recitovala Médeu. Je to monolog,po kterém ta žena zabije své děti. Tenkrátmi strašně, ale vážně strašně vynadali za to,co jsem předvedla, že to bylo hrozné. Takžejsem si na truc příští rok vzala poezii a začalase o ni více zajímat.To znamená, že se dokážeš sama takhle„vyhecovat“?Když se mi chce, tak ano.Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdaru.Ptala se Nika Reiler.65 Kč60 Kč28 Kč22 Kč25 Kč3 KčPátek 11. listopadu09.00 M-klub – I. kolo soutěže14.00 – pokračování I. kola20.00 – losování II. kola– koncert skupiny Hm...Sobota 12. listopadu09.00 M-klub – II. kolo soutěže14.00 velký sál KZ – seminář s porotou19.30 M-klub – vyhlášení výsledků– přehlídka vítězů– slavnostní zakončení 47. ročníku MFP– společenský večerPátek 11. listopadudivadelní kavárna – bar 08.00–17.00 hod.M-klub – soutěž08.00–17.00 hod.M-klub – koncert skupiny Hm... 19.00–24.00 hod.šatna Divadelní kavárny 08.00–17.00 hod.šatna M-klubu19.00–24.00 hod.Sobota 12. listopaduDivadelní kavárna – bar 08.00–17.00 hod.M-klub – soutěž08.00–03.00 hod.M-klub – závěrečný večer 18.30– ? hod.šatna Divadelní kavárny 08.00–17.00 hod.šatna M-klubu18.00– ? hod.partneřiZpravodaj 47. Mezinárodního festivalu poezie pro účastníky festivalu vydává Kulturní zařízeníměsta Valašského Meziříčí. Redakce: Karel Prokeš – šéfredaktor, Josef Fabián, OndřejSmolka, Daniel Kadlec, Jan Grepl, Pavel Stojar, Nika Reiler, Tereza Volfová, Jakub Vémola.8 festivalový zpravodaj II/2011

More magazines by this user
Similar magazines