Side in-Line - Kreon

kreon.com

Side in-Line - Kreon

Side in-LineThe ultimate reduction of language elementsSide in-Line revisits the concept of Side, but eliminates any visible frames. This resultsin design only driven by its function, generating and controlling light by means ofasymmetric reflectors, that in turn guarantee a maximum output with minimum glare. Pureand simple lines enhance architecture through harmonious interaction with space andwalls. The light sources available to Side in-Line enable this product to be applied as awallwasher to floors or ceilings. A remarkable feature of this range is the plasterkit: onceinstalled, it can be equipped with different subframes for each lamp type.De ultieme reductie in vormentaalSide in-Line herneemt het concept van Side maar elimineert alle zichtbare randen. Dezereductie resulteert in een vormgeving die enkel is gedreven door de functie, het creërenen controleren van het licht door middel van asymmetrische reflectoren die een maximalelichtopbrengst met een minimale verblinding garanderen. De minimalistische vormgevingcreëert een vormentaal van pure en simpele lijnen waarbij Side in-Line de architecturaleervaring van minimale ruimtes en vlakken versterkt. De beschikbare lichtbronnen latentoe Side in-Line te gebruiken voor het uitlichten van vloer en plafond. Het concept vanSide in-Line is opgebouwd rond een pleisterplaat die eenmaal geïnstalleerd, kan ingevuldworden met verschillende subframes voor elk lamptype.kreon 381kreon 382


Side in-Line Project Private house Architect ANTE-Architecten, Anne-Mie NoensLocation Sinaai, Belgium Photographer Jan Dirkx Side in-Line & Square Side in-LineSide in-Line and Square Side in-Line are recessed fixtures for walls or ceilings. They canbe installed in brickwork or cavity walls and require only 120mm depth. This range ofwashlights is developed for halogen, LED, compact fluorescent and metal vapour lamps.Control gears, transformers or electronic components are mounted inside the housing.Reflector is included.Side in-Line en Square Side in-Line zijn inbouwarmaturen voor wanden en plafonds.Ze kunnen in stenen of in holle wanden geïnstalleerd worden en vragen slechts 120mminbouwdiepte. Deze reeks van armaturen is ontwikkeld voor halogeen-, LED, compactfluorescentie- en metaaldamp lampen. Voorschakelapparatuur en elektronischecomponenten zijn ingebouwd in de behuizing. Reflector is meegeleverd.Side in-Line with matt reflectorSquare Side in-Line with matt reflectorkreon 383kreon 384


Side in-Linenamelamptypereferenceside in-lineside in-linedimmable*side in-lineemergency**TC-TEL TC-TEL TC-TELkr995423 kr995473 kr935423naamlamptypereferentienamelamptypereferenceside in-line* side in-line* side in-line** side in-line**LED 3x445lm QT-DE12 ° HIT-DE ° HIT-DE °2700K, CRI≥85kr995463 kr975433 kr975443 kr975453naamlamptypereferentievisible LxW 308x229 308x229 308x229LxB zichtbaar***cut out LxW 320x260 320x260 320x260LxB inbouw ***min depth 120 120 120min. dieptethicknessboardmaterial8-20 8-20 8-20dikteafwerkplaatfitting GX24q-3/4 GX24q-3/4 GX24q-3/4lampvoetmax. watt 26W/32W/42W 26W/32W/42W 26W/32W/42Wmax. wattvoltagesymbolgearIPclassorientationclear protect.glass230V 230V 230VA A Aelectr. incl. electr. incl. electr. incl.40 40 401 1 1dwv dwv dwvincl. incl. incl.voltagesymboolVSAIPklasseoriëntatiehelderbeschermglasvisible LxW 308x229 308x229 308x229 308x229 LxB zichtbaar***cut out LxW 320x260 320x260 320x260 320x260 LxB inbouw ***min depth 120 120 120 120 min. dieptethicknessboardmaterial8-20 8-20 8-20 8-20 dikteafwerkplaatfittingR7s(114,2mm) RX7s RX7s-24 lampvoetmax. watt 3x6W 160W 70W 150W max. wattvoltagesymbolgearIPclassorientationclear protect.glass230V 230V 230V/5kV 230V/5kV2 Q n nelectr. incl. electr. incl. electr. incl.40 40 40 401 1 1 1dwv w w wincl. incl. incl. incl.voltagesymboolVSAIPklasseoriëntatiehelderbeschermglasrequiredplasterkit****housingkr775404 kr775404 kr775404noodzakelijkpleisterplaatbehuizing****required**** plasterkithousingkr775404 kr775404 kr775404 kr775404noodzakelijkpleisterplaatbehuizing****optionalinstallation box kr775402 kr775402 kr775402frosted glass kr770410 kr770410 kr770410RemarksMatt reflector incl.* DALI (+touch DIM) and ON/OFF.** Converter and battery pack incl., autonomy 3 hours.*** Cut out for hollow wall; for other applications see installation manual.**** The orientation of the plasterkit-housing defines the direction of the light output.OpmerkingenIncl matte reflector.* DALI (+touch DIM) en ON/OFF.** Batterij en noodunit incl., autonomie 3 uren.*** Inbouw voor holle wand; voor andere toepassingen zie installatiehandleiding.**** De oriëntatie van de pleisterplaatbehuizing bepaalt de lichtuitstraling.optioneelinbouwdoosmat glasoptionalinstallation box kr775402 kr775402 kr775402 kr775402Remarks° Not to be used in inflammable material.* Matt reflector incl.** Incl. mirror reflector.*** Cut out for hollow wall; for other applications see installation manual.**** The orientation of the plasterkit-housing defines the direction of the light output.Opmerkingen° Niet te gebruiken in brandbaar materiaal.* Incl matte reflector.** Incl. spiegel reflector.*** Inbouw voor holle wand; voor andere toepassingen zie installatiehandleiding.**** De oriëntatie van de pleisterplaatbehuizing bepaalt de lichtuitstraling.optioneelinbouwdoosinstallation manuals: www.kreon.cominstallation manuals: www.kreon.comkreon 385kreon 386


Square Side in-Line Project Altes Rathaus Architect Dieter NeikesLocation Hannover, Germany Photographer Serge BrisonSquare Side in-Linenamelamptypereferencesquareside in-linesquareside in-linedimmable*squareside in-lineemergency**squareside in-lineTC-TEL TC-TEL TC-TEL LED 4x445lm2700K, CRI≥85kr995723 kr995773 kr935723 kr995763naamlamptypereferentievisible LxW 308x308 308x308 308x308 308x308 LxB zichtbaar***cut out LxW 320x339 320x339 320x339 320x339 LxB inbouw ***min depth 120 120 120 120 min. dieptethicknessboardmaterial8-20 8-20 8-20 8-20 dikteafwerkplaatfitting GX24q-3/4 GX24q-3/4 Gx24q-3/4lampvoetmax. watt 26W/32W/42W 26W/32W/42W 26W/32W/42W 4x6W max. wattvoltagesymbolgearIPclassorientationclear protect.glass230V 230V 230V 230VA A A 2electr. incl. electr. incl. electr. incl. electr. incl.40 40 40 401 1 1 1dwv dwv dwv dwvincl. incl. incl. incl.voltagesymboolVSAIPklasseoriëntatiehelderbeschermglasrequired****plasterkithousingkr775704 kr775704 kr775704 kr775704noodzakelijkpleisterplaatbehuizing****optionalinstallation boxfrosted glasskr775702 kr775702 kr775702 kr775702kr770710 kr770710 kr770710optioneelinbouwdoosmat glasRemarksMatt reflector incl.* DALI (+touch DIM) and ON/OFF.** Converter and battery pack incl., autonomy 3 hours.*** Cut out for hollow wall; for other applications see installation manual.**** The orientation of the plasterkit defines the direction of the light output.OpmerkingenIncl matte reflector.* DALI (+touch DIM) en ON/OFF.** Batterij en noodunit incl., autonomie 3 uren.*** Inbouw voor holle wand; voor andere toepassingen zie installatiehandleiding.**** De oriëntatie van de pleisterplaat bepaalt de lichtuitstraling.installation manuals: www.kreon.comkreon 387kreon 388


Small Side in-Line Project Showroom Wals’ Wonen Architect Ben Van DuinLocation Nijmegen, The Netherlands Photographer Serge BrisonSquare Side in-Linenamelamptypereferencesquareside in-line*QT-DE12kr975733squareside in-line**HIT-DEkr975753naamlamptypereferentievisible LxW 308x308308x308LxB zichtbaar***cut out LxW 320x339320x339LxB inbouw ***min depth 120 120min. dieptethicknessboardmaterial8-20 8-20dikteafwerkplaatfitting R7s(114,2mm) RX7s-24lampvoetmax. watt 160W150Wmax. wattvoltage 230V230V/5kVvoltagesymbol Q nsymboolgearelectr. incl.VSAIP 40 40IPclass1 1klasseorientationoriëntatieclear protect.glasswincl.wincl.helderbeschermglasrequired****plasterkithousingkr775704kr775704noodzakelijkpleisterplaatbehuizing****optionalinstallation boxkr775702kr775702optioneelinbouwdoosRemarksNot to be used in inflammable material.* Matt reflector incl.** Mirror reflector incl.*** Cut out for hollow wall; for other applications see installation manual.**** The orientation of the plasterkit defines the direction of the light output.OpmerkingenNiet te gebruiken in brandbaar materiaal.* Incl matte reflector.** Incl. spiegel reflector.*** Inbouw voor holle wand; voor andere toepassingen zie installatiehandleiding.**** De oriëntatie van de pleisterplaat bepaalt de lichtuitstraling.installation manuals: www.kreon.comkreon 389kreon 390


Small Square Project Private apartment Architect Wim van HeesSide in-Line Location Antwerp, Belgium Photographer KreonSmall Side in-Line & Small Square Side in-LineSmall Side in-Line and Small Square Side in-Line are recessed fixtures for walls orceilings. They can be installed in brickwork or cavity walls and require only 100mm depth.This range of washlights is developed for halogen lamps, compact fluorescent lampsand LEDs. Control gears, transformers or electronic components are mounted inside thehousing. Reflector is included.Small Side in-Line en Small Square Side in-Line zijn inbouwarmaturen voor wanden enplafonds. Ze kunnen in stenen of in holle wanden geïnstalleerd worden en vragen slechts100mm inbouwdiepte. Deze reeks van armaturen is ontwikkeld voor LED, halogeen- encompact fluorescentielampen. Voorschakelapparatuur en elektronische componentenzijn ingebouwd in de behuizing. Reflector is meegeleverd.Small Side in-Line with matt reflectorSmall Square Side in-Line with matt reflectorkreon 391kreon 392


Small Side in-LineSmall Square Side in-Linenamelamptypereferencesmall*side in-linesmall**side in-linesmallside in-lineTC-DEL QT-DE12 LED 2x445lm2700K, CRI≥85kr995613 kr975623 kr995603naamlamptypereferentienamelamptypereferencesmall squareside in-linesmall squareside in-lineemergency*small squareside in-line**small squareside in-lineTC-DEL TC-DEL QT-DE12 LED 3x445lm2700K, CRI≥85kr995813 kr935813 kr975823 kr995803naamlamptypereferentievisible LxW 205x155 205x155 205x155LxB zichtbaar***cut out LxW 220x186 220x186 220x186LxB inbouw ***min depth 100 100 100min. dieptethicknessboardmaterial8-20 8-20 8-20dikteafwerkplaatfitting G24q-1 R7s (74,9mm)lampvoetmax. watt 13W 80W 2x6Wmax. wattvoltage 230V 230V 230Vvoltagesymbol A Q 2symboolgear electr. incl.electr. incl.VSAIP 40 40 40IPclassorientationclear protect.glassoptionalinstallation boxfrosted glass1 1 1dwv w dwvincl. incl. incl.kr775604 kr775604 kr775604kr775602 kr775602 kr775602kr770610RemarksMatt reflector incl.* TC-DEL from Osram or Sylvania.** Not to be used in inflammable material.*** Cut out for hollow wall; for other applications see installation manual.**** The orientation of the plasterkit defines the direction of the light output.OpmerkingenIncl matte reflector.* TC-DEL van Osram of Sylvania.** Niet gebruiken in brandbaar materiaal.*** Inbouw voor holle wand; voor andere toepassingen zie installatiehandleiding.**** De oriëntatie van de pleisterplaat bepaalt de lichtuitstraling.klasseoriëntatiehelderbeschermglasoptioneelinbouwdoosmat glasvisible LxW 205x205 205x205 205x205 205x205 LxB zichtbaar***cut out LxW 220x236 220x236 220x236 220x236 LxB inbouw ***min depth 100 100 100 100 min. dieptethicknessboardmaterial8-20 8-20 8-20 8-20 dikteafwerkplaatfitting G24q-2 G24q-2 R7s (114,2mm)lampvoetmax. watt 18W 18W 120W 3x6W max. wattvoltage 230V 230V 230V 230V voltagesymbol A A Q 2 symboolgear electr. incl. electr. incl. electr. incl. VSAIP 40 40 40 40 IPclassorientationclear protect.glassoptionalinstallation boxfrosted glass1 1 1 1dwv dwv w dwvincl. incl. incl. incl.kr775804 kr775804 kr775804 kr775804kr775802 kr775802 kr775802 kr775802kr770810kr770810RemarksMatt reflector incl.* Converter and battery pack incl., autonomy 1 hour.** Not to be used in inflammable material.*** Cut out for hollow wall; for other applications see installation manual.**** The orientation of the plasterkit-housing defines the direction of the light output.OpmerkingenIncl. matte reflector.* Batterij en noodunit incl., autonomie 1 uur.** Niet te gebruiken in brandbaar materiaal.*** Inbouw voor holle wand; voor andere toepassingen zie installatiehandleiding.**** De oriëntatie van de pleisterplaatbehuizing bepaalt de lichtuitstraling.klasseoriëntatiehelderbeschermglasrequired****plasterkithousingnoodzakelijkpleisterplaatbehuizing****required****plasterkithousingnoodzakelijkpleisterplaatbehuizing****optioneelinbouwdoosmat glasinstallation manuals: www.kreon.cominstallation manuals: www.kreon.comkreon393kreon394


Mini Side in-Line Project Private house Architect Eletech PrestigeLocation Antwerp, Belgium Photographer Arne Jennard Mini Side in-LineMini Side in-Line is a recessed fixture for walls or ceilings. It can be installed inbrickwork or cavity walls and requires only 100mm depth. This range of washlights isdeveloped for LEDs and low voltage halogen lamps. Control gears, transformers orelectronic components are mounted inside the housing. Reflector is included.Mini Side in-Line is een inbouwarmatuur voor wanden en plafonds. Mini Side in-Linekan in stenen of in holle wanden geïnstalleerd worden en vraagt slechts 100mminbouwdiepte. Dit toestel is ontwikkeld voor LED en laagvolt halogeen lampen.Voorschakelapparatuur en elektronische componenten zijn ingebouwd in de behuizing.Reflector is meegeleverd.Mini Side in-Line with matt reflectorkreon 395kreon 396


Mini Side in-LineMini Side in-Line Project Proven Int. Architect Ixtra, Filip VanryckeghemLocation Poperinge, Belgium Photographer Jo Pauwelsnamelamptypereferencemini side in-line mini side in-line mini side in-line mini side in-lineQT9-ax QT9-ax LED LED3000K CRI≥80 3000K CRI≥80kr995653 kr975653 kr995853 kr975853naamlamptypereferentievisible LxW 205x60 205x60 205x60 205x60 LxB zichtbaar*cut out LxW 220x91 220x91 220x91 220x91 LxB inbouw *min depth 100 100 100 100 min. dieptethicknessboardmaterial8-20 8-20 8-20 8-20 dikteafwerkplaatfitting G4G4lampvoetmax. watt 20W 20W 3W 3W max. wattvoltage 12V 230V/12V 230V voltagedrive current 700mA700mA stuur stroomsymbolgearIPclassorientationl l 2 2excl. electr. incl.*** excl. electr. incl.**40 40 40 403 1 1 1dw dw dw dwsymboolVSAIPklasseoriëntatiekr775654 kr775654 kr775654 kr775654incl. incl. excl. excl.required****plasterkithousingclear protect. glassnoodzakelijkpleisterplaatbehuizing****helderbeschermglasoptionalinstallation boxkr775652 kr775652 kr775652 kr775652optioneelinbouwdoosRemarksMatt reflector incl.* Cut out for hollow wall; for other applications see installation manual.** 1 driver (350mA., max 8,5W) powers up to 7 fittings.*** 1 transformer (20-75W) powers up to 3 fittings.**** The orientation of the plasterkit-housing defines the direction of the light output.OpmerkingenIncl. matte reflector.* Inbouw voor holle wand; voor andere toepassingen zie installatiehandleiding.** 1 sturing (350mA., max 8,5W) levert stroom voor 7 toestellen.*** 1 transformator (20-75W) levert stroom voor 3 toestellen.**** De oriëntatie van de pleisterplaatbehuizing bepaalt de lichtuitstraling.installation manuals: www.kreon.comkreon 397kreon 398

More magazines by this user
Similar magazines