Kurz 2

ii.fmph.uniba.sk

Kurz 2

Polia súvislá oblasť pamäte vyplnená prvkami s danýmtypomint a[10]; // pole desiatich prvkov typu intdouble b[20]; // pole 20 realnych číselint x[10][20]; // pole 10 polí o 20 prvkoch intint y[2][3][4]; // pole 2 polí 3 polí 4 prvkov ...