(ke stažení v pdf) číslo 41/Říjen 2011 - HYUNDAI Motor ...

hyundai.motor.cz
  • No tags were found...

(ke stažení v pdf) číslo 41/Říjen 2011 - HYUNDAI Motor ...

Regionální HR workshopStalo se v HMMC / What happened in HMMCRegional HR Workshop36 zástupců Oddělení lidskýchzdrojů Hyundai z několika evropskýchzemí a Koreje sesešlo na prvním RegionálnímHR workshopu. Ten se konal26. a 27. září v Ostravě.Seminář pořádal globální HR týmve spolupráci s Oddělením lidskýchzdrojů HMMC. Hlavní část probíhalav ostravském hotelu Park Inn. „Cílemje posílit spolupráci mezi HR manažeryv Evropě a informovat účastníkyo našich cílech na příští 2 roky. Chcemese také dozvědět, jaké mají potřeby,jak jim můžeme pomoci, abyse Hyundai stal globální společností,“řekl Greg Thomson z globálníhoHR týmu Hyundai.Regionálního workshopu se zúčastniličlenové Oddělení lidských zdrojůz korejské centrály Hyundai, našehozávodu a také z Německa, Itálie,Španělska, Ruska a dalších evropskýchzemí. V průběhu dvou dnů seřešily otázky týkající se globálníchstandardů HR – komunikace, rozvojetalentů, vzdělávání. Mluvilo se takéo klíčových hodnotách nebo využitíe-learningu. Obdobný seminář probíhalve stejném termínu v Alabaměve Spojených státech, kde se sešliHR manažeři Hyundai ze Severnía Jižní Ameriky.36 representatives of Hyundai’sHuman Resources Departmentsfrom several European countriesmet at the first Regional HRWorkshop. The event tookplace in Ostrava on 26 th and27 th September.Workshop was organized by GlobalHR Team in cooperation withHMMC HR Department. The mainpart was held in Park Inn hotel inOstrava. “The main purpose is tostrengthen relationships betweenall HR managers in Europe and giveinformation about what we’d liketo achieve in next 2 years. We alsowant to receive information aboutwhat they need from us, how we cansupport them to turn Hyundai intoa truly global company”, said GregThomson from Global HR Team.HR members from HyundaiHeadquarters, HMMC plant andalso from Germany, Italy, Spain,Russia and other European countriesattended the Regional Workshop.During two days issues regardingglobal HR standards (communication,talent development, education) andalso core values and e-learning werediscussed. Similar workshop, whichtook place in Alabama, USA, wasattended by Hyundai HR managersfrom North and South America.HMMC Interliga – fináleHMMC Interleague – final matchLetošní ročník fotbalové HMMCinterligy je za námi. V úterý4. října se na hřišti u areálu našehozávodu hrál finálový zápas,v němž proti sobě nastoupilytýmy Boca Seniors a Paint Komando.Finále se hrálo 2 x 30 minut. Prvnípoločas byl poměrně vyrovnanýs několika šancemi na obou stranách.Ve druhé půli se hráčům lakovnypodařilo vsítit úvodní brankua poté se začala projevovat jejichherní převaha. Tým Paint Komandonakonec vyhrál 3:0. Vítězné mužstvoobdrželo z rukou prezidenta HMMC,pana Kang Ho-dona, pohár a šek na7 tisíc korun. Poražení získali šek na3 tisíce. „Je to krásný pocit zase vyhrátpo dvou letech. Měli jsme dobrýtým a finále bylo jednoznačné. Bocahrála velice dobře, ale my jsme mělilepší hráče a vyhráli jsme zaslouženě,“řekl Lukáš Rac, kapitán vítěznéhomužstva. Nejlepším střelcemsemifinále a finále byl Martin Mikulecz Paint Komanda, který si odneslpohár, soudek piva a cenu – vůz Hyundaiix20 s plnou nádrží na víkend.Po skončení zápasu bylo pro hráčei diváky připraveno občerstvení. Nadalší napínavé souboje se můžemetěšit na jaře příštího roku.This year’s season of HMMCFootball Interleague ended.The final match between BocaSeniors and Paint Komando teamstook place on HMMC footballpitch on Tuesday 4 th October.The final was played 2 x 30 minutes.The first half was relatively tight andoffered few scoring opportunities onboth sides. In the second half playersfrom Paint Shop scored the openinggoal and later their supremacy wasnoticeable. Paint Komando teamwon 3:0. Winning team got a cupand a 7,000 CZK check. Defeatedteam received 3,000 CZK. Theprizes were handed over by Mr.Kang Ho-don, President of HMMC.“Winning the cup again after twoyears is a beautiful feeling. Wehad great team and the final matchwas unambiguous. Boca played verygood, but we had better players andour triumph was well-deserved”, saidLukáš Rac, captain of winning team.Martin Mikulec from Paint Komandobecame the top scorer of semi-finaland final games and obtained a cup,small keg and Hyundai ix20 with fulltank for a weekend. After the matchrefreshment was provided to playersand spectators. We can look forwardto further dramatic battles in springnext year.07


PROBLEM10/2011HMMC NewsTéma / TopicŘešení dotazů a návrhůQuestions and proposals solvingV současné době funguje ve společnostiHMMC několik způsobů,jak může zaměstnanec řešitsvé dotazy, návrhy, stížnosti čipřipomínky. Řízení tohoto systémuje v kompetencích nověvzniklého Oddělní zaměstnaneckýchvztahů a bezpečnosti práce.Níže uvádíme výčet možností.a případně uvést na sebe kontakt,protože jen v takovém případě můžebýt situace řádně prošetřena a nalezenopřijatelné řešení. Řešeníosobních stížností je vždy prováděnodiskrétně v úzkém kruhu zainteresovanýchosob, které jsou povinnyzachovávat mlčenlivost o důvěrnýchinformacích a skutečnostech.There are several ways ofsolving employees’ questions,proposals, complaints andcomments in HMMC at themoment. Newly establishedEmployee Relations and Health& Safety Department is in chargeof this system. The options areas follows.Proces řešení dotazů, návrhů a stížností zaměstnancůinclude your contact details,because only this way the situationcould be investigated properly andan appropriate solution could be found.Processing of personal complains isrealized discretely and only with theinvolvement of persons concernedwho are obligated to maintain secrecyof confidential information and facts.řřřňůřůůů ěě ěěůřřřůě ěŘůů Za období 1. ledna - 1. října 2011bylo zpracováno 414 příspěvků zeschránek, 119 z Mobilního HelpDesku a 28 z emailové schránky(otazky@hyundai-motor.cz). Při formulovánídotazu či připomínky jepotřeba být co nejvíce konkrétníOddělení zaměstnaneckýchvztahů a bezpečnosti prácefunguje jako podpůrné oddělení.Snaží se uspokojit potřebysvých zákazníků, jimiž jsou jednotliváoddělení a zaměstnancispolečnosti HMMC.414 contributions from the boxes, 119from Mobile Help Desk and 28 emailcontributions (otazky@hyundai-motor.cz) were processed from 1 st Januaryto 1 st October 2011. Please be asspecific as possible when formulatingquestion or comment, eventuallyEmployee Relations and Health& Safety Department is thesupporting department whoseaim is to satisfy needs of itscustomers - particular HMMCdepartments and employees.HoDSekce zaměstnaneckých vztahůEmployee Relation SectionČlenové / Members Specializace / In charge ofC. Václavínek59 614 1410K. Popardowská59 614 1323R. Mikoláš59 614 1414S. H. Jung59 614 1415K. Seidlerová59 614 1413Komunikace se zástupci zaměstnancůCommunication with employeerepresentativesZaměstnanecké stížnosti,nápravná opatřeníEmployee and disciplinary mattersSchránky dotazů a návrhůQuestions and Proposal BoxesLektor korejštiny, překladyLecturer, translationsKontroly nemocenskýchSick leave controls08www.hyundai-motor.cz


Jak je neznáte / What you wouldn´t expect„Tryskat po dlouhé pláni jenepopsatelný zážitek.“Říká se, že nejkrásnější pohledna svět je z koňského hřbetu asnem mnoha dětí, předevšímholčiček, je vlastní kůň. Mítovšem takového „koníčka“ rozhodněneznamená nenáročnouzábavu. Své o tom ví slečnaRadka Pavlicová.Mnoho lidí sní o vlastním koniuž odmalička, byl to i tvůj případ?Kdy se ti tento sen splnil?Do koníků jsem byla zamilovaná užjako dítě, ale neměla jsem podporuze strany rodičů. Takže nezbývalonic jiného než navštěvovat jezdeckéoddíly a doufat, že jednoho dne mirodiče koníka koupí. Sen mít vlastníhokoně se mi splnil cca v 17 letech,kdy jsme si s přítelem koníkykoupili.Jsi členkou nějakého oddílu?Jezdíš jen pro radost, nebo sevěnuješ i soutěžím?Členkou nyní nejsem. S mou kobylkouLili se už proháním po loukáchjen pro radost a sem tam vyrazímena western hobby soutěže, nebopotěšit děti hipoterapií. Ale zamlada nějaké soutěže byly. NapříkladBarell Race (rychlostní soutěžkolem 3 barelů), Western Pleasure(skupina jezdců předvádí hromadněúkoly a hodnotí se poslušnost koněve skupině jiných koní) a WesternHalter (což je spíše exhibiční showpro diváky, kdy se kůň předvádí vezdobených ohlavkách, hodnotí sechody koně a poslušnost vůči jezdcize země).Co vůbec obnáší péče o koně ajezdecký výcvik?Péče o koníka je docela náročná.Krom toho, že mu musíte sehnatstřechu nad hlavou, je třeba takypočítat s krmivem, veterinářem,podkovářem a hlavně s vybavenímjako je sedlo, uzdečka, čištěníapod. Co se týče výcviku, tak mouoblíbenou metodou je „westernhorsemanship,“ tedy přirozená komunikace,kdy se pracuje s koněmna základě jeho vlastní řeči tělema hlasem.Je Lili tvůj první kůň? Jak jestará? Kolik času v průměruježděním a související péčístrávíš a co když se ti zrovnanechce?Lili je můj první a taky posledníkoník (je to kobylka Anglickéhoplnokrevníka křížená s AmericanQuarter Horse). Mám ji od hříbátkaa nyní jí je 7 let, takže na násdoufám čeká alespoň dalších 15nádherných let. Dojíždím za ní každodenně,kdy spolu trávíme alespoňdvě hodiny. Přes víkendy, pokudto čas dovolí, jezdíme na celodennívyjížďky do terénu. Když se mizrovna nechce? Tak zabrouzdám dovzpomínek a uvědomím si, že onastojí za veškeré přemáhání - vstáváma jedu.Co na tom máš nejraději? Zažilajsi někdy nějaký ošklivý pád,nebo nějakou kuriózní příhodu?Nejkrásnější pocit je, když přijduk ohradě, Lili na mě zařehtá a přiběhne.Samozřejmě nepopsatelnýzážitek je i tryskat po dlouhé plánia užívat si tu volnost a důvěru skoněm. Ošklivý pád? Těch bylo amyslím, že ještě bude. Naposledy ztoho bylo vykloubené rameno, kdyžnám podjela kopýtka v zatáčce apleskly jsme sebou o zem. Nevím,jestli se to dá považovat za kurióznípříhodu, ale nedávno jsme vyrazilina exhibiční představení na dětskýden v Hlučíně, kdy jsme v masceShreka a Fiony předváděli poslušnosta ochotu koně. Od hlavy až kpatě zelená, dlouhé šaty vlající vevětru, Lili hřívu i ocas také na zeleno.U dětí jsme měli velký úspěch.Radka Pavlicová (24) pracuje vHMMC od července 2010 jakoJunior Specialista na Oddělenívnitřních záležitostí. Do prácedojíždí z Ostravy.“Gallop on a long plateau isindescribable experience.”It is said that the most beautifulview of world is from horseback.And many children, namely girls,dream about own horse. Buthaving horse as a hobby doesnot mean easy fun. Miss RadkaPavlicová knows that well.Many people dream about havinga horse since childhood. Was ityour case? When did you fulfillthis dream?I loved horses already as a child, butthere was no support from the parents´side. So there was no other option thanto attend equestrian clubs and hopethat parents would buy me a horseone day. I fulfilled the dream whenI was around 17 when my boyfriend andI bought the horses.Are you a member of an equestrianclub? Do you ride just for fun orare you interested in competitionstoo?I am not member of any club at themoment. I like to ride through themeadows with my horse Lili justfor relax. From time to time wetake part in some “western hobby”competition or go to please childrenwith hippotherapy. But there weresome competitions when I wasyounger. For example “Barell Race”(speed competition around 3 barrels),“Western Pleasure” (a group of ridersperforms tasks at once and obedienceof a horse in the group of otherhorses is assessed) and “WesternHalter” (which is a kind of show foraudience when the horse is exhibitedin decorated halters and his movementand obedience towards the riderstanding on the ground is assessed).Regarding care for horse andtraining, is it demanding?Care for horse is quite demanding.Apart from the housing you have toensure food, veterinarian, farrier andalso the equipment including saddle,bridle, cleaning stuff, etc. Concerningthe training, my favorite method is“Western Horsemanship”, which meansnatural communication, when you workwith the horse on the basis of his ownlanguage using body and voice.Is Lili your first horse? How old isshe? How much time do you spendon riding and related care; whatdo you do, if you are too tired to goto see her?Lili is my first and last horse at once (sheis a female of English Thoroughbredmixed with American Quarter Horse).I have had her since she was a colt andshe is 7 years old now. So, hopefullywe will spend at least 15 morewonderful years together. I go to seeher every day for at least two hours. Ifthe time allows, we go out for a wholeday trip at the weekends. And whenI am tired? I just browse the memoriesand immediately realize she is worthit – I get up and go.What do you like best on it? Haveyou ever experienced a bad fall orinteresting episode?It is a beautiful feeling when I come tothe fence and Lili neighs and comes tome. Of course, gallop on a long plateauwhen you enjoy the feeling of freedomand mutual trust is indescribableexperience. A bad fall? There weremany. And more will come I guess.Most recently I dislocated my shoulderwhen Lili slipped in a curve and wefell on the ground. I do not know ifit is an interesting episode, but notlong ago we attended a show withinthe Children’s Day in Hlučín. Weperformed obedience and willingnessof the horse, wearing masks of Shrekand Fiona. I was green from head totoe, wearing long dress which wasblowing in the wind. Lili’s mane andtail were green too. Children loved it.Radka Pavlicová (24) has beenworking in HMMC since July2010 as Junior Specialist atGeneral Affairs Department. Shecommutes from Ostrava.09


10/2011HMMC NewsCo byste měli vědět o...What you should know about...... PROJEKTU SOLIDARITYKlíčové hodnoty - VýzvaSpolečnost HMMC v součinnosti s předchozí Zaměstnaneckou radou připravila Projektsolidarity a finančního zabezpečení pozůstalých při úmrtí kmenového pracovníkaHMMC. Účelem je spojit síly firmy a zaměstnanců při řešení případných úmrtí členůnašeho týmu.• V případě smrti zaměstnance společnost vyplácela částku 10 000 Kč pozůstalémumanželovi/druhovi/rodiči a 5 000 Kč na každé nezaopatřené dítě do věku 18 let.Tyto částky byly navýšeny na 15 000 a 10 000 Kč a jsou vyplaceny pozůstalé rodiněvždy.• Novou součástí systému je solidarita ze strany zaměstnanců, kdy pracovník HMMCmůže přispět pozůstalé rodině částkou 50 Kč ve formě jednorázové srážky zemzdy. Srážka bude převedena na účet HMMC a následně předána přímým pozůstalým.• Na vyplacení příspěvku z Projektu solidarity má nárok pouze pozůstalá rodina zaměstnance,který se sám tohoto projektu účastnil, tzn. měl podepsanou srážku zemzdy.• Žádost o srážku ze mzdy v případě úmrtí zaměstnance HMMC je dobrovolná,ale jejím nepodepsáním ztrácí pozůstalí nárok na výplatu příspěvkuz Projektu solidarity.• Částka 50 Kč bude zaměstnancům sražena pouze v případě smrti pracovníka,který byl signatářem srážky ze mzdy při úmrtí zaměstnance.V mladé historii HMMC došlo k úmrtí zaměstnance čtyřikrát. Dva pracovníci zemřelina vážnou nemoc a dva v důsledku dopravní nehody. Nebuďme lhostejní ke svýmkolegům, jejich rodinám a blízkým. Podpořme solidaritu ve firmě! Bližší informacenaleznete u svých asistentek a group leaderů, kteří mají také k dispoziciformulář se srážkou ze mzdy.Skupina Hyundai Motor jepřipravena učinit další krokysměrem do budoucnosti prostřednictvímnové korporátnífilozofie. Mezi 5 klíčovýchhodnot skupiny patří Zákazník,Výzva, Spolupráce,Lidé a Globalita. Jedná seo základní principy, kterými byse všichni zaměstnanci měliřídit.Nechceme být spokojenisami se sebou, proto přijímámedalší, stále většívýzvy. Jsme si jisti, že s pevnýmodhodláním a důvtipemdosáhneme našich cílů.„Dosud největší výzvou v tomtoroce byl pro nás přesun modeluHyundai ix35 ze závodu Kia MotorsSlovakia do HMMC. Našizaměstnanci opět potvrdili, žese dokáží úspěšně vypořádati s takto náročným projektem.Nyní se připravujeme na dalšídvě výzvy. První je zavedení třetísměny a druhou začátek pilotnívýroby nového modelu GD, nástupcevozu Hyundai i30. Jsemsi jistý, že i tyto náročné projektyopět úspěšně zvládneme,“ řeklv srpnu letošního roku MartinKlíčník, manažer Oddělení kontrolykvality. Další klíčové hodnotyvám představíme v následujícíchvydáních HMMC News.... SOLIDARITY PROJECTHMMC in cooperation with former Works Council has prepared a Project ofsolidarity and financial security of mourning family in case of the death of HMMCemployee. The purpose is to join forces of company and employees in dealing withthe potential death of our team members.• If the employee died, the company paid the amount of 10,000 CZK to survivingspouse/partner/parents and 5,000 CZK for each dependent child under the age of18. These amounts were increased to 15,000 and 10,000 CZK and are always paidto surviving family.• The part of a new system is solidarity of employees, when HMMC employee cancontribute to mourning family by the amount of 50 CZK in a form of one deductionfrom wage. Deduction will be transferred to the HMMC account and thendelivered to direct mourning family of employee.• For payment of the Solidarity Project is entitled only the surviving family ofan employee who him/herself participated in the project, i.e. signed payroll deduction.• The request for the wage deduction in case of death of HMMC employeeis voluntary, but when not signing the request, the mourning family losesentitlement to allowance from the Solidarity Project.• The amount of 50 CZK will be deducted only in case of death of an employeewho was a signatory of the wage deduction in case if employee’s death.In a young history of HMMC, there were four cases of death. Two employees diedfrom a serious illness and two due to traffic accidents. Let us not be indifferentto our colleagues, their families and close ones. Let us support solidarity inthe company! More information is available at your assistants and Group Leaderswho will provide you with a wage deduction form.Core values - ChallengeHyundai Motor Group isprepared to make furtherstrides into the future bynew corporate philosophy.That’s why a new managementphilosophy, visions and5 new core values (Customer,Challenge, Collaboration,People and Globality) wereestablished. These are thefundamental principles whichall employees should follow.We refuse to be complacent,embrace every opportunityfor greater challenge, andare confident in achievingour goals with unwaveringpassion and ingeniousthinking.“So far our greatest challengethis year has been the shift ofproduction of Hyundai ix35 fromKia Motors Slovakia plant toHMMC. Our employees provedagain to be able to cope with sucha demanding project. These dayswe are preparing for anothertwo challenges. The first oneis launch of the third shift andthe second challenge is start ofa pilot production of the new GDmodel, successor to the Hyundaii30. I am sure we will manageto complete those difficultprojects as well,” said MartinKlíčník, manager of QualityControl Department in August2011. Further core values willbe presented in following issuesof HMMC News.10www.hyundai-motor.cz


Bezpečnostní politika IT / IT security policyJak předcházet rizikům sociálníchsítíSociální sítě jako Facebook,MySpace, Twitter nebo LinkedInse staly velmi populárními,jelikož nabízejí lidem možnostnavazovat kontakty a sdíletinformace s ostatními. Sociálnísítě spočívají ve spojenía komunikaci, přičemž poskytujíuživatelům příležitost sdíletinformace o sobě a nabízejírůzné komunikační mechanismy.Tak, jak se zvyšuje popularitasociálních sítí, zvyšuje sei bezpečnostní riziko. Tyto sítěse staly jedním z hlavních zdrojůpro sběr osobních informacía prostorem pro phishing a šířeníškodlivého softwaru. Očekáváse, že sociální sítě velmibrzy nahradí email jako hlavníprostředek pro šíření škodlivéhosoftwaru.Jak se bránit hrozbám spojenýms užíváním sociálních sítí?• Pokud se rozhodnete vstoupitdo nějaké sociální sítě, vybírejtepečlivě – budete poskytovat svéosobní údaje. Dávejte si velký pozorna to, co budete zveřejňovat– internet je otevřený zdroj. Bertev úvahu, že vše, co vložíte nasociální síť tam zůstane napořáda nebudete to moci vzít zpět. Zveřejňujtepouze takové informace,které chcete, aby viděli ostatnía nezveřejňujte nic, co souvisís HMMC (pokud to nemáte v popisupráce).• Použijte spolehlivé, jedinečnéheslo – nepoužívejte stejné heslopro přihlášení na více stráneka rozhodně pro potřebu sociálnísítě nepoužívejte heslo, kterémáte v HMMC nebo na jakýchkolivjiných účtech určených profiremní účely.• Extrémní opatrnosti je potřebapři užívání různých aplikací, dostupnýchna sociálních sítích.Takové aplikace představují velkébezpečnostní riziko, jelikožmohou obsahovat škodlivý software,nebo způsobit, že prohlížečvykoná nevyžádanou akci, a toi bez vědomí uživatele. Používáníaplikací na sociálních sítích nenípovoleno v rámci HMMC.• Věnujte pozornost personalizacia nastavení soukromí vašeho účtu– výchozí nastavení může dovolitkaždému, aby viděl váš profila zveřejněné informace, či sdíleldalší údaje jako například emailovéadresy. Kontrolujte soukromía zabezpečení vašeho profilu,abyste se ujistili, že odpovídávašim požadavkům, jelikož tytostránky periodicky mění pravidlapro jejich nastavení.• Když se přihlašujete, vždy vepišteadresu přímo do vyhledavačea nebo použijte záložky. Přitom seujistěte, že máte bezpečné připojenípro autentizaci (HTTPS). Nepřihlašujtese pomocí odkazů přesemail, nebo jiné webové stránky.Mohou totiž vést na falešnou adresu,kde může dojít k odcizenívašich osobních údajů, nebo staženívirů.• Nedovolte nástroji sociální sítězkopírovat váš seznam emailovýchadres. Stránka totiž můževyužít získaných dat k rozesíláníemailů kontaktům z vašeho seznamu,nebo dokonce i někomu,koho jste prostřednictvím emailunikdy nekontaktovali.Více informací naleznete v pravidlechbezpečnostní politiky IT, kterájsou dostupná na Autoway nebo naintranetu HMMC.Preventing social media risksSocial networking websiteslike Facebook, MySpace,Twitter or LinkedIn havebecome very popular providingopportunity for people toconnect with others to shareinformation. Social networkingsites rely on connectionsand communication allowingusers to provide informationabout themselves and offeringvarious communicationmechanisms. As the popularityof these social sites grows thesecurity risks increase too.They become one of the majorsource for harvesting personalinformation and location forspreading malicious codeand phishing. It is expectedvery soon Social networksto replace email as theprimary vector for distributingmalicious code.How to protect from SocialNetworks Security Treats?• If you decide to join somesocial network, choose itvery carefully - you will beproviding personal informationto that website. Be very carefulabout what you post - internetis a public resource. Assumethat everything you put onsocial network is permanentand you can’t retract it. Onlypost information you arecomfortable with anyoneseeing and don’t post anythingrelated to the HMMC (unlessyou’re authorized).• Use a strong, unique password- don’t use the same passwordon multiple sites and especiallydon’t use HMMC passwordon social networking sites orany other account you use forbusiness purposes.• Extreme caution should beplaced on usage of socialmedia applications. Suchapplications pose a serioussecurity risk since hackers mayembed malicious code or tocause web browser to executeunwanted actions, evenwithout user’s knowledge.Usage of social media webapplications is not allowedfrom HMMC infrastructure.• Pay attention and customizethe privacy settings in yoursocial networking accounts- default settings may allowanyone to see your profileand posted information, orto allow sharing information,such as email addresses oruser preferences. Review yoursecurity and privacy settingsto make sure that your choicesare appropriate since thesites periodically change theirPrivacy policies.• When accessing, type theaddress directly into yourbrowser or use bookmarksand ensure that you havea secure (HTTPS) connectionfor authentication. Do notaccess through links providedvia email or another website,it might be entering you intoa forged location where yourpersonal information could bestolen or to download a virus.• Forbid social networkingservices to scan your emailaddress book. The site mightuse information collectedfrom there to send emails toothers from your contact list oreven to everyone you’ve evercontacted via email.For more information see ITSecurity Policies accessiblethrough Autoway on HMMCIntranet.11


Tipy na víkendy / Weekend tipsCO / WHAT KDY / WHEN KDE / WHERE POZNÁMKY / NOTESNoc animovaných filmůCartoon NightEgo & Anys 21. 10. (20:00)21. 10. (18:00) MinikinoKlub MarleyMarley ClubBK NH Ostrava x Inter Bratislava 22. 10. (17:30) Bonver ArenaFC Baník Ostrava x FK Dukla Praha 29. 10. (16:00)Skrytá krása vesmíruHidden Beauty of the UniverseTaneční večeryDancing Evenings29. 10. (18:00)30. 10. (17:00)Stadion BazalyBazaly StadiumHC Vítkovice Steel x HC Sparta Praha 4. 11. (17:30) ČEZ ArenaZion Train, Evolution Dejavu 4. 11. (20:00)Clou, Post-it, Ready Kirken, Fiha 11. 11. (19:00)Víla AmálkaAmálka Fairy13. 11. (10:00, 15:00)William Shakespeare - Hamlet 13. 11. (18:30)Hvězdárna a planetárium J. PalisyJ. Palisa ObservatoryKulturní dům K-TrioK-Trio Community CenterKlub BarrákBarrák ClubKlub FabricFabric ClubDivadlo loutekTheater of PuppetsKomorní scéna ArénaAréna Theaterfilmové představenímoviekoncertconcertbasketbalový zápasbasketball matchfotbalový zápasfootball matchakce pro všechnyevent for everybodyhokejové utkáníhockey gamekoncertconcertcharitativní koncertcharity concertdětské představeníperformance for childrendivadelní představenítheater performanceZdroj / Source: http://www.ostravainfo.czZábava / Entertainment3 6 8 58 1 4 9 66 5 75 9 61 3 79 1 21 5 87 9 44 8 5Autorem je zaměstnanec HMMC / Prepared by an HMMC employeeVěděli jste, že…?Společnost Hyundai Motor přeměnila 30 čtverečních kilometrůnehostinné pouště v Číně na travnaté pláně. Od roku 2008 sev rámci projektu Hyundai Green Zone aktivně podílí na zastaveníprocesu rozšiřování pouště a ochraně ekosystému na územíVnitřního Mongolska v Číně. Hyundai hodlá v této snaze pokračovata do roku 2012 tam chce vytvořit dalších 20 čtverečníchkilometrů travnatých ploch.Did you know that...?Hyundai Motor Company has turned 30 square kilometers ofinfertile desert into grassland in China. Since 2008, under thename of Hyundai Green Zone project, Hyundai volunteered tostop the desertification and protect the ecosystem in InnerMongolia, China. Hyundai plans to continue the restorationeffort and create an additional 20 square kilometers of grasslandby 2012.HMMC News: vydává Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. pro zaměstnance společnostiAdresa: Průmyslová zóna Nošovice, Nižní Lhoty 700, 739 51, Česká republika, šéfredaktor: Tomáš Neščák, e-mail: tomas.nescak@hyundai-motor.cztel.: +420 596 141 660, fax: +420 596 141 901, www.hyundai-motor.cz Evidenční číslo: MK ČR E 18145

More magazines by this user
Similar magazines