Využití ITS pro zvýšení bezpečnost silničního provozu a jeho ...

telematika.cz
  • No tags were found...

Využití ITS pro zvýšení bezpečnost silničního provozu a jeho ...

Automatizovanétísňové voláníz vozidelIng. Luděk PrudilMV-generální ředitelství HZS ČR


Smysl e-CallNásledky dopravních nehod v EU• v EU 40 000 mrtvých ročně• v EU 1.7 mil zraněných ročněOčekávané zlepšení s e-Call v EU• záchrana 2 500 životů ročně• snížení škod o 26 mil EURO ročně


Základní schéma e-Call


Kompletní schéma e-Call


Přenos dat e-CallOff-line metodySMS - Short Message ServiceUSSD - Unstructured SupplementaryService DataOn-line metodySignalizačním kanálemUUS - User to User SignallingHlasovým kanálem (In-band transmission)DTMF ( vyzkoušena v ČR)digitální In-band


MSDminimální sada dat e-CallOffset Name Size Type Unit Description0 Control 1 byte Bitfield Bit 7: 1 = automatic activationBit 6: 1 = manual activationBit 5: 1 = test callBit 4: 1 = no confidence inpositionBits 3-0: reserved1 VIN 15bytesBitfieldUp to 20 VIN characters storedusing 6 bits per character with nopadding.16 Timestamp 4 bytes UnsignedIntegerseconds Timestamp of incident event.Seconds elapsed since midnight,January 1 st , 1970 UTC.20 Latitude 4 bytes Signed milliarcsecs GNSS position latitude (WGS84).Integer24 Longitude 4 bytes Signed milliarcsecs GNSS position longitudeInteger(WGS84).28 Direction 1 byte UnsignedIntegerdegrees Direction of travel (based on last3 positions).


Pilotní projekt e-Call –technické řešení


E - call – GIS vizualizace


Více informací nahttp://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/index_en.htmhttp://www.esafetysupport.org/

More magazines by this user
Similar magazines