plik PDF - Najwyższa Izba Kontroli

nik.gov.pl
  • No tags were found...

plik PDF - Najwyższa Izba Kontroli

MisjąNajwyższej Izby Kontrolijest dbałość o gospodarnośći skuteczność w służbie publicznejdla Rzeczypospolitej Polskiej.The missionof Supreme Chamber of Control (NIK)is to promote economic efficiencyand effectiveness in the public serviceto the benefit of the Republic of Poland.WizjąNajwyższej Izby Kontrolijest cieszący się powszechnym autorytetemnajwyższy organ kontroli państwowej,którego raporty będą oczekiwanymi poszukiwanym źródłem informacji dlaorganów władzy i społeczeństwa.The vissionof the NIKis a Supreme Audit Institutionwith a widely recognised standing,whose reports will be an expectedand sought for source of informationfor organs of the state and general public.Spis treściContents2Słowo wstępne Prezesa NIK Mirosława SekułyKierownictwo NIKKolegium NIKStruktura NIKPriorytety kontroliNIK – konsekwentny rozwójTematy kontroliUpublicznianie wyników kontroliWspółpraca z SejmemDziałalność wydawniczaWspółpraca międzynarodowaPracownicy NIKWykonanie budżetu NIKZ dziejów kontroli państwowej w Polsce4 / 6812 / 1314 / 1516 / 1718 / 1924 / 2537383940 / 41424344 / 45Foreword by Mirosław Sekuła, NIK PresidentNIK ManagementNIK CollegeOrganisational Structure of the NIKAudit prioritiesConsistent Development of the NIKAudit SubjectsPublication of audit findingsCooperation with the SejmPublicationsCooperation with other Audit InstitutionsNIK StaffExecution of the NIK budgetBrief history of the Supreme Chamber of Control

More magazines by this user
Similar magazines