plik PDF - Najwyższa Izba Kontroli

nik.gov.pl
  • No tags were found...

plik PDF - Najwyższa Izba Kontroli

Audit SubjectsFinanse publicznei instytucje finansowePublic financeand financial institutionsWykonanie założeń polityki pieniężnej w 2005 r.Realizacja przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwaz podatku od towarów i usług w latach 2004-2005Wykorzystanie dotacji budżetowych przeznaczonych na restrukturyzacjęzatrudnienia w górnictwie węgla kamiennegow 2005 r., z uwzględnieniem pożyczki Banku ŚwiatowegoLikwidacja kopalń węgla kamiennego w 2005 r., z uwzględnieniemwykorzystania dotacji budżetowych, w tym pożyczkiBanku ŚwiatowegoWydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnegow latach 2004-2005 (III kwartały)Prawidłowość wykorzystania środków Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OpoluWywiązywanie się przez inwestorów strategicznych z zobowiązańpozacenowych zawartych w umowach prywatyzacyjnychniektórych bankówImplementation of the monetary policy guidelines in 2005Management of State Budget incomes from the Value AddedTax in the years 2004-2005 by tax officesManagement of budgetary subsidies for employment restructuringin the coal mining sector in 2005, including funds fromthe loan from the World BankClosure of coal mines in 2005, including the use of budgetarysubsidies and the loan from the World BankInvestment expenditure of local self-governmental entities inthe years 2004-2005 (three quarters)Utilisation of the Regional Fund for the Protection of the Environmentand Water Economy in OpoleMeeting obligations, other than those related to prices, includedin privatisation agreements of some banks on the part ofstrategic investors25

More magazines by this user
Similar magazines