plik PDF - Najwyższa Izba Kontroli

nik.gov.pl
  • No tags were found...

plik PDF - Najwyższa Izba Kontroli

Audit SubjectsSprawiedliwośći sprawy wewnętrzneJustice and Internal AffairsPrzygotowanie Policji do zwalczania przestępczości zorganizowanej(poufna)Przygotowanie służb celnych do wykonywania na północnowschodnimi wschodnim odcinku granicy państwowej zadańzwiązanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej w latach 2002-2005 ( I kw.)Realizacja zadań ustawowych przez Biuro Ochrony RząduOrganizacja i realizacja procesu szkolenia i doskonalenia zawodowegow PolicjiReagowanie Policji w województwie mazowieckim na zgłoszeniao przestępstwach i zaginięciach osób w latach 2003-2004Sprawowanie przez prezesów sądów rejonowych i MinistraSprawiedliwości nadzoru nad działalnością komorników,w zakresie określonym ustawą o komornikach sądowychi egzekucjiPreparations of the Police for combating organised crime(confidential)Preparations of customs services for tasks on the north-easternand eastern sections of the state border related to Poland’saccession to the European Union in the years 2002-2005 (1stquarter)Performance of tasks by the Government Protection Bureau(BOR)Professional training for the PoliceReactions of the Police in the Mazowieckie Voivodship to reportson crimes and missing persons in the years 2003-2004Supervision over debt collectors by heads of district courtsand the Minister of Justice in compliance with the act ondebt collectors and enforcement procedures33

More magazines by this user
Similar magazines