plik PDF - Najwyższa Izba Kontroli

nik.gov.pl
  • No tags were found...

plik PDF - Najwyższa Izba Kontroli

Jacek JezierskiWiceprezesNajwyższej Izby KontroliNIK Vice-PresidentJacek Jezierski urodził się 11 kwietnia 1958 r. w Gdańsku. Jestżonaty, ma dwóch synów. Studia odbył na Wydziale Biologiii Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytułmagistra biologii ze specjalizacją ekologia zwierząt. W 1981 r.wyjechał na roczną wyprawę naukową Uniwersytetu Gdańskiegodo stacji badawczej PAN na Spitsbergenie.Pracę zawodową rozpoczął w 1983 r. w Stacji OrnitologicznejInstytutu Zoologii PAN w Górkach Wschodnich koło Gdańska.W latach 1985-1990 utrzymywał się z prac wysokościowychprowadzonych przez Klub Wysokogórski „Trójmiasto”. W latach1990-1992 pracował w Biurze ds. Ekologii Komisji KrajowejNSZZ Solidarność.W dniu 15 czerwca 1992 r. Jacek Jezierski rozpoczął pracęw Najwyższej Izbie Kontroli na stanowisku wicedyrektora ZespołuOchrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, a poreorganizacji – Departamentu Ochrony Środowiska i Budownictwa.Z dniem 1 sierpnia 1998 r. został powołany przez MarszałkaSejmu RP na stanowisko wiceprezesa Najwyższej IzbyKontroli. Aktualnie nadzoruje jednostki NIK kontrolujące m.in.sferę gospodarki, prywatyzacji mienia Skarbu Państwa, sprawsocjalnych i zdrowia, rolnictwa oraz sferę ochrony środowiska.Alpinista, pasjonat wspinaczki wysokogórskiej, polarnik, wolnechwile przeznacza na obserwację i obrączkowanie ptaków chronionychw Polsce – orłów bielików i kormoranów.Jacek Jezierski was born on 11 April 1958 in Gdańsk. He ismarried, with two sons. He graduated from the Faculty ofBiology and Earth Sciences of the Gdańsk University with anMSc degree in animals ecology. In 1981 he participated in aresearch expedition held by the Gdańsk University to the PolishAcademy of Science’s station in Spitsbergen.He started his professional career in 1983 at the OrnithologicalStation of the Zoology Institute of the Polish Academyof Sciences in Górki Wschodnie near Gdańsk. In the years1985-1990 he made his living performing works at greatheights in the High-Mountain Club of “Trójmiasto * ”. From 1990to 1992 he was employed in the Office for Ecology of the NationalCommission of the Independent and Self-Governing Trade Unionof “Solidarity”.On 15 June 1992 he started to work for the NIK as the DeputyDirector of the Team for Environmental Protection and PhysicalManagement, later converted into the Environmental Protectionand Construction Department. On 1 August 1998 he was appointedVice-President of the Supreme Chamber of Control. Currently hesupervises NIK units involved in audits of, for example, economicmatters, privatization of State Treasury assets, labour, socialaffairs, health, agriculture and environmental protection.He is a climber and an explorer of the polar regions. He haspassion for mountaineering. In his spare time, he watches andrings Polish protected birds – eagles and cormorants.* Trójmiasto – Three Cities (Gdańsk, Gdynia and Sopot)9

More magazines by this user
Similar magazines