28.09.2012 Projekta Buklets - Rīga pret plūdiem!

rigapretpludiem.lv

28.09.2012 Projekta Buklets - Rīga pret plūdiem!

SATURS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 4

RĪGAS PILSĒTAS RELJEFA MODELIS 8

PLŪDU UN TO IETEKMES UZ RĪGAS PILSĒTAS TERITORIJU IZPĒTE UN PROGNOZĒŠANA

SAISTĪBĀ AR KLIMATA PĀRMAIŅĀM 10

Pētījuma pirmais etaps 10

Pētījuma otrais etaps 12

PIEREDZES APMAIŅA 14

PLŪDU RISKA PĀRVALDĪBAS PLĀNS RĪGAS PILSĒTAI 18

METODOLOĢISKĀS VADLĪNIJAS TERITORIJAS PLĀNOŠANAI APPLŪSTOŠAJĀS

TERITORIJĀS 24

SABIEDRĪBAS IESAISTES PASĀKUMI 26

More magazines by this user
Similar magazines