Views
3 years ago

utvecklingen-av-korkortsinnehav-bland-unga-mojliga-forklaringar-konsekvenser-och-trender

utvecklingen-av-korkortsinnehav-bland-unga-mojliga-forklaringar-konsekvenser-och-trender

www.vti.sevti@vti.seVTI,

www.vti.sevti@vti.seVTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende ochinternationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn.Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur,trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet ärISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder ärdessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare ochfinns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), isan independent and internationally prominent research institute in thetransport sector. Its principal task is to conduct research and developmentrelated to infrastructure, traffic and transport. The institute holds thequality management systems certificate ISO 9001 and the environmentalmanagement systems certificate ISO 14001. Some of its test methods arealso certified by Swedac. VTI has about 200 employees and is located inLinköping (head office), Stockholm, Gothenburg, Borlänge and Lund.HUVUDKONTOR/HEAD OFFICELINKÖPINGPOST/MAIL SE-581 95 LINKÖPINGTEL +46(0)13 20 40 00www.vti.seBORLÄNGEPOST/MAIL BOX 92SE-721 29 BORLÄNGETEL +46(0)243 446 860www.vti.seSTOCKHOLMPOST/MAIL BOX 55685SE-102 15 STOCKHOLMTEL +46(0)8 555 770 20www.vti.seGÖTEBORGPOST/MAIL BOX 8072SE-402 78 GÖTEBORGTEL +46(0)31 750 26 00www.vti.seLUNDPOST/MAIL Medicon VillageSE-223 81 LUNDTEL +46(0)46 540 75 00www.vti.se

Utvecklingsrådet för barn och unga vuxna - Vgregion.se
och grundvattenanalyser för 2008 (rapport 1 av 4)
Att uppskatta och reducera långsiktiga risker vid strålbehandling av ...
Porterhypotesen och värdet av att gå före i miljöpolitiken: Teori och ...