Beskrivelsen af designprocessen - Food Plus Design

foodplusdesign.dk
  • No tags were found...

Beskrivelsen af designprocessen - Food Plus Design

Beta IdeasSome ideas put into templates with focus on, interaktion (multi input/output), potential and excisting needs in societyThe subjects here is Exterior, Interior, Clothing and a open onePerformatexKendt teknologiHvorfor lige Tekstil ?Ny oplevelseNy brugKonkret efterspørgsel Ingrid KristensenFlexibel DynamiskCroptexHvorfor lige Tekstil ?Flytbar, fleksibelKræver ikke bestemtunderlagKan bruges fxindensdørs, på facaderMobiltTransparentexFlexibeltHvorfor lige Tekstil ?Kan variere i formeftermonteres på bygningerUrban livInteraktion?Interaktion?Den ældste og mestnoble interaktionInteraktion?UsynligInteragere meddansereInputsocialpublikummiljølysProgrameretlysTekstilsensormodtagesendereagerevideo og lysOutputPerformaceSÅInputRegnvandSolKærlighedOutputHØSTÅbne- eller dele rum opTekstilet kan reagere på din placering, så du kan sættedig på hug og kigge opad mod himlen igennem de tekstilvindue, så det ikke kun er et billede.Interagere påomgivelserInteragere medpublikumPotentiale?En dragt der reagere påpublikum, miljø (røglys, musik). kan gøredig usynlig, kan reagerepå andre dansere meddragt, eller kan programmerestil behovKatastrofeområdePotentiale?Tekstil der kan holde på vand og næring og facilitereliv til afgrøderBeskyttende underlagLet, skal kunne rulles sammen og tranporteres nemtPotentiale?Event tekstil :Skabe tranparens og tillid til selskaber som har brugfor det? (finansverdenen)Flexible vinduer til bygningerEkstra oplevelser til hjem og kontorkan tilpasses og formesInduktexFlexibeltBruges dekorativtmobiltHvorfor lige Tekstil ?MuscletexHvorfor lige Tekstil ?Fleksibelt og integret ibrugerens hverdagstøjMulepose(tex)Hvorfor lige Tekstil ?Erstatter plasticposerTilpasser sig til nuværendeindkøbsvanerForbrugeren kan selvforme sin muleposeInteraktion?Interaktion?Interaktion?Ved trådløs opladning sker visuel reaktion ved aktivering.De mobile skal have et element til at aktivere interaktionen.Mulighed for at man som bruger kan give strøm tildugen ved bevægelse eller lignende.Tekstilet overvågerkroppen og afhjælperunder anfald, ved atblive stiv, når kroppenslapper af igen blivertekstlet blødt igenMuleposen ved hvad duputter i denMuleposen registrerepris for forbrugerenMuleposen registrerervarer + betaling forbutikPotentiale?Potentiale?Potentiale?Alt er elektronisk, alle har behov for strøm hele tiden.Opladning af mobile elektroniske apperater blivertrådløst, nemmere og sikrereStøtte og give tryghed,uden at stigmatisereHjælper fysiske butikkermed at konkurreremed internet handelBussen, toget, træer, kontoret, hjemmet, arbejdspladser(stilladser), børneværelset, fortorve, cykelstier ogflyvemaskineKan tænkes til brug i ekstremsportfx motorsport


IdeasPowertexPowertex is a textile where you are able to charge allof your electronic equipment. The only thing that isneeded is one single power plug, roll it out on yourtable and everybody there for instance is attendingthe meeting can charge their mobilephones, tabletlaptops ect.It can be used in all situations where there is a needfor a temporary power, without a cabel mess. Justplace the electronics that need to be recharged righton the mat, and the charching begin. This could alsobe seen as the textile used for seats in trains andplanes and thereby allow travellers to chargetheir gadgets on the go.The Indotex mat folded and ready togo to the next meeting...Textile is weaved in a combinationbetween cobber wire and cotton. Thismake the textile able to inductivetransmission of energy.During an seizure thevictims can hurt herselfbecause of uncontrolledmovements.SAFE-SHIRTMany people with epileptic syndrome is afraid of moving around on their own becauseof the fear of a sudden epileptic seizure where they can hurt themselvesby bumping into objects. This is a concept that will give the epileptic person moreconfidence with moving around on their own and between people that is a aware oftheir disorder.The shirt is supposed to be used under the victims regular clothes, thereby minimizingthe visual signs of the disorder. The shirts is able to detectc when theperson is having an attack and react on it by activating the artificial muscle in thetextile and thereby increasing the stiffness of the shirt, minimizing the risk of hurtingyourself during an epileptic siezure.Wearing the safeshirtprevent injuring yourselfduring epilepticseizureWell-being for your soul and bodyTextile that lets daylight and nature in,influencing your feeling and well-being...The textile can beinstalled subsequently,making it easy toimprove dull spaces asfor example hospitalhallwaysThe textile examplifiesoutdoor surroundingsthrough built incameras


IdeasDancerinteractingwithpublicEnergy Harvest Textilethe fabric we zoom in nano scale fibersCroptexCroptex is a textile that gives the ability to grow cropsin areas not normally suited for it. Crops can then begrown on for example rooftops in dense post-disasterurban areas.This can be done, by making a textile that containsnutrition and has the ability to lead water to all thecrops.A translucent layer that wraps around a layer of water,nourishment and roots will protect the textile.Performatex - flexible interactionBy combining known technique with textile, the communicationpossibilities are extended from being static to dynamic, giving anew social experience. The textile has sensors, LED and cameraweaved into the threads. It gives feedback in form of picture ortext when people interact with it.INPUTMovementSoundLightContactTEXTILEOUTPUTMessage inform of textand/or pictureWhen therecomesmovement inthe fabric,the fibersgenerateenergyCan harvest energy everywhere...Both thegeneratorand thetransmissionare in thetextile innano scaleThe textile can collect waterand release it when neededthe most.The roots of the crop canhold on to the textile.The textile will indicate ifthe crops are getting toomuch or too little sun light.SUNWATERTranslucent protecting layerWaterNourishmentRootsProtecting layerIf there is not enough water in thetextile it will change color, thusindication watering is needed.Accepting water andsun light. Keeping thewater from evaporating.All the nourishmentneeded are withingthe textile and can berenewed.Sensor LED CameraThere are endless of possibilities... thetextile can be used in a performance, as acommercial, as a personal message....INPUTSeedingWhile the top layer is off seedscan be placed within the textile.OUTPUTHarvestingThe textile can easily be moved toa preferable location for harvestingThe top layer can be removed to cleaneout old roots ect. and prepare for seeding


PowertexThe idea started out from a post-it with the idea to remotecontroling your home through the walls. From there it developedinto having induktive power embedded in your walls.kan tilpasses og formesInduktexFlexibeltBruges dekorativtmobiltHvorfor lige Tekstil ?Interaktion?Ved trådløs opladning sker visuel reaktion ved aktivering.De mobile skal have et element til at aktivere interaktionen.Mulighed for at man som bruger kan give strøm tildugen ved bevægelse eller lignende.Potentiale?PowertexPowertex is a textile where you are able to charge allof your electronic equipment. The only thing that isneeded is one single power plug, roll it out on yourtable and everybody there for instance is attendingthe meeting can charge their mobilephones, tabletlaptops ect.It can be used in all situations where there is a needfor a temporary power, without a cabel mess. Justplace the electronics that need to be recharged righton the mat, and the charching begin. This could alsobe seen as the textile used for seats in trains andplanes and thereby allow travellers to chargetheir gadgets on the go.Alt er elektronisk, alle har behov for strøm hele tiden.Opladning af mobile elektroniske apperater blivertrådløst, nemmere og sikrereBussen, toget, træer, kontoret, hjemmet, arbejdspladser(stilladser), børneværelset, fortorve, cykelstier ogflyvemaskineThen the concept was develop to more more of a textileproduct, and powertex was created. After the idea was createdit was developed further, so you would be able to bothgive and recieve power to powertex, but after a long detour,it was chosen, to keep it simple and powertex was now a textilewhere you could charge your gadgets on the go.The Indotex mat folded and ready togo to the next meeting...Textile is weaved in a combinationbetween cobber wire and cotton. Thismake the textile able to inductivetransmission of energy.


The WinnerPowertexPowertex is an inductive textile torecharge your electronic equipment,simply by placing it on the textile.The Powertex consists of cobber wireand cotton and can therefore produceinduction of energy.The unique Powertex is ideal forpower charge everywhere, for examplein public transport, where youcan recharge your gadgets on the go.


Not by Chance.....


Groupwork


Workshops to generate ideas


Healthy working enviroment


Pre-planed framework


Enthusiasm


again, a good working enviroment

More magazines by this user
Similar magazines