INSTRUCTION MANUAL N H K E F G D A B C M L I J O Q R P

25460.static.securearea.eu
  • No tags were found...

INSTRUCTION MANUAL N H K E F G D A B C M L I J O Q R P

NLBELANGRIJKE INFORMATIEReserveonderdelen en accessoires van HooverVervang onderdelen altijd door originele Hoover-reserveonderdelen. Deze zijn verkrijgbaarbij uw plaatselijke Hoover-dealer of direct van Hoover. Vermeld bij bestelling van onderdelenaltijd uw modelnummer.• PUREHEPA ANTI-GEUR-ZAK: H60, 35600392• HEPA PRE-MOTOR-FILTER: S81, 35600520• TAPIJT- & VLOERKLEEDMONDSTUK: G98, 35600878• PARKETVERZORGINGSMONDSTUK: G90 PC, 35600660• TURBOMONDSTUK: J31, 35600816• MINI-TURBOMONDSTUK: J32, 35600817• GEHEEL FLEXIBELE SLANG: D106, 35600881• ANTI-ALLERGIEKORRELS: A31G, 35600451Hoover-serviceRaadpleeg uw plaatselijke Hoover-servicebureau wanneer u eventueel service nodigheeft.Het symbool op het product geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval dientte worden behandeld. In plaats hiervan dient het afgegeven te worden op het recycleverzamelpuntvan elektrische en elektronische uitrusting.Afvoer dient uitgevoerd te worden volgens de plaatselijke milieuvoorschriften voorafvalverwerking.Raadpleeg uw plaatselijke gemeentehuis, uw vuilnisophaaldienst of de winkel waaru het product gekocht heeft voor meer gedetailleerde informatie omtrent behandeling,verwerking en recycling van dit product.Uw garantieDe garantievoorwaarden voor dit apparaat zijn zoals vastgelegd door onzevertegenwoordiger in het land waarin het verkocht is. Details omtrent deze voorwaardenkunnen worden verkregen van de dealer waar het apparaat werd gekocht. De rekeningof het ontvangstbewijs dient voorgelegd te worden wanneer u aanspraak wilt maken opgarantie.Onder voorbehoud van wijzigingen zonder aankondiging.Kwaliteit en milieuKwaliteitBSI ISO 9001De fabrieken van Hoover zijn onafhankelijk op kwaliteit beoordeeld. Onze productenzijn gemaakt gebruik maken van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van ISO9001.Het milieu:Dit apparaat is gekenmerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC inzake Afvoerelektrische en elektronische uitrusting (Waste Electrical and Electronic Equipment =WEEE).Door ervoor te zorgen dat dit product op correcte wijze wordt afgevoerd helpt u demogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, dieanders veroorzaakt zouden kunnen worden door de onjuiste afvoer van dit product.15Final_PurePower IM 17 languages 04.indd 15 23/07/2010 02:41:50

More magazines by this user
Similar magazines