Views
3 years ago

annual report - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

annual report - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

OBSAHÚvodní slovo

OBSAHÚvodní slovo ředitele 2Hospodaření ÚZPLN v roce 2009 4Hlavní cíle a úkoly v roce 2009 6Letecké nehody 8Incidenty 12Plnění dlouhodobých úkolů v bezpečnosti letectví 14Komunikace s veřejností 16Mezinárodní spolupráce a další aktivity Ústavu 17Spolupráce v rámci České republiky 19

CONTENTSDirector’s Opening Statement 2Financial Resources Management in AAII in 2009 4Key Tasks and Assignments in 2009 7Accidents 10Incidents 12Fulfillment of Long-term Tasks in Aviation Safety 14Public Relations 16International Co-operation and Other Activities 18Co-operation within the Czech Republic 19

annual report - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
annual report - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
annual report - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
annual report - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
Final Report - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
FINAL REPORT - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
FINAL REPORT - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
FINAL REPORT - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
Písmo : - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
FINAL REPORT - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
FINAL REPORT - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
ROČNÁ SPRÁVA s ANNUAL REPORT - Výskumný Ústav zváračský
FINAL REPORT - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
ústav pro odborně technické zjišťování - Ústav pro odborné ...
Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování - Metodické ...
Seznam přednášejících s jejich krátkými profily - Ústav pro studium ...
Tuberkulóza a respirační nemoci 2007 - Ústav zdravotnických ...
Å kodaAuto ANNUAL REPORT 2003 - Skoda Auto