Views
3 years ago

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Liên hệ - Vietnam Education Foundation

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Liên hệ - Vietnam Education Foundation

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Liên hệ - Vietnam Education

2111 Wilson Boulevard, Suite 700, Arlington, VA 22201 • www.vef.gov • Phone 703-351-5053 • Fax 703-351-1423Board of DirectorsMalcolm Gillis, Ph.D. – ChairmanZingler Professor of EconomicsRice UniversityTrung DungFounder & ChairmanBlueKey ServicesChuck HagelU.S. SenatorFrank JaoPresident and CEOBridgecreek Development CompanyJohn F. KerryU.S. SenatorGeorge MillerU.S. CongressmanMarilyn M. Pattillo, Ph.D.Professor of Clinical NursingUniversity of TexasHenry M. Paulson, Jr.U.S. Secretary of TreasuryCondoleezza Rice, Ph.D.U.S. Secretary of StateChristopher H. SmithU.S. CongressmanMargaret SpellingsU.S. Secretary of EducationVan-Toi Vo, Ph.D.Professor of Biomedical EngineeringTufts UniversityRichard J. Wall, J.D.Managing PartnerO’Donnell, Waiss, Wall & MeschkeTHÔNG CÁO BÁO CHÍLiên hệ:Tại Hoa Kỳ – Bà Julie Parker: 703-351-5053Tại Việt Nam – Ông Nguyễn Đức Long: 04-936-3670TS. LYNNE MCNAMARA ĐƯỢC ĐỀ BẠT LÀM PHÓ GIÁM ĐỐCĐIỀU HÀNH CỦA QUỸ GIÁO DỤC VIỆT NAMWashington, D.C., ngày 9 tháng 2 năm 2007 – Hôm nay, Quỹ Giáo Dục ViệtNam (VEF) thông báo: TS. Lynne McNamara được đề bạt làm Phó Giám đốcĐiều hành. Với hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục quốc tế, TS.McNamara đã sống và làm việc nhiều năm tại châu Âu, Trung Đông, châu Ávà Hoa Kỳ.TS. McNamara bắt đầu làm việc cho VEF vào tháng 6 năm 2004 với chức vụChuyên viên Cao cấp phụ trách các Chương trình và sau đó được đổi thànhGiám đốc các Chương trình của VEF. Trước khi làm việc cho VEF, bà đãtừng giữ chức vụ Giám đốc các Chương trình Quốc tế của Trường Đại họcMaryland (UMUC) tại Adelphi, Maryland, sau khi làm Giám đốc Phát triểnChương trình của trường UMUC tại Châu Á từ năm 1999. Từ 1992 đến 1999,bên cạnh là giảng viên của Trường Đại học Temple, Nhật Bản, bà còn làGiám đốc phụ trách Hợp tác Doanh nghiệp và là người sáng lập Văn phòngPhát triển Nghề nghiệp. Từ 1989 đến 1992, TS. McNamara là Giám đốc Đàotạo của Phân hiệu Trường Đại học Bang Arizona tại Nhật Bản.Trước khi sang Nhật công tác, bà là Giám đốc Đào tạo của Chương trình đàotạo giảng viên Anh văn tại Ai Cập (1987-89) do Cơ quan Phát triển Quốc tếHoa Kỳ (USAID) tài trợ và do Chương trình Fulbright quản lý. Trong nhữngnăm từ 1980 đến 1986, bà đã thành lập và điều hành Học viện Ngôn ngữ HoaKỳ tại Colorado. Trước đó, bà là giảng viên dạy tiếng Ý và tiếng Anh như làmột ngôn ngữ thứ hai tại Trường Đại học Colorado, Boulder. Cũng chính tạiđây, bà đã được trao tặng danh hiệu giảng viên xuất sắc và được bổ nhiệmlàm Giám đốc phụ trách Học kỳ đầu tiên của Chương trình đưa sinh viên đihọc ở nước ngoài tại Siena, Ý. TS. McNamara hoàn tất chương trình tiến sỹvề Giáo dục tại Trường Đại học Nam Illinois, Carbondale, chương tình cao- 1 -

BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
CÁC XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY -HỌC: LÝ ...
Funding - Vietnam Education Foundation
BáO CáO ThườNG NIêN ANNuAl REPORT 2010 - Công ty Cổ phần ...
Tổng quan thị trƣờng BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VÀ ... - DiaOcOnline
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 17 tháng 6 năm 2011 VIETNAM SOTHEBY'S ...
TÓM TẮT BÁO CÁO - Khoa Khoa Học Ứng Dụng
TÓM TẮT BÁO CÁO - Khoa Khoa Học Ứng Dụng - hcmut.edu.vn
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
THÔNG BÁO - Trường Đại học Tài chính - Marketing
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
BÁO CÁO NHANH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ... - DiaOcOnline
ChÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam - REDD - VietNam
here - Vietnam Education Foundation