Views
3 years ago

L&T® Duomatic -kompostikäymälä L&T® Duomatic ... - Taloon.com

L&T® Duomatic -kompostikäymälä L&T® Duomatic ... - Taloon.com

SE3 4 6Tömning av

SE3 4 6Tömning av behållare1. Ta bort toans bakre lock.2. När den första behållaren är fylld kan du flytta den fyllda behållaren baktill i toan för kompostering och ta dentomma behållaren i bruk.3. När den andra behållaren är fylld, fatta tag i handtagen och lyft ut behållaren som nu innehåller kompost som ärklar att användas.4. Dra den fyllda behållaren bakåt i toan.5. Massan du tömmer ur behållaren är färdig mull som direkt kan användas i trädgården, ingen efterkomposteringbehövs. Observera att kompostmullen är mycket näringsrik, så det lönar sig att blanda i bl.a. trädgårdsmull,orv eller sand.6. Skölj ur (eller tvätta om du vill) behållaren och ställ den i toan från framsidan.Problemsituationer och lösningarFlugorOm toan används rätt och sitslocket alltid stängs efter användning förekommer inga flugor. Skulle flugor förekomma(locket har varit öppet) kan problemet lösas så att man häller kokande vatten över flugor och ägg eller alternativtanvänder lämpliga bekämpningsmedel avsedda för skadedjur och flygande insekter. Om man också komposterar bioavfallfrån köket i komposttoan ska man komma ihåg att noggrant täcka bioavfallet med kompostströ (L&T Bio-Life ® )varje gång man lägger i bioavfall.LuktVärmesitsens lock ska alltid stängas efter användning så att det effektiva ventilationssystemet inte rubbas. Ventilationsröretska ledas direkt ovanför byggnadens takås (minst 70 cm). Det är bra att täcka avfallet lätt med kompostströ(L&T Bio-Life ® ) efter varje användning.FuktighetKomposten behöver tillräcklig fuktighet för att fungera effektivt och rätt. Använd tillräckligt med kompostströ (L&T Bio-Life ® ) efter varje användning så att massan inte är för fuktig. Det är också bra att kontrollera att avdunstningsplattaneller infiltrationslangen inte är täppta.FrysningProdukten är tillverkad av polyeten som tål nordiska väderförhållanden. Eventuell nedfrysning av kompostmassanhindrar inte att toan används och orsakar inga problem. När vädret blir varmare tinar komposten av sig själv.Materialgarantibevis för L&T ® DuomaticTillverkaren garanterar produktens hållbarhet med avseende på tillverknings- och materialfel under två år. KontaktaL&T Miljöprodukter, tel. +358 10 636 2790 eller produktens återförsäljare i kontaktärenden.Spara inköpskvitto och detta garantibevis under hela garantiperioden.9

PETER ROBINSON MICHAEL LÜCK STEPHEN L. J. SMITH
LSL lábtartó pedál - X-Bike
PETER ROBINSON MICHAEL LÜCK STEPHEN L. J. SMITH
P RO Q U E S T® S U P P L E M E N TAL C U R R IC U LUM CENTER
Microsoft Word - Duomatic S IT.doc
Microsoft Word - Duomatic S F.doc
t• Annual Report• Annual Report t• Annual Report• Annual Report
HERE COMES THE Su‖ area Herら the brll“ antiv‖ t‖ving rllom l
T•E•L•E•M•A•T
By STEVE T· M. SPENCER. - The Saturday Evening Post
Arithmetic Properties for t–core Partitions - NY Workshop on the ...
fazıl say - Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
M a l M ö a r t— acadeMy —y e a r b o o k 2 2012—2013
CQ/T® Close Quarter/ Tactical Scope
CQ/T® Close Quarter/ Tactical Scope
ISCHF …T†[…L…–…›†[0707
“Indonesia: Putting the “T” back into FLEGT" - Illegal Logging Portal
Research-t​he Road to Metal Detecting Success - MDHTALK
Alpha løsblad99-GB
Kahve Lütfen - new!!
Measurement of the Zb¯b, t¯t and Z + light jets Backgrounds ... - INFN
Wichita Falls Ramp “T” - Ferguson Structural Engineering Laboratory