Technologie počítačových sítí - Vysoká škola báňská - Technická ...

wh.cs.vsb.cz
  • No tags were found...

Technologie počítačových sítí - Vysoká škola báňská - Technická ...

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatikyTechnologie počítačových sítíTéma: Průzkum možností IP telefonů Cisco –Propojení IP telefonu Cisco s PBX Asteriskprotokolem SCCPDatum: 7.12.2008Jméno: Bc. Lukáš Martynek, Bc. Michal UrbánekLogin: mar651, urb204


VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatikyObsah:1. Úvod do problematiky2. Instalace a konfigurace softwaru3. Testování4. Zhodnocení5. Užitečné odkazy1 Úvod do problematikyCílem tohoto projektu bylo nahradit aplikaci Call Manager, jejíž pořízení je velmi nákladné,softwarovou ústřednou Asterisk, zajistit její spolupráci s IP telefony obsahující SCCPprotokol a prozkoumat možnosti tohoto řešení. Komunikace probíhala mezi dvěma IPtelefony Cisco 7941, které byly přes switch připojeny k PC s operačním systémem Linux seslužbou DHCP serveru, TFTP serveru a také Asterisku verze 1.4.22. Schéma zapojení jeuvedeno na obrázku 1.Asterisk je volně dostupná softwarová pobočková IP ústředna pracující na platforměGNU/Linux, která nabízí veškerou funkcionalitu, která se od pobočkové ústředny očekává.Ke své činnosti nevyžaduje žádný nadstandardní hardware, který bývá velmi drahý. Nadruhou stranu jsou podporována různá hardwarová rozšíření, která doplňují velmi solidnísoftwarové vybavení. Jeho základní komponentou je skinny channel pro komunikaci skinnyprotokolem, ale ten umožňuje pouze základní nastavení a proto bude nahrazen.Obr. 12Průzkum možností IP telefonů Cisco


VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatikyNejprve jsme tedy vše zapojili podle schématu uvedeného na obr. 1. Poté bylo potřebanainstalovat a nakonfigurovat potřebný software, tedy Asterisk, lepší podporu SCCPprotokolu (chan SCCP), DHCP server a TFTP server.2 Instalace a konfigurace softwaruNa PC s OS Linux je potřeba být přihlášen jako root (potřebujeme dostatečná právak instalaci a konfiguraci), jinak by bylo nutno před každým příkazem psát sudo. Základníinstalace ústředny včetně konfiguračních souborů a souborů určených pro vývoj byla spuštěnapříkazem:apt-get install asterisk asterisk-config asterisk-devDále jsme nainstalovali Terminal capability library, která umožňuje modifikovat konfiguračnísoubory pomocí terminálu:apt-get install libncurses-devPři instalaci Asterisku je nainstalována pouze základní podpora SCCP protokolu, pro vícemožností je nutno doinstalovat rozšíření chan SCCP:Stáhneme následující archiv: ftp://ftp.berlios.de/pub/chan-sccp/chan_sccp-20071213.tar.bz2 a rozbalíme jej libovolně na disk. Ve stejném adresáři pak pomocíterminálu zadáme příkazy:make cleanmake installPak jsme změnili konfigurační soubor modules.conf nacházející se v adresáři /etc/asterisk.V tomto souboru jsme za řádek autoload=yes přidali následující dva řádky:noload => chan_skinny.soload => chan_sccp.soTím jsme potlačili načítání původní podpory SCCP, která je obsažena v základní instalaciAsterisku a definovali načtení modulu chan SCCP, který umožňuje více nastavení tohotoprotokolu. Poté jsme změnili soubor sccp.conf nacházející se ve stejném adresáři. Jehovýsledná podoba je zde (včetně komentářů ke každému řádku):[general]servername = Asterisk; show this name on the device registrationkeepalive = 60; phone keep alive message evey 60 secs. Used to checkthe voicemaildebug = 1 ; console debug level. 1 => 10context = sccpdateFormat = D.M.Y; M-D-Y in any order. Use M/D/YA (for 12h format)3Průzkum možností IP telefonů Cisco


indaddr = 192.168.0.103port = 2000disallow=allallow=alawallow=ulawfirstdigittimeout = 16digittimeout = 8;digittimeoutchar = #VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatiky; replace with the ip address of the asterisk server (RTPimportant param); listen on port 2000 (Skinny, default); First disallow all codecs; Allow codecs in order of preference; dialing timeout for the 1st digit; more digits; you can force the channel to dial with this char in thedialing stateautoanswer_ring_time = 1 ; ringing time in seconds for the autoanswer, thedefault is 0autoanswer_tone = 0x32; autoanswer confirmation tone. For a complete list oftones: grep SKINNY_TONE sccp_protocol.h; not all the tones can be played in a connected state, soyou have to try.remotehangup_tone = 0x32 ; passive hangup notification. 0 for nonetransfer_tone = 0; confirmation tone on transfer. Works only betweenSCCP devicescallwaiting_tone = 0x2d; sets to 0 to disable the callwaiting tonemusicclass=default; Sets the default music on hold classlanguage=en; Default language setting;accountcode=skinny; accountcode to ease billingdeny=0.0.0.0/0.0.0.0; Deny every address except for the only one allowed.permit=192.168.0.0/255.255.255.0 ; Accept class C 192.168.0.0; You may have multiple rules for masking traffic.; Rules are processed from the first to the last.; This General rule is valid for all incomingconnections. It's the 1st filter.localnet = 192.168.0.0/255.255.255.0 ; All RFC 1918 addresses are local networks;externip = 1.2.3.4; IP Address that we're going to notify in RTP mediastream;externhost = dyndns.org; Hostname (if dynamic) that we're going to notify inRTP media stream; externrefresh = 60 ; expire time in seconds for the hostname (dnsresolution)dnd = on; turn on the dnd softkey for all devices. Valid valuesare "off", "on" (busy signal), "reject" (busy signal),"silent" (ringer = silent)rtptos = 184; sets the default rtp packets TOSechocancel = on; sets the phone echocancel for all devicessilencesuppression = off; sets the silence suppression for all devices;callgroup=1,3-4; We are in caller groups 1,3,4. Valid for all lines;pickupgroup=1,3-5; We can do call pick-p for call group 1,3,4,5. Valid forall lines4Průzkum možností IP telefonů Cisco


VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatiky;amaflags =; Sets the default AMA flag code stored in the CDRrecordtrustphoneip = no; The phone has a ip address. It could be private, so ifthe phone is behind NAT; we don't have to trust the phone ip address, but the ipaddress of the connectiontos = 0x68; call control packets tos (0x68 Assured forwarding);earlyrtp = none; valid options: none, offhook, dial, ringout. default isnone.; The audio strem will be open in the progress andconnected state.private = on; permit the private function softkey;mwilamp = on; Set the MWI lamp style when MWI active to on, off,wink, flash or blink;mwioncall = off; Set the MWI on call.;blindtransferindication = ring ; moh or ring. the blind transfer should ring the calleror just play music on hold;protocolversion = 3 ; skinny version protocol. Just for testing. 2 to 6[devices]type = 7941 ; device typeautologin = Test; lines list. You can add an empty line for an emptybutton (7960, 7970, 7940, 7920)description = TPS1; internal description. Not important;tzoffset = +2transfer = on; enable or disable the transfer capability. It doesremove the transfer softkeypark = on; take a look to the compile howto. Park stuff is notcompiled by defaultspeeddial =; you can add an empty speedial if you want an emptybutton (7960, 7970, 7920)speeddial = 777614805,user1 ; speeddial number and namecfwdall = on; activate the callforward stuff and softkeyscfwdbusy = ondtmfmode = inband; inband or outofband. outofband is the native ciscodtmf tone play.; Some phone model does not play dtmf tones whileconnected (bug?), so the default is inband;imageversion = P00405000700 ; useful to upgrade old firmwares (the ones that do notload *.xml from the tftp server);deny=0.0.0.0/0.0.0.0; Same as general;permit=192.168.1.1/255.255.255.0 ; This device can register only using this ip address5Průzkum možností IP telefonů Cisco


VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatiky;earlyrtp = noneprivate = onmwilamp = onmwioncall = ondevice => SEP001E135D6087; we don't have to trust the phone ip address, but the ipaddress of the connection; valid options: none, offhook, dial, ringout. default isnone.; The audio strem will be open in the progress andconnected state.; permit the private function softkey for this device; Set the MWI lamp style when MWI active to on, off,wink, flash or blink; Set the MWI on call.; device name SEP[lines]id = 1 ;extensionpin = 4321 ; future uselabel = 6000 ; button line label (7960, 7970, 7940, 7920)description = TPS 1 zkusebni ; top diplay descriptioncontext = incomingincominglimit = 2; more than 1 incoming call = call waiting.transfer = on ; per line transfer capability. on, off, 1, 0;mailbox = 1234; voicemail.conf (syntax: vmbox[@context][:folder]);vmnum = 8500; speeddial for voicemail administration, just a numberto dialcid_name = TPS1; caller id namecid_num = 6000;trnsfvm = 1000; extension to redirect the caller (e.g for voicemail)secondary_dialtone_digits = 9 ; digits for the secondary dialtone (max 9 digits)secondary_dialtone_tone = 0x22 ; outside dialtonemusicclass=default; Sets the default music on hold classlanguage=en; Default language setting;accountcode=79501; accountcode to ease billingrtptos = 184; sets the the rtp packets TOS for this lineechocancel = on; sets the phone echocancel for this linesilencesuppression = off; sets the silence suppression for this linecallgroup=1,3-4; We are in caller groups 1,3,4. Valid for this linepickupgroup=1,3-5; We can do call pick-p for call group 1,3,4,5. Valid forthis line;amaflags =; Sets the default AMA flag code stored in the CDRrecord for this lineline => 1id = 2 ; extensionpin = 1234 ; future use7Průzkum možností IP telefonů Cisco


VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatikylabel = 6001 ; button line label (7960, 7970, 7940, 7920)description = TPS 2 zkusebni ; top diplay descriptioncontext = incomingincominglimit = 2; more than 1 incoming call = call waiting.transfer = on ; per line transfer capability. on, off, 1, 0;mailbox = 1234; voicemail.conf (syntax: vmbox[@context][:folder]);vmnum = 8500; speeddial for voicemail administration, just a numberto dialcid_name = TPS2; caller id namecid_num = 6001;trnsfvm = 1000; extension to redirect the caller (e.g for voicemail)secondary_dialtone_digits = 9 ; digits for the secondary dialtone (max 9 digits)secondary_dialtone_tone = 0x22 ; outside dialtonemusicclass=default; Sets the default music on hold classlanguage=en; Default language setting;accountcode=79501; accountcode to ease billingrtptos = 184; sets the the rtp packets TOS for this lineechocancel = on; sets the phone echocancel for this linesilencesuppression = off; sets the silence suppression for this linecallgroup=1,3-4; We are in caller groups 1,3,4. Valid for this linepickupgroup=1,3-5; We can do call pick-p for call group 1,3,4,5. Validfor this line;amaflags =; Sets the default AMA flag code stored in the CDRrecord for this lineline => 2Tento konfigurační soubor je rozdělen do několika částí, jejichž názvy jsou pro přehlednostzvýrazněné tučně. V části general nastavujeme obecné parametry připojení, z nichžnejdůležitější je správné nastavení IP adresy Asterisku a portu, které je důležité pro správnoufunkci RTP a skinny protokolu. Dále zde můžeme nastavit různé tóny při různých situacích(vyzváněcí tón, obsazovací tón, atd.).Dále jsou zde položky devices a lines. Část devices je potřeba mít nastaveny pro každýpřipojený telefon zvlášť. K jednoznačné identifikaci telefonního přístroje slouží MAC adresana posledním řádku sekce devices. V této sekci také definujeme typ telefonního přístroje,zrychlené volby a funkce programovatelných tlačítek kolem displeje.V sekci lines pak nastavujeme např. telefonní číslo (cid_num), identifikaci (název) přístroje,jazyk a hlavně linku ke které patří (na jedné lince může být více telefonních čísel).V adresáři /etc/asterisk najdeme také konfigurační soubor extensions.conf, který upravímetakto:[incoming]exten => 6000,1,Dial(SCCP/1)exten => 6001,1,Dial(SCCP/2)8Průzkum možností IP telefonů Cisco


VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatikyV tomto konfiguračním souboru nalezneme různé možnosti jak nastavit chování ústředny.Můžeme např. nastavit, že při vytočení určitého čísla dojde k přesměrování, automatickémupřijmutí či zavěšení hovoru, přehrání melodie apod. Nám postačilo jednoduché nastavenív podobě uvedené výše. V podstatě jsme tím určili, že pokud někdo vytočí číslo 6000, začnevyzvánět linka 1 a pokud voláme číslo 6001, vyzvání linka 2. Čísla extension (6000 a 6001),linky a context [incoming] musí být správně nakonfigurovány v souboru sccp.conf. Propřehlednost jsou tato nastavení zvýrazněna ve výpisu souboru sccp.conf tučně.Dále je nutno nejlépe na PC, kde běží Asterisk, zřídit TFTP server, kde jsou uloženykonfigurační soubory telefonu. Nainstalovali jsme si tedy Xinetd, což je daemon, kterýmonitoruje porty a podle nich a konfiguračního souboru pak spouští nadefinované procesy.V našem případě hlídá port UDP/69 a spouští TFTP server. Nejprve tento softwarenainstalujeme:apt-get install xinetd tftpd tftpV adresáři etc/xinetd.d vytvoříme soubor tftp s tímto obsahem:service tftp{protocol = udpport = 69socket_type = dgramwait = yesuser = nobodyserver = /usr/sbin/in.tftpdserver_args = /tftpbootdisable = no}Tímto jsme nakonfigurovali spouštěni TFTP serveru na portu 69. Do adresáře /tftpboot (vekterém se osvědčilo mít nastavena všechna práva) pak nakopírujeme konfigurační souborypro telefonní přístroje. Tyto soubory mají název ve tvaru SEPxxxxxxxxxxxx.cnf.xml, kdepísmena x označují MAC adresu přístroje. V našem případě jsme tedy v adresáři /tftpbootměli 2 soubory s názvy SEP001E135D6087.cnf.xml a SEP001E135D6168.cnf.xml(SEP=akronym Selsius Ethernet Phone). Jejich obsah vypadá následovně:2000192.168.0.1039Průzkum možností IP telefonů Cisco


VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatiky{Dec 05 2008 11:00:00}French_FrancedeUnited_Kingdom0Nejdůležitějšími parametry byla IP adresa Asterisku a port (zvýrazněno tučným písmem).Podle data uvedeného v poli pak telefon provádí aktualizace těchtokonfiguračních „SEP“ souborů (porovnává výše uvedené datum s poslední aktualizací vtelefonu).Na PC, kde běžel Asterisk, bylo také nainstalován DHCP server, který pak přidělovaltelefonům IP adresy. Zde je také postup instalace:apt-get install dhcp3-serverPoté jsme nainstalovaný DHCP server nakonfigurovali. V konfiguračním souboru/etc/default/dhcp3-server jsme změnili řádek INTERFACES=““ na INTERFACES=“eth0“ asoubor uložili. Tím jsme určili, které síťové rozhraní bude k činnosti DHCP serveru použito.V souboru dhcpd.conf, nacházejícím se ve stejném adresáři jsme provedli tyto úpravy:V této části souboru:...# option definitions common to all supported networks...option domain-name "example.org";option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;default-lease-time 600;max-lease-time 7200;...10Průzkum možností IP telefonů Cisco


VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatikyjsme zakomentovali tučně zvýrazněné řádky a tuto sekci:...# A slightly different configuration for an internal subnet.#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {# range 10.5.5.26 10.5.5.30;# option domain-name-servers ns1.internal.example.org;# option domain-name "internal.example.org";# option routers 10.5.5.1;# option broadcast-address 10.5.5.31;# default-lease-time 600;# max-lease-time 7200;#}...jsme změnili následovně:# A slightly different configuration for an internal subnet.subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {range 192.168.0.100 192.168.0.200;#option domain-name-servers 202.188.0.133, 202.188.1.5;#option domain-name "tm.net.my";#option routers 192.168.0.1;#option broadcast-address 192.168.0.255;#default-lease-time 600;# max-lease-time 7200;}Soubor jsme opět uložili a restartovali DHCP server příkazem:/etc/init.d/dhcp3-server restartPo všech těchto krocích jsme ukončili asterisk příkazem kill a následně jej spustili příkazemz jeho kořenového adresáře:popřípadě:asteriskasterisk –vvvgckterý umožňuje používat příkazovou konzoli, a pomocí ní mj. zjistíme, které moduly byly přistartu načteny apod.Telefonní přístroje by se nyní měly zaregistrovat a načíst konfigurační soubory.11Průzkum možností IP telefonů Cisco


VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatiky3 TestováníVše bylo zapojeno dle schématu na obr. 1. IP adresy byly telefonům Cisco přiřazeny zeserveru DHCP. Tento byl nakonfigurován na síť 192.168.0.0 s maskou 255.255.255.0,v rozsahu adres x.100 až x.200.Konkrétní přidělené IP adresy v testovaném případě:- Ubuntu eth1 (Asterisk PBX, TFTP, DHCP) 192.168.0.103- Cisco IP phone „TPS1“ 192.168.0.107- Cisco IP phone „TPS2“ 192.168.0.106Zachycená komunikace programem Wireshark:1. Telefon požádá o IP adresu a je mu přidělena běžícím DHCP serverem, viz obr. 2.Obr. 22. Na obrázku 3 telefon požádá TFTP server o konfigurační soubory. Pro základníkonfiguraci postačí soubor SEP.cnf.xml, kde telefon zjistí umístění PBX.Ostatní soubory nejsou nalezeny a tedy přeneseny.Obr. 33. Po úspěšném načtení IP adresy PBX ze staženého SEP.cnf.xml souboru setelefon pokusí o TCP komunikaci.Kladnou odpověď na dotaz lze vidět níže na obr. 4:Obr. 4V případě, že není Asterisk spuštěn, addon chan_sccp je špatně nainstalován, činepřítomen je vyslána záporná odpověď, viz obr. 5.Obr. 54. Po vyjednání TCP spojení následuje registrace SKINNY protokolem, odsouhlaseníoběma stranami. DiplayNotifyMessage zpráva (viz obr. 6) přenáší data, která sezobrazí na displeji telefonu, v tomto případě jde o „Asterisk“. A poté již docházík postupnému přenosu nastavení dle požadavků telefonu, část dat pochází z parametrů12Průzkum možností IP telefonů Cisco


VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatikysccp.conf, pokud jde např. o počet speed dial a jejich nastavení, což jsou tlačítkazrychlené volby umístěné napravo od displeje, v případě telefonu Cisco 7941.Obr. 6Celá DiplayNotifyMessage zpráva je na obrázku 7.Obr. 75. V době nečinnosti je posílána telefonem KeepAliveMessage zpráva a to v intervaluzadaném v souboru sccp.conf. Interval je doporučeno nastavit na min. 5s. Na obr 8 jeukázka 10 s intervalu. Jelikož protokol TCP garantuje spolehlivé doručování, jeúspěšné doručení informace potvrzeno zpět odesílateli, tedy PBX Asterisk, jak je vidětv několika případech na obrázku 8.Obr. 813Průzkum možností IP telefonů Cisco


VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatiky6. Proces sestavení hovoru je na obrázku 9. Počátkem uskutečnění hovoru je zvednutísluchátka. Zpráva OffHookMessage, obsahující tuto informaci, je odeslána PBXAsterisk. A ten automaticky informuje telefon o nastavení všech potřebnýchparametrů, jako i např. zapnutí sluchátka (zpráva SetSpeakerModeMessage). Dále jegenerován tón volné linky a vyčkává se na stisk klávesy, která když je stisknuta jeodeslána zpráva KeypadButtonMessage. Po ukončení volby se otevírá kanál a začínápřenos hlasu.Obr. 9Dále probíhá přenos hlasu formátem G.711, tedy PCM 64 kbit/s.Na obrázku 10 lze vidět případ, kdy dojde k ukončení ze strany uživatele. Je odeslánazpráva OnHookMessage, tedy zpráva o zavěšení sluchátka, uzavře se kanál, ústřednapožádá (zpráva ConnectionStatisticsReq) o vyhodnocení spojení, které je ji odeslánotelefonem. Vyhodnocení obsahuje data o provedeném hovoru, tedy volané číslo, početpřijatých, odeslaných a ztracených paketů velikost jitteru (velikost kolísání zpoždění)a také velikost zpoždění. Dále jsou odeslány nastavovací povely pro telefon a ten jepřipraven pro další hovor.Pokud se na zaznamenanou komunikaci podíváme blíže (obr. 11), dochází zdek zajímavé situaci, kdy je odeslána hovorová RTP zpráva ústřednou (Seq=831), alevzápětí (po cca 3 ms) je telefonem odeslána zpráva o zavěšení (OnHookMessage).Ústředna přikáže telefonu zprávou CloseReceiveChannel uzavřít přenosový kanál, azprávou StopMediaTranssmison ukončit přenos hovoru, ten přesto ještě po intervalu20 ms (což je interval přenu jednotlivých RTP zpráv) odešle RTP zprávu s hladovýmobsahem. Ta je však přichází na již neaktivní port, je odmítnuta a protokolem ICMP jetelefonu odesláno chybové hlášení. Pro zjištění, proč nastává tato situace, by bylonejspíše nutno projít dokumentaci SCCP, zdali je toto v souladu se specifikací.14Průzkum možností IP telefonů Cisco


VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatikyObr. 10Obr. 117. Zrušení spojení ze strany ústředny proběhne dle komunikace na obr. 12. K tomutodojde v např. případě, když restartujeme Asterisk a telefony jsou připojeny. Ústřednatedy odešle TCP zprávu o ukončení (se zdrojovým portem 2000, což je standardnícisco-sccp port) jednotlivým přístrojům a žádost je potvrzena oběma přístroji.Doručení TCP je opět potvrzeno zpětnou „ACK“ zprávou. Zde v konkrétním případěbyly v ústředně zaregistrovány dva TCP porty pro jeden přístroj, jeden byl přístrojemodmítnut, s největší pravděpodobností byl již telefonem ukončen, ovšem PBX nebylasprávně vyrozuměna.Obr. 1215Průzkum možností IP telefonů Cisco


VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatikyNa obr. 13 lze vidět korektní případ ukončení spojení. Zde s připojeným jednímpřístrojem.Obr. 13Telefon připojený k PBX Asterisk s nakonfigurovanými čísly rychlé volby lze vidět naobrázku 14.Obr. 14: IP telefon Cisco 79414 ZhodnoceníInformace k tomuto projektu jsme čerpali hlavně z Internetu a to z různých zdrojů, které semezi sebou často lišily, byly neúplné případně dostatečně neokomentované, a proto nebylotak zcela jednoduché vše zprovoznit.16Průzkum možností IP telefonů Cisco


VŠB-TU OstravaFakulta elektrotechniky a informatikyKatedra informatikyTato práce může posloužit jako základní návod a uvedení do problematiky instalace akonfigurace potřebného softwaru pro komunikaci IP telefonů s ústřednou Asterisk pomocíSCCP protokolu.Jako zajímavý postřeh by bylo vhodné uvést, že nesmíme zapomenout na pole„firstdigittimeout“ v souboru sccp.conf, což je časový interval pro volbu první číslice, jinakbude ihned po stisku klávesy generován obsazovací tón.5 Užitečné odkazySCCPhttp://www.asteriskguru.com/tutorials/chan_sccp_skinny_config_asterisk.htmlhttp://www.trixbox.org/forums/trixbox-forums/help/installing-chan-sccphttp://southbrain.com/south/2008/02/cisco-7960-and-asterisk-1417-u.htmlhttp://chan-sccp.berlios.de/http://pbxinaflash.com/forum/showthread.php?t=313&page=2http://www.voip-info.org/wiki/view/chan_sccp2http://www.voip-info.org/wiki-SCCP-HOWTO2http://hisown.com/Talks/VoIP%20-%20Excerpt%20(SCCP).pdfDHCPhttp://ubuntuguide.org/wiki/Dapper#DHCP_Serverhttp://www.cyberciti.biz/tips/howto-ubuntu-linux-convert-dhcp-network-configuration-to-static-ipconfiguration.htmlhttp://www.linuxhomenetworking.com/wiki/index.php/Quick_HOWTO_:_Ch08_:_Configuring_the_DHCP_Serverhttps://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/dhcp3/+bug/38221TFTPhttp://www.davidsudjiman.info/2006/03/27/installing-and-setting-tftpd-in-ubuntu/VOIP ostatníhttp://www.asteriskguru.com/tutorials/cli_cmd_14.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cips/1_3/english/user/guide/sp_chap2.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps1860/products_tech_note09186a00800945d2.shtmlhttp://www.davidsudjiman.info/2006/03/27/installing-and-setting-tftpd-in-ubuntu/http://www.automated.it/asterisk/lah-3-6-05_3.htmlEMULACE CISCO 79xx:http://www.ipblue.com/BUSY TONE ISSUEhttp://www.trixbox.org/forums/trixbox-forums/help/cisco-7920-works-trixbox-and-sccp-only-dials-first-digithttp://www.trixbox.org/forums/trixbox-forums/trixbox-endpoints/first-digit-pressed-attempts-dialhttp://wiki.ip-phone-forum.de/software:asterisk:cisco79xx)17Průzkum možností IP telefonů Cisco

More magazines by this user
Similar magazines