Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw ...

civitas.edu.pl
  • No tags were found...

Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw ...

6 Kim jesteśmyBezpośrednie relacjeCollegium Civitas oferuje unikatową, w porównaniu z innymi uczelniami, jakość nauki:• zajęcia w małych grupach• możliwość bezpośredniego czerpania z wiedzy i doświadczenia grona profesorskiegoInterdyscyplinarny i elastyczny programCollegium Civitas łączy podstawy akademickiego wykształcenia społecznego z wysokiej jakości wiedzą specjalistycznąi zdobywaniem praktycznych umiejętności. Umożliwiają to:• bezwydziałowa struktura uczelni• system punktów zaliczeniowych pozwalający uczestniczyć w zajęciach z różnych kierunków• możliwość kształtowania toku studiów dostosowanego do osobistych potrzeb i zainteresowań• blisko 300 przedmiotów do wyboru• unikatowe zajęcia z retoryki i sztuki pisania, historii sztuki i teatru, tańca, muzyki, fotografii czy savoir-vivre’uPrzygotowanie do rynku pracyCentrum Karier Collegium Civitas zapewnia:• liczne praktyki i staże krajowe i zagraniczne• szkolenia i warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy• indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem pracy• spotkania panelowe z pracodawcami• spotkania z absolwentami CC• interaktywny serwis Centrum Karier Collegium CivitasNagroda tygodnika „Wprost” w rankingu najlepszych uczelni w PolsceOtwartość na światPonad 100 studentów CC może co roku skorzystać z programówwymiany studenckiej na uczelniach partnerskich. Collegium Civitasjest w czołówce szkół wyższych oferujących wyjazdy i praktykizagraniczne dzięki temu, że:• posiada rozbudowane kontakty z ponad 60 uczelniamizagranicznymi• stawia nacisk na naukę języków obcych• daje możliwość łączenia zajęć w języku polskim i angielskim• wprowadziło system punktów zaliczeniowych ECTS(European Credit Transfer System) pozwalający kształtowaćzindywidualizowane programy i uznawać kursy zaliczone nauczelniach zagranicznychStypendia i pomoc materialnaKażdy student CC może ubiegać się o:• stypendium Rektora za wyniki w nauce i/lub wyniki sportowe• stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych• zapomogę dla osób, które z przyczyn losowych znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji materialnejWsparcie osób niepełnosprawnychUczelnia zapewnia:• sprzęt komputerowy dostosowany do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych• pomoc psychologiczną i indywidualne konsultacje zawodowe• dostosowanie strony internetowej uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku• przygotowanie kadry CC w zakresie prowadzenia zajęć w grupach integracyjnychNowoczesne zaplecze dydaktyczneCollegium Civitas oddaje do dyspozycji studentów:• dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu i Hot Spot• czytelnię i bibliotekę podręczną• bazy danych m.in. EBSCO, Springer, Elsevier, Web of Science, Wirtualna Biblioteka Nauki• oprogramowanie SPSS, ATLAS.TI – wykorzystywane w naukach społecznych• Xero• salę gimnastyczną i siłownię

More magazines by this user
Similar magazines