Měření mikrotvrdosti s nejvyšší přesností

imr.saske.sk

Měření mikrotvrdosti s nejvyšší přesností

Měření mikrotvrdosti s nejvyšší přesnostíMicro hardness testing in ultimate precision.


Moderní technologie & inovativní design.Modern technology and innovative design.1 2 3Zatížení a zkušební metodyLoad application and test methodsVariantyThe variantsPřesné umístění a velký zkušební prostorExact positioning and large test roomVickers DIN EN ISO 6507, ASTM E-384HV0.005 HV0.01 HV0.02 HV0.025 HV0.05 HV0.1 HV0.2HV0.3 HV0.5 HV1 HV2 HV3 HV5 HV10Knoop DIN EN ISO 4545, ASTM E-384HK0.01 HK0.02 HK0.025 HK0.05 HK0.1 HK0.2 HK0.3Otočná hlava se 6 pozicemi6-fold measurement turret12" dotykový monitor145 mmRozlišeníResolution0,0005 mmPřímé měření dráhyskleněným pravítkems vysokou přesnostíDirect pathmeasurement withhigh-precisionglass scaleHK0.5 HK1 HK2OPTIONBrinell DIN EN ISO 6506, ASTM E-10420 mm300 mm1/1 1/2.5 1/5 1/10Integrovaná konverze / Integrated conversionsDIN EN ISO 18265 DIN EN ISO 50150 ASTM E140Manuální stolek sposuvem vosách X a YmanualXY-cross slideStolek Ø 100 mmTest anvil Ø 100 mm= Možnost rozšíření zatíženíTest load extensionOPTION50 g5 gLastbereich / Test Loads10 kg5 kg50 gBěžné systémyDead weight systemsPřehledová kamera(pouze verze )Sample image camera(only with )SoftwarePromyšlená konstrukce přístroje z eloxované hliníkové slitinynabízí velký a přehledný zkušební prostor. Plně automatickýstolek XY s velmi přesným odměřováním dráhy je možnédoplnit např. osminásobným držákem vzorků. Použitý sofwaredovoluje i uživateli s vlastními držáky vzorků naprogramovatautomatické měření.The sophisticated construction in enodised aluminium offersElektronicky řízené zatěžování zajišťuje rychlé a přesnéměření tvrdosti spolu s rychlou změnou metod a automatickýmzaostřením na povrch.Stolek s posuvemv osách X a YXY-cross slidea big and well-arranged test room. The fully automatic XYslidewith highprecision, optic path measurement systemcan be equipped i.e. with an 8-fold sample holder. Beyondthat customer specific magazines can be managed andElectronically controlled loads secure a quick and precisecreated in the software.hardness testing as well as quick method change (maintenancefree) and automatic recognition of the focus layer.


Rozšířený zkušební prostorIndividuální zkušební výška a vyloženíExtended test areaCustomer-specific test height and throat depth4 5Šestinásobný revolver6-fold measurement turretDynamické nastavování výškyDynamic height adjustment6Otočné vnikací tělesoPenetrator turnablePATENTPATENTIPC-TechnicOPTIONOPTIONPojezd v ose X 300 / Y 150mmStroke axis X 300 / Y 150 mmMaximální přehledMaximal visibilityOPTIONXY stolek s velmi přesným nastavenímBig high-precision XY-test slideOtočná hlava se 6 pozicemi je standardem uElektronické řízení pohybu umožňuje rychlý aTechnika IPC (Indentor Parallel to Contour)všech modelů a nabízí mnoho možností propřesný vertikální přesun zkušební jednotky. OtočnýPlně automaticky otočné vnikací tělesorůzné zkušební metody. Např. je možné ji vybavitpřepínač dovoluje nastavit rychlost posuvu vzajišťuje poprvé efektivní měření hloubkytřemi různými objektivy a příslušnými vnikacímirozmezí 0,01 až 20mm/s.kalené vrstvy metodou Rht a umožňujetělesy pro měření dle Vickerse, Knoopa a Brinella.The electronic movement control allows a quickurčovat tvrdost velmi blízko okraje vzorku.The 6-fold measurement turret is standardwith all models and offers space for differenttest methods. For example it can be equippedwith 3 different magnification lenses and thecorresponding penetrators for Vickers, Knoopor Brinell.accurate and sensitive movement of the nosecone. Forceless, sharply and collision-proofpositioning above the rotation-angle.(0.01 up to 20 mm/s)IPC technics (Indentor Parallel to Contour)The fully automatic turnable penetratorsecures an exaxt measuring in the zoneof the case hardening for the first time.Test points can be set nearer to theedge/contour now.SPECIFICPortálové řešení nabízí velký posun a otevíránové možnosti v měření tvrdosti s malýmzatížením.A portal solution offers superior large traversepaths and opens new possibilities in micro-/low-load-hardness testing.


Jednoduché ovládání pomocí 12" dotykového monitoru.Most simple operation on 12" touch-screenKvalitní & robustníhliníkový rámHigh-quality and sturdyaluminium caseOn / OffRychlá výměna objektivů a vnikacích tělesQuick change between lenses and penetratorsAutomatické nastavení osvětleníAutomatic brightness regulation2x zoom šetří objektivy2x zoom saves lensesErgonomicky nastavitelnýErgonomically adaptableUSB pro export & import datUSB for data export and data input- kompaktní software- plně automatická analýza obrazu- 2x zoom jako standard ke každému objektivu- rychlý autofokus- možnost ručního přeměření- mnoho statistických funkcí: diagram, průběh, histogram- seznam výsledků lze exportovat v excelu (CSV)- detailní informace ke každému vtisku- zkušební protokol v PDF / přímý tisk- správa uživatelů s různými právy- Continuous software design- Fully automatic image analysis- 2x zoom as standard for each lens- Quick auto-focus- Possibility for second test manually- Numerous statistic functions: bar graph, progression, histogram- Measurement value list to export as "Excel" (CSV)- Standardized detail information to each impression- A4 protocol as PDF / direct print- User management with different security access levelsSpráva dat & vytváření protokoluData management and test report creationPrůběh CHDCHD progressionStatistické přehledyNumerous statisticsVirtuální klávesniceInput by virtual keyboard


Všechny prednosti š jedním pohledem.Pros at a glance1 2Přehledná správa vzorkůWell-arranged sample managementDržák vzorků a přehledová kamera (opce)Sample holder and optional sample image camera3Funkce šablonPattern functionInfoGraphic-TechnicPozice vzorkuSample place No.Zkušební vzorky Werkstücke a jejich pozice und lze Prüfposition mit verschiedenensledovat Blickfeldern z různých betrachten úhlůView work pieces andSchnellertest positionsWechsel zwischen Objekive undEindringkörpernwith different fields of viewRovina zkušebních bodůTest point layerMapping-TechnicTyp měřeníMeasurement modeBarva prostatistikuColour allocationfor statisticsZměřenoMeasured- Všechny informace na první pohled- Rychlé vytváření nových měření- Zk. šablony lze jednoduše uložit a načíst- All information at a glance- Quick creation of new test jobs- Pattern can be stored and loaded easilyLiveVision-TechnicKlepnutím myší na zobrazený držák vzorků najede stolek do příslušné pozice.Současně se zobrazí aktuální vzorky. Vzorky se do držáku přiřazují jednoduchýmpřetažením.Move to requested position via click to the visualised sample holder. Besidesthat the field of view is visualised true to scale. The samples are allocated tothe sample holder via "drag & drop"Přehledová kameraZorné pole 43 x 54 mmSample image camerafield of view 43 x 54 mm- Ideální pro opakující se měření / vzorky- Nasměrování roviny zkušebních bodů přímo navzorku grafickými linkami- I bez pevného dorazu a držáku vzorků- Obrázek vzorku ( ) lze použít pro přehlednýprotokol.- Ideal for repeated tests / components- Alignment of "test point layers" directly on thework piece with reference lines and bench marks- Even without "fix stop" and without sample holder- The sample image ( ) can be used for aclear report


Průběh měření vrstvy CHDRun of CHD-measurement1Vytvoření vzorků a přiřazenípřetažením pozici v držákuCreation of samples and allocationot sample holder by "drag & drop"4Rychleji k ještě přesnějšímu měření tvrdostiMore accurate hardness measurements rapidlyPlně automatické měření tvrdosti: vytvoří se více průběhů a vzorků a ty2Výběr způsobu měřeníChosing of requested measurmentmodese automaticky změří (např. 60 průběhů na 8 různých vzorcích v jednomměření).Fully automatic hardnes testing: several progessions and samplesare created and completed "unmanned" (i.e. 60 progressions on8 different samples in one test run)3Definování řady měřeníCreation of test patternMěření průběhů se automaticky zastaví po dosažení nastavitelné podmínkypro ukončení měření. Tato funkce ušetří mnoho času např. v případě, že sedosáhne hranice vrstvy CHD.OPTIMUM STOPPThe test progression is stopped via adjustable stop-condition. Thisfunction causes, i.e. time saving after reaching the limit hardness withCHD-measurement.Odstupy zkušebních vtisků se vygenerují automaticky jako minimální podle požadavkůpříslušné normy pro použitou zkušební metodu. Výsledky budou díky tomu ještě přesnější.4Umístění řady měření na vzorkuPositioning of test samples andstarting of test runThe distances of test points are generated automatically to the minimumdistance. So the test results will be executed more accurately.Díky nastavitelnému rozeznávání vtisků na povrchu se snižují nároky napřípravu vzorku a je možné měření i na horší kvalitě povrchu vzorku(broušený, leptaný).By means of the adjustble Surface-impression-recognition the effort of5Přehledné zobrazení výsledkůWell-arranged demonstrationof test results.sample preparation for hardness testing on "not optimal" surfaces isreduced. Hence automatic impression recognition is also possible oncritical surfaces (etching, grinding…)


Technická dataTechnical dataQness GmbHBluntaustrasse 525440 Golling, AustriaPhone +43 6244 34393office@qness.atwww.qness.atZatížení / Test load range 5 g - 10 kg (0,049 - 98,1 N) **Revolverová hlava / TurretŠestinásobná, motorická / 6-fold, motor-drivenSoftware / Software via 12“ Touch-Screen Na 19" monitoru a extením pc / via 19" monitor and external PCPřehledová kamera / Sample image camera - - Zorné pole / Field of view 43 x 54 mmPojezd v osách X/Y/Z / Traverse path X/Y/Z 145mm (pouze osa Z) / (only Z-axis) 150 x 150 x 145 mmZkušební stolek / Test anvil Ø 100 mm Motorický stolek XY / motoric X/Y-cross slideInterface / Data interface 3x USB, 1x RS232C, 1x Ethernet 3x USB, 1x EthernetHmotnost přístroje / Weight of basic machine 52 kg 58 kgMax. hmotnost vzorku / Max. work piece weightNapájení / Power supplyMax. příkon / Max. power consumption50 kg230~1/N/PE, 110~1/N/PE~ 360 WPříslušenství & doplňky / Accessories and optionsVšeobecně / GeneralDržák vzorků / Sample holderObjektivy (10x, 20x, 40x, 65x, 100x), vnikací těleso (Vickers, Knoop, Brinell), odklopitelný přítlačný držákLenses (10x, 20x, 40x, 65x, 100x), Penetrators (Vickers, Knoop, Brinell), swivellable down holderDržák vzorků pro 1 vzorek, osminásobný držák (Ø 30 / Ø 40 mm) / 1-fold sample holder, 8-fold sample holder (Ø 30 / Ø 40 mm)Křížový stolek / Cross anvil Manuální křížový stolek* / Manual cross anvil Křížový stolek XY / X/Y cross slide (X 300 x Y 150 mm)* Pojezd v osách X 25 mm x Y 25 mm s analogovými nebo digitálními mikrometrickými šrouby / * Traverse path X 25 x Y 25 via analogue or digital installation micrometer** Včetně možnosti rozšíření zatížení, elektronicky nanášená zátěž od 5g (bez možnosti 50 g - 10 kg) / ** incl. option test load extension, electronically controlled load level range from 5 g (without option 50 g - 10 kg)05/2011 Technické změny a chyby tisku vyhrazeny. / Subject to technical changes and print errors.

More magazines by this user
Similar magazines