Chronisch Vermoeidheidssyndroom: diagnose, behandeling en ...

kce.fgov.be

Chronisch Vermoeidheidssyndroom: diagnose, behandeling en ...

KCE Reports 88 A Chronisch vermoeidheidssyndroom i

VOORWOORD

In 2002 richtte de Belgische Overheid referentiecentra voor het Chronisch

Vermoeidheidssyndroom op, en ze was daarmee één van de koplopers in Europa.

Bovendien werden de resultaten van de behandelde patiënten door de centra zelf

systematisch geregistreerd, een primeur in de Belgische revalidatiewereld. Uit een

eerder evaluatierapport bleek dat de resultaten na maanden tot een jaar behandeling

gemiddeld eerder beperkt waren: de klachten van moeheid en het psychisch

functioneren van de behandelde volwassenen verbeterden, maar er was geen duidelijk

effect op vlak van inspanningscapaciteit, kwaliteit van leven en hernemen van arbeid. De

ondersteuning vanuit de referentiecentra naar eerste en tweedelijnszorg voor deze

patiëntengroep, kwam ook maar moeizaam op gang.

Binnenkort vervalt de financieringsovereenkomst van het RIZIV met de

referentiecentra. De vraag rijst nu hoe het verder moet gaan: bieden deze centra de

best haalbare en meest aangewezen zorg? Of zijn er andere manieren die betere en

meer doelmatige resultaten zouden kunnen geven? Wat is wetenschappelijk de beste

medische praktijk voor de aanpak van CVS? Deze vraag stelde het RIZIV aan de Hoge

Gezondheidsraad met tegelijkertijd de vraag aan het KCE om de huidige

wetenschappelijke stand van zaken op een systematische manier op een rijtje te zetten.

Het is niet de eerste keer dat het KCE de eer te beurt valt om de Hoge

Gezondheidsraad wetenschappelijk te mogen ondersteunen. Opnieuw bleek het een

vruchtbare samenwerking waarbij diverse experts van de werkgroep van de Hoge

Gezondheidsraad hun beste beentje hebben voorgezet, waarvoor onze welgemeende

dank. Dit rapport dient dan ook gelezen te worden samen met de aanbevelingen van de

Hoge Gezondheidsraad.

We hopen dat dit rapport ertoe kan bijdragen om op een objectieve manier te

beschrijven wat we anno 2008 over CVS weten en misschien nog meer wat we niet

weten en waar dringend meer klinisch onderzoek van hoge kwaliteit nodig is.

Gert Peeters Jean Pierre Closon

Adjunct Algemeen Directeur a.i. Algemeen Directeur a.i.

More magazines by this user
Similar magazines